คําถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการละเมิดบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

จัดทุกอย่างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอด้วยคอลเล็กชัน บันทึกและจัดหมวดหมู่เนื้อหาตามค่ากำหนดของคุณ

ทําไมฉันจึงได้รับแจ้งการละเมิดเกี่ยวกับการติดตั้งใช้งาน Google Maps

คุณได้รับการแจ้งเตือนนี้เนื่องจาก Google ระบุว่าบัญชีของคุณใช้บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชี ข้อกําหนดนี้ละเมิดข้อกําหนดของ Google ตามที่กําหนดไว้ในส่วน 3.2.3 ของข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform ตามข้อกําหนดเหล่านี้ เราไม่อนุญาตให้สร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชี บทคัดย่อ1ของส่วนที่ 3.2.3(f) มีดังนี้

(ฉ) ไม่มีการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม ลูกค้าจะไม่หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เช่น ลูกค้าจะไม่สร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหรือโปรเจ็กต์หลายบัญชีเพื่อหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น ป้องกันไม่ให้ Google คํานวณระดับการใช้บริการของลูกค้าอย่างถูกต้อง ละเมิดโควต้าบริการ $0 หรือเสนอการเข้าถึงบริการภายใต้โมเดล "การแชร์เวลา" หรือ "สํานักงานบริการ"

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ Google Maps จะได้รับเครดิตรายเดือนสําหรับการใช้งาน เครดิตเหล่านี้จะมีผลกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี การสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชีจะทําให้มีการใช้เครดิตรายเดือนกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินทั้งหมด ซึ่งส่งผลให้เกิดการหลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียม

หากคุณได้รับแจ้งการละเมิด Google จะถือว่าบัญชีของคุณมีการตั้งค่าบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชี นี่คือตัวอย่างการตั้งค่าที่อาจทําให้เกิดการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform

ในแผนภาพต่อไปนี้ โปรเจ็กต์ 2, 3 และ 4 ทั้งหมดใช้ Google Maps Platform API และเชื่อมโยงกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน 2 บัญชีแยกกัน ได้แก่ บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน 2 และบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน 3 การตั้งค่านี้ละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการ ของ Google Maps Platform แผนภาพแสดงการตั้งค่าที่ละเมิด

ฉันจะดูบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินได้จากที่ใด

หากต้องการดูบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน ให้ลงชื่อเข้าใช้หน้าจัดการบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินใน Google Cloud Console

บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินทั้งหมดของคุณควรระบุไว้ รวมถึงจํานวนโปรเจ็กต์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินแต่ละบัญชี ถ้าคุณตั้งค่าหลายองค์กร คุณอาจต้องเลือกองค์กรที่เฉพาะเจาะจงจากเมนูแบบเลื่อนลงเลือกองค์กร เพื่อดูบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินขององค์กรนั้น

หากเข้าถึงบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินไม่ได้เนื่องจากปัญหาด้านสิทธิ์ โปรดติดต่อ บุคคลภายในบริษัทที่มีสิทธิ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นผู้ที่ตั้งค่าบัญชี Maps ของคุณในตอนแรก หรือผู้ที่รับผิดชอบการชําระเงิน

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินในคู่มือนี้

ฉันต้องทําอย่างไรเพื่อแก้ไขการตั้งค่า

เราขอแนะนําให้รวมโปรเจ็กต์ทั้งหมดที่ใช้ Maps API เข้าด้วยกันภายใต้บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินบัญชีเดียว หากบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินมีหลายโปรเจ็กต์อยู่แล้ว คุณอาจต้องขอเพิ่มในโควต้าของแคมเปญ (คําถามที่พบบ่อย) ตัวอย่างการตั้งค่าที่กล่าวถึงข้างต้นจะมีลักษณะดังนี้หลังจากที่มีการปรับให้เป็นไปตามข้อกําหนด แผนภาพแสดงการตั้งค่าการเรียกเก็บเงินที่เป็นไปตามข้อกําหนด

โปรเจ็กต์ 2, 3 และ 4 ซึ่งใช้ Google Maps Platform API จะรวมอยู่ใน บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน 2 บัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน 3 ไม่ได้เชื่อมโยงกับโปรเจ็กต์ที่ใช้ Google Maps Platform API อีกต่อไป โปรดทราบว่าบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน 1 ยังคงใช้งานได้เนื่องจากโปรเจ็กต์ 1 ไม่ได้เปิดใช้ Google Maps Platform API

การใช้โปรเจ็กต์แทนบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน

คุณอาจสร้างบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินเพื่อเป็นตัวแทนของเอนทิตีที่คุณควบคุมหรือทําธุรกิจด้วย ตัวอย่างของเอนทิตีดังกล่าว ได้แก่

  • หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานย่อยภายในบริษัทของคุณเอง
  • บริษัทอิสระซึ่งเป็นนิติบุคคลของตน แต่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทขนาดใหญ่
  • บริษัทลูกค้าของคุณที่ให้บริการและอาจลงนามในสัญญา
  • เว็บไซต์ที่คุณจัดการด้วยตัวเองหรือของลูกค้า
  • แยกโดเมนย่อยภายในเว็บไซต์ขนาดใหญ่ของคุณ

เอนทิตีเหล่านี้ทั้งหมดแสดงได้โดยใช้โปรเจ็กต์ หากคุณมีการตั้งค่าที่ซับซ้อนหรือต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น ให้ลองใช้ทรัพยากรขององค์กรและโฟลเดอร์เพื่อจัดระเบียบการเรียกเก็บเงิน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่คู่มือแนะนําองค์กรด้านการจัดการการเรียกเก็บเงินใน Cloud และการจัดการการเข้าถึง

โปรดทราบว่า Google จะแสดงใบแจ้งหนี้และใบแจ้งยอดต่อบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน ไม่ใช่ตามโปรเจ็กต์ คุณสามารถใช้รายงานการเรียกเก็บเงินและรายงานแนวโน้มค่าใช้จ่ายได้จาก Google Cloud Console เพื่อช่วยให้คุณกระจายค่าใช้จ่ายไปยังเอนทิตีต่างๆ ได้ โปรดไปที่ดูรายงานการเรียกเก็บเงินและแนวโน้มค่าใช้จ่ายเพื่อดูเอกสารเพิ่มเติมและการบันทึกวิดีโอ

ส่วนลดตามปริมาณ

Google Maps Platform API เป็นไปตามรูปแบบการกําหนดราคาตามระดับ เมื่อใช้รูปแบบนี้ คุณจะจ่ายเงินน้อยลงสําหรับการใช้งานเมื่อการใช้งานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเรียกเก็บเงินที่น้อยลงสําหรับคุณ การรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ไว้ในบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงิน บัญชีเดียวจะช่วยให้คุณใช้ประโยชน์จากการกําหนดราคาตามระดับได้

ขออภัย การตั้งค่าที่มีบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชีเป็นการละเมิดข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform ปัจจุบันยังไม่มีตัวเลือกที่รองรับ หากเชื่อว่าคุณมีเหตุผลที่ถูกต้องในการรักษาบัญชีสําหรับการเรียกเก็บเงินหลายบัญชี (เช่น การปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมาย) โปรดยื่นอุทธรณ์โดยตอบกลับอีเมลแจ้งการละเมิดที่คุณได้รับ หรือผ่าน Google Cloud Console


  1. ข้อกําหนดในการให้บริการของ Google Maps Platform อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบคํากริยาและตําแหน่งที่อัปเดตโดยตรง