Tworzenie dodatków do rozmów wideo

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.
.

Procedura tworzenia Google Workspace dodatku, który dostarcza rozwiązania do obsługi rozmów wideo innej firmy jest zasadniczo taka sama jak w przypadku procedury tworzenia Google Workspace dodatków, z kilkoma dodatkowymi krokami (widocznymi poniżej pogrubioną czcionką):

 1. Wybierz dodatkowego właściciela i współpracowników projektu.
 2. Utwórz projekt Apps Script.
 3. Zaprojektuj wygląd i działanie swojego dodatku.
 4. Włącz usługę zaawansowaną Kalendarza.
 5. Skonfiguruj plik manifestu projektu dodatku.
  1. Zdefiniuj rozwiązania konferencyjne w pliku manifestu.
 6. Napisz kod określający wygląd i działanie dodatku za pomocą wbudowanej usługi kart Apps Script.
  1. Wpisz kod, aby zarządzać rozwiązaniami konferencyjnymi za pomocą wbudowanej aplikacji Apps Script ConferenceData usługa.
  2. (Opcjonalnie) Utwórz i skonfiguruj stronę ustawień dodatku.
 7. Sprawdź zakresy protokołu OAuth.
 8. Sprawdź dodatek w rozszerzanych aplikacjach hosta.
 9. Opublikuj dodatek.

Na tej stronie znajdziesz ogólne omówienie każdego nowego kroku (informacje o pozostałych czynnościach znajdziesz w artykule o tworzeniu Google Workspace dodatków).

Włącz zaawansowaną usługę Kalendarz

Usługa zaawansowana Kalendarza pozwala wywoływać interfejs Calendar REST API bezpośrednio z projektu Apps Script. Niektóre typowe czynności, takie jak synchronizacja wydarzeń z kalendarza, można przeprowadzać tylko w usłudze zaawansowanej. Zanim będzie można użyć usługi zaawansowanej, musisz ją włączyć w projekcie dodatku.

Zaawansowaną usługę Kalendarza możesz włączyć przy użyciu edytora Apps Script. Włącz interfejs API zarówno w edytorze zaawansowanych usług Google, jak i konsoli Google API.

Określ rozwiązania konferencyjne w pliku manifestu

Plik manifestu dodatku zawiera podstawowe informacje, które Kalendarz Google potrzebuje do poprawnego wyświetlania i aktywowania dodatków do obsługi rozmów wideo. Plik manifestu dodatku musi definiować (w sekcji calendar) co najmniej 1 rozwiązanie konferencyjne, które opisuje typy konferencji innych firm, których mogą używać wydarzenia z Kalendarza Google.

Szczegółowe informacje o tym, jak skonfigurować plik manifestu, znajdziesz w sekcji Pliki manifestu.

Dodaj kod, aby tworzyć i synchronizować rozmowy wideo

Po utworzeniu projektu skryptu możesz dodać kod, który będzie definiować działanie dodatku do rozmów wideo. Do zarządzania tym działaniem możesz użyć usługi zaawansowanej Kalendarza, usługi ConferenceData i innych usług Apps Script.

Dodając kod obsługi rozmów wideo, musisz dodać kod do tworzenia rozmów wideo, synchronizowania zmian w kalendarzu i opcjonalnie dodawania strony ustawień.

Podczas projektowania kodu zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi stylu dodatków.

Tworzenie konferencji

Dodatek musi pobierać informacje o wydarzeniu z Kalendarza Google i używać go do tworzenia konferencji w zewnętrznym systemie konferencyjnym. Musisz zaimplementować co najmniej jedną metodę onCreateFunction, która wykonuje ten proces i skonfiguruj je w pliku manifestu dodatku.

Więcej informacji znajdziesz w sekcji Tworzenie konferencji innych firm.

Synchronizuj zmiany w kalendarzu

Po utworzeniu konferencji i połączeniu z wydarzeniem w Kalendarzu Google często trzeba aktualizować konferencję, aby odzwierciedlić zmiany w wydarzeniu. Jeśli na przykład użytkownik zmieni godzinę wydarzenia, musisz zaktualizować dane rozmowy wideo w zewnętrznym systemie konferencyjnym, aby to odzwierciedlało. Proces aktualizowania danych rozmów wideo w odpowiedzi na zmiany wydarzenia nosi nazwę synchronizacji.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Synchronizacja zmian w kalendarzu.

Dodaj ustawienia

Możesz skonfigurować opcjonalne ustawienia, które pozwolą użytkownikom konfigurować Twój dodatek. Możesz na przykład zezwolić użytkownikom na dołączanie do rozmowy parametrów lub notatek konferencyjnych.

Za każdym razem, gdy chcesz zapewnić użytkownikom pewną kontrolę nad działaniem dodatku, możesz udostępnić te opcje na stronie ustawień dodatku. Jest to strona internetowa (hostowana jako dodatek lub przechowywana w trybie zewnętrznym), która otwiera się, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do ustawień dodatku w interfejsie Kalendarza Google.

Utworzenie strony ustawień dodatku jest opcjonalne. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dodawanie ustawień.