Android'de ML Kit ile yüzleri algılama

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Resimler ve videolardaki yüzleri algılamak için ML Kit'i kullanabilirsiniz.

Yüz algılamayı entegre etmenin iki yolu vardır: Uygulamanızın parçası olan bir paket model ve Google Play Hizmetleri'ne bağlı, paket halinde olmayan bir model. İki model aynıdır. Paket halinde olmayan modeli seçerseniz uygulamanız daha küçük olur.

ÖzellikGrup halinde değilGruplandırılmış
UygulamaModel, Google Play Hizmetleri aracılığıyla dinamik olarak indirilir.Model, derleme sırasında statik olarak uygulamanıza bağlanır.
Uygulama boyutuYaklaşık 800 KB boyut artışı.Yaklaşık 6,9 MB artış.
İlk kullanıma hazırlama süresiİlk kullanımda modelin indirilmesini beklemeniz gerekebilir.Model hemen kullanılabilir hale gelir

Başlamadan önce

 1. Proje düzeyindeki build.gradle dosyanıza Google'ın veri havuzunu hem buildscript hem de allprojects bölümlerinize eklediğinizden emin olun.

 2. ML Kit Android kitaplıklarının bağımlılıklarını modülünüzdeki app/build.gradle. genellikle uygulama düzeyindeki Gradle dosyanıza ekleyin. İhtiyaçlarınıza bağlı olarak aşağıdaki bağımlılıklardan birini seçin:

  Modeli uygulamanızla birlikte paketlemek için:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to bundle the model with your app
   implementation 'com.google.mlkit:face-detection:16.1.5'
  }
  

  Modeli Google Play Hizmetleri'nde kullanmak için:

  dependencies {
   // ...
   // Use this dependency to use the dynamically downloaded model in Google Play Services
   implementation 'com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0'
  }
  
 3. Modeli Google Play Hizmetleri'nde kullanmayı seçerseniz uygulamanızı Play Store'dan yükledikten sonra uygulamanızı otomatik olarak cihaza indirecek şekilde yapılandırabilirsiniz. Bunu yapmak için aşağıdaki beyanı uygulamanızın AndroidManifest.xml dosyasına ekleyin:

  <application ...>
     ...
     <meta-data
       android:name="com.google.mlkit.vision.DEPENDENCIES"
       android:value="face" >
     <!-- To use multiple models: android:value="face,model2,model3" -->
  </application>
  

  Ayrıca model kullanılabilirliğini açıkça kontrol edebilir ve Google Play Hizmetleri ModuleInstallClient API üzerinden indirme isteğinde bulunabilirsiniz.

  Yükleme zamanı modeli indirme özelliğini etkinleştirmezseniz veya açık bir şekilde indirme isteğinde bulunmazsanız model, algılayıcıyı ilk kez çalıştırdığınızda indirilir. İndirme işlemi tamamlanmadan önce yaptığınız istekler sonuç vermez.

Giriş resmi yönergeleri

Yüz tanıma için en az 480x360 piksel boyutunda bir resim kullanmanız gerekir. ML Kit'in yüzleri doğru şekilde algılayabilmesi için giriş resimleri, yeterli piksel verileriyle temsil edilen yüzler içermelidir. Genel olarak, bir görüntüde algılamak istediğiniz her yüz en az 100x100 piksel olmalıdır. Yüzlerin kıvrımlarını tespit etmek isterseniz ML Kit daha yüksek çözünürlük gerektirir: her yüz en az 200x200 piksel olmalıdır.

Yüzleri gerçek zamanlı bir uygulamada tespit ederseniz giriş resimlerinin genel boyutlarını da dikkate almak isteyebilirsiniz. Küçük resimler daha hızlı işlenebilir. Bu nedenle, gecikmeyi azaltmak için görüntüleri daha düşük çözünürlüklerde yakalayın. Ancak yukarıdaki doğruluk koşullarını göz önünde bulundurun ve öznenin yüzünün resmin mümkün olduğunca büyük kısmını kaplamasını sağlayın. Ayrıca gerçek zamanlı performansı iyileştirme ipuçları konusuna bakın.

