Cập nhật hàng ngày

Một người dùng đăng ký nhận thông tin cập nhật hằng ngày về một Hành động trên điện thoại

Nếu Hành động của bạn cung cấp giá trị cho người dùng mỗi ngày, hãy nhắc người dùng sử dụng Hành động đó bằng cách thiết lập các bản cập nhật hằng ngày. Khi người dùng đăng ký nhận thông tin cập nhật hằng ngày cho Hành động của bạn, họ sẽ nhận được một thông báo đẩy có thể nhấn để gọi một trong các ý định của Hành động đó.

Sau đây là trải nghiệm của người dùng về các bản cập nhật hằng ngày này:

 1. Người dùng gọi một trong các ý định của Hành động mà bạn đã thiết lập là nội dung cập nhật hằng ngày.
 2. Người dùng làm theo lời nhắc đăng ký nhận thông tin cập nhật hằng ngày. Lời nhắc này được đưa ra giữa cuộc trò chuyện hoặc dưới dạng khối đề xuất khi cuộc trò chuyện kết thúc.
 3. Người dùng đặt lịch vào một thời điểm trong ngày mà họ muốn nhận thông tin cập nhật hằng ngày, đăng ký thông tin cập nhật của bạn với Trợ lý Google.
 4. Vào thời gian đã lên lịch mỗi ngày, người dùng sẽ nhận được thông báo của Trợ lý trên thiết bị di động.
 5. Khi người dùng mở thông báo này, họ sẽ gọi ra ý định mà bạn đã định cấu hình là thông tin cập nhật hằng ngày và tương tác với Hành động của bạn.

Theo mặc định, lời nhắc đăng ký cập nhật hằng ngày sẽ xuất hiện dưới dạng một khối đề xuất khi người dùng thoát khỏi Hành động của bạn. Bạn cũng có thể thêm lời nhắc đăng ký giữa cuộc trò chuyện hoặc cá nhân hoá nội dung cập nhật của người dùng.

Trường hợp sử dụng

Thông tin cập nhật hằng ngày có thể là một công cụ tương tác hữu ích, nhưng không nên kết hợp với mọi Hành động. Hãy cân nhắc các mẹo sau đây khi quyết định xem có nên thêm gói thuê bao cập nhật hằng ngày vào một Hành động hay không:

 • Đảm bảo rằng các bản cập nhật hằng ngày giúp người dùng thấy được thông tin hữu ích và khác biệt mỗi ngày. Nếu mỗi lần nhấn vào một bản cập nhật hằng ngày đều dẫn đến cùng một lời nhắc, thì người dùng có thể sẽ huỷ đăng ký sau vài ngày.
 • Hãy đảm bảo hộp thoại có ý nghĩa với người dùng nếu họ chuyển thẳng đến mục đích cập nhật hằng ngày của bạn. Người dùng không nhất thiết phải bắt đầu từ đầu cuộc trò chuyện, vì vậy, họ không cần phải có nhiều ngữ cảnh.
 • Cho người dùng thấy lợi ích của Hành động của bạn trước khi nhắc họ đăng ký nhận thông tin cập nhật hằng ngày. Người dùng của bạn phải nghĩ "Tôi muốn nội dung này mỗi ngày" khi họ được cung cấp tuỳ chọn đăng ký.
 • Đừng làm người dùng nhận được đề xuất lặp lại để đăng ký. Hãy cung cấp gói thuê bao cập nhật hằng ngày ngay sau khi cho người dùng biết những nội dung họ đăng ký và tránh lặp lại ưu đãi trong các ngữ cảnh khác.
 • Đảm bảo cuộc trò chuyện ngắn gọn sau khi kích hoạt ý định cập nhật. Hầu hết các bản cập nhật hằng ngày chỉ nên bao gồm một phản hồi duy nhất rồi đóng mà không yêu cầu người dùng nhập thông tin.

Nền tảng được hỗ trợ

Các bản cập nhật hằng ngày có trên thiết bị Android và iOS (thiết bị iOS phải cài đặt ứng dụng Trợ lý để nhận thông tin cập nhật hằng ngày). Các tính năng này hiện không được hỗ trợ trên loa kích hoạt bằng giọng nói, màn hình thông minh hoặc các nền tảng khác.

Bắt đầu

Các phần sau đây mô tả cách thiết lập thông tin cập nhật hằng ngày cho Hành động của bạn.

