สร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้

การติดตั้งใช้งานโปรเจ็กต์ Apps Script คือสคริปต์เวอร์ชันที่มีให้ใช้เป็นเว็บแอป ส่วนเสริม หรือไฟล์ดำเนินการของ API การสร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้ช่วยให้คุณทำการแก้ไขโค้ด ติดตามการเปลี่ยนแปลง และควบคุมเวอร์ชันของโค้ดที่ผู้ใช้มีสิทธิ์เข้าถึงได้

การนำไปใช้งานมี 2 ประเภท ดังนี้

 • การทำให้ส่วนหัวใช้งานได้ ซึ่งจะซิงค์กับรหัสโปรเจ็กต์ปัจจุบันเสมอ
 • การทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน ซึ่งเชื่อมต่อกับเวอร์ชันของโปรเจ็กต์ที่เฉพาะเจาะจง

การทำให้ Head ใช้งานได้

การทำให้ Head ใช้งานได้คือรหัสโปรเจ็กต์ปัจจุบัน เมื่อสร้างโปรเจ็กต์ Apps Script คุณจะสร้างการติดตั้งใช้งานส่วนหัวสำหรับโปรเจ็กต์นั้นโดยอัตโนมัติ

การติดตั้งใช้งานส่วนหัวจะซิงค์กับโค้ดที่บันทึกไว้ล่าสุดเสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันแล้วแก้ไขโค้ด การทำให้ใช้งานได้ส่วนหัวจะแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ขณะที่การทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันจะยังคงเดิม

ใช้การทำให้ส่วนหัวใช้งานได้เพื่อทดสอบโค้ด อย่าใช้การติดตั้งใช้งานส่วนหัวเพื่อการใช้งานแบบสาธารณะ

การทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน

การทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันจะทำให้เวอร์ชันที่ระบุของรหัสโปรเจ็กต์พร้อมใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้เวอร์ชันที่ใช้งานได้ต่อไปขณะที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโค้ด

เมื่อแอปพลิเคชันของคุณได้รับการเผยแพร่สำหรับการใช้งานแบบสาธารณะ ให้ใช้การทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันเสมอ คุณจะมีการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันใช้งานอยู่ได้หลายรายการพร้อมกัน

สำคัญ: คุณไม่สามารถโอนการเป็นเจ้าของการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน หากคุณโอนการเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์สคริปต์ให้ผู้อื่น เจ้าของการทำให้ใช้งานได้เวอร์ชันที่มีอยู่ภายในโปรเจ็กต์จะไม่เปลี่ยนแปลง หากผู้ดูแลระบบลบบัญชีของเจ้าของการทำให้ใช้งานได้ คุณอาจพบข้อผิดพลาดสคริปต์สำหรับการทำให้ใช้งานได้

สร้างการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน

หากต้องการทำให้ส่วนเสริม Google Workspace, ส่วนเสริม Editor, แอป Google Chat หรือตัวดำเนินการของ API ใช้งานได้ คุณต้องเปลี่ยนการเชื่อมโยงโปรเจ็กต์ Google Cloud ของ Apps Script จากโปรเจ็กต์เริ่มต้นเป็นโปรเจ็กต์มาตรฐานก่อน

หากต้องการสร้างการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกทำให้ใช้งานได้ > การทำให้ใช้งานได้ใหม่
 3. คลิกเปิดใช้ประเภทการทำให้ใช้งานได้ ซึ่งอยู่ถัดจากเลือกประเภท
 4. เลือกประเภทการทำให้ใช้งานได้ที่ต้องการทำให้ใช้งานได้ สำหรับ ส่วนเสริม Google Workspace, ส่วนเสริมของเครื่องมือแก้ไข และแอป Google Chat ให้เลือกส่วนเสริม
 5. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการทำให้ใช้งานได้ แล้วคลิกทำให้ใช้งานได้

ดูการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน

หากต้องการดูการทำให้โปรเจ็กต์ Apps Script ใช้งานได้ ให้คลิกทำให้ใช้งานได้ > จัดการการทำให้ใช้งานได้ที่ด้านบน

หากต้องการดูโค้ดของเวอร์ชันที่ต้องการ โปรดไปที่ดูเวอร์ชันก่อนหน้า

แก้ไขการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน

คุณจะแก้ไขการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันเพื่อเปลี่ยนคำอธิบายหรือเวอร์ชันได้ หากต้องการแก้ไขการทำให้ใช้งานได้ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. คลิกทำให้ใช้งานได้ > จัดการการทำให้ใช้งานได้
 3. เลือกการทำให้ใช้งานได้ที่ใช้งานอยู่ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกแก้ไข
 4. ทำการเปลี่ยนแปลงแล้วคลิกทำให้ใช้งานได้

