Interfejs REST

Interfejs Google Ads API można wywoływać za pomocą gRPC lub REST. Oba interfejsy udostępniają projekt zorientowany na zasoby, który jest współużytkowany z innymi interfejsami API Google Cloud.

Zalecamy, aby w miarę możliwości korzystać z oficjalnych bibliotek klienta Google. Zawierają idiomatyczny kod, który można bezpiecznie wpisywać w każdym obsługiwanym języku, i obsługują wiele niskopoziomowych szczegółów komunikacji z interfejsem API (np. ustawienia limitu czasu, podział na strony zestawu wyników i uwierzytelnianie). Nasze biblioteki klienta zawierają też obszerny zestaw przykładów kodu i narzędzi ułatwiających wykonywanie typowych zadań, takich jak tworzenie nazw zasobów i obsługa masek pól.

Ten przewodnik zawiera szczegółowe informacje dotyczące REST i wyjaśnia, co musisz wiedzieć, aby bezpośrednio wywoływać interfejs REST bez używania biblioteki klienta obsługiwanej przez Google. Ten przewodnik może być przydatny, jeśli piszesz własny kod niestandardowy, by korzystać z architektury REST bezpośrednio lub przy użyciu zewnętrznej biblioteki klienta HTTP.