Pakiet CSS dla dodatków do Edytora

Aby wzbogacić dodatek do edytora o wyglądzie i sposobie działania Arkuszy Google, Dokumentów, Prezentacji lub Formularzy, użyj linku w poniższym pakiecie CSS, aby zastosować styl Google do czcionek, przycisków i elementów formularza. Przykład używanego pakietu CSS znajdziesz w krótkim wprowadzeniu do Dokumentów. Aby skorzystać z pakietu CSS, u góry każdego pliku HTML dodaj te elementy:

<link rel="stylesheet" href="https://ssl.gstatic.com/docs/script/css/add-ons1.css">

Pamiętaj, że nie można w pełni kontrolować stylu elementów formularzy we wszystkich przeglądarkach. W szczególności elementy <select> wyświetlają elementy wizualne w Firefoksie i Internet Explorerze, ale działają prawidłowo. Aby zobaczyć, jak wyglądają style w danej przeglądarce, wystarczy wczytać tę stronę w danej przeglądarce.

Typografia

Używaj czcionki czcionki całego tekstu w tych stylach w zależności od zastosowania:

Zastosowanie i wygląd Znacznik z pakietem CSS
<h1>Titles and headers</h1>
<b>Bold text</b>
Normal text
<a href="">Links</a>
<span class="current">Current navigation selection</span>
<span class="error">Form input errors</span>
<span class="gray">Gray text</span>
<span class="secondary">Secondary text</span>

Przyciski

Możesz użyć dowolnego typu przycisków – <button>, <input type="button"> lub <input type="submit">, a także <a class="button">. Przyciski znajdujące się w sąsiedztwie automatycznie przylegają do siebie automatycznie. Dostępne są różne kolory do różnych zastosowań:

Używaj Wygląd Znacznik z pakietem CSS
Główne działanie
<button class="action">Translate</button>
Działania dodatkowe
<button>Close</button>
Utwórz działanie
<button class="create">Create</button>
Udostępnij działanie
<button class="share">Share</button>

Pola wyboru

Przykład Znacznik z pakietem CSS
<div>
 <input type="checkbox" id="checkbox1" checked>
 <label for="checkbox1">Checked</label>
</div>
<div>
 <input type="checkbox" id="checkbox2">
 <label for="checkbox2">Unchecked</label>
</div>
<div>
 <input type="checkbox" id="checkbox3" checked disabled>
 <label for="checkbox3">Checked, disabled</label>
</div>
<div>
 <input type="checkbox" id="checkbox4" disabled>
 <label for="checkbox4">Unchecked, disabled</label>
</div>

Opcje

Przykład Znacznik z pakietem CSS
<div>
 <input type="radio" name="radio-a" id="radio1" checked>
 <label for="radio1">Checked</label>
</div>
<div>
 <input type="radio" name="radio-a" id="radio2">
 <label for="radio2">Unchecked</label>
</div>
<div>
 <input type="radio" name="radio-b" id="radio3"
   checked disabled>
 <label for="radio3">Checked, disabled</label>
</div>
<div>
 <input type="radio" name="radio-b" id="radio4" disabled>
 <label for="radio4">Unchecked, disabled</label>
</div>

Wybierz menu

Przykład Znacznik z pakietem CSS
<div class="block form-group">
 <label for="select">Select</label>
 <select id="select">
  <option selected>Google Docs</option>
  <option>Google Forms</option>
  <option>Google Sheets</option>
 </select>
</div>
<div class="block form-group">
 <label for="disabled-select">Disabled select</label>
 <select id="disabled-select" disabled>
  <option selected>Google Docs</option>
  <option>Google Forms</option>
  <option>Google Sheets</option>
 </select>
</div>

Obszary tekstowe

Przykład Znacznik z pakietem CSS
<div class="form-group">
 <label for="sampleTextArea">Label</label>
 <textarea id="sampleTextArea" rows="3"></textarea>
</div>

Pola tekstowe

Przykład Znacznik z pakietem CSS
<div class="inline form-group">
 <label for="city">City</label>
 <input type="text" id="city" style="width: 150px;">
</div>
<div class="inline form-group">
 <label for="state">State</label>
 <input type="text" id="state" style="width: 40px;">
</div>
<div class="inline form-group">
 <label for="zip-code">Zip code</label>
 <input type="text" id="zip-code" style="width: 65px;">
</div>

Styl paska bocznego może być trudny, ponieważ wysokość może się zmieniać, a wiele dodatków musi mieć obszar marki, który się nie przewija. Poniżej znajdziesz uproszczony pasek boczny z krótkiego wprowadzenia do Dokumentów Google. Jeśli przeciągniesz prawy dolny róg obszaru tekstowego w celu wyrównania treści do paska bocznego, obszar treści zostanie automatycznie przewinięty, ale marka na dole nie rozwinie się.

W przykładzie użyto klasy sidebar, aby zastosować odpowiednie dopełnienie, i klasy bottom, aby wymusić umieszczenie obszaru marki na dole. Klasa lokalna branding-below określa następnie obszar, którego obszar główny paska bocznego powinien pozostać pusty.

Przykład Znacznik z pakietem CSS
<style>
.branding-below {
 bottom: 56px;
 top: 0;
}
</style>

<div class="sidebar branding-below">
 <div class="block form-group">
  <label for="translated-text">
   <b>Translation</b></label>
  <textarea id="translated-text" rows="15">
  </textarea>
 </div>

 <div class="block">
  <input type="checkbox" id="save-prefs">
  <label for="save-prefs">
   Use these languages by default</label>
 </div>

 <div class="block">
  <button class="blue">Translate</button>
  <button>Insert</button>
 </div>
</div>

<div class="sidebar bottom">
 <span class="gray">
  Translate sample by Google</span>
</div>