Thanh toán và sử dụng API Thẻ thông tin bản đồ

Map Tiles API sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các yêu cầu API Thẻ thông tin bản đồ sẽ tạo lệnh gọi đến một SKU cho tất cả ứng dụng, ngoại trừ các ứng dụng gốc dành cho thiết bị di động. Cùng với Điều khoản sử dụng chung của Google, có giới hạn sử dụng dành riêng cho Map Tiles API. Quản lý chi phí và mức sử dụng bằng các công cụ có trong Google Cloud Console.

Cách tính phí Map Tiles API

API Thẻ thông tin của bản đồ sử dụng mô hình định giá trả tiền theo mức dùng. Các SDK và API trên Nền tảng Google Maps đều do SKU tính phí. Hệ thống theo dõi việc sử dụng từng SKU, đồng thời bất kỳ API hoặc SDK nào cũng có thể có nhiều SKU sản phẩm. Chi phí được tính theo

Mức sử dụng SKU × Giá mỗi lần sử dụng

Hãy sử dụng công cụ tính Giá và mức sử dụng của chúng tôi để ước tính chi phí sử dụng trên mỗi API hoặc SDK. Đối với các SKU đủ điều kiện của Nền tảng Google Maps, mỗi tài khoản thanh toán sẽ nhận được một khoản tín dụng Nền tảng Google Maps trị giá 200 USD mỗi tháng. Khoản tín dụng này sẽ tự động áp dụng1 cho các SKU đủ điều kiện.

Đặt giá cho Map Tiles API

SKU: API Thẻ thông tin bản đồ: Thẻ thông tin bản đồ 2D

Một yêu cầu để API Thẻ thông tin bản đồ truy xuất Thẻ thông tin Lộ trình, Vệ tinh hoặc Địa hình. Xin lưu ý rằng các yêu cầu về Mã thông báo phiên và Thông tin về khung nhìn sẽ không được lập hoá đơn.

PHẠM VI SỐ LƯỢNG HÀNG THÁNG
(Giá theo YÊU CẦU)
0 – 1.000.000 1.000.001 – 5.000.000 5.000.001 trở lên
0,0006 USD trên mỗi
(0,6 USD trên 1000)
0,00048 USD trên mỗi
(0,48 USD trên 1.000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

SKU: API Thẻ thông tin bản đồ: Thẻ thông tin Chế độ xem đường phố

Một yêu cầu để Map Tiles API truy xuất Thẻ thông tin trong Chế độ xem đường phố, Hình thu nhỏ của Chế độ xem đường phố hoặc PanoID trong Chế độ xem đường phố. Xin lưu ý rằng các yêu cầu về Mã thông báo phiên và Siêu dữ liệu Chế độ xem đường phố sẽ không được tính phí.

PHẠM VI SỐ LƯỢNG HÀNG THÁNG
(Giá theo YÊU CẦU)
0 – 1.000.000 1.000.001 – 5.000.000 5.000.001 trở lên
0,002 USD trên mỗi
(2 USD trên 1000)
0,0016 USD trên mỗi
(1,6 USD trên 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

SKU: API Thẻ thông tin bản đồ: Thẻ thông tin 3D ảnh thực

Yêu cầu Map Tiles API để truy xuất 3D Root Tiles.

PHẠM VI SỐ LƯỢNG HÀNG THÁNG
(Giá theo YÊU CẦU)
0 – 100.000 100.001 – 500.000 Hơn 500.000
0,006 USD trên mỗi
(6 USD trên 1000)
0,0051 USD trên mỗi
(5,10 USD trên 1000)
Liên hệ với bộ phận bán hàng để biết giá theo số lượng

Hạn mức sử dụng khác

Mỗi yêu cầu thẻ thông tin (Thẻ thông tin 2D, Thẻ thông tin Chế độ xem đường phố và yêu cầu thẻ thông tin gốc cho Thẻ thông tin 3D ảnh thực) đều được tính vào hạn mức hằng ngày của dự án ("Ngưỡng phí") đối với API Thẻ thông tin của bản đồ. Yêu cầu về mã thông báo phiên, yêu cầu thông tin về khung nhìn, yêu cầu Siêu dữ liệu Chế độ xem đường phố và Yêu cầu Thẻ thông tin cho Thẻ thông tin 3D ảnh thực sẽ không ảnh hưởng đến hạn mức hằng ngày của bạn.

