สร้างข้อมูลรับรองการเข้าถึง

ข้อมูลเข้าสู่ระบบใช้เพื่อรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงจากเซิร์ฟเวอร์การให้สิทธิ์ของ Google เพื่อให้แอปของคุณเรียก Google Workspace API ได้ คําแนะนํานี้จะอธิบายวิธีเลือกและตั้งค่าข้อมูลรับรองที่แอปของคุณต้องการ

สําหรับคําจํากัดความของคําศัพท์ที่พบในหน้านี้ โปรดดูที่ภาพรวมการตรวจสอบสิทธิ์และการให้สิทธิ์

เลือกข้อมูลรับรองการเข้าถึงที่เหมาะกับคุณ

ข้อมูลรับรองที่กําหนดจะขึ้นอยู่กับประเภทข้อมูล แพลตฟอร์ม และวิธีการในการเข้าถึงของแอป โดยมีข้อมูลเข้าสู่ระบบ 3 ประเภท ได้แก่

กรณีการใช้งาน วิธีการตรวจสอบสิทธิ์ เกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้
เข้าถึงข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยไม่ระบุชื่อในแอปของคุณ คีย์ API ตรวจสอบว่า API ที่ต้องการใช้รองรับคีย์ API ก่อนวิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้
เข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ เช่น ที่อยู่อีเมลหรืออายุ รหัสไคลเอ็นต์ OAuth แอปพลิเคชันของคุณต้องขอและได้รับความยินยอมจากผู้ใช้
เข้าถึงข้อมูลที่เป็นของแอปพลิเคชันหรือทรัพยากรการเข้าถึงของคุณเองในนามของผู้ใช้ Google Workspace หรือ Cloud Identity ผ่านการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน บัญชีบริการ เมื่อแอปตรวจสอบสิทธิ์เป็นบัญชีบริการ แอปนั้นจะมีสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรทั้งหมดที่บัญชีบริการมีสิทธิ์เข้าถึงได้

ข้อมูลรับรองคีย์ API

คีย์ API เป็นสตริงยาวที่ประกอบด้วยอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก ตัวเลข ขีดล่าง และขีดกลาง เช่น AIzaSyDaGmWKa4JsXZ-HjGw7ISLn_3namBGewQe วิธีการตรวจสอบสิทธิ์นี้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงได้แบบสาธารณะโดยไม่ระบุชื่อ เช่น ไฟล์ Google Workspace ที่แชร์โดยใช้การตั้งค่าการแชร์ "ทุกคนในอินเทอร์เน็ตที่มีลิงก์นี้" โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการใช้คีย์ API

วิธีสร้างคีย์ API

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > คีย์ API
 3. คีย์ API ใหม่จะปรากฏขึ้น
  • คลิกคัดลอก เพื่อคัดลอกคีย์ API เพื่อใช้ในโค้ดของแอป คีย์ API ยังอยู่ในส่วน "คีย์ API" ของข้อมูลรับรองของโปรเจ็กต์ด้วย
  • คลิกจํากัดคีย์เพื่ออัปเดตการตั้งค่าขั้นสูงและจํากัดการใช้คีย์ API โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการใช้การจํากัดคีย์ API

ข้อมูลรับรองของรหัสไคลเอ็นต์ OAuth

ในการตรวจสอบสิทธิ์ในฐานะผู้ใช้ปลายทางและเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้ในแอปของคุณ คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0 อย่างน้อย 1 รายการ รหัสไคลเอ็นต์ใช้เพื่อระบุแอปเดี่ยว ไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth ของ Google หากแอปทํางานบนหลายแพลตฟอร์ม คุณต้องสร้างรหัสไคลเอ็นต์แยกกันสําหรับแต่ละแพลตฟอร์ม

เลือกประเภทแอปพลิเคชันเพื่อดูคําแนะนําเฉพาะในการสร้างรหัสไคลเอ็นต์ OAuth ดังนี้

เว็บแอปพลิเคชัน

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > เว็บแอปพลิเคชัน
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะปรากฏเฉพาะในคอนโซล Google Cloud
 5. เพิ่ม URI ที่ได้รับอนุญาตซึ่งเกี่ยวข้องกับแอปของคุณ ดังนี้
  • แอปฝั่งไคลเอ็นต์ (JavaScript) - ในส่วนต้นทาง JavaScript ที่ได้รับอนุญาต ให้คลิกเพิ่ม URI จากนั้น ป้อน URI ที่จะใช้สําหรับคําขอเบราว์เซอร์ ซึ่งจะระบุโดเมนที่แอปพลิเคชันสามารถส่งคําขอ API ไปยังเซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0
  • แอปฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Java, Python และอื่นๆ) - ในส่วน URI การเปลี่ยนเส้นทางที่ได้รับอนุญาต ให้คลิกเพิ่ม URI จากนั้นป้อน URI ปลายทางที่เซิร์ฟเวอร์ OAuth 2.0 ส่งการตอบกลับได้
 6. คลิกสร้าง หน้าจอไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่

