SDK quảng cáo trên điện thoại di động của Google

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google được cung cấp cho Android thông qua các dịch vụ của Google Play.

SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google hỗ trợ các thiết bị không có Google Play, nhưng thư viện không thể tự động cập nhật chính cách thức hoạt động trên các thiết bị có Google Play. Để cập nhật các thiết bị như vậy, bạn phải cập nhật SDK Dịch vụ Google Play theo cách thủ công trong ứng dụng.

Việc bạn sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của trang web Google Developers.

Phiên bản mới nhất của SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google: 21.1.0 (ghi chú phát hành)
Tìm hiểu cách nhập SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google vào ứng dụng của bạn

Ứng dụng mẫu

Chúng tôi cung cấp một số ứng dụng mẫu minh hoạ cách sử dụng SDK quảng cáo trên thiết bị di động của Google. Bạn có thể tìm thấy các ứng dụng nguồn mở này tại kho lưu trữ GitHub sau: