Bir videonun meta verilerini alma

Geçerli bir adres veya video kimliği olduğunda lookupVideoMetadata yöntemi, belirli bir videoyla ilişkilendirilmiş meta verileri döndürür. Yanıt gövdesindeki meta veriler, görüntülerin güncelliğini ve videonun uzunluğunu belirlemenize olanak tanır. Ayrıca, videoların varlığını doğrulamak için ücretsiz bir iş akışı da sağlar.

API nasıl kullanılır?

Bu uç noktayı, URL kodlamalı bir ABD posta adresi veya videoId ileterek çağırın.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideoMetadata?key=YOUR_API_KEY&address=POSTAL_ADDRESS"

Daha sonra API, aşağıdaki iki yanıttan birini döndürür:

 • Video mevcutsa lookupVideoMetadata, videonun meta verilerini döndürür.
 • Video mevcut değilse API, 404 hata kodu döndürür.

Örnek istek

Aşağıdaki kod örneğinde, 600 Montgomery St, San Francisco, CA 94111 adresinde bulunan Transamerica Piramidi için havadan görünüm videosu istenmektedir.

curl -X GET "https://aerialview.googleapis.com/v1/videos:lookupVideoMetadata?key=YOUR_API_KEY&address=600%20Montgomery%20St%2C%20San%20Francisco%2C%20CA%2094111"

Örnek yanıt

Aşağıdaki JSON örneklerinde, lookupVideoMetadata isteğine verilebilecek tüm yanıtlar gösterilmektedir.

Video bulundu

Video zaten oluşturuldu.

{
 "videoId": "Ul1naoFmqo69U1zUVrQRkc",
 "captureDate": {
  "year": 2022,
  "month": 4,
  "day": 1
 },
 "duration": "40s",
 "state": "ACTIVE"
}

Video oluşturuluyor

Video oluşturuluyor.

{
 "videoId": "Ul1naoFmqo69U1zUVrQRkc",
 "state": "PROCESSING"
}

Video bulunamadı

Video, Google'ın veritabanında yer almamaktadır. Bunun nedeni, konumun henüz oluşturulmaması veya desteklenmeyen bir alanda olması olabilir.

Konum desteklenen bir alandaysa oluşturma isteği başlatmak için renderVideo kullanabilirsiniz.

{
 "error": {
  "code": 404,
  "message": "Video not found.",
  "status": "NOT_FOUND"
 }
}