ช่วยลูกค้ายืนยันการชำระเงินที่ไม่คุ้นเคยในประวัติการทำธุรกรรมโดยแสดงตำแหน่งที่ทำการซื้อ