Tích hợp Meta Audience Network với tính năng đặt giá thầu

Hướng dẫn này cho bạn biết cách sử dụng SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động để tải và hiển thị quảng cáo từ Meta Audience Network bằng cách sử dụng tính năng dàn xếp, bao gồm cả hoạt động tích hợp đặt giá thầu. Bài viết này trình bày cách thêm Meta Audience Network vào cấu hình dàn xếp của một đơn vị quảng cáo, cũng như cách tích hợp SDK Meta Audience Network và bộ chuyển đổi vào một Android ứng dụng.

Các công cụ tích hợp và định dạng quảng cáo được hỗ trợ

Bộ chuyển đổi dàn xếp AdMob cho Meta Audience Network có các chức năng sau:

Tích hợp
Đặt giá thầu
Thác nước  1
Dạng thức
Biểu ngữ
Quảng cáo xen kẽ
Được thưởng
Quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng
Mã gốc

1 Meta Audience Network đã chỉ được đặt giá thầu vào năm 2021.

Yêu cầu

Bước 1: Thiết lập cấu hình trong giao diện người dùng Meta Audience Network

Đăng ký và đăng nhập vào trang bắt đầu của Business Manager.

Nhấp vào Bắt đầu, rồi nhấp vào Tạo tài khoản mới.

Điền thông tin về doanh nghiệp của bạn vào các trường bắt buộc rồi nhấp vào Tiếp theo.

Tạo tài sản

Sau khi điền thông tin bắt buộc, bạn sẽ được nhắc tạo một thuộc tính cho ứng dụng. Nhập tên mong muốn của thuộc tính cho ứng dụng và nhấp vào Tiếp theo.

Tiếp theo, hãy chọn nền tảng của bạn để kiếm tiền.

Thêm thông tin chi tiết về ứng dụng rồi nhấp vào Tiếp theo.

Thiết lập tài khoản thanh toán bằng cách nhấp vào Thêm tài khoản thanh toán mới. Bạn sẽ được chuyển hướng đến trang mới để nhập thông tin thanh toán. Điền các thông tin chi tiết cần thiết, sau đó nhấp vào Next (Tiếp theo).

Chọn Google AdMob làm Nền tảng dàn xếp, rồi nhấp vào Tạo vị trí.

Chọn một định dạng, điền vào biểu mẫu và nhấp vào Tạo.

Chọn Biểu ngữ cho tất cả các kích thước biểu ngữ, bao gồm cả kích thước 300x250. Meta Audience Network không hỗ trợ định dạng hiển thị Hình chữ nhật trung bình, nhưng hỗ trợ biểu ngữ có chiều rộng linh hoạt với chiều cao là 50, 90 hoặc 250 khi sử dụng định dạng hiển thị Biểu ngữ.

Ghi lại Mã vị trí.

Nhấp vào Xong.

Bật chế độ thử nghiệm

Hãy xem Hướng dẫn triển khai kiểm thử mạng đối tượng để biết hướng dẫn chi tiết về cách bật quảng cáo thử nghiệm của Meta Audience Network.

Bước 2: Thiết lập nhu cầu Meta Audience Network trong AdMob Giao diện người dùng

Định cấu hình cài đặt dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của bạn

Bạn cần thêm Meta Audience Network vào cấu hình dàn xếp cho đơn vị quảng cáo của mình.

Trước tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản AdMob của bạn. Tiếp theo, hãy chuyển đến thẻ Dàn xếp. Nếu bạn đang có một nhóm dàn xếp mà bạn muốn sửa đổi, hãy nhấp vào tên của nhóm dàn xếp đó để chỉnh sửa rồi chuyển đến mục Thêm Meta Audience Network dưới dạng nguồn quảng cáo.

Để tạo một nhóm dàn xếp mới, hãy chọn Tạo nhóm dàn xếp.

Nhập định dạng quảng cáo và nền tảng quảng cáo của bạn, rồi nhấp vào Tiếp tục.

Đặt tên cho nhóm dàn xếp của bạn và chọn các vị trí để nhắm mục tiêu. Tiếp theo, hãy đặt trạng thái của nhóm dàn xếp thành Đã bật, rồi nhấp vào Thêm đơn vị quảng cáo.

