Google Wallet ช่วยให้เข้าถึงข้อมูลสำคัญในชีวิตประจำวันในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และสะดวกสบาย ผู้ใช้เพิ่มกุญแจทั้งหมดลงใน Google Wallet ได้ ไม่ว่าจะเป็นกุญแจรถยนต์แบบดิจิทัลไปจนถึงบัตรสถานศึกษา
เปิดใช้การเข้าถึงรถยนต์ที่แชร์ร่วมกันอย่างสะดวก ปลอดภัย และจากระยะไกลด้วยกุญแจรถยนต์แบบดิจิทัล คนขับจะปลดล็อกและสตาร์ทรถได้โดยใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่
บัตรสถานศึกษาใน Google Wallet ช่วยให้คุณระบุตัวนักเรียนและให้สิทธิ์นักเรียนเข้าถึงแหล่งข้อมูลของวิทยาเขตได้อย่างสะดวก เปิดใช้กุญแจดิจิทัลสำหรับการเข้าถึงอาคาร การชำระเงินแบบดิจิทัลที่ร้านค้าในวิทยาเขต และเข้าถึงข้อมูลของนักเรียนได้อย่างง่ายดาย เช่น ยอดคงเหลือในบัญชีและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของวิทยาเขต
ป้ายบริษัทใน Google Wallet ช่วยให้คุณระบุตัวพนักงานและให้สิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรในสถานที่ทำงานได้อย่างสะดวก เปิดใช้กุญแจดิจิทัลเพื่อให้สามารถเข้าถึงอาคารและเข้าถึงข้อมูลพนักงานได้ง่ายๆ เช่น ตำแหน่งงานและหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินในที่ทำงาน
บัตรโรงแรมใน Google Wallet ช่วยให้คุณเข้าถึงห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกของโรงแรมได้อย่างสะดวก