Ô 2D và ô Chế độ xem đường phố

 • Tối đa 6.000 Thẻ thông tin 2D, Thẻ thông tin Chế độ xem đường phố, Hình thu nhỏ hoặc truy vấn PanoID trong Chế độ xem đường phố trong mỗi dự án mỗi phút, được tính bằng tổng số yêu cầu cho tất cả ứng dụng sử dụng thông tin xác thực của cùng một dự án.

 • Tối đa 6.000 yêu cầu về mã thông báo phiên, yêu cầu thông tin về khung nhìn hoặc yêu cầu Siêu dữ liệu Chế độ xem đường phố trong mỗi dự án mỗi phút, được tính bằng tổng tất cả các yêu cầu cho tất cả các ứng dụng sử dụng thông tin xác thực của cùng một dự án.

 • Tối đa 15.000 Thẻ thông tin 2D, Thẻ thông tin ở Chế độ xem đường phố, Hình thu nhỏ hoặc cụm từ tìm kiếm PanoID trong Chế độ xem đường phố cho mỗi dự án mỗi ngày.

Thẻ thông tin 3D ảnh thực

 • Tối đa 300 truy vấn tập hợp ô gốc mỗi ngày. Số liệu này được tính là tổng của tất cả yêu cầu cho tất cả ứng dụng sử dụng thông tin xác thực của cùng một dự án.

 • Mã thông báo phiên được tính giờ cho phép gửi tối đa 3 giờ yêu cầu thẻ thông tin trình kết xuất từ một yêu cầu thẻ thông tin gốc.

 • Không giới hạn số lượng yêu cầu thẻ thông tin bắt nguồn từ trình kết xuất mỗi ngày. Chỉ số này được tính bằng tổng số yêu cầu cho tất cả ứng dụng sử dụng thông tin xác thực của cùng một dự án.

 • Giới hạn số lượng truy vấn là 12.000 truy vấn mỗi phút đối với trình kết xuất thẻ thông tin.

Các hạn chế đối với Điều khoản sử dụng

Để biết thông tin về điều khoản sử dụng, hãy xem chính sách cho Map Tiles APImục Hạn chế về giấy phép trong Điều khoản dịch vụ của Nền tảng Google Maps.

Quản lý chi phí sử dụng

Để quản lý chi phí sử dụng Map Tiles API hoặc để đáp ứng nhu cầu của lưu lượng truy cập thực tế, hãy đặt giới hạn hạn mức hằng ngày đối với tất cả các yêu cầu tới API bất kỳ. Hạn mức hằng ngày sẽ được đặt lại vào lúc nửa đêm Thái Bình Dương.

Để xem hoặc thay đổi giới hạn hạn mức cho Map Tiles API:

 1. Trong Cloud Console, hãy mở trang Hạn mức của nền tảng Google Maps.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống API rồi chọn Map Tiles API.
 3. Để xem các hạn mức, hãy cuộn xuống thẻ Yêu cầu.
  Bảng liệt kê tên và giới hạn của hạn mức.
 4. Để thay đổi một hạn mức, hãy nhấp vào biểu tượng Chỉnh sửa cho hạn mức đó.
  Trong hộp thoại xuất hiện, trong trường Hạn mức hạn mức, hãy nhập hạn mức ưu tiên có thể thanh toán hằng ngày (lên đến hạn mức ưu tiên, nếu có, do Google chỉ định) rồi chọn Lưu.

Nếu mức sử dụng API của bạn đạt đến hạn mức có thể lập hoá đơn vào một ngày cụ thể nào đó, ứng dụng của bạn sẽ không thể truy cập vào API trong thời gian còn lại của ngày đó.


 1. Người dùng ở Ấn Độ phải tạo tài khoản thanh toán Google Cloud Platform trước khi tạo tài khoản thanh toán trên Nền tảng Google Maps để nhận được tín dụng Maps Platform.