Liên kết nhóm dàn xếp này với một hoặc nhiều đơn vị quảng cáo AdMob hiện có. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Bây giờ, bạn sẽ thấy thẻ đơn vị quảng cáo được điền sẵn các đơn vị quảng cáo mà bạn đã chọn:

Thêm Meta Audience Network làm nguồn quảng cáo

Trong thẻ Đặt giá thầu trong phần Nguồn quảng cáo, hãy chọn Thêm nguồn quảng cáo. Sau đó, hãy chọn Meta Audience Network.

Nhấp vào Cách ký thoả thuận hợp tácthiết lập mối quan hệ đối tác đặt giá thầu vớiMeta Audience Network.

Nhấp vào Xác nhận và đồng ý, rồi nhấp vào Tiếp tục.

Nếu đã có mối liên kết cho Meta Audience Network, bạn có thể chọn mối liên kết đó. Nếu không, hãy nhấp vào Thêm mối liên kết.

Tiếp theo, hãy nhập Placement ID nhận được trong phần trước. Sau đó, hãy nhấp vào Xong.

Thêm Facebook vào danh sách đối tác quảng cáo theo quy định của các tiểu bang ở Hoa Kỳ theo Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR) và

Hãy làm theo các bước trong cài đặt GDPRcài đặt quy định của chính phủ Hoa Kỳ để thêm Facebook vào GDPR và danh sách đối tác quảng cáo theo quy định của tiểu bang Hoa Kỳ trong AdMob giao diện người dùng.

Bước 3: Nhập SDK và bộ chuyển đổi Meta Audience Network

Thêm các phần phụ thuộc triển khai sau với phiên bản mới nhất của SDK Meta Audience Network và bộ chuyển đổi trong tệp build.gradle cấp ứng dụng:

repositories {
  google()
  mavenCentral()
}

...
dependencies {
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-ads:22.6.0'
  implementation 'com.google.ads.mediation:facebook:6.16.0.0'
}
...

Tích hợp thủ công

Bước 4: Triển khai các chế độ cài đặt quyền riêng tư trên Meta Audience Network SDK

Theo Chính sách về sự đồng ý của người dùng ở Liên minh Châu Âu của Google, bạn phải đảm bảo rằng bạn đã công bố một số thông tin nhất định và nhận được sự đồng ý của người dùng trong Khu vực kinh tế Châu Âu (EEA) liên quan đến việc sử dụng giá trị nhận dạng thiết bị và dữ liệu cá nhân. Chính sách này thể hiện các yêu cầu của Chỉ thị về quyền riêng tư và truyền thông điện tử của Liên minh Châu Âu và Quy định chung về việc bảo vệ dữ liệu (GDPR). Khi yêu cầu sự đồng ý, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể thu thập, nhận hoặc sử dụng dữ liệu cá nhân, đồng thời cung cấp thông tin về cách sử dụng từng mạng. Hiện tại, Google không thể tự động chuyển lựa chọn đồng ý của người dùng đến các mạng như vậy.

Làm theo hướng dẫn trong tài liệu của Meta về GDPR và quảng cáo Meta.

Luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ

Luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ yêu cầu cung cấp cho người dùng quyền từ chối "bán" "thông tin cá nhân" (theo định nghĩa của các thuật ngữ này trong luật) bằng cách cung cấp lựa chọn từ chối thông qua một đường liên kết nổi bật "Không bán thông tin cá nhân của tôi" trên trang chủ của bên "bán". Hướng dẫn tuân thủ luật về quyền riêng tư của các tiểu bang ở Hoa Kỳ cho phép bạn bật chế độ xử lý dữ liệu bị hạn chế để phân phát quảng cáo của Google, nhưng Google không thể áp dụng chế độ cài đặt này cho từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp của bạn. Do đó, bạn phải xác định từng mạng quảng cáo trong chuỗi dàn xếp có thể tham gia vào hoạt động bán thông tin cá nhân, và làm theo hướng dẫn của từng mạng đó để đảm bảo tuân thủ.

Hãy làm theo hướng dẫn trong tài liệu của Meta để biết các cách xử lý dữ liệu cho người dùng ở California.

Bước 5: Thêm mã bắt buộc

Bạn không cần phải thêm mã để tích hợp Meta Audience Network.

Bước 6: Kiểm thử kết quả triển khai

Bật quảng cáo thử nghiệm

Hãy nhớ đăng ký thiết bị thử nghiệm cho AdMob và bật chế độ thử nghiệm trong Meta Audience Network giao diện người dùng.

