แสดงตัวจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบเดิมของเบราวเซอร์

ตัวจัดการข้อมูลรับรองแบบเนทีฟของเบราว์เซอร์จะจัดเก็บข้อมูลรับรองรหัสผ่านของผู้ใช้ หากต้องการเปิดใช้เครื่องมือจัดการข้อมูลเข้าสู่ระบบพื้นฐานของเบราว์เซอร์ ให้ตั้งค่าแอตทริบิวต์ data-native_login_uri

ข้อความแจ้ง One Tap และกล่องโต้ตอบตัวจัดการข้อมูลรับรองแบบเนทีฟจะไม่แสดงในหน้าเดียวกัน กล่องโต้ตอบแบบเดิมจะแสดงขึ้นมาเมื่อข้อความแจ้งการแตะครั้งเดียวไม่แสดง' ดูตัวอย่างโค้ดต่อไปนี้

<div id="g_id_onload"
     data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
     data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint"
     data-native_login_uri="https://your.domain/your_password_login_endpoint">
</div>