สร้างและจัดการการทําให้ใช้งานได้

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

การติดตั้งใช้งานโปรเจ็กต์ Apps Script คือสคริปต์เวอร์ชันหนึ่งๆ ที่ใช้สําหรับใช้เป็นเว็บแอป, ส่วนเสริม หรือไฟล์ปฏิบัติการ API การสร้างและจัดการการติดตั้งใช้งานช่วยให้คุณทําซ้ําโค้ด ติดตามการเปลี่ยนแปลง และควบคุมเวอร์ชันโค้ดที่ผู้ใช้เข้าถึงได้

การทําให้ใช้งานได้มี 2 ประเภท ดังนี้

 • การติดตั้งใช้งานส่วนหัวซึ่งจะซิงค์กับโค้ดโปรเจ็กต์ปัจจุบันเสมอ
 • การติดตั้งใช้งานเวอร์ชัน ซึ่งเชื่อมต่อกับเวอร์ชันของโปรเจ็กต์ที่เฉพาะเจาะจง

การติดตั้งใช้งานส่วนหัว

การติดตั้งใช้งานส่วนหัวคือรหัสโปรเจ็กต์ปัจจุบัน เมื่อสร้างโปรเจ็กต์ Apps Script คุณจะสร้างการติดตั้งใช้งานส่วนหัวสําหรับโปรเจ็กต์นั้นโดยอัตโนมัติ

การติดตั้งใช้งานส่วนหัวจะซิงค์กับโค้ดที่บันทึกไว้ล่าสุดเสมอ ตัวอย่างเช่น หากคุณสร้างการติดตั้งใช้งานที่มีเวอร์ชันแล้วแก้ไขโค้ด การติดตั้งใช้งานส่วนหัวจะแสดงการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ขณะที่การติดตั้งใช้งานที่มีเวอร์ชันจะยังคงเหมือนเดิม

ใช้การติดตั้งใช้งานส่วนหัวเพื่อทดสอบโค้ด อย่าใช้วิธีติดตั้งใช้งานสําหรับผู้ใช้ทั่วไป

การติดตั้งใช้งานเวอร์ชัน

การติดตั้งใช้งานเวอร์ชันมีรหัสโปรเจ็กต์เวอร์ชันที่เจาะจงให้ใช้งาน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ใช้เวอร์ชันที่ทํางานต่อไปได้ในขณะที่คุณทําการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงโค้ด

เมื่อเผยแพร่แอปพลิเคชันเพื่อการใช้งานแบบสาธารณะแล้ว ให้ใช้การทําให้ใช้งานได้ที่มีเวอร์ชันเสมอ คุณมีการติดตั้งใช้งานเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ได้หลายรายการพร้อมกัน

ข้อสําคัญ: คุณไม่สามารถโอนการเป็นเจ้าของการติดตั้งใช้งานเวอร์ชัน หากคุณโอนการเป็นเจ้าของโปรเจ็กต์สคริปต์ให้ผู้อื่น เจ้าของการติดตั้งใช้งานเวอร์ชันที่มีอยู่ภายในโปรเจ็กต์จะไม่เปลี่ยนแปลง หากผู้ดูแลระบบลบบัญชีของเจ้าของการทําให้ใช้งานได้ คุณอาจพบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับสคริปต์สําหรับการทําให้ใช้งานได้ของผู้ใช้

สร้างการติดตั้งใช้งานที่มีเวอร์ชัน

หากคุณต้องการทําให้สคริปต์ใช้งานได้เป็นส่วนเสริมหรือไฟล์ปฏิบัติการ API คุณต้องเปลี่ยนการเชื่อมโยงโปรเจ็กต์ Google Cloud ของ Apps Script จากโปรเจ็กต์เริ่มต้นเป็นโปรเจ็กต์มาตรฐานก่อน

หากต้องการสร้างการติดตั้งใช้งานที่มีเวอร์ชัน ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการทําให้ใช้งานได้ > การทําให้ใช้งานได้ใหม่
 3. คลิกเปิดใช้ประเภทการติดตั้งใช้งานถัดจากเลือกประเภท
 4. เลือกประเภทการทําให้ใช้งานได้ที่ต้องการใช้งาน
 5. ป้อนข้อมูลเกี่ยวกับการทําให้ใช้งานได้ของคุณ แล้วคลิกทําให้ใช้งานได้

ดูการติดตั้งใช้งานเวอร์ชัน

หากต้องการดูการติดตั้งใช้งานโปรเจ็กต์ Apps Script ให้คลิกทําให้ใช้งานได้ > จัดการการติดตั้งใช้งานที่ด้านบน

