หน้าแรก

หน้าแรกเป็นฟีเจอร์ส่วนเสริมใหม่ของ Google Workspace ที่ช่วยให้คุณกำหนดการ์ดที่ไม่ใช่บริบทได้อย่างน้อย 1 รายการ ระบบใช้การ์ดที่ไม่ใช่บริบทเพื่อแสดงอินเทอร์เฟซผู้ใช้เมื่อผู้ใช้อยู่นอกบริบทที่กำหนด เช่น เมื่อผู้ใช้กำลังดูกล่องจดหมาย Gmail แต่ยังไม่ได้เปิดข้อความหรือฉบับร่าง

หน้าแรกช่วยให้คุณแสดงเนื้อหาที่ไม่ใช่ตามบริบทได้ เช่นเดียวกับ แอป Google ใน แผงด้านข้างเพื่อการเข้าถึงด่วน (Keep, ปฏิทิน และ Tasks) หน้าแรกยังสามารถเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเมื่อผู้ใช้เปิดส่วนเสริมของคุณเป็นครั้งแรก และมีประโยชน์ในการสอนผู้ใช้รายใหม่ให้รู้จักกับส่วนเสริมของคุณ

คุณกำหนดหน้าแรกของส่วนเสริมได้ด้วยการระบุหน้าแรกในไฟล์ Manifest ของโปรเจ็กต์และใช้ฟังก์ชัน homepageTrigger อย่างน้อย 1 รายการ (ดูการกำหนดค่าหน้าแรก)

คุณมีหน้าแรกได้หลายหน้า โดยแต่ละหน้าแรกสำหรับแต่ละแอปพลิเคชันโฮสต์ที่ส่วนเสริมของคุณขยายออกไป คุณยังสามารถเลือกกำหนดหน้าแรกเริ่มต้นทั่วไปรายการเดียวที่ใช้ในโฮสต์ที่ไม่ได้ระบุหน้าแรกที่กำหนดเอง

หน้าแรกของส่วนเสริมจะแสดงขึ้นเมื่อตรงกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อเปิดส่วนเสริมในโฮสต์เป็นครั้งแรก (หลังการให้สิทธิ์)
 • เมื่อผู้ใช้เปลี่ยนจากบริบทที่เป็นบริบทเป็นบริบทที่ไม่ใช่บริบทขณะส่วนเสริมเปิดอยู่ เช่น เปลี่ยนจากการแก้ไขกิจกรรมในปฏิทิน ไปยังปฏิทินหลัก
 • เมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มย้อนกลับมากพอเพื่อนำการ์ดอื่นๆ ออกจากสแต็กภายใน
 • เมื่อการโต้ตอบของ UI ในการ์ดที่ไม่ใช่บริบทส่งผลให้เกิดการเรียกใช้ Navigation.popToRoot()

เราไม่ได้บังคับให้ออกแบบหน้าแรกแต่แนะนำอย่างยิ่ง หากคุณไม่ให้คำจำกัดความ ระบบจะใช้การ์ดทั่วไปที่มีชื่อส่วนเสริมของคุณทุกครั้งที่ผู้ใช้ไปยังหน้าแรก

การกำหนดค่าหน้าแรก

ส่วนเสริมของ Google Workspace จะใช้ช่อง addOns.common.homepageTrigger เพื่อกำหนดค่าเนื้อหาส่วนเสริมหน้าแรก (ที่ไม่ใช่ตามบริบท) สำหรับแอปพลิเคชันโฮสต์ทั้งหมดในไฟล์ Manifest ของส่วนเสริม ดังนี้

  {
   // ...
   "addOns": {
    // ...
    "common": {
     // ...
     "homepageTrigger": {
      "runFunction": "myFunction",
      "enabled": true
     }
    }
   }
  }
 • runFunction: ชื่อของฟังก์ชัน Apps Script ที่เฟรมเวิร์กส่วนเสริมของ Google Workspace เรียกใช้เพื่อแสดงผลการ์ดส่วนเสริมในหน้าแรก ฟังก์ชันนี้คือฟังก์ชันทริกเกอร์หน้าแรก ฟังก์ชันนี้ต้องสร้างและแสดงผลอาร์เรย์ของออบเจ็กต์ Card ที่ประกอบกันเป็น UI ของหน้าแรก หากมีการส่งคืนการ์ดมากกว่า 1 รายการ แอปพลิเคชันโฮสต์จะแสดงส่วนหัวของการ์ดในรายการที่ผู้ใช้สามารถเลือกได้ (โปรดดูการส่งคืนการ์ดหลายใบ)

