İkincil Resim

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Yayın geliştiricileri, ses ve video uygulamaları için kullanıcı arayüzüne bilgilendirici (ikincil) bir resim ekleyebilir. Uyumluluk için desteklenen resim biçimlerini görüntüleyin.

İkincil resim ekranın sağ üst kısmında görünür ve oynatılan içerik hakkında ek bilgi (ör. içerik biçimi, radyo istasyonu çağrı işareti veya TV programı derecelendirmesi) içeren bir grafik göstermek için kullanılabilir. Özellik geçerli içerik için etkinleştirildiği ve oynatıcı boşta olmadığı sürece ikincil resim ekranda kalır.

1. Tablo, özelliğin geçerli cihaz türleri ve denetimlerde etkinleştirildiğini gösterdiğinde kullanıcının deneyimini gösterir. Uygulama ve entegrasyon ayrıntıları, ses ve video uygulamaları arasında biraz farklılık gösterir. Bu özelliği Web Alıcısı uygulamanıza entegre etmek için aşağıdaki bölümlere bakın.

1. Tablo: İçerik ve cihaz türüne göre ikincil resim kullanıcı arayüzü
Cihaz Türü Ses İçeriği Video İçeriği
Chromecast Chromecast içeriğindeki ses içeriği için ikincil resim. Video içeriği için chromecast donanım anahtarları üzerinde bulunan ikincil resim.
Google TV'li Chromecast Chromecast'te ses içeriği için google TV donanım anahtarları bulunan ikincil resim. Chromecast'te video içeriği için google TV donanım anahtarları bulunan ikincil resim.
Akıllı Ekran Akıllı ekranlarda ses içeriği için ikincil resim. Akıllı içerikte video içeriği için ikincil resim.
Akıllı Ekran Uzaktan Kumandası Akıllı içerik için uzaktan kumandadaki ses içeriğindeki ikincil resim. Not: Video içeriği için uzaktan kumandalarda ikincil resim desteklenmez.

Ses

Genel bakış

İşitsel içeriğin ikincil görüntüsü, yüklenen içeriğin meta verileri tarafından yönetilir. Medya öğesi yüklendikten sonra meta veridesecondaryImage yapılan tüm değişiklikler kullanıcı arayüzüne yansıtılır.

Ses için uzaktan kumanda olarak akıllı ekran kullanılırsa ikincil ekran, ayarlandığında akıllı ekranın kullanıcı arayüzünde de görünür.

Uygulama

İkincil resmi ayarlamak, kaldırmak veya güncellemek için MusicTrackMediaMetadata özelliğinin secondaryImage özelliğinin değiştirilmesi gerekir. Mülk, ikincil resmin nerede barındırıldığını açıklayan URL ile doldurulan bir Image nesnesi alır.

Aşağıdaki örnekte, ikincil resim load aracısında ayarlanmıştır. Oynatıcı içeriği yüklemeyi bitirdiğinde ikincil resim görüntülenir.

const context = cast.framework.CastReceiverContext.getInstance();
const playerManager = context.getPlayerManager();
playerManager.setMessageInterceptor(
  cast.framework.messages.MessageType.LOAD, loadRequestData => {
   loadRequestData.media.metadata =
     new cast.framework.messages.MusicTrackMediaMetadata();

   // Set image on secondaryImage field of metadata object
   loadRequestData.media.metadata.secondaryImage =
     new cast.framework.messages.Image('https://www.image.png');

   return loadRequestData;
  });

Oynatma sırasında ikincil resmi güncellemek için uygulama, PlayerManager kodunu kullanarak getMediaInformation çağırarak MediaInformation kodunu alır. Ardından uygulama, secondaryImage özelliğini istenen değerle güncelleyerek metadata özelliğini değiştirmelidir. Son olarak, setMediaInformation yeni bilgilerle çağrıldığında kullanıcı arayüzü güncellenir. Bu yöntem, oynatma sırasında EMSG veya ID3 etkinlikleri gibi güncellemeler aracılığıyla sağlanan meta verilerdeki değişiklikleri işlemek için kullanılabilir.

const context = cast.framework.CastReceiverContext.getInstance();
const playerManager = context.getPlayerManager();
playerManager.addEventListener(cast.framework.events.EventType.EMSG, () => {
 let mediaInformation = playerManager.getMediaInformation();
 mediaInformation.metadata.secondaryImage =
   new cast.framework.messages.Image('http://anotherimage.png');
 playerManager.setMediaInformation(mediaInformation);
});

İkincil resmin ayarını kaldırmak için secondaryImage özelliğini meta veri nesnesinde null olarak ayarlayın.

// To unset the secondary image, set secondaryImage to null.
let mediaInformation = playerManager.getMediaInformation();
mediaInformation.metadata.secondaryImage = null;
playerManager.setMediaInformation(mediaInformation);

Video

Genel bakış

Video içeriği için ikincil resim, UiManager kullanılarak ayarlanır ve kaldırılır. İkincil resim, video denetimleri yer paylaşımıyla gösterilir.

Uygulama

İkincil resmi ayarlamak için uygulamanın UiManager örneği alması ve setSecondaryImage öğesini çağırması gerekir. İki parametre alır: SecondaryImagePosition ve resmin URL'si. İkincil görüntü herhangi bir zamanda ayarlanabilir ancak yalnızca kullanıcı yer paylaşımını ön plana tetiklediğinde gösterilir.

/**
 * Sets the image url for the secondary image overlay. Replaces any image that
 * was previously set.
 */
castUiManager.setSecondaryImage(
  cast.framework.ui.SecondaryImagePosition.TOP_RIGHT_VIDEO_OVERLAY,
  'http://www.image.png');

İkincil resmin kaldırılması için resim URL'si null veya boş dize olarak ayarlanır.

// To clear out the image, set the url to null or an empty string.
const castUiManager = cast.framework.ui.UiManager.getInstance();
castUiManager.setSecondaryImage(
  cast.framework.ui.SecondaryImagePosition.TOP_RIGHT_VIDEO_OVERLAY, null);

Sonraki adımlar

Web Alıcınıza ekleyebileceğiniz özellikler burada sona ermiştir. Artık iOS, Android veya Web'de gönderen uygulaması oluşturabilirsiniz.