Resim odağının kötü olması da doğruluğu etkileyebilir. Kabul edilebilir sonuçlar elde etmezseniz kullanıcıdan resmi yeniden yakalamasını isteyin.

Yüzün kameraya göre yönü de ML Kit'in algıladığı yüz özelliklerini etkileyebilir. Yüz Algılama Kavramları başlıklı makaleyi inceleyin.

1. Yüz algılayıcıyı yapılandırma

Bir resme yüz algılamayı uygulamadan önce, yüz algılayıcının varsayılan ayarlarından herhangi birini değiştirmek isterseniz bu ayarları bir FaceDetectorOptions nesnesiyle belirtin. Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

Ayarlar
setPerformanceMode PERFORMANCE_MODE_FAST (varsayılan) | PERFORMANCE_MODE_ACCURATE

Yüzleri algılarken hızı veya doğruluğu koruyun.

setLandmarkMode LANDMARK_MODE_NONE (varsayılan) | LANDMARK_MODE_ALL

Yüz hatlarının; gözler, kulaklar, burn, yanaklar, ağız ve benzer yerlerin tespit edilip edilmeyeceğini belirtir.

setContourMode CONTOUR_MODE_NONE (varsayılan) | CONTOUR_MODE_ALL

Yüz özelliklerinin konturlarının algılanıp algılanmayacağı. Konturlar, yalnızca bir resimdeki en belirgin yüz için algılanır.

setClassificationMode CLASSIFICATION_MODE_NONE (varsayılan) | CLASSIFICATION_MODE_ALL

Yüzlerin "gülümseyen" ve "gözler açık" gibi kategorilerde sınıflandırılıp sınıflandırılmadığı.

setMinFaceSize float (varsayılan: 0.1f)

Kafa genişliğinin resmin genişliğine oranı olarak tanımlanan, en küçük yüz boyutunu ayarlar.

enableTracking false (varsayılan) | true

Yüzlere, kimlikler atayıp atamayacağını belirleyin. Bu işlem, yüzleri resimler genelinde izlemek için kullanılabilir.

Kontur algılama etkinleştirildiğinde yalnızca bir yüz algılandığı için yüz izleme yararlı sonuçlar sağlamaz. Bu nedenle, algılama hızını iyileştirmek için hem kontur algılamayı hem de yüz izlemeyi etkinleştirmeyin.

Örnek:

Kotlin

// High-accuracy landmark detection and face classification
val highAccuracyOpts = FaceDetectorOptions.Builder()
    .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
    .setLandmarkMode(FaceDetectorOptions.LANDMARK_MODE_ALL)
    .setClassificationMode(FaceDetectorOptions.CLASSIFICATION_MODE_ALL)
    .build()

// Real-time contour detection
val realTimeOpts = FaceDetectorOptions.Builder()
    .setContourMode(FaceDetectorOptions.CONTOUR_MODE_ALL)
    .build()

Java

// High-accuracy landmark detection and face classification
FaceDetectorOptions highAccuracyOpts =
    new FaceDetectorOptions.Builder()
        .setPerformanceMode(FaceDetectorOptions.PERFORMANCE_MODE_ACCURATE)
        .setLandmarkMode(FaceDetectorOptions.LANDMARK_MODE_ALL)
        .setClassificationMode(FaceDetectorOptions.CLASSIFICATION_MODE_ALL)
        .build();

// Real-time contour detection
FaceDetectorOptions realTimeOpts =
    new FaceDetectorOptions.Builder()
        .setContourMode(FaceDetectorOptions.CONTOUR_MODE_ALL)
        .build();

2. Giriş resmini hazırlama

Bir görüntüdeki yüzleri tespit etmek için Bitmap, media.Image, ByteBuffer, bayt dizisi veya cihazdaki bir dosyadan InputImage nesnesi oluşturun. Ardından, InputImage nesnesini FaceDetector's process yöntemine geçirin.

Yüz algılama için en az 480x360 piksel boyutunda bir resim kullanmanız gerekir. Yüzleri gerçek zamanlı olarak algılıyorsanız kareleri bu minimum çözünürlükte yakalamak gecikmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.

