สื่อที่รองรับสําหรับ Google Cast

Google Cast และแอปพลิเคชัน Cast Web Receiver ทั้งหมดรองรับพื้นที่สื่อและประเภทที่ระบุไว้ในหน้านี้

ซึ่งบางแอปอาจต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมหรือ Web Receiver SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชัน Web Receiver ของคุณเพื่อรองรับสื่อประเภทเหล่านี้ได้ที่สร้างแอปผู้รับเว็บพื้นฐาน

รูปแบบรูปภาพ

 • APN
 • BMP
 • GIF
 • JPEG
 • PNG
 • WebP

รูปแบบคอนเทนเนอร์สื่อ

 • MP2 ล้าน
 • MP3
 • MP4
 • โอ๊ก
 • WAV
 • WebM

ตัวแปลงรหัสวิดีโอ:

Chromecast รุ่นที่ 1 และ 2

 • H.264 High Profile สูงสุดระดับ 4.1 (720p/60 FPS หรือ 1080p/30 FPS)
 • VP8 (720p/60fps หรือ 1080p/30fps)

Chromecast รุ่นที่ 3

 • H.264 High Profile สูงสุดระดับ 4.2 (1080p/60 fps)
 • VP8 (720p/60fps หรือ 1080p/30fps)

Chromecast Ultra

 • H.264 High Profile สูงสุดระดับ 4.2 (1080p/60 fps)
 • VP8 (4K/30FPS)
 • โปรไฟล์ HEVC / H.265 หลักและ Main10 สูงสุดถึงระดับ 5.1 (4K/60FPS)
 • VP9 โปรไฟล์ 0 และโปรไฟล์ 2 ถึงระดับ 5.1 (4K/60 FPS)

  ช่วงไดนามิกสูง (HDR)

  • Dolby® VisionTM
  • HDR10

Chromecast พร้อม Google TV

 • H.264 High Profile สูงสุดระดับ 5.1 (4Kx2K/30 FPS)
 • โปรไฟล์ HEVC / H.265 หลักและ Main10 สูงสุดถึงระดับ 5.1 (4Kx2K@60fps)
 • VP9 โปรไฟล์-2 สูงสุด 4Kx2K@60fps

Google Nest Hub

 • H.264 High Profile สูงสุดระดับ 4.1 (720p/60 fps)
 • VP9 จนถึงระดับ 4.0 (720p/60 FPS)

Nest Hub Max

 • H.264 High Profile สูงสุดระดับ 4.1 (720p/30 fps)
 • VP9 จนถึงระดับ 4.0 (720p/30 FPS)

ตัวแปลงสัญญาณเสียง

Chromecast Audio, Google Home และ Google Home Mini รองรับรายการตัวแปลงรหัสต่อไปนี้

 • FLAC (สูงสุด 96kHz/24 บิต)
 • แบบปรับอากาศ
 • LC-AAC
 • MP3
 • Opus
 • คอร์บิส
 • WAV (LPCM)
 • WebM

สตริงประเภทสื่อ

วิดีโอและเสียง MP4

ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ โปรไฟล์วิดีโอ ตัวแปลงสัญญาณเสียง โปรไฟล์เสียง สตริงประเภทสื่อ
H.264 ระดับ 3.0 พื้นฐาน AAC Aac_he video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.5"
Aac_LC video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.40.2"
MP3 video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.69"
video/mp4; codecs="avc1.42E01E, mp4a.6B"
H.264 ระดับ 3.1 พื้นฐาน AAC Aac_he video/mp4; codecs="avc1.42E01F, mp4a.40.5"
Aac_LC video/mp4; codecs="avc1.42E01F, mp4a.40.2"
MP3 video/mp4; codecs="avc1.42E01F, mp4a.69"
video/mp4; codecs="avc1.42E01F, mp4a.6B"
H.264 ระดับ 3.1 หลัก AAC Aac_he video/mp4; codecs="avc1.4D401F, mp4a.40.5"
Aac_LC video/mp4; codecs="avc1.4D401F, mp4a.40.2"
MP3 video/mp4; codecs="avc1.4D401F, mp4a.69"
video/mp4; codecs="avc1.4D401F, mp4a.6B"
H.264 ระดับ 4.0 หลัก AAC Aac_he video/mp4; codecs="avc1.4D4028, mp4a.40.5"
Aac_LC video/mp4; codecs="avc1.4D4028, mp4a.40.2"
MP3 video/mp4; codecs="avc1.4D4028, mp4a.69"
video/mp4; codecs="avc1.4D4028, mp4a.6B"
H.264 ระดับ 4.0 สูง AAC Aac_he video/mp4; codecs="avc1.640028, mp4a.40.5"
Aac_LC video/mp4; codecs="avc1.640028, mp4a.40.2"
MP3 video/mp4; codecs="avc1.640028, mp4a.69"
video/mp4; codecs="avc1.640028, mp4a.6B"
H.264 ระดับ 4.1 สูง AAC Aac_he video/mp4; codecs="avc1.640029, mp4a.40.5"
Aac_LC video/mp4; codecs="avc1.640029, mp4a.40.2"
MP3 video/mp4; codecs="avc1.640029, mp4a.69"
video/mp4; codecs="avc1.640029, mp4a.6B"
H.264 ระดับ 4.2 สูง AAC Aac_he video/mp4; codecs="avc1.64002A, mp4a.40.5"
Aac_LC video/mp4; codecs="avc1.64002A, mp4a.40.2"
MP3 video/mp4; codecs="avc1.64002A, mp4a.69"
video/mp4; codecs="avc1.64002A, mp4a.6B"