Xác minh quảng cáo thử nghiệm

Để xác minh rằng bạn đang nhận quảng cáo thử nghiệm từ Meta Audience Network, hãy bật thử nghiệm riêng một nguồn quảng cáo trong công cụ kiểm tra quảng cáo bằng cách sử dụng Meta Audience Network (Bidding) (các) nguồn quảng cáo.

Các bước không bắt buộc

Quảng cáo gốc

Một số thành phần quảng cáo gốc của Meta Audience Network không liên kết một với một thành phần quảng cáo gốc của Google. Các tài sản như vậy được chuyển lại cho nhà xuất bản trong một gói thông qua phương thức getExtras() trong NativeAd. Bộ chuyển đổi hỗ trợ truyền các thành phần sau:

Yêu cầu thông số và giá trị
FacebookMediationAdapter.KEY_ID Chuỗi. Mã nhận dạng duy nhất của quảng cáo gốc
FacebookMediationAdapter.KEY_SOCIAL_CONTEXT_ASSET Chuỗi. Bối cảnh xã hội của quảng cáo

Dưới đây là ví dụ về mã cho thấy cách trích xuất các thành phần này:

Ví dụ:

Java

Bundle extras = nativeAd.getExtras();
if (extras.containsKey(FacebookMediationAdapter.KEY_SOCIAL_CONTEXT_ASSET)) {
  String socialContext = extras.getString(FacebookMediationAdapter.KEY_SOCIAL_CONTEXT_ASSET);
  ...
}

Kotlin

val extras = nativeAd.getExtras()
if (extras.containsKey(FacebookMediationAdapter.KEY_SOCIAL_CONTEXT_ASSET)) {
  var socialContext = extras.getString(FacebookMediationAdapter.KEY_SOCIAL_CONTEXT_ASSET)
  ...
}

Sử dụng quảng cáo gốc của Meta Audience Network mà không cần MediaView

Định dạng quảng cáo gốc của Meta Audience Network yêu cầu hiển thị tài sản MediaView . Nếu bạn định hiển thị quảng cáo gốc mà không có thành phần đó, hãy nhớ sử dụng biểu ngữ gốc của Meta Audience Network.

Để sử dụng quảng cáo biểu ngữ gốc của Meta Audience Network, bạn phải:

 • Sử dụng bộ chuyển đổi Meta Audience Network 5.4.1.0 trở lên.

Hiển thị quảng cáo

Bộ chuyển đổi Mạng đối tượng trả về quảng cáo gốc dưới dạng đối tượng NativeAd . Mẫu quảng cáo này sẽ điền sẵn Nội dung mô tả các trường Quảng cáo gốc sau đây cho NativeAd.

Trường Do bộ chuyển đổi Meta Audience Network điền sẵn
Dòng tiêu đề
Bài đăng có hình ảnh 1
Nội dung
Biểu tượng ứng dụng
Lời kêu gọi hành động
Tên nhà quảng cáo
Điểm xếp hạng theo sao
Cửa hàng
Giá

1 Bộ chuyển đổi Meta Audience Network không cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào thành phần hình ảnh chính cho quảng cáo gốc. Thay vào đó, bộ chuyển đổi sẽ điền MediaView bằng một video hoặc hình ảnh.

Theo dõi lượt hiển thị và lượt nhấp

Bảng sau đây nêu bật thời điểm ghi lại số lượt hiển thị và lượt nhấp quảng cáo gốc bằng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google.

Bản ghi lượt hiển thị Ghi lại lượt nhấp
1px thành phần quảng cáo gốc của Meta Audience Network trên màn hình + yêu cầu hiển thị thành phần Lệnh gọi lại Meta Audience Network SDK

Meta Audience Network có các yêu cầu cụ thể về hiển thị thành phần để một lượt hiển thị được coi là hợp lệ, tuỳ thuộc vào việc bạn chọn định dạng Gốc hay Biểu ngữ gốc khi thiết lập Meta Audience Network.

Định dạng gốc của Meta Audience Network Thành phần bắt buộc Lớp kết xuất bắt buộc
Mã gốc Nội dung nghe nhìn MediaView
Biểu ngữ gốc Biểu tượng ứng dụng ImageView

Lưu vào bộ nhớ đệm trên Android 9

Kể từ Android 9 (API cấp 28), tính năng hỗ trợ văn bản thô sẽ bị tắt theo mặc định. Điều này sẽ ảnh hưởng đến chức năng lưu nội dung nghe nhìn vào bộ nhớ đệm của Meta Audience Network SDK và có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng cũng như doanh thu từ quảng cáo. Làm theo tài liệu của Meta để cập nhật cấu hình bảo mật mạng trong ứng dụng của bạn.

