จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ
ช่วยลูกค้ายืนยันการชําระเงินที่ไม่คุ้นเคยในประวัติการทําธุรกรรมโดยแสดงแหล่งที่มาของการซื้อ