รุ่น

เวอร์ชันคือสำเนาสคริปต์แบบคงที่ เวอร์ชันช่วยให้คุณติดตาม การเปลี่ยนแปลงได้ เมื่อบันทึกเวอร์ชันแล้ว คุณจะแก้ไขไม่ได้ ใช้เวอร์ชันต่างๆ เมื่อทำงานกับสคริปต์ที่ต้องผ่านการเปลี่ยนแปลงและการทำซ้ำหลายครั้ง โปรเจ็กต์สคริปต์มีได้สูงสุด 200 เวอร์ชัน

คุณต้องสร้างเวอร์ชันขณะเขียนไลบรารี ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ห้องสมุด

สร้างเวอร์ชัน

ระบบจะสร้างเวอร์ชันโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างการทำให้ใช้งานได้ใหม่ นอกจากนี้ คุณยังสร้างเวอร์ชันใหม่จากการทำให้ใช้งานได้ที่มีอยู่ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เปิดโปรเจ็กต์สคริปต์
 2. คลิกทำให้ใช้งานได้ > จัดการการทำให้ใช้งานได้ที่ด้านบน
 3. เลือกการทำให้ใช้งานได้ที่ใช้งานอยู่เพื่อสร้างเวอร์ชันใหม่ และคลิกแก้ไข
 4. ในส่วนเวอร์ชัน ให้เลือกเวอร์ชันใหม่
 5. คลิกทำให้ใช้งานได้

ดูเวอร์ชันก่อนหน้า

หากต้องการดูเวอร์ชันที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ภายในโปรเจ็กต์สคริปต์ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในโปรเจ็กต์สคริปต์ ให้คลิก ประวัติโปรเจ็กต์
 2. ในส่วนประวัติโครงการ ให้เลือกเวอร์ชันที่ต้องการดู หากต้องการดูคำอธิบายเวอร์ชัน ให้วางเมาส์ไว้เหนือหมายเลขเวอร์ชัน

เปรียบเทียบเวอร์ชันก่อนหน้ากับเวอร์ชันปัจจุบัน

หากต้องการเปรียบเทียบเวอร์ชันที่สร้างก่อนหน้านี้กับเวอร์ชันปัจจุบันหรือเวอร์ชันหลัก ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในโปรเจ็กต์สคริปต์ ให้คลิก ประวัติโปรเจ็กต์
 2. ในส่วนประวัติโครงการ ให้เลือกเวอร์ชันที่ต้องการดู
 3. เปิดไฮไลต์การเปลี่ยนแปลง

รายการไฟล์อาจมีเครื่องหมายต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำตั้งแต่เวอร์ชันที่เลือก

มาร์กเกอร์ ประเภทของการเปลี่ยนแปลง คำอธิบาย

เพิ่มไฟล์แล้ว

ไฟล์นี้เป็นไฟล์ใหม่ในเวอร์ชันปัจจุบัน

ลบไฟล์แล้ว

ไฟล์นี้ไม่อยู่ในเวอร์ชันปัจจุบันแล้ว

แก้ไขไฟล์แล้ว

ไฟล์นี้มีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชันปัจจุบันซึ่งไม่ใช่เวอร์ชันที่เลือก หากต้องการดูการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกชื่อไฟล์

ลบเวอร์ชัน

คุณลบเวอร์ชันอย่างถาวรได้หากไม่ได้ใช้งานโดยการทำให้ใช้งานได้ที่มีการใช้งานอยู่ หากต้องการเก็บการทำให้ใช้งานได้หรือเปลี่ยนเวอร์ชันที่การทำให้ใช้งานได้ที่ใช้งานอยู่ โปรดดูสร้างและจัดการการทำให้ใช้งานได้

ลบเวอร์ชัน

หากต้องการลบทีละเวอร์ชัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในโปรเจ็กต์สคริปต์ ให้คลิก ประวัติโปรเจ็กต์
 2. ถัดจากเวอร์ชันที่ต้องการลบ ให้คลิก การดำเนินการเพิ่มเติม > ลบเวอร์ชันนี้ > ลบ

ลบหลายเวอร์ชันพร้อมกัน

หากต้องการลบหลายเวอร์ชันพร้อมกัน ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในโปรเจ็กต์สคริปต์ ให้คลิก ประวัติโปรเจ็กต์
 2. คลิก ลบเวอร์ชันหลายรายการพร้อมกัน กล่องโต้ตอบจะแสดงรายการเวอร์ชันที่คุณลบได้ เวอร์ชันที่ใช้โดยการทำให้ใช้งานได้ที่มีการใช้งานอยู่จะไม่รวมอยู่ในรายการ
 3. เลือกเวอร์ชันที่ต้องการลบ แล้วคลิกลบ
 4. ในกล่องโต้ตอบ ให้คลิกลบ