ธุรกิจและองค์กรสามารถรับรหัสจาก Google Wallet เพื่อยืนยันข้อมูลของบุคคลได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
เมื่อผู้ใช้เพิ่มบัตรประจําตัวลงใน Google Wallet บุคคลนั้นจะส่งข้อมูลไปยังผู้ออกบัตรเพื่อพิสูจน์ตัวตน และจะเพิ่มบัตรประจําตัวเมื่อผู้ออกบัตรอนุมัติเท่านั้น บัตรประจําตัวดังกล่าวมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากบัตรประจําตัวของบุคคลหนึ่ง (ชื่อ, วันเกิด, ภาพบุคคล ฯลฯ) และลงชื่อในการเข้ารหัส ซึ่งช่วยให้ธุรกิจยืนยันความถูกต้องของข้อมูลได้
การนําเสนอบัตรประจําตัวจาก Google Wallet ทําได้ง่ายๆ เพียงแค่แตะหรือสแกนโค้ด QR บนโทรศัพท์ เมื่อเริ่มทําธุรกรรมแล้ว เจ้าของเอกสารจะตรวจสอบข้อมูลที่ขอในโทรศัพท์แล้วตรวจสอบสิทธิ์เพื่อยืนยันธุรกรรม ธุรกิจตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ส่งได้อย่างง่ายดายโดยการตรวจสอบลายเซ็นดิจิทัล อีกไม่นานเราจะแสดงรหัสในแอปต่างๆ ได้ง่ายขึ้นด้วยขั้นตอนง่ายๆ ที่คล้ายกัน
รหัสใน Google Wallet สร้างขึ้นตามมาตรฐาน ISO แบบเปิด ดังนั้นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในการอ่าน Google Wallet จึงสามารถใช้กับ Wallet อื่นๆ ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันโดยไม่คํานึงถึงอุปกรณ์หรือระบบปฏิบัติการ

วิธีใช้บัตรประจําตัวจาก Google Wallet

เราได้ปรับแต่งคู่มือนักพัฒนาซอฟต์แวร์ให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของคุณ เลือก Use Case เพื่อเริ่มต้นใช้งาน
ยอมรับบัตรประจําตัวจาก Google Wallet ด้วยการแตะหรือสแกน QR การใช้งานที่เป็นไปได้รวมถึง:
  • การยืนยันอายุ: ขออายุเพื่อยืนยันก่อนที่จะซื้อสินค้าที่จํากัดอายุผู้ชมหรือเข้าถึงสถานที่ที่มีการจํากัดอายุผู้ชม
  • การยืนยันตัวตน: ขอชื่อและที่อยู่เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายหรือการลดการประพฤติมิชอบ
  • สิทธิ์ในการขับขี่: ยืนยันความสามารถในการขับรถ (เช่น เมื่อเช่ารถยนต์)
เร็วๆ นี้แอปต่างๆ จะสามารถยอมรับรหัสจาก Google Wallet การใช้งานที่เป็นไปได้รวมถึง:
  • การยืนยันบัญชี: ขอชื่อหรือที่อยู่ของบุคคลเพื่อยืนยันข้อมูลประจําตัวสําหรับการบรรเทาการประพฤติมิชอบทางกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับ
  • การยืนยันอายุ: ร้องขออายุก่อนเข้าถึงบริการที่จํากัดอายุ