วิดีโอ MP4 เท่านั้น

ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ โปรไฟล์วิดีโอ ระดับวิดีโอ สตริงประเภทสื่อ หมายเหตุ
ระบบ Dolby Vision 05 06 video/mp4; codecs="dvhe.05.06" 4K24FPS
07 video/mp4; codecs="dvhe.05.07" 4K30FPS
09 video/mp4; codecs="dvhe.05.09" 4K60FPS
08 06 video/mp4; codecs="dvhe.08.06" 4K24fps ใช้ได้กับตัวถอดรหัส HEVC
07 video/mp4; codecs="dvhe.08.07" 4K30fps ใช้ได้กับตัวถอดรหัส HEVC
09 video/mp4; codecs="dvhe.08.09" 4K60fps ใช้ได้กับตัวถอดรหัส HEVC
H.265 หลัก 5.0 video/mp4; codecs="hev1.1.6.L150.B0"
5.1 video/mp4; codecs="hev1.1.6.L153.B0"
หลัก 10 5.0 video/mp4; codecs="hev1.2.6.L150.B0"
5.1 video/mp4; codecs="hev1.2.6.L153.B0"

เสียง MP4 เท่านั้น

รูปแบบ ตัวแปลงสัญญาณเสียง โปรไฟล์เสียง สตริงประเภทสื่อ
M4A AAC Aac_he เสียง/mp4; codecs="mp4a.40.5"
Aac_LC เสียง/mp4; codecs="mp4a.40.2"
MP3 MP3 เสียง/mp3
MPA MP3 เสียง/mpeg
MP3 เสียง/mpeg; codecs="mp3"
MP4 MP3 เสียง/mp4; codecs="mp4a.69"
MP3 เสียง/mp4; codecs="mp4a.6B"

ประเภทสื่อเสียงที่ไม่เป็นไปตามข้อกําหนด MP4

รูปแบบ ตัวแปลงสัญญาณเสียง สตริงประเภทสื่อ
M4A แบบปรับอากาศ เสียง/mp4; codecs="mp4a.40.05"
LC-AAC เสียง/mp4; codecs="mp4a.40.02"

วิดีโอและเสียง WebM

รูปแบบ ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ ตัวแปลงสัญญาณเสียง สตริงประเภทสื่อ
WebM VP8 คอร์บิส video/webm; codecs="vp8, vorbis"
WebM VP9 คอร์บิส video/webm; codecs="vp9, vorbis"
WebM (เสียงเท่านั้น) คอร์บิส เสียง/เว็บm; codecs="vorbis"

การส่งผ่านเสียง

 • AC-3 (เทคโนโลยีเสียง Dolby® DigitalTM)
 • E-AC-3 (EC-3, เทคโนโลยีเสียง Dolby® Digital PlusTM)
 • เสียง MPEG-H
 • ระบบเสียง Dolby® AtmosTM

Web Receiver SDK รองรับการส่งผ่าน AC-3 คุณตรวจสอบการรองรับตัวแปลงรหัสก่อนโหลดเนื้อหาได้โดยใช้เมธอด CastReceiverContext.canDisplayType() กับสตริงประเภทสื่อที่เกี่ยวข้องสําหรับตัวแปลงรหัสแต่ละรายการ

หากต้องการดูว่า Dolby® AtmosTM รองรับฮาร์ดแวร์ที่เฉพาะเจาะจงหรือไม่ ให้ตรวจสอบแฟล็ก cast.framework.system.DeviceCapabilities.IS_DOLBY_ATMOS_SUPPORTED

รูปแบบ ตัวแปลงสัญญาณเสียง สตริงประเภทสื่อ
MP4 AAC เสียง/mp4; codecs="mp4a.40.2"
เครื่องปรับอากาศ-3 เสียง/mp4; codecs="ac-3"
เสียง/mp4; codecs="mp4a.a5"
E-AC-3 เสียง/mp4; codecs="ec-3"
เสียง/mp4; codecs="mp4a.a6"
เสียง MPEG-H เสียง/mp4; codecs="mhm1.0x0D"
ระบบเสียง Dolby® AtmosTM Audio/mp4; codecs="ec-3"; spatialRendering=true

วิธีการแสดงโฆษณาและโปรโตคอลสตรีมมิงแบบปรับขนาดได้

ซึ่งพร้อมใช้งานผ่าน SDK ของผู้รับเว็บ

 • MPEG-DASH

  • การรองรับ DRM: Widevine (ระดับ 1)
 • สตรีมมิงอย่างราบรื่น

 • HTTP Live Streaming (HLS)

  • การรองรับ DRM: AES-128, SAMPLE-AES โดยใช้ Widevine (ระดับ 1)
 • ดาวน์โหลดแบบโปรเกรสซีฟโดยไม่ต้องเปลี่ยน

เมื่อใช้โปรโตคอลสตรีมมิงแบบอัตราบิตที่ปรับได้ คุณต้องใช้ CORS หากต้องการใช้โปรโตคอลที่เข้ารหัส รวมถึง DRM คุณควรสร้างตัวรับที่กําหนดเอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การรองรับ DRM

คำบรรยาย

ทรัพยากรคําบรรยายต้องใช้ CORSDolby, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos และ Dolby Vision เป็นเครื่องหมายการค้าของ Dolby Laboratories, Inc.