İkincil Resim

Yayın geliştiricileri, ses ve video uygulamaları için kullanıcı arayüzüne bilgilendirici (ikincil) bir resim ekleyebilirler. Uyumluluk için desteklenen resim biçimlerini inceleyin.

İkincil resim, ekranın sağ üst tarafında görünür ve o anda oynatılan içerik hakkında ek bilgiler (ör. içerik biçimi, radyo istasyonu çağrı işareti veya TV programının derecelendirmesi) içeren bir grafiği göstermek için kullanılabilir. İkincil resim, özellik mevcut içerik için etkin olduğu ve oynatıcı boşta durumda olmadığı sürece ekranda kalır.

Tablo 1, ilgili özellik geçerli cihaz türlerinde ve kontrollerde etkinleştirildiğinde kullanıcı deneyimini gösterir. Uygulama ve entegrasyon ayrıntıları, ses ve video uygulamaları arasında biraz farklılık gösterir. Bu özelliği Web Alıcısı uygulamanıza entegre etmek için aşağıdaki bölümlere bakın.

Tablo 1: İçerik ve cihaz türüne göre ikincil resim kullanıcı arayüzü
Cihazın Türü Ses İçeriği Video İçeriği
Chromecast Ses içeriği için Chromecast donanım anahtarlarında ikincil resim. Video içeriği için Chromecast donanım anahtarları üzerindeki ikincil resim.
Google TV'li Chromecast Ses içeriği için Google TV donanım anahtarları olan Chromecast'te ikincil resim. Video içeriği için Google TV donanım anahtarları olan Chromecast'te ikincil resim.
Akıllı Ekran Akıllı ekranlarda ses içeriği için ikincil resim. Akıllı ekranlarda video içeriği için ikincil resim.
Akıllı Ekran Uzaktan Kumandası Akıllı ekran uzaktan kumandalarındaki ses içeriğinin ikincil resmi. Not: Uzaktan kumandalarda video içeriğine ilişkin ikincil resim desteklenmez.

Ses

Genel bakış

Ses içeriğinin ikincil resmi, yüklenen içeriğin meta verileri tarafından yönlendirilir. Medya öğesi yüklendikten sonra, meta verilerin secondaryImage özelliğinde yapılan sonraki değişiklikler kullanıcı arayüzüne yansıtılır.

Akıllı ekran, ses için uzaktan kumanda olarak kullanılıyorsa ikincil görüntü de ayarlandığında akıllı ekranın kullanıcı arayüzünde görünür.

Uygulama

İkincil resmi ayarlamak, kaldırmak veya güncellemek için MusicTrackMediaMetadata öğesinin secondaryImage özelliğinin değiştirilmesi gerekir. Bu özellik, ikincil resmin nerede barındırıldığını açıklayan URL ile doldurulan bir Image nesnesi alır.

Aşağıdaki örnekte ikincil resim, load önleyicisinde ayarlanmıştır. Oynatıcı içeriği yüklemeyi bitirdiğinde, ikincil resim görüntülenir.

const context = cast.framework.CastReceiverContext.getInstance();
const playerManager = context.getPlayerManager();
playerManager.setMessageInterceptor(
  cast.framework.messages.MessageType.LOAD, loadRequestData => {
   loadRequestData.media.metadata =
     new cast.framework.messages.MusicTrackMediaMetadata();

   // Set image on secondaryImage field of metadata object
   loadRequestData.media.metadata.secondaryImage =
     new cast.framework.messages.Image('https://www.image.png');

   return loadRequestData;
  });

Oynatma sırasında ikincil görüntüyü güncellemek için uygulama, getMediaInformation çağrısı yaparak MediaInformation edinmek üzere PlayerManager kullanmalıdır. Daha sonra uygulama, secondaryImage özelliğini istenen değere güncelleyerek metadata özelliğini değiştirmelidir. Son olarak, yeni bilgilerle setMediaInformation çağrıldığında kullanıcı arayüzü güncellenir. Bu yöntem, oynatma sırasında EMSG veya ID3 etkinlikleri gibi güncellemeler aracılığıyla sağlanan meta verilerdeki değişiklikleri işlemek için kullanılabilir.

const context = cast.framework.CastReceiverContext.getInstance();
const playerManager = context.getPlayerManager();
playerManager.addEventListener(cast.framework.events.EventType.EMSG, () => {
 let mediaInformation = playerManager.getMediaInformation();
 mediaInformation.metadata.secondaryImage =
   new cast.framework.messages.Image('http://anotherimage.png');
 playerManager.setMediaInformation(mediaInformation);
});

İkincil resmin ayarını kaldırmak için secondaryImage özelliğini meta veri nesnesinde null değerine ayarlayın.

// To unset the secondary image, set secondaryImage to null.
let mediaInformation = playerManager.getMediaInformation();
mediaInformation.metadata.secondaryImage = null;
playerManager.setMediaInformation(mediaInformation);

Video

Genel bakış

Video içeriği için ikincil resim, UiManager kullanılarak ayarlanır ve kaldırılır. İkincil resim, video kontrolleri yer paylaşımıyla gösterilir.

Uygulama

İkincil görüntüyü ayarlamak için uygulamanın UiManager örneği alıp setSecondaryImage yöntemini çağırması gerekir. İki parametre alır: resmin SecondaryImagePosition ve URL'si. İkincil resmin ayarlanması herhangi bir zamanda yapılabilir, ancak yalnızca bir kullanıcı yer paylaşımının ön plana alınmasını tetiklediğinde gösterilir.

/**
 * Sets the image url for the secondary image overlay. Replaces any image that
 * was previously set.
 */
castUiManager.setSecondaryImage(
  cast.framework.ui.SecondaryImagePosition.TOP_RIGHT_VIDEO_OVERLAY,
  'http://www.image.png');

İkincil resmi kaldırmak için resim URL'si null veya boş bir dizeye ayarlanır.

// To clear out the image, set the url to null or an empty string.
const castUiManager = cast.framework.ui.UiManager.getInstance();
castUiManager.setSecondaryImage(
  cast.framework.ui.SecondaryImagePosition.TOP_RIGHT_VIDEO_OVERLAY, null);

Sonraki adımlar

Web Alıcınıza ekleyebileceğiniz özellikler burada tamamlanmış olur. Artık iOS, Android veya Web'de bir gönderen uygulaması oluşturabilirsiniz.