Mã lỗi

Nếu bộ chuyển đổi không nhận được quảng cáo từ Mạng Đối tượng, bạn có thể kiểm tra lỗi cơ bản trong phản hồi quảng cáo bằng cách sử dụng ResponseInfo.getAdapterResponse() trong các lớp sau:

com.google.ads.mediation.facebook.FacebookAdapter
com.google.ads.mediation.facebook.FacebookMediationAdapter

Dưới đây là các mã và các thông báo đi kèm do bộ chuyển đổi Mạng Đối tượng gửi ra khi quảng cáo không tải được:

Mã lỗi Lý do
101 Thông số máy chủ không hợp lệ (ví dụ: thiếu ID vị trí).
102 Kích thước quảng cáo yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được hỗ trợ của Meta Audience Network.
103 Nhà xuất bản phải yêu cầu quảng cáo có ngữ cảnh Activity.
104 Không thể khởi chạy Meta Audience Network SDK.
105 Nhà xuất bản không yêu cầu quảng cáo gốc hợp nhất.
106 Quảng cáo gốc được tải là một đối tượng khác với đối tượng dự kiến.
107 Đối tượng Context được sử dụng không hợp lệ.
108 Quảng cáo đã tải thiếu thành phần quảng cáo gốc bắt buộc.
109 Không tạo được quảng cáo gốc từ tải trọng giá thầu.
110 Meta Audience Network SDK không thể hiển thị quảng cáo xen kẽ/quảng cáo có tặng thưởng.
111 Trường hợp ngoại lệ được gửi khi tạo đối tượng AdView của Meta Audience Network.
101 Thông số máy chủ không hợp lệ (ví dụ: thiếu ID vị trí).
102 Kích thước quảng cáo yêu cầu không khớp với kích thước biểu ngữ được hỗ trợ của Meta Audience Network.
103 Không thể khởi chạy đối tượng quảng cáo Meta Audience Network.
104 Meta Audience Network SDK không thể hiển thị quảng cáo xen kẽ/quảng cáo có tặng thưởng.
105 Bộ điều khiển chế độ xem gốc của quảng cáo biểu ngữ là nil.
106 Không thể khởi chạy Meta Audience Network SDK.
1000-9999 Meta Audience Network trả về một lỗi riêng về SDK. Hãy xem tài liệu của Meta Audience Network để biết thêm thông tin chi tiết.

Nhật ký thay đổi bộ chuyển đổi dàn xếp Android của Meta Audience Network

Phiên bản tiếp theo

 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 22.4.0.

Phiên bản 6.16.0.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để gọi MediationInterstitialAdCallback#onAdFailedToShow() khi Meta SDK báo cáo rằng quảng cáo xen kẽ hiển thị không thành công.
 • Xác minh khả năng tương thích với Meta Audience Network SDK phiên bản 6.16.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 22.3.0.
 • Meta Audience Network SDK phiên bản 6.16.0.

Phiên bản 6.15.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với Meta Audience Network SDK phiên bản 6.15.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 22.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 22.2.0.
 • Meta Audience Network SDK phiên bản 6.15.0.

Phiên bản 6.14.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với Meta Audience Network SDK phiên bản 6.14.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 22.0.0.
 • Meta Audience Network SDK phiên bản 6.14.0.

Phiên bản 6.13.7.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để dùng lớp VersionInfo mới.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 22.0.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 22.0.0.
 • Meta Audience Network SDK phiên bản 6.13.7.

Phiên bản 6.13.7.0

 • Xác minh khả năng tương thích với Meta Audience Network SDK phiên bản 6.13.7.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 21.5.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.5.0.
 • Meta Audience Network SDK phiên bản 6.13.7.

Phiên bản 6.12.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với Meta Audience Network SDK phiên bản 6.12.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 21.2.0.
 • Đã đổi tên bộ chuyển đổi thương hiệu thành "Meta Audience Network".
 • Xoá chế độ tích hợp thác nước.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.2.0.
 • Meta Audience Network SDK phiên bản 6.12.0.

