เริ่มต้นใช้งาน

Time Zone API ให้ข้อมูลออฟเซ็ตเวลาสำหรับตำแหน่งบนพื้นผิวโลก ขอข้อมูลเขตเวลาสำหรับคู่ละติจูด/ลองจิจูดและวันที่ที่ต้องการ API จะแสดงชื่อเขตเวลานั้น การชดเชยเวลาจาก UTC และการชดเชยเวลาออมแสง

ตัวอย่างคำขอและคำตอบ

เข้าถึง Time Zone API ผ่านอินเทอร์เฟซ HTTPS โดยมีคำขอที่สร้างขึ้นเป็นสตริง URL โดยใช้พิกัดละติจูด/ลองจิจูดเพื่อระบุ location, timestamp เพื่อระบุวันที่ และคีย์ API ของคุณ

การค้นหาด้านล่างส่งคำขอเขตเวลาสำหรับรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา การประทับเวลามีการตั้งค่าเป็น 8 มีนาคม 2012

URL

https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json
  ?location=39.6034810%2C-119.6822510
  &timestamp=1331161200
  &key=YOUR_API_KEY

cURL

curl -L -X GET 'https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=39.6034810%2C-119.6822510&timestamp=1331161200&key=YOUR_API_KEY'

ซึ่งคุณทดสอบได้โดยป้อน URL ในเว็บเบราว์เซอร์ (อย่าลืมแทนที่ YOUR_API_KEY ด้วยคีย์ API จริง) การตอบกลับมีข้อมูลเขตเวลาสำหรับตำแหน่งและวันที่ที่ระบุ (timestamp)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การสร้าง URL คำขอและพารามิเตอร์ที่พร้อมใช้งานและ การทำความเข้าใจการตอบกลับได้ในคู่มือสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ตัวอย่างการตอบกลับในรูปแบบ JSON มีดังนี้

JSON

{
  "dstOffset": 0,
  "rawOffset": -28800,
  "status": "OK",
  "timeZoneId": "America/Los_Angeles",
  "timeZoneName": "Pacific Standard Time",
}

XML

<TimeZoneResponse>
 <status>OK</status>
 <raw_offset>-28800.0000000</raw_offset>
 <dst_offset>0.0000000</dst_offset>
 <time_zone_id>America/Los_Angeles</time_zone_id>
 <time_zone_name>Pacific Standard Time</time_zone_name>
</TimeZoneResponse>

เริ่มเขียนโค้ดด้วยไลบรารีไคลเอ็นต์ของเรา

ไลบรารีของไคลเอ็นต์ช่วยให้การพัฒนาด้วย API บริการเว็บของ Google Maps ง่ายขึ้นโดยทำให้งานทั่วไปเป็นเรื่องง่าย เช่น การตรวจสอบสิทธิ์ การควบคุมคำขอ และการลองอีกครั้งโดยอัตโนมัติ API เขตเวลาพร้อมให้ใช้งานในไคลเอ็นต์ Java, ไคลเอ็นต์ Python, ไคลเอ็นต์ Go และไคลเอ็นต์ Node.js สำหรับบริการ Google Maps

การตรวจสอบสิทธิ์ โควต้า การกำหนดราคา และนโยบาย

การตรวจสอบสิทธิ์

หากต้องการใช้ Time Zone API คุณต้องเปิดใช้ API และรับข้อมูลเข้าสู่ระบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่เหมาะสมก่อน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เริ่มต้นใช้งาน Google Maps Platform

โควต้าและราคา

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโควต้าและการกำหนดราคาที่ตั้งไว้สำหรับ Time Zone API ได้ในหน้าการใช้งานและการเรียกเก็บเงิน

นโยบาย

การใช้ Time Zone API ต้องเป็นไปตามนโยบาย API

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใน API เขตเวลา คุณยังตั้งค่าพารามิเตอร์ภาษาให้แสดงผลการค้นหาเป็นภาษาอื่นนอกเหนือจากค่าเริ่มต้นภาษาอังกฤษได้ด้วย ดูตัวอย่างเพิ่มเติมและรายละเอียดอื่นๆ ได้ที่คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ API เขตเวลา

คู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ API เขตเวลามีไว้สำหรับนักพัฒนาเว็บไซต์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่ต้องการรวมข้อมูลเวลาบนแผนที่ที่ได้รับจาก API ของ Google Maps Platform รายการใดรายการหนึ่ง โดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ API และข้อมูลอ้างอิงในพารามิเตอร์ที่มีอยู่