แก้ไขการติดตั้งใช้งานเวอร์ชัน

คุณแก้ไขการติดตั้งใช้งานที่มีเวอร์ชันเพื่อเปลี่ยนชื่อหรือเวอร์ชันได้ หากต้องการแก้ไขการทําให้ใช้งานได้ ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการทําให้ใช้งานได้ > จัดการการทําให้ใช้งานได้
 3. เลือกการติดตั้งใช้งานที่ใช้งานอยู่ที่ต้องการเปลี่ยน แล้วคลิกแก้ไข
 4. ทําการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิกทําให้ใช้งานได้

  หากต้องการแก้ไขการติดตั้งใช้งานที่เก็บถาวร คุณต้องทําให้โซลูชันใช้งานได้อีกครั้ง แล้วทําตามขั้นตอนข้างต้น

  เมื่อต้องการนําการเปลี่ยนแปลงไปใช้รหัสโปรเจ็กต์ ให้สร้างเวอร์ชันใหม่และแก้ไขการทําให้ใช้งานได้เพื่อให้ใช้งานได้ ระบบจะใช้เวอร์ชันใหม่โดยอัตโนมัติโดยผู้ใช้ที่ใช้การทําให้ใช้งานได้ดังกล่าว

ทําให้การติดตั้งใช้งานที่เก็บถาวรใช้งานได้อีกครั้ง

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการทําให้ใช้งานได้ > จัดการการทําให้ใช้งานได้
 3. ทางด้านซ้ายในส่วนที่เก็บถาวร ให้เลือกการทําให้ใช้งานได้ที่คุณต้องการนํากลับมาใช้ใหม่ แล้วคลิกแก้ไข > ทําให้ใช้งานได้

ค้นหารหัสการทําให้ใช้งานได้

การติดตั้งใช้งานทุกรายการจะมีรหัสสตริงที่เกี่ยวข้องที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ หากต้องการค้นหารหัสนี้ ให้ทําตามขั้นตอนด้านล่าง

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการทําให้ใช้งานได้ > จัดการการทําให้ใช้งานได้
 3. เลือกการทําให้ใช้งานได้ที่ใช้งานอยู่เพื่อค้นหารหัส

  รหัสการทําให้ใช้งานได้จะปรากฏในการทําให้ใช้งานได้ที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ทดสอบการทําให้ใช้งานได้

วิธีทดสอบการติดตั้งใช้งานจะขึ้นอยู่กับประเภทของแอปที่คุณสร้าง

ส่วนเสริมของ Google Workspace

หากต้องการทดสอบการทําให้ส่วนเสริมของ Google Workspace ใช้งานได้ โปรดดูหัวข้อการทดสอบส่วนเสริมของ Google Workspace

ส่วนเสริมเอดิเตอร์

หากต้องการทดสอบการใช้งานส่วนเสริมเอดิเตอร์ โปรดดูทดสอบส่วนเสริมเอดิเตอร์

เว็บแอป

หากต้องการทดสอบการติดตั้งใช้งานเว็บแอป โปรดดูหัวข้อทดสอบการติดตั้งใช้งานเว็บแอป

แอป Chat

หากต้องการทดสอบการติดตั้งใช้งานแอป Chat คุณต้องสร้างการติดตั้งใช้งานเวอร์ชันของสคริปต์เพื่อเข้าถึงรหัสการทําให้ใช้งานได้

เมื่อคุณมีรหัสการทําให้ใช้งานได้แล้ว ให้ทําตามขั้นตอนเพื่อเปิดใช้ Google Chat API ในหน้าการกําหนดค่าในส่วน "สิทธิ์" ให้ระบุเฉพาะอีเมลเพื่อให้คุณติดตั้งและทดสอบแอปได้

ไฟล์ปฏิบัติการ API

หากต้องการทดสอบการติดตั้งใช้งานไฟล์ปฏิบัติการ API คุณต้องสร้างการติดตั้งใช้งานเวอร์ชันก่อน หลังจากสร้างการทําให้ใช้งานได้แล้ว ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิกทําให้ใช้งานได้ > ทดสอบการทําให้ใช้งานได้ที่ด้านขวาบนของโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. ถัดจาก "เลือกประเภท" ให้คลิกประเภทการติดตั้งใช้งาน > API ปฏิบัติการ
 3. คัดลอกและใช้ URL เพื่อทดสอบการติดตั้งใช้งาน API ที่ดําเนินการได้

ลบการติดตั้งใช้งานเวอร์ชัน

ใน IDE ล่าสุด คุณจะเก็บถาวรการทําให้ใช้งานได้ได้เท่านั้น และจะลบไม่ได้

 1. เปิดโปรเจ็กต์ Apps Script
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกการทําให้ใช้งานได้ > จัดการการทําให้ใช้งานได้
 3. เลือกการทําให้ใช้งานได้ที่คุณต้องการเก็บและคลิก "เก็บการทําให้ใช้งานได้"