แอปของผู้รับที่เปิดใช้ระบบสัมผัส

ผู้รับจะเล่นเนื้อหาในอุปกรณ์ที่อาจใช้หรือไม่ใช้ การควบคุมด้วยการสัมผัสก็ได้ ผู้รับต้องตอบสนองต่อการดําเนินการในแอปผู้ส่งทันที ผ่านการควบคุมด้วยการสัมผัส

ตัวอย่างความคิดเห็นเกี่ยวกับ UI ของผู้รับ:

 • กำลังเล่น
 • หยุดชั่วคราว
 • ตําแหน่งที่เล่น / กรอวิดีโอ
 • กำลังบัฟเฟอร์

  UI ของผู้รับ

จําเป็น
  A   สําหรับเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง ให้สร้างแอปตัวรับสัญญาณเพื่อ ปรับให้พอดีกับความละเอียดหน้าจอและสัดส่วนภาพทั้งหมด

วิดีโอ

UI ผู้รับวิดีโอ

เสียง

UI ตัวรับสัญญาณเสียง


  ข   สําหรับเครื่องรับสัญญาณภาพและเสียง อย่าแสดงองค์ประกอบที่แนะนําท่าทางสัมผัสด้วยการแตะ ตัวอย่างเช่น อย่าแสดงองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่เพื่อระบุท่าทางสัมผัสแบบเลื่อน
  ค   สําหรับเครื่องรับภาพและเสียง ห้ามแสดงภาพองค์ประกอบใดๆ ที่แนะนําให้โต้ตอบด้วยการสัมผัส
  D   สําหรับเครื่องเสียง อย่าใส่องค์ประกอบประเภทการควบคุม เช่น แถบความคืบหน้า


อย่า: แสดงองค์ประกอบที่ซ่อนอยู่ ไอคอนที่อาจดูเหมือนปุ่ม หรือองค์ประกอบประเภทการควบคุม


  สําหรับผู้รับวิดีโอ ห้ามแสดงข้อมูลเมตาหรือองค์ประกอบควบคุมใดๆ บนตัวรับระหว่างการเล่น รวมถึงขณะอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว เพื่อไม่ให้ขัดแย้งกับตัวควบคุมที่ระบบแสดง


อย่า: แสดงข้อมูลเมตาและการควบคุม


  จ.   สําหรับเครื่องรับเสียง ให้วางองค์ประกอบข้อมูลเมตาทั้งหมดไว้เหนือพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันเพื่อให้ไม่ซ้อนทับกับตัวควบคุมที่ระบบแสดงอยู่

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ข้อความทั้งหมดควรอ่านได้ในระยะ 5 ถึง 10 ฟุตจากหน่วยแสดงผล
 

  แอปของผู้รับไม่มีการใช้งาน

หน้าจอเมื่อไม่มีการใช้งานจะแสดงบนอุปกรณ์รับเมื่อผู้รับอยู่ในเบื้องหน้า แต่ไม่มีเนื้อหากําลังเล่นอยู่

ต้องระบุ
  A   ระบุแอปตัวรับที่จะโหลดโดยใช้โลโก้ของแอป
  B   วางองค์ประกอบทั้งหมดรวมถึงโลโก้แอปใดๆ ไว้เหนือพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันเพื่อให้ไม่ซ้อนทับกับตัวควบคุมที่ระบบแสดง

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ระบุว่าแอปโหลดแล้วด้วยการแสดงข้อความ "พร้อมแคสต์แล้ว"
 • หยุดผู้รับไม่ให้ทํางาน หากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 5 นาที และยกเลิกการเชื่อมต่อแอปของผู้ส่งที่เชื่อมต่อ เมื่อหยุดแล้ว หน้าจอหลักของอุปกรณ์จะปรากฏและช่วยป้องกันภาพค้างในหน้าจอ

 

  การโหลดแอปตัวรับ

เมื่อผู้ใช้เชื่อมต่อกับรีซีฟเวอร์ แอปตัวโหลดต้องโหลดก่อนที่จะสามารถแสดงสถานะไม่ใช้งานของแอปหรือเริ่มเล่นเนื้อหา

จําเป็น
  ก   ระบุว่าแอปตัวรับแอปใดโหลดอยู่โดยแสดงโลโก้ของแอป
  B   ตรวจสอบว่าแอปตัวรับโหลดโหลดอยู่โดยแสดงไอคอนหมุนที่เคลื่อนไหว

 

  การโหลดเนื้อหาของผู้รับ

ขณะที่เนื้อหากําลังโหลดและก่อนเริ่มเล่น ผู้รับควรแสดงข้อมูลที่บ่งชี้ว่ากําลังโหลดเนื้อหาอยู่

จําเป็น
  ก   ระบุว่ากําลังโหลดเนื้อหาใดโดยแสดงชื่อหรืออาร์ตเวิร์กของเนื้อหา
  B  ระบุว่าเนื้อหากําลังโหลดอยู่โดยแสดงไอคอนหมุนที่เคลื่อนไหว

