AMP Bileşen API referansı

Bu referans sayfasında <amp-onetap-google> AMP bileşeninin API'si açıklanmaktadır.

Ara iframe'lerin nasıl kullanılacağını öğrenmek için One Tap'i iframe kullanarak entegre etme kılavuzuna bakın.

<amp-onetap-google> AMP Bileşenini yükle

Aşağıdaki kod snippet'ini, <amp-onetap-google> AMP Bileşenini kullanmak istediğiniz tüm AMP sayfalarına yerleştirin:

<script custom-element="amp-onetap-google" src="https://cdn.ampproject.org/v0/amp-onetap-google-0.1.js" async></script>

<amp-onetap-google> AMP Bileşeni

Aşağıdaki tabloda, veri özellikleri açıklamalarıyla birlikte listelenmiştir:

Özellik
data-src One Tap ara iframe'inizin URI'si
layout AMP bileşeninin düzeni. Yalnızca "nodisplay"e izin verilir.

data-src

Bu özellik, One Tap ara iframe'inizin URI'sidir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Tür Gerekli Örnek
dize Evet data-src="https://example.com/onetap_iframe.html"

düzen

Bu özellik, AMP bileşenleri için gerekli bir özellik olan AMP bileşeninin düzenidir. <amp-onetap-google> bileşeni için yalnızca "nodisplay"e izin verilir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tabloya bakın:

Tür Gerekli Örnek
dize Evet layout="nondisplay"