  จดรหัสไคลเอ็นต์ ไม่มีการใช้รหัสลับไคลเอ็นต์กับเว็บแอปพลิเคชัน

 7. คลิกตกลง ข้อมูลรับรองที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0

Android

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > Android
 4. ในช่อง "ชื่อ" ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะปรากฏเฉพาะในคอนโซล Google Cloud
 5. ในช่อง "ชื่อแพ็กเกจ" ป้อนชื่อแพ็กเกจจากไฟล์ AndroidManifest.xml ของคุณ
 6. ในช่อง "ลายนิ้วมือสําหรับใบรับรอง SHA-1" ให้ป้อนลายนิ้วมือสําหรับใบรับรอง SHA-1 ที่สร้างขึ้น
 7. คลิกสร้าง หน้าจอไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์ใหม่
 8. คลิกตกลง ข้อมูลรับรองที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏใน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

iOS

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > iOS
 4. ในช่อง "ชื่อ" ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะปรากฏเฉพาะในคอนโซล Google Cloud
 5. ในช่อง "รหัสชุด" ให้ป้อนรหัสชุดซอฟต์แวร์ดังที่แสดงในไฟล์ Info.plist ของแอป
 6. ไม่บังคับ: หากแอปของคุณปรากฏใน Apple App Store ให้ป้อนรหัส App Store
 7. ไม่บังคับ: ในช่อง "รหัสทีม" ให้ป้อนสตริง 10 อักขระที่ไม่ซ้ํากันซึ่งสร้างโดย Apple และกําหนดให้กับทีมของคุณ
 8. คลิกสร้าง หน้าจอไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 9. คลิกตกลง ข้อมูลรับรองที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏใน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

แอป Chrome

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > แอป Chrome
 4. ในช่อง "ชื่อ" ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะปรากฏเฉพาะในคอนโซล Google Cloud
 5. ในช่อง "รหัสแอปพลิเคชัน" ให้ป้อนสตริงรหัส 32 อักขระที่ไม่ซ้ํากันของแอป คุณสามารถดูค่ารหัสนี้ใน URL ของ Chrome เว็บสโตร์ของแอปและในหน้าแดชบอร์ดสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Chrome เว็บสโตร์
 6. คลิกสร้าง หน้าจอไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 7. คลิกตกลง ข้อมูลรับรองที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏใน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

แอปบนเดสก์ท็อป

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > แอปบนเดสก์ท็อป
 4. ในช่องชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะปรากฏเฉพาะในคอนโซล Google Cloud
 5. คลิกสร้าง หน้าจอไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 6. คลิกตกลง ข้อมูลรับรองที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏในรหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0

ทีวีและอุปกรณ์อินพุตที่จํากัด

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > ทีวีและอุปกรณ์อินพุตที่จํากัด
 4. ในช่อง "ชื่อ" ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะปรากฏเฉพาะในคอนโซล Google Cloud
 5. คลิกสร้าง หน้าจอไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 6. คลิกตกลง ข้อมูลรับรองที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏใน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

Universal Windows Platform (UWP)

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > API และบริการ > ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

  ไปที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบ

 2. คลิกสร้างข้อมูลเข้าสู่ระบบ > รหัสไคลเอ็นต์ OAuth
 3. คลิกประเภทแอปพลิเคชัน > Universal Windows Platform (UWP)
 4. ในช่อง "ชื่อ" ให้พิมพ์ชื่อของข้อมูลเข้าสู่ระบบ ชื่อนี้จะปรากฏเฉพาะในคอนโซล Google Cloud
 5. ในช่อง "Store ID" ให้ป้อนค่ารหัสที่ไม่ซ้ํากันซึ่งมีจํานวน 12 อักขระของ Microsoft Store คุณค้นหารหัสนี้ได้ใน URL ของ Microsoft Store ของแอปและในศูนย์พาร์ทเนอร์
 6. คลิกสร้าง หน้าจอไคลเอ็นต์ OAuth จะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงรหัสไคลเอ็นต์และรหัสลับไคลเอ็นต์ใหม่
 7. คลิกตกลง ข้อมูลรับรองที่สร้างขึ้นใหม่จะปรากฏใน "รหัสไคลเอ็นต์ OAuth 2.0"

ข้อมูลรับรองของบัญชีบริการ

บัญชีบริการเป็นบัญชีประเภทพิเศษที่แอปพลิเคชันใช้ ไม่ใช่บุคคล คุณสามารถใช้บัญชีบริการเพื่อเข้าถึงข้อมูลหรือดําเนินการต่างๆ โดยใช้บัญชีหุ่นยนต์ หรือเข้าถึงข้อมูลในนามของผู้ใช้ Google Workspace หรือ Cloud Identity ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การทําความเข้าใจบัญชีบริการ