Farklı kaynaklardan bir InputImage nesnesi oluşturabilirsiniz. Bu nesnelerin her biri aşağıda açıklanmıştır.

media.Image kullanma

Örneğin, bir cihazın kamerasından resim yakaladığınızda media.Image nesnesinden InputImage nesnesi oluşturmak için media.Image nesnesini ve resmin dönüşünü InputImage.fromMediaImage() uygulamasına geçirin.

CameraX kitaplığını kullanırsanız OnImageCapturedListener ve ImageAnalysis.Analyzer sınıfları döndürme değerini sizin için hesaplar.

Kotlin

private class YourImageAnalyzer : ImageAnalysis.Analyzer {

  override fun analyze(imageProxy: ImageProxy) {
    val mediaImage = imageProxy.image
    if (mediaImage != null) {
      val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.imageInfo.rotationDegrees)
      // Pass image to an ML Kit Vision API
      // ...
    }
  }
}

Java

private class YourAnalyzer implements ImageAnalysis.Analyzer {

  @Override
  public void analyze(ImageProxy imageProxy) {
    Image mediaImage = imageProxy.getImage();
    if (mediaImage != null) {
     InputImage image =
        InputImage.fromMediaImage(mediaImage, imageProxy.getImageInfo().getRotationDegrees());
     // Pass image to an ML Kit Vision API
     // ...
    }
  }
}

Resmin dönüş derecesini veren bir fotoğraf makinesi kitaplığı kullanmıyorsanız cihazın dönüş derecesini ve cihazdaki kamera sensörünün yönünü hesaplayarak bunu hesaplayabilirsiniz:

Kotlin

private val ORIENTATIONS = SparseIntArray()

init {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180)
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270)
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
@Throws(CameraAccessException::class)
private fun getRotationCompensation(cameraId: String, activity: Activity, isFrontFacing: Boolean): Int {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  val deviceRotation = activity.windowManager.defaultDisplay.rotation
  var rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation)

  // Get the device's sensor orientation.
  val cameraManager = activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE) as CameraManager
  val sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION)!!

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360
  }
  return rotationCompensation
}

Java

private static final SparseIntArray ORIENTATIONS = new SparseIntArray();
static {
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_0, 0);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_90, 90);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_180, 180);
  ORIENTATIONS.append(Surface.ROTATION_270, 270);
}

/**
 * Get the angle by which an image must be rotated given the device's current
 * orientation.
 */
@RequiresApi(api = Build.VERSION_CODES.LOLLIPOP)
private int getRotationCompensation(String cameraId, Activity activity, boolean isFrontFacing)
    throws CameraAccessException {
  // Get the device's current rotation relative to its "native" orientation.
  // Then, from the ORIENTATIONS table, look up the angle the image must be
  // rotated to compensate for the device's rotation.
  int deviceRotation = activity.getWindowManager().getDefaultDisplay().getRotation();
  int rotationCompensation = ORIENTATIONS.get(deviceRotation);

  // Get the device's sensor orientation.
  CameraManager cameraManager = (CameraManager) activity.getSystemService(CAMERA_SERVICE);
  int sensorOrientation = cameraManager
      .getCameraCharacteristics(cameraId)
      .get(CameraCharacteristics.SENSOR_ORIENTATION);

  if (isFrontFacing) {
    rotationCompensation = (sensorOrientation + rotationCompensation) % 360;
  } else { // back-facing
    rotationCompensation = (sensorOrientation - rotationCompensation + 360) % 360;
  }
  return rotationCompensation;
}

Ardından media.Image nesnesini ve döndürme derecesi değerini InputImage.fromMediaImage() öğesine iletin:

Kotlin

val image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation)

Java

InputImage image = InputImage.fromMediaImage(mediaImage, rotation);

Dosya URI'si kullanma

Dosya URI'sinden InputImage nesnesi oluşturmak için uygulama bağlamını ve dosya URI'sini InputImage.fromFilePath() öğesine iletin. Bu, kullanıcıdan galeri uygulamasından bir resim seçmesini istemek için ACTION_GET_CONTENT amacı kullandığınızda faydalıdır.

