Phát hiện lưới khuôn mặt

Với API phát hiện lưới khuôn mặt của Bộ công cụ học máy, bạn có thể tạo theo thời gian thực một lưới có độ chính xác cao gồm 468 điểm 3D cho hình ảnh giống như ảnh chân dung tự chụp. Các khuôn mặt phải nằm trong phạm vi khoảng 2 mét (khoảng 7 feet).

Nếu bạn muốn phát hiện khuôn mặt cách máy ảnh xa hơn ~2 mét (~7 feet), vui lòng xem SDK phát hiện khuôn mặt của Bộ công cụ học máy.

Sau đây là một số thuật ngữ liên quan đến tính năng phát hiện lưới khuôn mặt:

 • Hộp giới hạn là một vùng hình chữ nhật cho khuôn mặt được phát hiện.
 • Thông tin về lưới hình học là một nhóm gồm 468 điểm và cạnh 3D có thể dùng để vẽ lưới hình học cho khuôn mặt được phát hiện.

API phát hiện lưới khuôn mặt tạo ra một lưới khuôn mặt cho các khuôn mặt được phát hiện, mỗi điểm chứa 468 điểm và cạnh 3D. Nhờ tính năng phát hiện lưới khuôn mặt, bạn có thể thực hiện các thao tác chính xác hơn trên khuôn mặt theo thời gian thực, chẳng hạn như bộ lọc thực tế tăng cường, chụp ảnh chân dung tự chụp và trò chuyện video.

Android

Các khả năng chính

 • Nhận dạng và xác định vị trí khuôn mặt Lấy hộp giới hạn cho các khuôn mặt được phát hiện trong ảnh tự chụp.
 • Nhận thông tin về lưới khuôn mặt Lấy thông tin về hình tam giác và điểm 3D cho mỗi khuôn mặt đã phát hiện.
 • Xử lý khung hình video theo thời gian thực Tính năng phát hiện lưới khuôn mặt được thực hiện trên thiết bị và đủ nhanh cho các ứng dụng theo thời gian thực, chẳng hạn như thao tác với video.

Kết quả mẫu

Đầu vào Đầu ra (chế độ "Chỉ hộp giới hạn") Đầu ra (Chế độ "Lưới khuôn mặt")

So sánh với SDK phát hiện khuôn mặt của Bộ công cụ học máy

API phát hiện lưới khuôn mặt API Phát hiện khuôn mặt
Trường hợp sử dụng được đề xuất (ví dụ)
 • Tạo hiệu ứng thực tế tăng cường trên khuôn mặt khi phát video trực tuyến
 • Phát hiện khuôn mặt theo thời gian thực trong các bức ảnh giống như ảnh chân dung tự chụp (khuôn mặt trong phạm vi ~2 mét)
 • Phát hiện số lượng khuôn mặt trong một ảnh
 • Phát hiện khuôn mặt ở xa máy ảnh
Độ trễ Thấp (~14 mili giây trên Pixel 3)

Đề xuất cho thời gian thực

Trung bình (~60 mili giây trên Pixel 3 khi BẬT chế độ nhanh)
Đầu vào đề xuất Khuôn mặt được chụp trong phạm vi ~2 mét (khoảng 7 feet) Bất kỳ ảnh nào có khuôn mặt
Đầu ra điểm khuôn mặt Đối với mỗi khuôn mặt, 468 điểm 3D và thông tin hình tam giác khi bật chế độ "lưới khuôn mặt". Đối với mỗi khuôn mặt, 133 điểm 2D khi bật chế độ "đường viền khuôn mặt".
Đã nhận dạng # khuôn mặt
 • Chế độ "Chỉ hộp giới hạn": >=1(các) hộp giới hạn, miễn là các khuôn mặt ở gần máy ảnh (cách xa ~2 mét hoặc ~7 feet)
 • Chế độ"Lưới khuôn mặt": tối đa 2 ô giới hạn và lưới, miễn là các khuôn mặt ở gần máy ảnh (trong phạm vi khoảng 2 mét)
 • Chế độ"Bounding hộp": >=1; các khuôn mặt có thể ở xa máy ảnh nhưng kích thước tối thiểu là 100x100 pixel cho mỗi khuôn mặt
 • Đường viền khuôn mặt: tối đa 1, miễn là các khuôn mặt ở gần máy ảnh
Mã theo dõi Không
Hướng khuôn mặt Không
Phân loại khuôn mặt (ví dụ: cười) Không
Các cách triển khai Chỉ theo gói Theo gói / Chưa nhóm
Kích thước ứng dụng Gói: ~6,4 MB

Chưa được nhóm: chưa có

Được tích hợp: ~6,9 MB

Không được gói: ~0,6 MB