Phiên bản 6.11.0.1

 • Cập nhật compileSdkVersiontargetSdkVersion lên API 31.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 21.0.0.
 • Cập nhật cấp độ API Android tối thiểu bắt buộc lên 19.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 21.0.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.11.0.

Phiên bản 6.11.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.11.0
 • Thêm thông báo cảnh báo về việc ngừng sử dụng tính năng dàn xếp kiểu thác nước. Xem blog của Meta để biết thêm thông tin.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.11.0.

Phiên bản 6.10.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.10.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.10.0.

Phiên bản 6.8.0.1

 • Hỗ trợ thêm tính năng chuyển tiếp lệnh gọi lại lượt nhấp và lượt hiển thị trong quảng cáo đặt giá thầu.
 • Hỗ trợ thêm tính năng chuyển tiếp lệnh gọi lại onAdFailedToShow() khi không thể hiển thị quảng cáo đặt giá thầu xen kẽ.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 20.6.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.6.0.
 • SDK Facebook phiên bản 6.8.0.

Phiên bản 6.8.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.8.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 20.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.4.0.
 • SDK Facebook phiên bản 6.8.0.

Phiên bản 6.7.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.7.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.3.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.7.0.

Phiên bản 6.6.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.6.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 20.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.3.0.
 • SDK Facebook phiên bản 6.6.0.

Phiên bản 6.5.1.1

 • Đã khắc phục lỗi xuất hiện trong phiên bản 6.5.1.0 trong đó quảng cáo thử nghiệm được trả về thay vì quảng cáo trực tiếp.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để sử dụng API AdError mới.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.2.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.5.1.

Phiên bản 6.5.1.0 (Không dùng nữa)

 • Sự cố với phiên bản 6.5.1.0 đã được phát hiện và xác nhận. Bạn nên nâng cấp lên phiên bản 6.5.1.1.
 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.5.1.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 20.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.2.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.5.1.

Phiên bản 6.5.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook phiên bản 6.5.0.
 • Đã khắc phục vấn đề trong đó quảng cáo gốc không bao gồm ảnh bìa của Facebook.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 20.1.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.1.0.
 • SDK Facebook phiên bản 6.5.0.

Phiên bản 6.4.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook phiên bản 6.4.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 20.0.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 20.0.0.
 • SDK Facebook phiên bản 6.4.0.

Phiên bản 6.3.0.1

 • Khắc phục vấn đề ClassCastException được gửi khi hiển thị quảng cáo gốc trên các ứng dụng không sử dụng ImageView để hiển thị thành phần hình ảnh.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.7.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.3.0.

Phiên bản 6.3.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.7.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.3.0.

Phiên bản 6.2.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.2.1.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 19.7.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.7.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.2.1.

Phiên bản 6.2.0.1

 • Ngừng hỗ trợ định dạng NativeAppInstallAd không còn dùng nữa. Ứng dụng nên yêu cầu quảng cáo gốc hợp nhất.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 19.6.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động phiên bản 19.6.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.2.0.

Phiên bản 6.2.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.2.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 19.5.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.5.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.2.0.

Phiên bản 6.1.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v6.1.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động tối thiểu bắt buộc của Google lên phiên bản 19.4.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.4.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.1.0.

Phiên bản 6.0.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với Facebook SDK phiên bản 6.0.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 19.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.3.0.
 • Facebook SDK phiên bản 6.0.0.

Phiên bản 5.11.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.11.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.11.0.

Phiên bản 5.10.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.10.1

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.10.1.

Phiên bản 5.10.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.10.0

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.10.0.

Phiên bản 5.9.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.9.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.9.1.

Phiên bản 5.9.0.2

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo xen kẽ có tặng thưởng.
 • Cập nhật bộ chuyển đổi để hỗ trợ các yêu cầu đối với biểu ngữ thích ứng cùng dòng.
 • Đã khắc phục vấn đề quảng cáo biểu ngữ đặt giá thầu luôn hiển thị trên toàn bộ chiều rộng.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 19.2.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.2.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.9.0.

Phiên bản 5.9.0.1

 • Giờ đây, bộ chuyển đổi sẽ chuyển tiếp lỗi nếu SDK Fan gặp lỗi trong khi hiển thị quảng cáo xen kẽ/quảng cáo có tặng thưởng.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.1.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.9.0.