Kotlin

val image: InputImage
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri)
} catch (e: IOException) {
  e.printStackTrace()
}

Java

InputImage image;
try {
  image = InputImage.fromFilePath(context, uri);
} catch (IOException e) {
  e.printStackTrace();
}

ByteBuffer veya ByteArray kullanma

ByteBuffer veya ByteArray öğesinden bir InputImage nesnesi oluşturmak için önce resim döndürme derecesini media.Image girişi için daha önce açıklandığı gibi hesaplayın. Ardından, arabelleği veya dizisi olan ve resim yüksekliği, genişliği, renk kodlama biçimi ve döndürme derecesiyle birlikte InputImage nesnesini oluşturun:

Kotlin

val image = InputImage.fromByteBuffer(
    byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)
// Or:
val image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
)

Java

InputImage image = InputImage.fromByteBuffer(byteBuffer,
    /* image width */ 480,
    /* image height */ 360,
    rotationDegrees,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);
// Or:
InputImage image = InputImage.fromByteArray(
    byteArray,
    /* image width */480,
    /* image height */360,
    rotation,
    InputImage.IMAGE_FORMAT_NV21 // or IMAGE_FORMAT_YV12
);

Bitmap kullanma

Bitmap nesnesinden bir InputImage nesnesi oluşturmak için aşağıdaki beyanı oluşturun:

Kotlin

val image = InputImage.fromBitmap(bitmap, 0)

Java

InputImage image = InputImage.fromBitmap(bitmap, rotationDegree);

Resim, dönüş dereceleriyle birlikte bir Bitmap nesnesiyle temsil edilir.

3. FaceDetector örneğini alma

Kotlin

val detector = FaceDetection.getClient(options)
// Or, to use the default option:
// val detector = FaceDetection.getClient();

Java

FaceDetector detector = FaceDetection.getClient(options);
// Or use the default options:
// FaceDetector detector = FaceDetection.getClient();

4. Resmi işleyin

Resmi process yöntemine geçirin:

Kotlin

val result = detector.process(image)
    .addOnSuccessListener { faces ->
      // Task completed successfully
      // ...
    }
    .addOnFailureListener { e ->
      // Task failed with an exception
      // ...
    }

Java

Task<List<Face>> result =
    detector.process(image)
        .addOnSuccessListener(
            new OnSuccessListener<List<Face>>() {
              @Override
              public void onSuccess(List<Face> faces) {
                // Task completed successfully
                // ...
              }
            })
        .addOnFailureListener(
            new OnFailureListener() {
              @Override
              public void onFailure(@NonNull Exception e) {
                // Task failed with an exception
                // ...
              }
            });

5. Algılanan yüzler hakkında bilgi edinme

Yüz algılama işlemi başarılı olursa başarılı işleyiciye bir Face nesnesi listesi iletilir. Her Face nesnesi, resimde algılanan bir yüzü temsil eder. Her yüz için sınırlayıcı koordinatlarını giriş resminde ve yüz algılayıcıyı bulunacak şekilde yapılandırdığınız diğer bilgileri alabilirsiniz. Örnek:

Kotlin

for (face in faces) {
  val bounds = face.boundingBox
  val rotY = face.headEulerAngleY // Head is rotated to the right rotY degrees
  val rotZ = face.headEulerAngleZ // Head is tilted sideways rotZ degrees

  // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
  // nose available):
  val leftEar = face.getLandmark(FaceLandmark.LEFT_EAR)
  leftEar?.let {
    val leftEarPos = leftEar.position
  }

  // If contour detection was enabled:
  val leftEyeContour = face.getContour(FaceContour.LEFT_EYE)?.points
  val upperLipBottomContour = face.getContour(FaceContour.UPPER_LIP_BOTTOM)?.points

  // If classification was enabled:
  if (face.smilingProbability != null) {
    val smileProb = face.smilingProbability
  }
  if (face.rightEyeOpenProbability != null) {
    val rightEyeOpenProb = face.rightEyeOpenProbability
  }

  // If face tracking was enabled:
  if (face.trackingId != null) {
    val id = face.trackingId
  }
}

Java

for (Face face : faces) {
  Rect bounds = face.getBoundingBox();
  float rotY = face.getHeadEulerAngleY(); // Head is rotated to the right rotY degrees
  float rotZ = face.getHeadEulerAngleZ(); // Head is tilted sideways rotZ degrees

