แนวคิดหลักและคำศัพท์

ผู้ออกบัตร

ผู้ออกบัตรเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของบัตรและมีหน้าที่ออกบัตรให้แก่ผู้โดยสาร ซึ่งอาจเป็นคุณ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือองค์กรที่คุณเป็นตัวแทน

คุณต้องลงทะเบียนเป็นผู้ออกบัตรก่อนจึงจะเป็นผู้ออกบัตรได้

คลาสบอร์ดดิ้งพาส

FlightClassอาจถือได้ว่าเป็นเที่ยวบินที่กำหนดเวลาไว้ ผู้ออกบัตรสร้างเที่ยวบินที่กำหนดเวลาไว้ได้หลายรายการโดยมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางและเวลา FlightClass แต่ละรายการที่เป็นตัวแทนเที่ยวบินที่กำหนดเวลาไว้อาจมีรูปลักษณ์และช่องข้อมูลของตนเองเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดเฉพาะของสนามบิน

นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ FlightClass เพื่อเปิดใช้ฟีเจอร์เพิ่มเติมต่างๆ เช่น การแตะอัจฉริยะได้ด้วย

ออบเจ็กต์บอร์ดดิ้งพาส

ออบเจ็กต์บอร์ดดิ้งพาสเป็นอินสแตนซ์ของคลาสบอร์ดดิ้งพาส โดยต้องสร้างอินสแตนซ์ FlightObject ใหม่สำหรับผู้โดยสารแต่ละคนที่จัดจำหน่ายพร้อมกับบอร์ดดิ้งพาส

คลาสบัตร

คลาสบอร์ดดิ้งพาสเป็นคลาสประเภทหนึ่ง บัตรโดยสารจะอธิบายข้อมูลทั่วไปสำหรับวัตถุต่างๆ ในบัตรที่เกี่ยวข้อง (เช่น รูปแบบและลักษณะที่ปรากฏ) และไม่มีรายละเอียดของผู้โดยสาร

คลาสบัตรผ่านประเภทอื่นๆ มีดังต่อไปนี้

  • บัตรสะสมคะแนน
  • ตั๋วกิจกรรม
  • บัตรของขวัญ
  • ข้อเสนอพิเศษ
  • บัตรโดยสาร
  • การ์ดข้อมูลโควิด

ส่งออบเจ็กต์

FlightObject เป็นออบเจ็กต์บัตรผ่านประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับ FlightObject ออบเจ็กต์ Pass เป็นอินสแตนซ์ของ Pass Class ที่เกี่ยวข้อง โดยระบบต้องสร้างออบเจ็กต์บัตรผ่านสำหรับผู้โดยสารแต่ละคนที่ออกบอร์ดดิ้งพาส

วัตถุในบัตรมีข้อมูลเฉพาะของผู้โดยสาร เช่น สามารถใช้เพื่อระบุว่าผู้โดยสารมีตั๋วเครื่องบิน และยังระบุว่าที่นั่งใดในเที่ยวบินที่ได้รับการจัดสรรอีกด้วย

บัญชีบริการ

บัญชีบริการคือข้อมูลประจำตัวที่ใช้เรียก Google Wallet API ต้องให้สิทธิ์เข้าถึง Google Wallet API กับบัญชีบริการนี้

คีย์บัญชีบริการ

คีย์บัญชีบริการคือข้อมูลเข้าสู่ระบบที่ใช้ในการตรวจสอบสิทธิ์แอปพลิเคชันว่าเป็นบัญชีบริการ คีย์บัญชีบริการมีความละเอียดอ่อนมาก และต้องเก็บไว้เป็นส่วนตัว หากบุคคลที่สามมีสิทธิ์เข้าถึงคีย์บัญชีบริการ ก็จะระบุตนเองว่าเป็นบัญชีบริการและดำเนินการที่บัญชีบริการได้รับอนุญาตได้