Dịch thuật

Với API dịch trên thiết bị của Bộ công cụ học máy, bạn có thể dịch văn bản một cách linh động giữa hơn 50 ngôn ngữ.

iOS Android

Các khả năng chính

  • Hỗ trợ ngôn ngữ rộng Dịch giữa hơn 50 ngôn ngữ khác nhau. Hãy xem danh sách đầy đủ.
  • Mô hình dịch đã được kiểm chứng Được cung cấp bởi các mô hình tương tự mà chế độ ngoại tuyến của ứng dụng Google Dịch sử dụng.
  • Quản lý mô hình động Để giảm thiểu các yêu cầu đối với bộ nhớ trên thiết bị bằng cách tự động tải và quản lý các gói ngôn ngữ.
  • Chạy trên thiết bị Quá trình dịch được thực hiện nhanh chóng và không yêu cầu bạn gửi văn bản của người dùng đến máy chủ từ xa.

Các điểm hạn chế

Bản dịch trên thiết bị dùng cho các bản dịch thông thường và đơn giản. Chất lượng bản dịch phụ thuộc vào ngôn ngữ nguồn và ngôn ngữ đích. Bạn nên đánh giá chất lượng của bản dịch cho trường hợp sử dụng cụ thể của mình. Nếu bạn yêu cầu độ chân thực cao hơn, hãy dùng thử Cloud Translation API.

Ngoài ra, các mô hình dịch của Bộ công cụ học máy cũng được huấn luyện để dịch từ tiếng Anh sang tiếng Anh. Khi bạn dịch giữa các ngôn ngữ không phải tiếng Anh, tiếng Anh được dùng làm bản dịch trung gian. Điều này có thể ảnh hưởng đến chất lượng.

Nguyên tắc sử dụng

Hãy tham khảo trang Nguyên tắc để biết các nguyên tắc và quy định hạn chế quan trọng về việc sử dụng API này. Tài liệu này bao gồm các yêu cầu để đưa thuộc tính vào ứng dụng khi dịch văn bản.

Gửi ý kiến phản hồi

Do quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên phức tạp, các bản dịch được cung cấp có thể không phù hợp với mọi ngữ cảnh hoặc đối tượng người xem. Nếu bạn thấy bản dịch không phù hợp, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Bộ công cụ học máy. Ý kiến phản hồi của bạn giúp tiếp tục cải thiện các mô hình này, đồng thời cho phép chúng tôi tắt các bản dịch không phù hợp.