  หากต้องการแก้ไขการทำให้ใช้งานได้ที่เก็บไว้ คุณต้องทำให้ใช้งานได้อีกครั้ง จากนั้นทำตามขั้นตอนก่อนหน้า

  เมื่อคุณต้องการทำให้การเปลี่ยนแปลงกับโค้ดโปรเจ็กต์ใช้งานได้ ให้สร้างเวอร์ชันใหม่และแก้ไขการทำให้ใช้งานได้เพื่อใช้เวอร์ชันดังกล่าว ผู้ใช้จะนำการทำให้ใช้งานได้นี้ไปใช้โดยอัตโนมัติ

ค้นหารหัสการทำให้ใช้งานได้

การทำให้ใช้งานได้ทุกรายการจะมีรหัสสตริงที่เชื่อมโยงที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการค้นหารหัสนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. คลิกทำให้ใช้งานได้ > จัดการการทำให้ใช้งานได้ที่ด้านขวาบน
 3. เลือกการทำให้ใช้งานได้ที่ใช้งานอยู่เพื่อค้นหารหัส

  รหัสการทำให้ใช้งานได้จะปรากฏในการทำให้ใช้งานได้ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ทดสอบการทำให้ใช้งานได้

วิธีทดสอบการติดตั้งใช้งานจะขึ้นอยู่กับประเภทของแอปที่คุณสร้าง

ส่วนเสริมของ Google Workspace

หากต้องการทดสอบการทำให้ส่วนเสริมของ Google Workspace ใช้งานได้ โปรดดู การทดสอบส่วนเสริมของ Google Workspace

ส่วนเสริมเอดิเตอร์

หากต้องการทดสอบการติดตั้งใช้งานส่วนเสริม Editor โปรดดูทดสอบส่วนเสริม Editor

เว็บแอป

หากต้องการทดสอบการทำให้เว็บแอปใช้งานได้ โปรดดู ทดสอบการทำให้เว็บแอปใช้งานได้

แอป Google Chat

หากต้องการทดสอบการทำให้แอป Chat ใช้งานได้ ก่อนอื่นคุณต้อง สร้างการทำให้ใช้งานได้ตามเวอร์ชันของสคริปต์เพื่อเข้าถึงรหัสการทำให้ใช้งานได้

เมื่อมีรหัสการทำให้ใช้งานได้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนเพื่อเปิดใช้ Google Chat API ในหน้าการกำหนดค่าภายใต้ "สิทธิ์" ให้ระบุเฉพาะอีเมลเท่านั้นเพื่อให้คุณติดตั้งและทดสอบแอปได้

ไฟล์ดำเนินการของ API ได้

หากต้องการทดสอบการทำให้ API ใช้งานได้ คุณต้อง สร้างการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันก่อน หลังจากสร้างการทำให้ใช้งานได้แล้ว ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. คลิกทำให้ใช้งานได้ > การทำให้ใช้งานได้สำหรับการทดสอบที่ด้านขวาบนของโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. ข้าง "เลือกประเภท" ให้คลิกเปิดใช้ประเภทการทำให้ใช้งานได้ > ดำเนินการ API
 3. คัดลอกและใช้ URL เพื่อทดสอบการใช้งาน API ปฏิบัติการ

เก็บการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน

คุณลบการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันไม่ได้ แต่คุณจะเก็บอีเมลเหล่านั้นไว้แทนได้

วิธีเก็บการทำให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชัน

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. คลิกทำให้ใช้งานได้ > จัดการการทำให้ใช้งานได้
 3. เลือกการทำให้ใช้งานได้ที่ต้องการเก็บ แล้วคลิก "เก็บการทำให้ใช้งานได้"

ทำให้การทำให้ใช้งานได้ที่เก็บบันทึกไว้ใช้งานได้อีกครั้ง

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. คลิกทำให้ใช้งานได้ > จัดการการทำให้ใช้งานได้ที่ด้านขวาบน
 3. ทางด้านซ้ายในส่วนเก็บถาวร ให้เลือกการทำให้ใช้งานได้ที่ต้องการทำให้ใช้งานได้อีกครั้ง แล้วคลิกแก้ไข > ทำให้ใช้งานได้