ลบชุดข้อมูล

ลบชุดข้อมูลโดยส่งคำขอ HTTP DELETE ไปยัง ลบชุดข้อมูลปลายทางที่ ยังมีรหัสของชุดข้อมูลดังนี้

https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/DATASET_ID

เช่น

curl -X DELETE \
-H 'X-Goog-User-Project: PROJECT_NUMBER_OR_ID' \
-H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/projects/PROJECT_NUMBER_OR_ID/datasets/f57074a0-a8b6-403e-9df1-e9fc46

คำขอนี้ส่งคืนการตอบกลับต่อไปนี้:

{}