Android'de ML Kit ile resimlerdeki metinleri tanıma

Resim veya videodaki metinleri (ör. sokak tabelası) tanımak için ML Kit'i kullanabilirsiniz. Bu özelliğin temel özellikleri şunlardır:

Özellik Grup halinde olmayanlar Gruplandırılanlar
Kitaplık adı com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japonca

com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean

com.google.mlkit:metin tanıma

com.google.mlkit:text-recognition-Çince

com.google.mlkit:text-recognition-devanagari

com.google.mlkit:text-recognition-Japonca

com.google.mlkit:text-recognition-kore

Uygulama Model, Google Play Hizmetleri aracılığıyla dinamik olarak indirilir. Model, derleme sırasında statik olarak uygulamanıza bağlıdır.
Uygulama boyutu Komut dosyası mimarisi başına yaklaşık 260 KB boyut artışı. Mimari başına komut dosyası başına yaklaşık 4 MB'lık boyut artışı.
Başlatma süresi İlk kullanımdan önce modelin indirilmesini beklemeniz gerekebilir. Model hemen kullanılabilir.
Performans Latin komut dosyası kitaplığı için çoğu cihazda gerçek zamanlı olarak, diğerlerinde ise daha yavaştır. Latin komut dosyası kitaplığı için çoğu cihazda gerçek zamanlı olarak, diğerlerinde ise daha yavaştır.

Deneyin

Başlamadan önce

 1. Proje düzeyindeki build.gradle dosyanızda, Google'ın Maven deposunu hem buildscript hem de allprojects bölümlerine eklediğinizden emin olun.
 2. ML Kit Android kitaplıklarının bağımlılıklarını, modülünüzün genellikle app/build.gradle düzeyindeki gradle dosyasına ekleyin:

  Modeli uygulamanızla birlikte gruplandırmak için:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition:16.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.mlkit:text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  

  Modeli Google Play Hizmetleri'nde kullanmak için:

  dependencies {
   // To recognize Latin script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0'
  
   // To recognize Chinese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0'
  
   // To recognize Devanagari script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0'
  
   // To recognize Japanese script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0'
  
   // To recognize Korean script
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0'
  }
  
 3. Modeli Google Play Hizmetleri'nde kullanmayı seçerseniz uygulamanızı Play Store'dan yüklendikten sonra, modeli cihaza otomatik olarak indirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için uygulamanızın AndroidManifest.xml dosyasına aşağıdaki beyanı ekleyin:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="ocr" >
     <!-- To use multiple models: android:value="ocr,ocr_chinese,ocr_devanagari,ocr_japanese,ocr_korean,..." -->
  </application>
  

  Ayrıca, Google Play Hizmetleri ModuleInstallClient API'yi kullanarak model kullanılabilirliğini açıkça kontrol edebilir ve indirme isteğinde bulunabilirsiniz. Yükleme sırasında model indirmeleri etkinleştirilmez veya açık indirme istenmezse model, tarayıcıyı ilk kez çalıştırdığınızda indirilir. İndirme tamamlanmadan önce yaptığınız istekler hiçbir sonuç vermez.

1. TextRecognizer örneği oluşturun

Yukarıda bağımlı olduğunu belirttiğiniz kitaplıkla ilgili seçenekleri ileterek TextRecognizer örneğini oluşturun:

Kotlin

// When using Latin script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS)

// When using Chinese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Devanagari script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Japanese script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build())

// When using Korean script library
val recognizer = TextRecognition.getClient(KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build())

Java

// When using Latin script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(TextRecognizerOptions.DEFAULT_OPTIONS);

// When using Chinese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new ChineseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Devanagari script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new DevanagariTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Japanese script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new JapaneseTextRecognizerOptions.Builder().build());

// When using Korean script library
TextRecognizer recognizer =
 TextRecognition.getClient(new KoreanTextRecognizerOptions.Builder().build());

2. Giriş resmini hazırlama

Bir görüntüdeki metni tanımak için Bitmap, media.Image, ByteBuffer, bayt dizisi veya cihazdaki bir dosyadan bir InputImage nesnesi oluşturun. Ardından, InputImage nesnesini TextRecognizerprocessImage yöntemine geçirin.

