Method: projects.datasets.patch

Veri kümesinin meta verilerini günceller.

HTTP isteği

PATCH https://mapsplatformdatasets.googleapis.com/v1/{dataset.name=projects/*/datasets/*}

URL, gRPC Kod Dönüştürme söz dizimini kullanır.

Yol parametreleri

Parametreler
dataset.name

string

Kaynak adı. Biçim: projeler/{proje}/veri kümeleri/{datasetId}

Sorgu parametreleri

Parametreler
updateMask

string (FieldMask format)

Güncellenecek alanların listesi.

"*" değeri tam değişim için kullanılır (varsayılan).

İstek içeriği

İstek metni, Dataset öğesinin bir örneğini içerir.

Yanıt gövdesi

Başarılıysa yanıt metni, Dataset öğesinin bir örneğini içerir.

Yetkilendirme kapsamları

Aşağıdaki OAuth kapsamını gerektirir:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

IAM İzinleri

name kaynağında aşağıdaki IAM iznini gerektirir:

  • mapsplatformdatasets.datasets.update

Daha fazla bilgi için IAM belgelerini inceleyin.