Phiên bản 5.9.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook phiên bản 5.9.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.1.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.9.0.

Phiên bản 5.8.0.2

 • Đã khắc phục sự cố tham chiếu biến không chính xác gây ra sự cố trong một số trường hợp nhất định khi tải quảng cáo gốc.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.1.0.
 • SDK Facebook phiên bản 5.8.0.

Phiên bản 5.8.0.1

 • Thêm các mã lỗi mô tả bổ sung và lý do khiến bộ chuyển đổi không tải/hiển thị được lỗi.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 19.1.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.1.0.
 • SDK Facebook phiên bản 5.8.0.

Phiên bản 5.8.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook phiên bản 5.8.0.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 19.0.1.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 19.0.1.
 • SDK Facebook phiên bản 5.8.0.

Phiên bản 5.7.1.1

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho lỗi bộ chuyển đổi Mạng đối tượng Facebook.
 • Thêm các mã lỗi mô tả và lý do dẫn đến lỗi tải/hiển thị bộ chuyển đổi.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.7.1.

Phiên bản 5.7.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.7.1.
 • Thêm tính năng hỗ trợ cho Quảng cáo biểu ngữ gốc của Facebook khi sử dụng tính năng đặt giá thầu.
 • Giờ đây, quảng cáo gốc sử dụng "đối tượng có thể vẽ" cho thành phần biểu tượng.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.7.1.

Phiên bản 5.7.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.7.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.7.0.

Phiên bản 5.6.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.6.1.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 18.3.0.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.3.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.6.1.

Phiên bản 5.6.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.6.0.
 • Cập nhật Trình chuyển đổi Facebook để sử dụng AdChoicesView.

Được xây dựng và thử nghiệm với:

 • SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google phiên bản 18.2.0.
 • Facebook SDK phiên bản 5.6.0.

Phiên bản 5.5.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook phiên bản 5.5.0.

Phiên bản 5.4.1.1

 • Khắc phục vấn đề gây ra sự cố khi xoá Quảng cáo gốc.

Phiên bản 5.4.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.4.1.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho Quảng cáo biểu ngữ gốc của Facebook cho chức năng dàn xếp kiểu thác nước.
  • Sử dụng setNativeBanner() của lớp FacebookExtras để yêu cầu Quảng cáo biểu ngữ gốc.
 • Khắc phục vấn đề khiến Yêu cầu quảng cáo biểu ngữ thông minh không thực hiện được.
 • Đã khắc phục vấn đề Quảng cáo dạng video có tặng thưởng không chuyển tiếp sự kiện onAdClosed() trong một số trường hợp ứng dụng đã chạy ở chế độ nền khi đang phát video.
 • Di chuyển trình chuyển đổi sang AndroidX.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 18.1.1.

Phiên bản 5.4.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.4.0.

Phiên bản 5.3.1.2

 • Khắc phục lỗi không thể khởi chạy tính năng đặt giá thầu của Facebook do "Không tìm thấy mã vị trí".

Phiên bản 5.3.1.1

 • Đã cập nhật tính năng theo dõi lượt hiển thị quảng cáo RTB gốc.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 17.2.1.

Phiên bản 5.3.1.0

 • Đã thêm khả năng đặt giá thầu vào bộ chuyển đổi cho quảng cáo biểu ngữ, quảng cáo xen kẽ, quảng cáo có tặng thưởng và quảng cáo gốc.
 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.3.1.

Phiên bản 5.3.0.0

 • Đã cập nhật tên dịch vụ dàn xếp cho Quảng cáo trên thiết bị di động của Google.
 • Thêm phiên bản trình chuyển đổi vào lệnh gọi khởi chạy.
 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook phiên bản 5.3.0.

Phiên bản 5.2.0.2

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho kích thước quảng cáo biểu ngữ linh hoạt.

Phiên bản 5.2.0.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để hỗ trợ API quảng cáo có tặng thưởng thử nghiệm mở mới.
 • Cập nhật phiên bản SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 17.2.0.

Phiên bản 5.2.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.2.0.

Phiên bản 5.1.1.1

 • Đã cập nhật bộ chuyển đổi để điền Tên nhà quảng cáo cho Quảng cáo gốc hợp nhất.

Phiên bản 5.1.1.0

 • Đã thay thế chế độ xem Lựa chọn quảng cáo bằng chế độ xem AdOptions.
 • Đã xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.1.1

Phiên bản 5.1.0.1

 • Khắc phục vấn đề ANR do "getGMSVersionCode()" gây ra.