Farklı kaynaklardan bir InputImage nesnesi oluşturabilirsiniz. Her nesne aşağıda açıklanmıştır.

media.Image kullanarak

Bir cihazın kamerasından resim çekerken olduğu gibi bir media.Image nesnesinden InputImage nesnesi oluşturmak için media.Image nesnesini ve resmin rotasyonunu InputImage.fromMediaImage() öğesine iletin.

KameraX kitaplığını kullanırsanız OnImageCapturedListener ve ImageAnalysis.Analyzer sınıfları sizin için rotasyon değerini hesaplar.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Resmin döndürme derecesini veren bir kamera kitaplığı kullanmıyorsanız bunu, cihazın döndürme derecesinden ve kamera kamerasının yönüne göre hesaplayabilirsiniz:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Ardından media.Image nesnesini ve döndürme derecesi değerini InputImage.fromMediaImage() öğesine iletin:

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Dosya URI'sı kullanma

Dosya URI'sinden InputImage nesnesi oluşturmak için uygulama bağlamını ve dosya URI'sini InputImage.fromFilePath() öğesine iletin. Bu, kullanıcıya galeri uygulamasından bir resim seçmesini istemek için ACTION_GET_CONTENT amacı kullandığınızda yararlıdır.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

ByteBuffer veya ByteArray kullanarak

ByteBuffer veya ByteArray öğesinden InputImage nesnesi oluşturmak için önce resim döndürme derecesini media.Image girişi için daha önce açıklandığı şekilde hesaplayın. Ardından; arabellek veya diziyle birlikte resmin yüksekliğini, genişliğini, renk kodlama biçimini ve döndürme derecesini kullanarak InputImage nesnesi oluşturun:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Bitmap kullanarak

Bitmap nesnesinden InputImage nesnesi oluşturmak için aşağıdaki ifadeyi yazın:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Resim, döndürme dereceleriyle birlikte bir Bitmap nesnesiyle gösterilir.

3. Resmi işleyin

Resmi process yöntemine geçirin:

Kotlin

val result = recognizer.process(image)
    .addOnSuccessListener { visionText ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<Text> result =
    recognizer.process(image)
        .addOnSuccessListener(new OnSuccessListener<Text>() {
          @Override
          public void onSuccess(Text visionText) {
            // Task completed successfully
            // ...
          }
        })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

4. Tanınan metin bloklarından metin çıkarma

Metin tanıma işlemi başarılı olursa başarı işleyiciye bir Text nesnesi iletilir. Text nesnesi, resimde tanınan tam metni ve sıfır veya daha fazla TextBlock nesnesini içerir.

Her TextBlock, sıfır veya daha fazla Line nesnesi içeren dikdörtgen bir metin bloğunu temsil eder. Her bir Line nesnesi, sıfır veya daha fazla Element nesnesi içeren bir metin satırını temsil eder. Her bir Element nesnesi, sıfır veya daha fazla Symbol nesnesi içeren bir kelimeyi ya da kelime benzeri bir varlığı temsil eder. Her Symbol nesnesi bir karakteri, basamağı veya kelimeye benzer bir varlığı temsil eder.

Her bir TextBlock, Line, Element ve Symbol nesnesi için bölgede tanınan metni, bölgenin sınır koordinatlarını ve rotasyon bilgileri, güven puanı gibi diğer birçok özelliği görebilirsiniz.

