Elevation API ile API Anahtarlarını Kullanma

Google Haritalar Platformu ürünleri, API çağrılarını uygun kimlik doğrulama kimlik bilgileri sağlayanlarla sınırlandırarak yetkisiz kullanıma karşı korunur. Bu kimlik bilgileri API anahtarıdır. Bu anahtar, Google faturalandırma hesabınızı projenizle ve belirli API ya da SDK ile ilişkilendiren benzersiz bir alfanümerik dizedir.

Bu kılavuzda, Google Haritalar Platformu için API anahtarınızı nasıl oluşturacağınız, kısıtlayacağınız ve kullanacağınız açıklanmaktadır.

Başlamadan önce

Elevation API'yi kullanmaya başlamadan önce faturalandırma hesabı ve Elevation API'yi etkinleştirmiş bir projeniz olmalıdır. Daha fazla bilgi edinmek için Cloud Console'da kurma başlıklı makaleyi inceleyin.

API anahtarları oluşturma

API anahtarı, kullanım ve faturalandırma amacıyla projenizle ilişkili isteklerin kimliğini doğrulayan benzersiz bir tanımlayıcıdır. Projenizle ilişkilendirilmiş en az bir API anahtarınız olmalıdır.

API anahtarı oluşturmak için:

Konsol

 1. Google Haritalar Platformu > Kimlik bilgileri sayfasına gidin.

  Kimlik bilgileri sayfasına git

 2. Kimlik bilgileri sayfasında Kimlik bilgisi oluştur > API anahtarı'nı tıklayın.
  API anahtarı oluşturuldu iletişim kutusunda yeni oluşturulan API anahtarınız gösterilir.
 3. Kapat'ı tıklayın.
  Yeni API anahtarı, Kimlik bilgileri sayfasında API anahtarları altında listelenir.
  (Üretimde kullanmadan önce API anahtarını kısıtlamayı unutmayın.)

Google Cloud SDK

gcloud alpha services api-keys create \
  --project "PROJECT" \
  --display-name "DISPLAY_NAME"

Google Cloud SDK, , Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

API anahtarlarını kısıtlama

Google, API anahtarlarınızın kullanımını, yalnızca uygulamanız için gerekli olan API'lerle sınırlandırarak kesinlikle öneririz. API anahtarlarını kısıtlamak, uygulamanızı istenmeyen isteklerden koruyarak güvenliği artırır. Daha fazla bilgi edinmek için API güvenliği en iyi uygulamaları bölümüne bakın.

Bir API anahtarını kısıtlamak için:

Konsol

 1. Google Haritalar Platformu > Kimlik bilgileri sayfasına gidin.

  Kimlik bilgileri sayfasına git

 2. Kısıtlama ayarlamak istediğiniz API anahtarını seçin. API anahtarı mülk sayfası görüntülenir.
 3. Anahtar kısıtlamaları altında, aşağıdaki kısıtlamaları ayarlayın:
  • Uygulama kısıtlamaları:
   1. Sağladığınız web sunucusu IP adresleri listesinden gelen istekleri kabul etmek için Uygulama kısıtlamaları listesinden IP adresleri (web sunucuları, cron işleri vb.) öğesini seçin. CIDR gösterimini kullanarak bir IPv4 veya IPv6 adresi ya da alt ağ belirtin (ör. 192.168.0.0/22). Bir web hizmeti isteği, harici IP adresini kontrol edip API anahtarı kısıtlamasıyla karşılaştırdığından sunucunun herkese açık IP adresini kullanın.
  • API kısıtlamaları:
   1. Anahtarı kısıtla'yı tıklayın.
   2. API seçin açılır listesinden Elevation API'yi seçin. Elevation API listede yoksa bunu etkinleştirmeniz gerekir.
 4. Değişikliklerinizi tamamlamak için Kaydet'i tıklayın.

Google Cloud SDK

Mevcut anahtarları listeleyin.

gcloud services api-keys list --project="PROJECT"

Mevcut anahtardaki mevcut kısıtlamaları temizleyin.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --clear-restrictions

Mevcut anahtarda yeni kısıtlamalar belirleyin.

gcloud alpha services api-keys update "projects/PROJECT/keys/KEY_ID" \
  --api-target="elevation-backend.googleapis.com"
  --allowed-ips="IP_ADDRESS"

Google Cloud SDK, , Google Cloud SDK yüklemesi ve aşağıdaki komutlar hakkında daha fazla bilgi edinin:

İsteğinize API anahtarı ekleme

Her Elevation API isteğine bir API anahtarı eklemeniz gerekir. Aşağıdaki örnekte YOUR_API_KEY yerine API anahtarınızı yazın.

https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=39.7391536,-104.9847034&key=YOUR_API_KEY

API anahtarı kullanan istekler için HTTPS gerekir.