Phiên bản 5.1.0.0

 • Khởi chạy SDK Facebook cho từng định dạng quảng cáo.

Phiên bản 5.0.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v5.0.1.

Phiên bản 5.0.0.1

 • Đã cập nhật bộ chuyển đổi để tạo đối tượng quảng cáo có tặng thưởng tại thời điểm yêu cầu quảng cáo.

Phiên bản 5.0.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook phiên bản 5.0.0.

Phiên bản 4.99.3.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.99.3.

Phiên bản 4.99.1.1

 • Đã khắc phục lỗi biểu tượng Lựa chọn quảng cáo không hiển thị cho Quảng cáo gốc hợp nhất.
 • Khắc phục lỗi trong đó bộ chuyển đổi sẽ gửi một ngoại lệ khi cố gắng tải hình ảnh xuống.

Phiên bản 4.99.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.99.1.

Phiên bản 4.28.2.1

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để gọi sự kiện quảng cáo onRewardedVideoComplete().

Phiên bản 4.28.2.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.28.2.

Phiên bản 4.28.1.1

 • Đã khắc phục vấn đề trong đó lượt nhấp không được đăng ký cho Quảng cáo gốc hợp nhất.

Phiên bản 4.28.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.28.1.

Phiên bản 4.28.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.28.0.

Phiên bản 4.27.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.27.1.

Phiên bản 4.27.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.27.0.

Phiên bản 4.26.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.26.1.
 • Cập nhật dự án Bộ chuyển đổi cho Android Studio 3.0

Phiên bản 4.26.0.0

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo video có tặng thưởng.
 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo video gốc.
 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.26.0.

Phiên bản 4.25.0.0

 • Đã khắc phục vấn đề trả về các biểu ngữ có kích thước không chính xác.
 • Cập nhật tính năng theo dõi lượt xem của bộ chuyển đổi cho quảng cáo gốc để đăng ký lượt xem thành phần riêng lẻ với SDK Facebook thay vì toàn bộ lượt xem quảng cáo. Điều này có nghĩa là các lượt nhấp vào nền (hoặc "khoảng trắng") trên quảng cáo gốc sẽ không còn dẫn đến lượt nhấp nữa.
 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.25.0.

Phiên bản 4.24.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.24.0.

Phiên bản 4.23.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.23.0.

Phiên bản 4.22.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.22.1.

Phiên bản 4.22.0.0

 • Cập nhật bộ chuyển đổi để tương thích với SDK Facebook phiên bản 4.22.0.

Phiên bản 4.21.1.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.21.1.

Phiên bản 4.21.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.21.0.

Phiên bản 4.20.0.0

 • Cập nhật cấp độ API Android tối thiểu được hỗ trợ lên 14+.
 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.20.0

Phiên bản 4.19.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.19.0.

Phiên bản 4.18.0.0

 • Xác minh khả năng tương thích với SDK Facebook v4.18.0.

Phiên bản 4.17.0.0

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho quảng cáo gốc.

Phiên bản 4.15.0.0

 • Đã thay đổi hệ thống đặt tên phiên bản thành [phiên bản SDK của Fan.].[phiên bản bản vá của bộ chuyển đổi].
 • Cập nhật SDK QUẠT tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 4.15.0.
 • Cập nhật SDK Quảng cáo của Google trên thiết bị di động tối thiểu bắt buộc lên phiên bản 9.2.0.
 • Khắc phục lỗi lệnh gọi lại lượt nhấp của Facebook cho quảng cáo xen kẽ không được chuyển tiếp chính xác.
 • Giờ đây, bộ chuyển đổi cũng chuyển tiếp onAdLeftApplication khi có người nhấp vào quảng cáo.

Phiên bản 1.2.0

 • Đã sửa lỗi để AdSize.SMART_BANNER hiện là kích thước hợp lệ.

Phiên bản 1.1.0

 • Thêm tính năng hỗ trợ cho định dạng chiều rộng đầy đủ x 250 khi yêu cầu là đối với AdSize.MEDIUM_ đáng ANGLE

Phiên bản 1.0.1

 • Đã thêm tùy chọn hỗ trợ cho AdSize.SMART_BANNER

Phiên bản 1.0.0

 • Phát hành lần đầu