ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Google Drive API

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

Google Drive API ช่วยให้คุณสามารถสร้างแอปที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์ของ Google ไดรฟ์ คุณพัฒนาแอปพลิเคชันที่ผสานรวมกับไดรฟ์ได้ และสร้างฟังก์ชันที่มีประสิทธิภาพในแอปพลิเคชันโดยใช้ Drive API

แผนภาพนี้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างแอปไดรฟ์ ไดรฟ์ และ API ของไดรฟ์

แนะนํา Google ไดรฟ์
รูปที่ 1 แผนภาพความสัมพันธ์ Google Drive API

คําศัพท์เหล่านี้จะกําหนดองค์ประกอบหลักที่แสดงในรูปที่ 1

Google ไดรฟ์
บริการพื้นที่เก็บไฟล์ในระบบคลาวด์ของ Google จะมอบพื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวให้กับผู้ใช้ซึ่งเรียกว่าไดรฟ์ของฉัน และตัวเลือกในการเข้าถึงโฟลเดอร์ที่แชร์ ที่เรียกว่าไดรฟ์ที่แชร์
Google Drive API
REST API ที่ให้คุณใช้ประโยชน์จากพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์จากในแอปได้
แอป Google ไดรฟ์
แอปที่ใช้ประโยชน์จากไดรฟ์เป็นโซลูชันพื้นที่เก็บข้อมูล
UI ของ Google ไดรฟ์
อินเทอร์เฟซผู้ใช้ของ Google ที่จัดการไฟล์ที่เก็บไว้ในไดรฟ์ หากแอปเป็นแอปประเภทเครื่องมือแก้ไข เช่น สเปรดชีตหรือโปรแกรมประมวลผลคํา คุณจะผสานรวมกับ UI ของไดรฟ์เพื่อสร้างและเปิดไฟล์ภายในแอปได้
ไดรฟ์ของฉัน
ตําแหน่งพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ที่ผู้ใช้รายหนึ่งเป็นเจ้าของ ไฟล์ที่เก็บไว้ใน "ไดรฟ์ของฉัน" จะแชร์กับผู้ใช้รายอื่นได้ แต่การเป็นเจ้าของเนื้อหาจะยังจํากัดไว้สําหรับผู้ใช้แต่ละราย
OAuth 2.0
โปรโตคอลการให้สิทธิ์ที่ Google ไดรฟ์ API ต้องใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้แอป หากแอปพลิเคชันใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ระบบจะจัดการขั้นตอน OAuth 2.0 และโทเค็นเพื่อการเข้าถึงแอปพลิเคชัน
ไดรฟ์ที่แชร์
ตําแหน่งพื้นที่เก็บข้อมูล Google ไดรฟ์ที่เป็นเจ้าของไฟล์ที่ผู้ใช้หลายคนทํางานร่วมกัน ผู้ใช้ทุกคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงไดรฟ์ที่แชร์จะมีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ทั้งหมดในนั้น ผู้ใช้ยังจะได้รับสิทธิ์เข้าถึงไฟล์แต่ละรายการภายในไดรฟ์ที่แชร์ด้วย

คุณใช้ API ของไดรฟ์ทําอะไรได้บ้าง

คุณสามารถใช้ Drive API เพื่อดําเนินการต่อไปนี้ได้

  • ดาวน์โหลดไฟล์จากไดรฟ์และอัปโหลดไฟล์ไปยังไดรฟ์
  • ค้นหาไฟล์และโฟลเดอร์ที่จัดเก็บไว้ในไดรฟ์ สร้างคําค้นหาที่ซับซ้อนซึ่งจะแสดงช่องข้อมูลเมตาของไฟล์ใดก็ได้ในทรัพยากรไฟล์
  • ให้ผู้ใช้แชร์ไฟล์ โฟลเดอร์ และไดรฟ์เพื่อทํางานร่วมกันในเนื้อหาได้
  • รวมกับ Google Picker API เพื่อค้นหาไฟล์ทั้งหมดในไดรฟ์ จากนั้นแสดงผลชื่อไฟล์, URL, วันที่แก้ไขล่าสุด และผู้ใช้
  • สร้างทางลัดของบุคคลที่สามที่เป็นลิงก์ภายนอกไปยังข้อมูลที่เก็บไว้ในไดรฟ์ ในพื้นที่เก็บข้อมูลอื่นหรือระบบพื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์
  • สร้างโฟลเดอร์ในไดรฟ์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเฉพาะแอปพลิเคชันเพื่อที่แอปจะเข้าถึงเนื้อหาทั้งหมดของผู้ใช้ที่เก็บไว้ในไดรฟ์ไม่ได้
  • ผสานรวมแอปที่เปิดใช้ไดรฟ์กับ UI ในไดรฟ์โดยใช้ UI ของ Google ไดรฟ์ ซึ่งเป็น UI เว็บมาตรฐานของ Google ที่คุณใช้สร้าง จัดระเบียบ ค้นหา และแชร์ไฟล์ในไดรฟ์ได้
  • ใช้ป้ายกํากับกับไฟล์ในไดรฟ์ ตั้งค่าช่องป้ายกํากับ อ่านค่าในช่องป้ายกํากับในไฟล์ และค้นหาไฟล์โดยใช้คําข้อมูลเมตาของป้ายกํากับที่กําหนดโดยการจัดหมวดหมู่ป้ายกํากับที่กําหนดเอง

ขั้นตอนถัดไป