Method: enterprises.delete

ลบองค์กร รวมถึงบัญชีและข้อมูลทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับองค์กรอย่างถาวร คำเตือน: การดำเนินการนี้จะทำให้ระบบลบอุปกรณ์ AM API ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับองค์กรที่ถูกลบตามลำดับ พร้อมให้บริการสำหรับองค์กรที่จัดการโดย EMM เท่านั้น

คำขอ HTTP

DELETE https://androidmanagement.googleapis.com/v1/{name=enterprises/*}

URL ใช้ไวยากรณ์การแปลง gRPC

พารามิเตอร์เส้นทาง

พารามิเตอร์
name

string

ชื่อองค์กรในรูปแบบ enterprises/{enterpriseId}

เนื้อหาของคำขอ

เนื้อหาของคำขอต้องว่างเปล่า

เนื้อหาการตอบกลับ

หากสำเร็จ เนื้อหาการตอบกลับจะว่างเปล่า

ขอบเขตการให้สิทธิ์

ต้องใช้ขอบเขต OAuth ต่อไปนี้

  • https://www.googleapis.com/auth/androidmanagement

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ภาพรวมของ OAuth 2.0