Mục An toàn dữ liệu trên Google Play cho SDK Cast

Vào tháng 5 năm 2021, Google Play đã ra mắt mục An toàn dữ liệu mới. Mục này chứa thông tin do nhà phát triển công bố về các phương pháp thu thập, chia sẻ và bảo mật dữ liệu người dùng của ứng dụng.

Trang này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu đối với thông tin công bố về dữ liệu này liên quan đến việc bạn sử dụng SDK trình gửi Android của Cast. Trên trang này, bạn có thể tìm thấy thông tin về việc SDK của chúng tôi có xử lý dữ liệu người dùng cuối hay không và xử lý dữ liệu người dùng cuối như thế nào, bao gồm mọi cấu hình hoặc lệnh gọi hiện hành mà bạn có thể kiểm soát với tư cách là nhà phát triển ứng dụng.

Chúng tôi cố gắng minh bạch nhất có thể trong quá trình hỗ trợ bạn. Tuy nhiên, là nhà phát triển ứng dụng, bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc phản hồi biểu mẫu trong mục An toàn dữ liệu của Google Play liên quan đến các phương pháp bảo mật và thu thập, chia sẻ dữ liệu người dùng cuối của ứng dụng.

Cách sử dụng thông tin trên trang này

Trang này chỉ liệt kê dữ liệu người dùng cuối mà phiên bản mới nhất của SDK thu thập.

Chúng tôi cung cấp thông tin về dữ liệu được thu thập tự động so với dữ liệu được thu thập dựa trên hoạt động sử dụng của bạn. Thu thập tự động có nghĩa là SDK thu thập dữ liệu cụ thể mà không cần gọi bất kỳ phương thức hoặc lớp cụ thể nào trong ứng dụng của bạn. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, dữ liệu do SDK thu thập phụ thuộc vào cách sử dụng sản phẩm cụ thể của ứng dụng, nghĩa là cấu hình của ứng dụng và cách bạn gọi SDK.

Để hoàn tất thông tin công bố liên quan đến dữ liệu cho ứng dụng của mình, bạn có thể tham khảo hướng dẫn về các loại dữ liệu của Android để xác định loại dữ liệu mô tả chính xác nhất dữ liệu được thu thập. Trong thông tin công bố liên quan đến việc thu thập và sử dụng dữ liệu, hãy nhớ đề cập đến cả cách ứng dụng cụ thể của bạn chia sẻ và sử dụng dữ liệu đã thu thập.

Cast và Cast-framework

com.google.android.gms:play-services-cast
com.google.android.gms:play-services-cast-framework

Thu thập dữ liệu SDK

Ứng dụng di động có thể sử dụng SDK Truyền để khám phá và giao tiếp với các thiết bị hỗ trợ Cast, chẳng hạn như Chromecast. SDK thu thập thông tin về các hoạt động tương tác của SDK (Hoạt động ứng dụng) với các thiết bị Truyền và các phần của dữ liệu đó được gửi đến máy chủ thu thập nhật ký của Google. Thông tin được ghi lại bao gồm các sự kiện khám phá chung, sự kiện quản lý phiên, thông tin về thiết bị di động và thông tin ứng dụng Cast.

Siêu dữ liệu của bộ tính năng, siêu dữ liệu SDK và siêu dữ liệu của ứng dụng được dùng để theo dõi tỷ lệ sử dụng bản phát hành SDK của từng ứng dụng và để nắm được tính năng SDK nào đã được tích hợp vào các ứng dụng di động.

SDK này cũng thu thập dữ liệu không phải của người dùng cụ thể, giúp Google cải thiện trải nghiệm Truyền cho người dùng. Dữ liệu này KHÔNG được dùng để lập mô hình hành vi của một người dùng cụ thể. Việc phân tích dữ liệu sẽ dẫn đến các quyết định trên toàn sản phẩm và thay đổi đối với hệ thống tổng thể, chứ không phải những thay đổi đối với trải nghiệm của người dùng cụ thể.