 • enabled: ควรเปิดใช้การ์ดหน้าแรกสําหรับขอบเขตนี้หรือไม่ ช่องนี้เป็นแบบไม่บังคับและมีค่าเริ่มต้นเป็น true การตั้งค่านี้เป็น false จะทำให้การ์ดหน้าแรกถูกปิดใช้งานสำหรับโฮสต์ทั้งหมด (เว้นแต่จะมีการลบล้างสำหรับโฮสต์นั้น โปรดดูด้านล่าง)

นอกเหนือจากการกำหนดค่าทั่วไปแล้ว ยังมีการลบล้างต่อโฮสต์ที่มีโครงสร้างเหมือนกันทั้งหมดในการกำหนดค่าของแอปพลิเคชันโฮสต์แต่ละรายการที่ addOns.gmail.homepageTrigger, addOns.calendar.homepageTrigger ฯลฯ

  {
   ...
   "addOns": {
    ...
    "common": {
     // By default, call 'buildHomePage' to render homepage content
     // in all hosts. Since calendar.homepageTrigger below overrides
     // this in Calendar and Drive and the homepageTrigger is disabled
     // for Gmail, this homepage function never executes.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "buildHomePage" }
    },
    "calendar": {
     // Show customized homepage content for Calendar only.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "buildCalendarHomepage" }
    },
    "drive": {
     // Show customized homepage content for Drive only.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "buildDriveHomepage" }
    }
    "gmail": {
     // Disable homepage add-on content in Gmail.
     "homepageTrigger": { "enabled": false }
    },
    ...
   }
  }

โปรดทราบว่าข้อมูลนี้เหมือนกับข้อความที่ตัดตอนมาจากไฟล์ Manifest ต่อไปนี้

  {
   ...
   "addOns": {
    ...
    "common": { /* ... */ }, // Omitted a default homepageTrigger specification.
    "calendar": {
     // Show customized homepage content for Calendar only.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "myCalendarFunction" }
    },
    "drive": {
     // Show customized homepage content for Drive only.
     "homepageTrigger": { "runFunction": "myDriveFunction" }
    }
    "gmail": { /* ... */ },
    ...
   }
  }

ไม่จำเป็นต้องระบุทั้ง homepageTrigger หัวข้อ อย่างไรก็ตาม UI ที่แสดงสำหรับส่วนเสริมในผลิตภัณฑ์โฮสต์หนึ่งๆ จะขึ้นอยู่กับการมีช่องไฟล์ Manifest ที่เกี่ยวข้อง และมี homepageTrigger ที่เชื่อมโยงหรือไม่ ตัวอย่างต่อไปนี้แสดงฟังก์ชันทริกเกอร์ของส่วนเสริมที่ดำเนินการ (หากมี) เพื่อสร้าง UI หน้าแรกสำหรับการกำหนดค่าไฟล์ Manifest แบบต่างๆ

ขั้นตอนของหน้าแรก

ออบเจ็กต์เหตุการณ์ในหน้าแรก

เมื่อเรียกใช้ ฟังก์ชันทริกเกอร์หน้าแรก (runFunction) ที่อธิบายไว้ข้างต้นจะส่งออบเจ็กต์เหตุการณ์ที่มีข้อมูลจากบริบทการเรียกใช้

ออบเจ็กต์เหตุการณ์ในหน้าแรกไม่มีวิดเจ็ตหรือข้อมูลตามบริบท ข้อมูลที่ส่งจะจำกัดลงในช่อง ออบเจ็กต์เหตุการณ์ทั่วไปต่อไปนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในออบเจ็กต์เหตุการณ์

การ์ดอื่นๆ ที่ไม่ใช่ตามบริบท

UI ของส่วนเสริมอาจมีการ์ดอื่นๆ ที่ไม่ตามบริบทซึ่งไม่ใช่หน้าแรก เช่น หน้าแรกอาจมีปุ่มที่เปิดการ์ด "การตั้งค่า" ที่ผู้ใช้สามารถปรับการตั้งค่าส่วนเสริมได้ (ในกรณีส่วนใหญ่ การตั้งค่าดังกล่าวจะไม่ขึ้นอยู่กับบริบทและอาจไม่ใช่ตามบริบท)

การ์ดที่ไม่ใช่บริบทสร้างขึ้นเหมือนกับการ์ดอื่นๆ ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือการดำเนินการหรือเหตุการณ์จะสร้างและแสดงการ์ดนั้น ดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีสร้างการเปลี่ยนระหว่างการ์ดได้ที่วิธีการไปยังส่วนต่างๆ