จัดการการตอบกลับข้อมูลเข้าสู่ระบบด้วยฟังก์ชัน JavaScript

จัดการการตอบกลับข้อมูลเข้าสู่ระบบ

คุณตั้งค่าฟังก์ชัน JavaScript ในแอตทริบิวต์ data-callback เพื่อจัดการการตอบกลับข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ส่งคืนได้ ดูข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-callback="handleCredentialResponse">
</div>
<script>
 function handleCredentialResponse(response) {
   // decodeJwtResponse() is a custom function defined by you
   // to decode the credential response.
   const responsePayload = decodeJwtResponse(response.credential);

   console.log("ID: " + responsePayload.sub);
   console.log('Full Name: ' + responsePayload.name);
   console.log('Given Name: ' + responsePayload.given_name);
   console.log('Family Name: ' + responsePayload.family_name);
   console.log("Image URL: " + responsePayload.picture);
   console.log("Email: " + responsePayload.email);
 }
</script>

คุณตรวจสอบและถอดรหัสข้อมูลเข้าสู่ระบบ JWT ได้โดยใช้ไลบรารีการถอดรหัส JWT สำหรับภาษาของคุณ นอกจากนี้คุณควรยืนยันโทเค็นรหัส Google ในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ด้วย