Method: enterprises.get

รับองค์กร

คำขอ HTTP

GET https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ชื่อขององค์กรในรูปแบบ enterprises/{enterpriseId}

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากทำสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะมีอินสแตนซ์ Enterprise

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ภาพรวมของ OAuth 2.0