با تکمیل خودکار مکان، تکمیل فرم های آدرس را برای کاربران خود سریع و آسان کنید. این راهنما توضیح می‌دهد که چگونه این ارتقا UX می‌تواند منجر به سبدهای کمتر رها شده و بهبود نرخ تبدیل شما و همچنین بهبود دقت برای حمل و نقل و تحویل شود.

مستندات

مستندات
تکمیل خودکار مکان را با کتابخانه مکان‌ها، Maps JavaScript API در وب‌سایت خود ادغام کنید.
مستندات
با Places SDK برای Android، Place Autocomplete را در برنامه اندروید خود ادغام کنید.
مستندات
با Places SDK برای iOS، Place Autocomplete را در برنامه iOS خود ادغام کنید.
مستندات
از طریق درخواست های HTTP با سرویس تکمیل خودکار مکان تماس بگیرید.