ภาพรวมของตัวรับสัญญาณเว็บ

แอปพลิเคชัน Web Receiver

แอปพลิเคชัน Web Receiver เป็นแอปพลิเคชัน HTML5/JavaScript ที่ทํางานบนอุปกรณ์ Web Receiver เช่น Chromecast แอปพลิเคชันตัวรับข้อมูลเว็บทําหน้าที่ต่อไปนี้

 • มีอินเทอร์เฟซเพื่อแสดงเนื้อหาของแอปในทีวี
 • จัดการข้อความจากแอปพลิเคชันผู้ส่งเพื่อควบคุมเนื้อหาในอุปกรณ์ตัวรับเว็บ
 • จัดการข้อความที่กําหนดเองจากแอปพลิเคชันผู้ส่งที่แอปพลิเคชันเฉพาะ

ตัวรับสัญญาณเว็บมีฟังก์ชันการทํางานเพิ่มเติม

SDK ตัวรับสัญญาณเว็บ

นอกจากนี้ Web Receiver SDK ยังมาพร้อมกับโปรแกรมเล่นสื่อในตัวเพื่อมอบประสบการณ์การเล่นที่ลื่นไหลและราบรื่น นอกจากนี้ยังให้คุณปรับแต่ง UI ของโปรแกรมเล่นและให้ผู้รับเว็บสกัดกั้นและลบล้างข้อความรวมถึงวิธีการที่จะใช้ตรรกะทางธุรกิจที่กําหนดเองได้

คุณนําแอปพลิเคชัน Web Receiver ไปใช้งานได้ด้วยวิธีต่อไปนี้

 • ใช้ตัวรับสัญญาณเว็บสําหรับสไตล์สื่อ ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันตัวรับสัญญาณเว็บที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งมี UI ของโปรแกรมเล่นสื่อสําหรับเนื้อหาที่เป็นเสียงและวิดีโอ ซึ่งจะมี UI เริ่มต้นสําหรับแอปพลิเคชันเว็บรีซีฟเวอร์ แต่คุณปรับแต่งองค์ประกอบหลายรายการใน UI ด้วยไฟล์ CSS ได้
 • พัฒนาตัวรับสัญญาณเว็บที่กําหนดเอง: นี่คือแอป HTML5 ที่กําหนดเองซึ่งคุณต้องโฮสต์เพื่อจัดการการแสดงเนื้อหาแอปบนทีวี คุณอาจต้องสร้างตัวรับสัญญาณที่กําหนดเองหากแอปของคุณต้องการแสดงเนื้อหาอื่นนอกเหนือจากสื่อเสียง/วิดีโอ หรือหากตัวจัดรูปแบบสื่อไม่รองรับประเภทสื่อที่แอปต้องการ

หากคุณเลือกที่จะไม่ใช้ Web Receiver แอปพลิเคชันของคุณสามารถใช้ตัวรับเว็บสื่อเริ่มต้นได้

เลือกตัวรับสัญญาณเว็บ

Web Receiver SDK มีผู้รับประเภทต่างๆ ที่เหมาะกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ หากต้องการเปรียบเทียบความสามารถต่างๆ โปรดดูคู่มือประเภทแอปของผู้รับ)

ตัวรับสัญญาณเว็บสื่อที่ได้รับการจัดรูปแบบ

Styled Media Web Receiver เป็นแอปพลิเคชันตัวรับสัญญาณเว็บที่สร้างไว้ล่วงหน้าและโฮสต์โดย Google ซึ่งออกแบบมาสําหรับการสตรีมเนื้อหาเสียงและวิดีโอ คุณจัดรูปแบบอินเทอร์เฟซด้วยสีของคุณเองและเนื้อหาการสร้างแบรนด์ได้โดยใช้ไฟล์ CSS

หากต้องการใช้ตัวรับสัญญาณเว็บของ Styled Media ให้เลือกตัวรับสัญญาณสื่อแบบจัดรูปแบบเมื่อลงทะเบียนแอปพลิเคชันใหม่และ (ระบุหรือไม่ก็ได้) ระบุ URL ไปยังไฟล์ CSS ที่กําหนดรูปลักษณ์ที่กําหนดเองสําหรับ UI ตัวรับสัญญาณของแอปพลิเคชัน'

โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับรูปแบบ CSS ที่ให้คุณปรับแต่งแอปพลิเคชัน UI ตัวรับสื่อการจัดรูปแบบและ UI ในคู่มือสําหรับตัวรับสื่อสไตล์

ตัวรับสัญญาณเว็บที่กําหนดเอง

หากแอปของคุณมีเนื้อหาอย่างเช่นแกลเลอรีรูปภาพ ต้องใช้ DRM หรือตรรกะทางธุรกิจที่กําหนดเอง คุณจะต้องสร้างแอปพลิเคชันตัวรับเว็บที่กําหนดเอง ตัวรับสัญญาณเว็บที่กําหนดเองเป็นแอป HTML5 ที่คุณฝากไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณเอง และต้องติดตั้งโดยใช้ JavaScriptAPI ตัวรับสัญญาณเว็บ

โปรดดูรายละเอียดวิธีสร้างแอปพลิเคชัน Web Receiver ด้วย Web Receiver API ได้ที่คู่มือตัวรับสัญญาณเว็บที่กําหนดเอง

ตัวรับสื่อเริ่มต้น

ตัวเลือกที่ 3 ที่พร้อมใช้งานคือตัวรับสื่อเริ่มต้น นี่คือแอปพลิเคชันเว็บรีซีฟเวอร์ที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งโฮสต์โดย Google และออกแบบมาเพื่อสตรีมมิงเนื้อหาเสียงและวิดีโอ คุณไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนกับ Google Cast Console Developer Console แต่คุณปรับแต่ง UI ใดๆ ไม่ได้ใน ตัวรับสื่อสื่อเริ่มต้น

แทนที่จะลงทะเบียนด้วย Developer Console เพื่อรับรหัสแอป คุณสามารถใช้ตัวรับสื่อสื่อเริ่มต้นซึ่งมีรหัสแอปเริ่มต้นได้ดังนี้

 • สําหรับแอป Android: CastMediaControlIntent.DEFAULT_MEDIA_RECEIVER_APPLICATION_ID
 • สําหรับเว็บแอป: chrome.cast.media.DEFAULT_MEDIA_RECEIVER_APP_ID
 • สําหรับแอป iOS
  • <=v4.0.0 kGCKMediaDefaultReceiverApplicationID
  • >=v4.0.2 kGCKDefaultMediaReceiverApplicationID

จากแอปผู้ส่ง คุณเปิดแอปแอป Web Media Receiver เริ่มต้นในอุปกรณ์แคสต์แล้วใช้เพื่อโหลด URL ไปยังสื่อ