Các mẫu trên GitHub

Nhấp vào tên mẫu để xem và tải toàn bộ mẫu trên GitHub xuống, sau đó bắt đầu tạo Hành động của riêng bạn với các giao dịch.

Dialogflow

Bảng sau đây liệt kê các dự án Hành động mẫu triển khai các giao dịch:

Mẫu Mô tả
Giao dịch
(Node.js, Java)
Đây là một ví dụ về hộp cát cho việc thực hiện quy trình giao dịch. Phương thức này bao gồm việc xác nhận người dùng có thể thực hiện giao dịch, nhận địa chỉ giao hàng và xác nhận rằng giao dịch đã hoàn tất thành công.
Hàng hóa kỹ thuật số
(Node.js)
Mẫu này minh họa việc sử dụng API hàng hóa kỹ thuật số để mua hàng kỹ thuật số.