Örneğin:

Kotlin

val resultText = result.text
for (block in result.textBlocks) {
  val blockText = block.text
  val blockCornerPoints = block.cornerPoints
  val blockFrame = block.boundingBox
  for (line in block.lines) {
    val lineText = line.text
    val lineCornerPoints = line.cornerPoints
    val lineFrame = line.boundingBox
    for (element in line.elements) {
      val elementText = element.text
      val elementCornerPoints = element.cornerPoints
      val elementFrame = element.boundingBox
    }
  }
}

Java

String resultText = result.getText();
for (Text.TextBlock block : result.getTextBlocks()) {
  String blockText = block.getText();
  Point[] blockCornerPoints = block.getCornerPoints();
  Rect blockFrame = block.getBoundingBox();
  for (Text.Line line : block.getLines()) {
    String lineText = line.getText();
    Point[] lineCornerPoints = line.getCornerPoints();
    Rect lineFrame = line.getBoundingBox();
    for (Text.Element element : line.getElements()) {
      String elementText = element.getText();
      Point[] elementCornerPoints = element.getCornerPoints();
      Rect elementFrame = element.getBoundingBox();
      for (Text.Symbol symbol : element.getSymbols()) {
        String symbolText = symbol.getText();
        Point[] symbolCornerPoints = symbol.getCornerPoints();
        Rect symbolFrame = symbol.getBoundingBox();
      }
    }
  }
}

Giriş resmi kuralları

 • ML Kit'in metni doğru bir şekilde tanıyabilmesi için giriş görüntüleri yeterli piksel verisi tarafından temsil edilen metin içermelidir. İdeal olarak her karakter en az 16x16 piksel olmalıdır. Karakterlerin 24x24 pikselden büyük olması, genellikle doğruluk açısından herhangi bir avantaj sağlamaz.

  Örneğin, 640x480 boyutlu bir resim, resmin tam genişliğini kaplayan bir kartvizit taramak için iyi sonuç verebilir. Harf boyutunda kağıt üzerine basılı bir dokümanı taramak için 720x1280 piksel resim gerekebilir.

 • Resim odağının iyi olmaması metin tanıma doğruluğunu etkileyebilir. Kabul edilebilir sonuçlar almıyorsanız kullanıcıdan resmi yeniden yakalamasını isteyin.

 • Gerçek zamanlı bir uygulamadaki metni algılıyorsanız giriş resimlerinin genel boyutlarını dikkate almanız gerekir. Küçük resimler daha hızlı işlenebilir. Gecikmeyi azaltmak için metnin resmin olabildiğince fazla yer kapladığından emin olun ve daha düşük çözünürlüklerde resimler yakalayın (yukarıda belirtilen doğruluk gereksinimlerini göz önünde bulundurun). Daha fazla bilgi için Performansı artırmaya yönelik ipuçları konusuna bakın.

Performansı artırmayla ilgili ipuçları

 • Camera veya camera2 API'yi kullanıyorsanız algılayıcıya yapılan çağrıları sınırlandırır. Algılayıcı çalışırken yeni bir video çerçevesi varsa çerçeveyi bırakın. Örnek olarak hızlı başlangıç örneği uygulamasındaki VisionProcessorBase sınıfını inceleyin.
 • CameraX API'yi kullanıyorsanız geri baskı stratejisinin varsayılan değerine ( ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST) ayarlandığından emin olun. Bu, aynı anda analiz için yalnızca bir resmin yayınlanacağını garanti eder. Analiz aracı meşgul olduğunda daha fazla görüntü oluşturulursa otomatik olarak atlanır ve teslimat için sıraya alınmaz. Analiz edilen görüntü, ImageProxy.close() işlevi çağrıldıktan sonra kapatıldıktan sonra sıradaki son resim gönderilir.
 • Giriş görüntüsüne yer paylaşımlı grafikler yerleştirmek için algılayıcının çıkışını kullanırsanız öncelikle sonucu ML Kit'ten alın, ardından resmi ve yer paylaşımını tek bir adımda oluşturun. Bu işlem, her bir giriş çerçevesi için görüntü yüzeyinde yalnızca bir kez oluşturulur. Örnek olarak hızlı başlangıç örneği uygulamasındaki CameraSourcePreview ve GraphicOverlay sınıflarını inceleyin.
 • Camera2 API'sini kullanıyorsanız ImageFormat.YUV_420_888 biçiminde resim çekin. Eski Camera API'sini kullanıyorsanız görüntüleri ImageFormat.NV21 biçiminde çekin.
 • Resimleri daha düşük çözünürlükte çekmeyi düşünün. Ancak bu API'nin görüntü boyutu şartlarını da göz önünde bulundurun.