İşleyicileri kullanarak Google ile Oturum Açma'yı entegre etme

İşleyiciler, mevcut kullanıcının Oturum Açma oturumundaki değişikliklere otomatik olarak yanıt vermek için bir yol sağlar. Örneğin, başlatma yönteminiz Google ile Oturum Açma kimlik doğrulaması2 nesnesini başlattıktan sonra, işleyicileri auth2.isSignedIn durum değişiklikleri veya auth2.currentUser işlevindeki değişiklikler gibi etkinliklere yanıt verecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdaki kod, auth2.isSignedIn ve auth2.currentUser değişikliklerine yanıt vermek için 2.0 istemci yönteminin listen() kullanımını göstermektedir.

var auth2; // The Sign-In object.
var googleUser; // The current user.


/**
 * Calls startAuth after Sign in V2 finishes setting up.
 */
var appStart = function() {
 gapi.load('auth2', initSigninV2);
};


/**
 * Initializes Signin v2 and sets up listeners.
 */
var initSigninV2 = function() {
 auth2 = gapi.auth2.init({
   client_id: 'CLIENT_ID.apps.googleusercontent.com',
   scope: 'profile'
 });

 // Listen for sign-in state changes.
 auth2.isSignedIn.listen(signinChanged);

 // Listen for changes to current user.
 auth2.currentUser.listen(userChanged);

 // Sign in the user if they are currently signed in.
 if (auth2.isSignedIn.get() == true) {
  auth2.signIn();
 }

 // Start with the current live values.
 refreshValues();
};


/**
 * Listener method for sign-out live value.
 *
 * @param {boolean} val the updated signed out state.
 */
var signinChanged = function (val) {
 console.log('Signin state changed to ', val);
 document.getElementById('signed-in-cell').innerText = val;
};


/**
 * Listener method for when the user changes.
 *
 * @param {GoogleUser} user the updated user.
 */
var userChanged = function (user) {
 console.log('User now: ', user);
 googleUser = user;
 updateGoogleUser();
 document.getElementById('curr-user-cell').innerText =
  JSON.stringify(user, undefined, 2);
};


/**
 * Updates the properties in the Google User table using the current user.
 */
var updateGoogleUser = function () {
 if (googleUser) {
  document.getElementById('user-id').innerText = googleUser.getId();
  document.getElementById('user-scopes').innerText =
   googleUser.getGrantedScopes();
  document.getElementById('auth-response').innerText =
   JSON.stringify(googleUser.getAuthResponse(), undefined, 2);
 } else {
  document.getElementById('user-id').innerText = '--';
  document.getElementById('user-scopes').innerText = '--';
  document.getElementById('auth-response').innerText = '--';
 }
};


/**
 * Retrieves the current user and signed in states from the GoogleAuth
 * object.
 */
var refreshValues = function() {
 if (auth2){
  console.log('Refreshing values...');

  googleUser = auth2.currentUser.get();

  document.getElementById('curr-user-cell').innerText =
   JSON.stringify(googleUser, undefined, 2);
  document.getElementById('signed-in-cell').innerText =
   auth2.isSignedIn.get();

  updateGoogleUser();
 }
}