SDK thu thập tất cả dữ liệu ở chế độ ẩn danh. Nhật ký không chứa bất kỳ giá trị nhận dạng nào có thể truy vết ngược lại một người dùng cụ thể. Dữ liệu đã thu thập chỉ được giữ lại trong một khoảng thời gian ngắn. Trước khi xoá, hệ thống sẽ tổng hợp dữ liệu này để lấy các chỉ số tổng quan về hiệu suất sản phẩm, dùng để cải thiện SDK.

Đối với từng loại dữ liệu được liệt kê:

 • Một số tính năng là tính năng người dùng chọn tham gia. Dữ liệu phân tích cho một tính năng cụ thể chỉ được thu thập nếu Cast hỗ trợ tính năng đó và người dùng đã chọn sử dụng. Đối với cả tính năng chọn sử dụng và tính năng bắt buộc, người dùng không thể chọn không sử dụng tính năng thu thập dữ liệu.

  • SDK truyền dữ liệu phân tích đã mã hoá ra khỏi thiết bị thông qua máy chủ thu thập nhật ký của Google đến quy trình phân tích dữ liệu của Google.

  • Dữ liệu đã thu thập được dùng ở dạng tổng hợp để cải thiện SDK: theo dõi hiệu suất và mức sử dụng SDK tổng thể, cũng như để phát hiện các lỗi phần mềm trong sản phẩm.

  • SDK KHÔNG chuyển hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba hoặc với các ứng dụng khác trên thiết bị của người dùng.

Ghi chú ở cấp ứng dụng

 • Tất cả dữ liệu được truyền từ SDK đều được mã hoá trong quá trình chuyển dữ liệu.
 • Cả nhà phát triển ứng dụng và người dùng ứng dụng đang sử dụng SDK này đều không thể chọn không thu thập dữ liệu hoặc xoá dữ liệu của họ.

CANNOT TRANSLATE

com.google.android.gms:play-services-cast-tv

Thu thập dữ liệu SDK

SDK thu thập thông tin về trải nghiệm phát nội dung nghe nhìn đối với các ứng dụng thu phát Android TV tích hợp Cast Connect. Số liệu phân tích thu thập được sẽ được ẩn danh trước khi gửi tới máy chủ thu thập nhật ký của Google. Thông tin đã ghi nhật ký bao gồm các sự kiện trong phiên, một số thông tin về thiết bị và thông tin về quá trình phát ứng dụng.

SDK không ghi lại bất kỳ thông tin người dùng hoặc siêu dữ liệu nội dung nào (ví dụ: tiêu đề, nghệ sĩ, URL nội dung). Chỉ các thuộc tính chung của nội dung đang phát, chẳng hạn như loại nội dung, định dạng và thời lượng, mới được ghi lại. Dữ liệu từ các nhật ký theo nội dung cụ thể này chỉ được sử dụng ở dạng tổng hợp.

Sau đây là dữ liệu thu thập được để cải thiện trải nghiệm Truyền:

 • Để đánh giá việc sử dụng nội dung nghe nhìn chạy trên các thiết bị Truyền.

 • Để xác định mức độ thành công của tính năng, xu hướng và mức sử dụng chính trong việc sử dụng Cast nhằm thúc đẩy các quyết định về sản phẩm, kinh doanh và kỹ thuật.

 • Để điều chỉnh hiệu suất và giảm độ trễ khi khởi động, phát và lưu nội dung nghe nhìn vào bộ đệm.

Đối với từng loại dữ liệu được liệt kê:

 • Toàn bộ hoạt động thu thập dữ liệu là bắt buộc.
 • SDK truyền dữ liệu phân tích đã mã hoá ra khỏi thiết bị thông qua máy chủ thu thập nhật ký của Google đến quy trình phân tích dữ liệu của Google.
 • Dữ liệu này được dùng để giúp Google xác định tác động về hiệu suất của các bản phát hành SDK và nền tảng mới.
 • SDK KHÔNG chuyển hoặc chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba hoặc với các ứng dụng khác trên thiết bị của người dùng.

Ghi chú ở cấp ứng dụng

 • Dữ liệu đã ghi được mã hoá trong quá trình chuyển dữ liệu.
 • Cả nhà phát triển ứng dụng và người dùng ứng dụng đang sử dụng SDK này đều không thể chọn không thu thập dữ liệu hoặc xoá dữ liệu của họ.