แนวทางปฏิบัติแนะนํา
เมื่อกลับมาเล่นเนื้อหาต่อ ให้กรอกลับวิดีโอ 5-10 วินาทีเพื่อไม่ให้ผู้ชมพลาดอะไรระหว่างการเปลี่ยนจากผู้ส่งมาเป็นผู้รับ

 

  การเล่นด้วยตัวรับ

ต้องระบุ
  ก   สําหรับผู้รับวิดีโอ ห้ามแสดงองค์ประกอบใดๆ ระหว่างเล่น เมื่อแตะหน้าจอ ระบบจะแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่น
  B   สําหรับเครื่องรับสัญญาณเสียง ให้วางองค์ประกอบข้อมูลเมตาทั้งหมดไว้ไว้เหนือพื้นที่ที่ได้รับการคุ้มครองและไม่แสดงองค์ประกอบการควบคุม เมื่อแตะหน้าจอ ระบบจะแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่น

วิดีโอ

ผู้ใช้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่น

เสียง

ผู้ใช้แตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่น

 

  ผู้รับหยุดชั่วคราว

ต้องระบุ
  ก   สําหรับผู้รับวิดีโอ ห้ามแสดงองค์ประกอบขณะที่อยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว ระบบจะแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่นพร้อมปุ่มเล่นเพื่อระบุว่า หยุดเล่นชั่วคราว
  B   สําหรับเครื่องรับสัญญาณ อย่าแสดงองค์ประกอบการควบคุมขณะอยู่ในสถานะหยุดชั่วคราว ระบบจะแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่นพร้อมปุ่มเล่นเพื่อระบุว่า หยุดเล่นชั่วคราว

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • แอปผู้รับไม่ควรเล่นเนื้อหาต่อ เว้นแต่ว่ามีคําขอที่ชัดเจนจากผู้ใช้ให้เริ่มเล่น เช่น เล่นต่อ หรือข้ามรายการในคิว
 • หยุดผู้รับหากไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 20 นาทีและยกเลิกการเชื่อมต่อแอปของผู้ส่งที่เชื่อมต่อ เมื่อหยุดแล้ว หน้าจอหลักของอุปกรณ์จะปรากฏและช่วยป้องกันภาพค้างในหน้าจอ
 • ทําให้สอดคล้องกับการติดตั้งใช้งานเซสชันพื้นหลังในอนาคต
 • ในกรณีที่เกี่ยวข้อง เมื่อผู้รับหยุดเนื่องจากเวลาไม่ได้ใช้งาน ให้จัดเก็บตําแหน่งที่หยุดชั่วคราวไว้ เพื่อให้ผู้ใช้กลับมาเล่นต่อจากจุดนั้นได้ในเวลาต่อมา

วิดีโอ

วิดีโอหยุดชั่วคราว

เสียง

หยุดเสียงชั่วคราว

 

  การบัฟเฟอร์ของผู้รับ

การบัฟเฟอร์ในฝั่งผู้รับจะเกิดขึ้นเมื่อเวลาในการตอบสนองของเครือข่ายหรือปัจจัยอื่นๆ เป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าในการเล่น

ต้องระบุ
  ก   ไม่แสดงองค์ประกอบใดๆ แม้ว่าการบัฟเฟอร์จะดําเนินต่อไปเป็นเวลาหลายวินาที ผู้ใช้จะแตะหน้าจอเพื่อแสดงตัวควบคุมโปรแกรมเล่นหรือปัดเพื่อย้อนกลับได้

วิดีโอ

กําลังเก็บบัฟเฟอร์อุปกรณ์

เสียง

กําลังเก็บบัฟเฟอร์อุปกรณ์

 

  ตัวรับหยุดแคสต์

เมื่อการเล่นหยุดลงหรือหมดเวลา ผู้รับจะแสดง UI ที่ไม่มีการใช้งานของผู้รับ

จําเป็น
  ก   ระบุว่าแอปตัวรับโหลดใดโหลดอยู่หรือไม่มีการใช้งาน โดยการแสดงโลโก้ของแอป
  B   วางองค์ประกอบทั้งหมดรวมถึงโลโก้แอปใดๆ ไว้เหนือพื้นที่ที่ได้รับการป้องกันเพื่อให้ไม่ซ้อนทับกับตัวควบคุมที่ระบบแสดง

แนวทางปฏิบัติแนะนำ

 • ยกเลิกการเชื่อมต่อจากแอปตัวรับและหยุดการทํางานถ้าไม่มีการใช้งานเป็นเวลา 5 นาที เมื่อหยุดไว้ หน้าจอหลักของผู้รับจะปรากฏขึ้นและช่วยป้องกันภาพค้างในหน้าจอ

 

 

รูปภาพที่ใช้ในคู่มือการออกแบบนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจาก Blender Foundation ที่แชร์ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต Creative Commons

 • Elephant's Dream: (c) ลิขสิทธิ์ 2006, Blender Foundation / Netherlands Media Art Institute / www.elephantsdream.org
 • Sintel: (c) ลิขสิทธิ์ Blender Foundation | www.sintel.org
 • น้ําตาเหล็ก: (CC) มูลนิธิ Blender | mango.blender.org
 • Big Buck Bunny: (c) ลิขสิทธิ์ 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org