Veri kümesi silme

Veri kümesinin kimliğini de içeren veri kümesi silme uç noktasına HTTP DELETE isteği göndererek veri kümesini silin:

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

Örneğin:

curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e9fc46

Bu istek aşağıdaki yanıtı döndürür:

{}