ลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติและออกจากระบบ

หน้านี้อธิบายวิธีใช้งานฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับวิธีที่ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้หรือออกจากระบบด้วย Google One Tap

ลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้โดยอัตโนมัติ

Google One Tap รองรับการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ ซึ่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น (UX) ด้วยการนําขั้นตอนที่ต้องดําเนินการด้วยตนเองออกเมื่อผู้เข้าชมกลับมาที่เว็บไซต์ ผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องจําบัญชี Google ที่ตนเลือกในระหว่างการเข้าชมครั้งล่าสุด ซึ่งช่วยลดโอกาสในการสร้างบัญชีที่ซ้ํากันโดยไม่จําเป็นบนแพลตฟอร์มของคุณ

การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติมีจุดประสงค์เพื่อเสริมปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google" และกล่องโต้ตอบ "แตะครั้งเดียว" ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ทั่วทั้งเว็บไซต์ของคุณ โดยสามารถลงชื่อสมัครใช้ด้วยตนเองหรือเปลี่ยนบัญชีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบของเว็บไซต์เป็นครั้งแรกเท่านั้น

หากต้องการให้มีการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ ให้ใช้เงื่อนไขต่อไปนี้

 • ผู้ใช้ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ก่อนและ
 • ก่อนหน้านี้ได้ให้คํายินยอมที่จะแชร์โปรไฟล์บัญชีกับแอป

สําหรับหน้าที่เปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติและตรงตามเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อมูลเข้าสู่ระบบของรหัสผู้เข้าชมจะแสดงผลโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องโต้ตอบกับผู้ใช้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขเหล่านี้และมีการเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติในหน้าเว็บ ผู้ใช้ก็จะเปลี่ยนไปใช้ One Tap ในการลงชื่อเข้าใช้หรือความยินยอมโดยค่าเริ่มต้น หากผู้ใช้มีบัญชี Google หลายบัญชีและเข้าชมเว็บไซต์ ก็ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google บัญชีเดียวและให้ความยินยอมสําหรับบัญชีนั้น

คุณสามารถวัดอัตราการลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติโดยใช้ค่า auto ในช่อง select_by ของออบเจ็กต์ข้อมูลเข้าสู่ระบบที่แสดงผล

หากต้องการเปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ ให้เพิ่ม data-auto_select="true" ลงในโค้ดดังที่แสดงในข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

<div id="g_id_onload"
   data-client_id="YOUR_GOOGLE_CLIENT_ID"
   data-auto_select="true"
   data-login_uri="https://your.domain/your_login_endpoint">
</div>

ออกจากระบบ

เมื่อผู้ใช้ออกจากระบบเว็บไซต์ ระบบจะนําผู้ใช้ไปยังหน้าที่แสดงข้อความแจ้งของ Google One Tap โดยอัตโนมัติ สําหรับการตั้งค่านี้ การเลือกอัตโนมัติต้องไม่ได้รับอนุญาต มิเช่นนั้น ผู้ใช้จะถูกลงชื่อเข้าใช้อีกครั้งโดยอัตโนมัติ ซึ่งนําไปสู่ UX ที่ตายแล้ว

หากต้องการห้ามการเลือกอัตโนมัติหลังจากที่ผู้ใช้ออกจากระบบ ให้เพิ่มชื่อชั้นเรียน g_id_signout ในลิงก์และปุ่มออกจากระบบทั้งหมด ดูข้อมูลโค้ดต่อไปนี้

<div class="g_id_signout">Sign Out</div>

ข้อมูลโค้ด JavaScript ต่อไปนี้ยังใช้เพื่อออกจากระบบได้ด้วย

 const button = document.getElementById(‘signout_button’);
  button.onclick = () => {
   google.accounts.id.disableAutoSelect();
  }

ดังนั้นสถานะการออกจากระบบจะได้รับการบันทึกผ่านคุกกี้ในโดเมนเพื่อหลีกเลี่ยง UX ของการวนซ้ํา

ระบบจะเก็บสถานะออกจากระบบไว้ในคุกกี้ g_state ในโดเมน หากมีบริการที่ตรวจสอบคุกกี้ทั้งหมดที่ใช้ในโดเมน คุณต้องแจ้งให้คุกกี้นี้รับทราบ

หากไม่ต้องการโหลดไลบรารีของไคลเอ็นต์ในหน้าหลังเข้าสู่ระบบ ให้ใช้โซลูชันง่ายๆ ด้านล่างนี้ด้านล่างนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ UX วนซ้ําซึ่งออกจากระบบเมื่อออกจากระบบ

 • เมื่อออกจากระบบ ให้เปลี่ยนเส้นทางผู้ใช้ไปยังหน้าเว็บ (เช่น https://example.com/logged_out) โดยไม่แสดง One Tap หรือการลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติปิดอยู่เสมอ
 • เพิ่มพารามิเตอร์ไปยัง URL เมื่อออกจากระบบ เช่น logged_out=1 เมื่อแสดงผล One Tap by JavaScript API ให้ตรวจสอบพารามิเตอร์ของ URL นั้น แล้วปิดใช้การลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ (หากมี)

เส้นทางของผู้ใช้ที่สําคัญ

 1. หน้าลงชื่อเข้าใช้อัตโนมัติ

  ป๊อปอัปลงชื่อเข้าใช้โดยอัตโนมัติ

 2. หากผู้ใช้ไม่คลิกปุ่มยกเลิกภายใน 5 วินาที ระบบจะแชร์โทเค็นรหัสกับเว็บไซต์

 3. เมื่อยกเลิกการลงชื่อเข้าใช้แล้ว หน้าตัวเลือกบัญชีหรือหน้าผู้ใช้ที่กลับมาจะแสดงขึ้นโดยขึ้นอยู่กับจํานวนเซสชันของ Google ที่ใช้งานอยู่

  • เซสชันของ Google หลายรายการ

   หน้าตัวเลือกบัญชี

  • เซสชันของ Google เซสชันเดียว

   หน้าผู้ใช้ที่กลับมาด้วยการแตะครั้งเดียว