Pollen API

Pollen API'si.

Hizmet: Polen.googleapis.com

Bu hizmeti çağırmak için Google tarafından sağlanan istemci kitaplıklarını kullanmanızı öneririz. Uygulamanızın bu hizmeti çağırmak için kendi kitaplıklarınızı kullanması gerekiyorsa API isteklerinde bulunurken aşağıdaki bilgileri kullanın.

Hizmet uç noktası

Hizmet uç noktası, bir API hizmetinin ağ adresini belirten temel URL'dir. Bir hizmetin birden fazla hizmet uç noktası olabilir. Bu hizmet, aşağıdaki hizmet uç noktasına sahiptir ve aşağıdaki URI'lerin tümü bu hizmet uç noktasına bağlıdır:

  • https://pollen.googleapis.com

REST Kaynağı: v1.forecast

Yöntemler
lookup GET /v1/forecast:lookup
65'ten fazla ülkede 1 km'ye kadar çözünürlükle 5 güne kadar günlük polen bilgilerini döndürür.

REST Kaynağı: v1.mapTypes.heatmapTiles

Yöntemler
lookupHeatmapTile GET /v1/mapTypes/{mapType}/heatmapTiles/{zoom}/{x}/{y}
Parça PNG resminin verilerini içeren bir bayt dizisi döndürür.