Tạo ý định để kích hoạt

Ý định mà bạn tạo trong mục này sẽ kích hoạt quy trình cập nhật hằng ngày. Để tạo ý định này, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến Bảng điều khiển Actions rồi nhấp vào Phát triển trong trình đơn trên cùng.
 2. Nhấp vào Ý định trong trình đơn bên trái để mở rộng phần này.
 3. Nhấp vào ở cuối danh sách rồi nhập tên cho ý định mới.
 4. Nhấn Enter/Return để tạo ý định mới.
 5. Thêm các cụm từ huấn luyện để kích hoạt quy trình cập nhật hằng ngày. Dưới đây là một số ví dụ:

  • Notify me of daily updates
  • Send daily updates
  • Subscribe to daily updates
 6. Nhấp vào Lưu.

Chuyển đổi sang ý định của hệ thống

Để thiết lập hiệu ứng chuyển đổi sang cảnh hệ thống Daily updates, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong mục Cảnh ở trình đơn bên trái, hãy nhấp vào cảnh mà bạn muốn thêm quy trình đăng ký nhận nội dung cập nhật hằng ngày.
 2. Trong phần User intent handling (Xử lý ý định của người dùng) của cảnh, hãy nhấp vào dấu + để thêm một trình xử lý ý định mới.
 3. Trong mục Ý định, hãy chọn ý định mà bạn đã tạo trong phần trước.
 4. Trong phần Chuyển đổi, hãy chọn cảnh hệ thống Bản cập nhật hằng ngày.

Định cấu hình cảnh hệ thống

Để định cấu hình cảnh hệ thống Cập nhật hằng ngày, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong phần Cảnh ở trình đơn bên trái, hãy chọn cảnh hệ thống DailyUpdates mới.
 2. Trong phần Định cấu hình ý định, hãy nhấp vào Chọn ý định.
 3. Trong phần Chọn ý định, hãy chọn ý định mà bạn muốn được so khớp khi người dùng nhấn vào một nội dung cập nhật hằng ngày.

 4. Đối với phần Tuỳ chỉnh lời nhắc chọn nhận thông báo, hãy nhập lời nhắc mà người dùng nhìn thấy khi họ được yêu cầu đăng ký nhận thông tin cập nhật hằng ngày. Lời nhắc có dạng "Bạn muốn tôi gửi lời nhắc hằng ngày vào lúc nào".

Thiết lập lựa chọn sử dụng

Để định cấu hình lựa chọn nhận thông tin cập nhật hằng ngày, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong phần Scenes (Cảnh), hãy chọn cảnh hệ thống DailyUpdates.
 2. Trong mục Điều kiện, hãy chọn Nếu người dùng trả lời "có".
 3. Bật tính năng Gửi lời nhắc và cung cấp một lời nhắc đơn giản để người dùng biết họ sẽ nhận được thông tin cập nhật hằng ngày:

  candidates:
  - first simple:
   variants:
   - speech: Great, I'll send you daily updates.
  
 4. Trong phần Chuyển đổi, hãy chọn Kết thúc cuộc trò chuyện để kết thúc cuộc trò chuyện sau khi người dùng đăng ký nhận thông tin cập nhật hằng ngày.

Định cấu hình chọn không sử dụng

Để định cấu hình chọn không nhận thông tin cập nhật hằng ngày, hãy làm theo các bước sau:

 1. Trong mục Điều kiện, hãy chọn Nếu người dùng nói "không".
 2. Bật tính năng Gửi lời nhắc và cung cấp một lời nhắc đơn giản để người dùng biết rằng họ sẽ không được gửi thông tin cập nhật hằng ngày:

  candidates:
  - first simple:
   variants:
   - speech: Okay, I won't send you daily updates.
  
 3. Trong phần Chuyển đổi, hãy chọn Kết thúc cuộc trò chuyện để kết thúc cuộc trò chuyện sau khi người dùng chọn không nhận thông tin cập nhật hằng ngày.

Kiểm thử bản cập nhật hằng ngày

Bạn có thể sử dụng thiết bị di động có Trợ lý Google để kiểm tra thông tin cập nhật hằng ngày. Bạn phải đăng nhập vào chính Tài khoản Google mà bạn dùng để tạo Hành động. Gọi Hành động của bạn và đăng ký nhận thông tin cập nhật hằng ngày, sau đó kiểm tra thông báo trên thiết bị của bạn trong khoảng thời gian cập nhật.