สร้างบัญชีบริการ

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการ

  ไปที่บัญชีบริการ

 2. คลิกสร้างบัญชีบริการ
 3. กรอกรายละเอียดบัญชีบริการ แล้วคลิกสร้างและดําเนินการต่อ
 4. ไม่บังคับ: มอบหมายบทบาทให้กับบัญชีบริการเพื่อให้สิทธิ์เข้าถึงทรัพยากรของโปรเจ็กต์ Google Cloud โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อการให้ เปลี่ยน และเพิกถอนสิทธิ์เข้าถึงทรัพยากร
 5. คลิกต่อไป
 6. ไม่บังคับ: ป้อนผู้ใช้หรือกลุ่มที่สามารถจัดการและดําเนินการด้วยบัญชีบริการนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อการจัดการการแอบอ้างเป็นบัญชีบริการ
 7. คลิกเสร็จสิ้น จดบันทึกที่อยู่อีเมลของบัญชีบริการ

มอบหมายบทบาทให้กับบัญชีบริการ

คุณต้องมอบหมายบทบาทที่กําหนดไว้ล่วงหน้าหรือที่กําหนดเองให้กับบัญชีบริการโดยบัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูง

 1. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ให้ไปที่เมนู > บัญชี > บทบาทผู้ดูแลระบบ

 2. ชี้ที่บทบาทที่ต้องการมอบหมาย แล้วคลิกมอบหมายผู้ดูแลระบบ

 3. คลิกมอบหมายบัญชีบริการ

 4. ป้อนที่อยู่อีเมลของบัญชีบริการ

 5. คลิกเพิ่ม > มอบหมายบทบาท

สร้างข้อมูลรับรองสําหรับบัญชีบริการ

คุณจะต้องขอข้อมูลรับรองในรูปแบบของคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัว โค้ดเหล่านี้ใช้ข้อมูลรับรองเหล่านี้เพื่อให้สิทธิ์การดําเนินการของบัญชีบริการภายในแอป

วิธีรับข้อมูลรับรองสําหรับบัญชีบริการ

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการ

  ไปที่บัญชีบริการ

 2. เลือกบัญชีบริการ
 3. คลิกคีย์ > เพิ่มคีย์ > สร้างคีย์ใหม่
 4. เลือก JSON แล้วคลิกสร้าง

  ระบบจะสร้างคู่คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวใหม่และดาวน์โหลดลงในเครื่องเป็นไฟล์ใหม่ ไฟล์นี้เป็นเพียงสําเนาเดียวของคีย์นี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีจัดเก็บคีย์อย่างปลอดภัยที่การจัดการคีย์ของบัญชีบริการ

 5. คลิกปิด

ไม่บังคับ: ตั้งค่าการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนสําหรับบัญชีบริการ

หากต้องการเรียกใช้ API ในนามของผู้ใช้ในองค์กร Google Workspace บัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูงจะต้องได้รับสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google Workspace ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนให้กับบัญชีบริการ

วิธีตั้งค่าการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมนสําหรับบัญชีบริการมีดังนี้

 1. ในคอนโซล Google Cloud ให้ไปที่เมนู > IAM และผู้ดูแลระบบ > บัญชีบริการ

  ไปที่บัญชีบริการ

 2. เลือกบัญชีบริการ
 3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
 4. ค้นหา "รหัสไคลเอ็นต์" ของบัญชีบริการในส่วน "การมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน" คลิกคัดลอก เพื่อคัดลอกค่ารหัสไคลเอ็นต์ไปยังคลิปบอร์ด
 5. หากคุณมีสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูงของผู้ดูแลระบบสําหรับบัญชี Google Workspace ที่เกี่ยวข้อง ให้คลิกดูคอนโซลผู้ดูแลระบบ Google Workspace แล้วลงชื่อเข้าใช้โดยใช้บัญชีผู้ดูแลระบบขั้นสูง แล้วทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

  หากคุณไม่มีสิทธิ์การเข้าถึงขั้นสูงของผู้ดูแลระบบสําหรับบัญชี Google Workspace ที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบขั้นสูงสําหรับบัญชีนั้น แล้วส่งรหัสไคลเอ็นต์ของบัญชีบริการและรายการขอบเขต OAuth ให้กับบัญชีดังกล่าวเพื่อให้ผู้ดูแลระบบทําตามขั้นตอนต่อไปนี้ในคอนโซลผู้ดูแลระบบได้

  1. ในคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ให้ไปที่เมนู > ความปลอดภัย > การเข้าถึงและการควบคุมข้อมูล > การควบคุม API

   ไปที่การควบคุม API

  2. คลิกจัดการการมอบสิทธิ์ทั่วทั้งโดเมน
  3. คลิกเพิ่มใหม่
  4. ในช่อง "รหัสไคลเอ็นต์" ให้วางรหัสไคลเอ็นต์ที่คุณคัดลอกไว้ก่อนหน้านี้
  5. ในช่อง "ขอบเขต OAuth" ให้ป้อนรายการขอบเขตที่แอปพลิเคชันกําหนดโดยคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค นี่คือขอบเขตชุดเดียวกับที่คุณได้กําหนดไว้เมื่อกําหนดค่าหน้าจอคํายินยอม OAuth
  6. คลิกให้สิทธิ์

ขั้นตอนถัดไป

คุณพร้อมที่จะพัฒนาบน Google Workspace แล้ว ตรวจสอบรายการผลิตภัณฑ์สําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Workspace และวิธีค้นหาความช่วยเหลือ