รับการแจ้งเตือนการอัปเดตเที่ยวบิน

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางช่องของเที่ยวบิน ผู้ใช้ที่เพิ่มบอร์ดดิ้งพาสอย่างน้อย 1 ใบจะได้รับข้อความ Push ในอุปกรณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในกรณีที่เป็นไปตามเงื่อนไขบางอย่าง

อาคารผู้โดยสารและประตูต้นทาง

หากคุณเปลี่ยน class.origin.terminal หรือ class.origin.gate และตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ ระบบจะส่งการแจ้งเตือนว่าช่องนี้มีการเปลี่ยนแปลง

  • คุณมีเวลาไม่ถึง 3 ชั่วโมงก่อนถึงเวลา class.localScheduledDepartureDateTime

การแจ้งเตือนจะอยู่ในรูปแบบ "สายการบินตัวอย่างได้อัปเดตประตูเป็น A1 แล้ว" โดยรูปแบบดังกล่าวจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้

เวลาขึ้นเครื่องและเวลาออกเดินทาง

หากคุณเปลี่ยน class.localBoardingDateTime หรือ class.localEstimatedOrActualDepartureDateTime และเป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่าง ระบบจะส่งการแจ้งเตือนว่าช่องมีการเปลี่ยนแปลง

  • คุณมีเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมงก่อนถึง class.localScheduledDepartureDateTime
  • โดยเวลาที่เกี่ยวข้องจะเปลี่ยนแปลงอย่างน้อย 10 นาทีขึ้นไป

การแจ้งเตือนจะอยู่ในรูปแบบ "_Sample Airlines อัปเดตเวลาขึ้นเครื่องเป็น 18:00 น._" ซึ่งไม่สามารถปรับแต่งรูปแบบหรือภาษาได้