Pomoc

Opis

Profil dewelopera w Google Play to sposób na poznanie technologii Google i odblokowanie osiągnięć. Profil pokazuje Twoje osiągnięcia za pomocą plakietek i zapisuje postępy, gdy ukończysz ścieżki, w tym ćwiczenia z programowania i filmy.

Obecnie profil dewelopera w Google Play jest w otwartej wersji beta. Twoja opinia ma kluczowe znaczenie przy rozwiązywaniu problemów przed opublikowaniem aplikacji. Kliknij Prześlij opinię u góry strony pomocy, by podzielić się swoimi przemyśleniami i sugestiami.

Najczęstsze pytania

Co to są odznaki?

Odznaki to osiągnięcia, które zdobywasz za ukończenie nauki (np. ćwiczeń z programowania lub testów) albo za udział w społecznościach lub wydarzeniach w Google Play.

Co to są ulubione plakietki?

Możesz wybrać maksymalnie pięć zdobytych odznak, które chcesz wyróżnić w górnej części profilu.

Co to są ścieżki?

Ścieżki to uporządkowane kolekcje powiązanych treści, np. filmów i ćwiczeń z programowania, które pomagają w poznaniu konkretnych narzędzi lub zagadnień związanych z programowaniem. Po ukończeniu ścieżki możesz rozwiązać test, by otrzymać odznakę. Aby to zrobić, wejdź na developers.google.com/learn/pathways.

Co się stanie, jeśli zmienię profil na publiczny?

Ustawienie profilu jako publicznego spowoduje, że będzie on widoczny dla wszystkich online (developers.google.com/profile/u/me). Obejmie to Twoje imię i nazwisko, zdjęcie, rolę, firmę lub szkołę, biografię, plakietki, które otrzymasz, a także linki do Twoich mediów społecznościowych (np. GitHub, Gitlab, Twitter, Linkedin i Stackoveflow). Twoje zapisane strony, ocenione strony i wydarzenia w nim nie znajdą się w Twoim profilu publicznym.

Ustawienia profilu możesz zmienić na stronie developers.google.com/profile/u/me/settings.

Co to jest spersonalizowany niestandardowy URL?

Gdy ustawisz swój profil dewelopera jako publiczny, możesz ustawić spersonalizowany adres URL, który ułatwi Ci udostępnianie profilu w mediach społecznościowych, CV i na innych forach online. Ten link przekierowuje użytkowników do Twojego profilu publicznego. Twój spersonalizowany link działa na stronach g.dev/ i https://developers.google.com/profile/u/me.

Ważna uwaga: spersonalizowane zmiany niestandardowych adresów URL są ograniczone do 1 tekstu co 30 dni. Po usunięciu niestandardowego URL-a nie będzie można go ponownie zarezerwować przez co najmniej 30 dni.

Czy mogę mieć więcej niż jeden niestandardowy URL?

Niestandardowe adresy URL są ograniczone do jednego adresu URL na profil, ale Twój niestandardowy URL możesz zmienić co 30 dni.

Jak przenieść niestandardowy adres URL z jednego profilu do drugiego?

Jeśli chcesz przenieść istniejący niestandardowy adres URL do nowego konta, zmień niestandardowy adres URL w starym profilu i odzyskaj adres URL, który chcesz zachować. Niestandardowy adres URL możesz zmieniać tylko raz na 30 dni.

Dlaczego moje konto zostało ustawione jako prywatne?

Jeśli uznamy, że treści w Twoim profilu naruszają naszą politykę treści, stanie się ono prywatne i zostanie usunięte. przez co najmniej 60 dni nie będzie można ponownie ustawić konta jako publicznego. Google zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do usług oraz do usunięcia konta Google, zgodnie z opisem w sekcji Podejmowanie działań w przypadku wystąpienia problemów w Warunkach korzystania z usług Google.

Co się stanie, gdy zintegruję profil z aplikacją lub usługą innej firmy?

Jeśli zezwolisz aplikacji na dostęp do Twojego profilu dewelopera w Google Play, będzie ona mogła wyświetlać informacje o Twoim profilu, nawet jeśli nie ustawisz go jako publicznego. Dowiedz się więcej o zarządzaniu aplikacjami i usługami innych firm mającymi dostęp do Twojego konta.

Gdzie jest mój profil dewelopera?

Na stronie developers.google.com/profile/u/me możesz się zalogować i uzyskać dostęp do swojego profilu dewelopera w Google Play.

Jak edytować profil?

Możesz edytować swój profil na stronie developers.google.com/profile/u/me.

Ile to kosztuje?

Profil dewelopera w Google Play jest bezpłatny i dostępny dla każdego, kto ma konto Gmail lub obsługiwane przez Google.

Nie mogę utworzyć profilu na koncie Google Workspace. Dlaczego?

Profil dewelopera w Google Play obsługuje jednak typy kont Google Workspace. Jeśli jednak wystąpi błąd, konieczne może być włączenie przez administratora organizacji dostępu do usługi Google Developers.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Włączanie i wyłączanie Google Developers dla użytkowników.

Jak działają zakładki i zapisane strony?

Dodanie strony do zakładek pozwala utworzyć i uporządkować spersonalizowaną listę stron programisty, które są dla Ciebie ważne. Aby dodać stronę, wybierz ikonę zakładki obok tytułu strony na dowolnej stronie referencyjnej dla deweloperów. Zostanie on dodany do Zapisanych stron, który możesz wyświetlić i otworzyć na developers.google.com/profile/u/me/saved-pages.

Jak mogę usunąć dane z konta?

Po zalogowaniu się kliknij Ustawienia > Konto > Zamknij konto, aby usunąć konto.

Gdzie należy zgłaszać problemy i opinie?

Opinie użytkowników wersji beta mają duże znaczenie w rozwiązywaniu problemów przed opublikowaniem aplikacji. Podziel się swoją opinią i sugestiami, klikając Prześlij opinię u góry strony pomocy.