  // If landmark detection was enabled (mouth, ears, eyes, cheeks, and
  // nose available):
  FaceLandmark leftEar = face.getLandmark(FaceLandmark.LEFT_EAR);
  if (leftEar != null) {
    PointF leftEarPos = leftEar.getPosition();
  }

  // If contour detection was enabled:
  List<PointF> leftEyeContour =
      face.getContour(FaceContour.LEFT_EYE).getPoints();
  List<PointF> upperLipBottomContour =
      face.getContour(FaceContour.UPPER_LIP_BOTTOM).getPoints();

  // If classification was enabled:
  if (face.getSmilingProbability() != null) {
    float smileProb = face.getSmilingProbability();
  }
  if (face.getRightEyeOpenProbability() != null) {
    float rightEyeOpenProb = face.getRightEyeOpenProbability();
  }

  // If face tracking was enabled:
  if (face.getTrackingId() != null) {
    int id = face.getTrackingId();
  }
}

Yüz konturu örneği

Yüz konturu algılamayı etkinleştirdiğinizde, algılanan her yüz özelliği için bir puan listesi görürsünüz. Bu noktalar özelliğin şeklini temsil eder. Konturların nasıl temsil edildiğiyle ilgili ayrıntılar için Yüz Algılama Kavramları bölümüne bakın.

Aşağıdaki resimde bu noktaların bir yüzle nasıl eşlendiği gösterilmektedir, büyütmek için resmi tıklayın:

algılanan yüz kontur ağı

Gerçek zamanlı yüz algılama

Yüz algılama özelliğini gerçek zamanlı bir uygulamada kullanmak istiyorsanız en iyi kare hızlarına ulaşmak için aşağıdaki yönergeleri uygulayın:

 • Yüz algılayıcıyı, yüz kontur algılama veya sınıflandırma ve önemli nokta algılamayı kullanacak şekilde yapılandırın, ancak ikisini birden kullanmayın:

  Kontur algılama
  Önemli nokta algılama
  Sınıflandırma
  Önemli nokta algılama ve sınıflandırma
  Kontur algılama ve önemli nokta algılama
  Kontur algılama ve sınıflandırma
  Kontur algılama, önemli nokta algılama ve sınıflandırma

 • FAST modunu etkinleştirin (varsayılan olarak etkindir).

 • Daha düşük çözünürlükte görüntüler yakalamayı düşünebilirsiniz. Ancak bu API'nin görüntü boyutu şartlarını da göz önünde bulundurun.

 • Camera veya camera2 API'yi kullanıyorsanız algılayıcıya yapılan çağrıları daraltabilirsiniz. Algılayıcı çalışırken yeni bir video çerçevesi varsa çerçeveyi bırakın. Örnek için hızlı başlangıç örnek uygulamasındaki VisionProcessorBase sınıfını inceleyin.
 • CameraX API'yi kullanıyorsanız, basınç stratejisinin varsayılan değerine (ImageAnalysis.STRATEGY_KEEP_ONLY_LATEST) ayarlandığından emin olun. Bu, aynı anda yalnızca bir resmin analiz için yayınlanacağını garanti eder. Analiz aracı meşgul olduğunda daha fazla görüntü üretilirse otomatik olarak çıkarılır ve teslimat için sıraya alınmaz. Analiz edilen resim, ImageProxy.close() öğesi çağrılarak kapatıldıktan sonra, sonraki en son görüntü yayınlanır.
 • Algılayıcının çıkışını giriş resmine bindirmek için kullanırsanız önce ML Kit'ten sonucu alın, ardından resmi ve yer paylaşımını tek adımda oluşturun. Bu işlem, her bir giriş çerçevesi için görüntüleme yüzeyini yalnızca bir kez oluşturur. Örnek için hızlı başlangıç örnek uygulamasındaki CameraSourcePreview ve GraphicOverlay sınıflarını inceleyin.
 • Camera2 API'yi kullanıyorsanız görüntüleri ImageFormat.YUV_420_888 biçiminde çekin. Eski Kamera API'sini kullanıyorsanız görüntüleri ImageFormat.NV21 biçiminde çekin.