ข้อมูลเบื้องต้นของแคสต์

หากคุณไม่คุ้นเคยกับคําศัพท์และแนวคิดของ Cast โปรดอ่านอภิธานศัพท์ของ Cast ก่อนจะดําเนินการในรายการตรวจสอบการออกแบบ

ก่อนเริ่มเซสชันการแคสต์ ทั้งอุปกรณ์ของผู้ส่ง (เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต) และอุปกรณ์ของผู้รับ (เช่น Chromecast ที่ต่อเข้ากับทีวี) จะต้องเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน

ลําดับการแคสต์

ผู้ใช้เริ่มเซสชันแคสต์ได้ 2 วิธี ดังนี้
  1. เชื่อมต่อและเล่น: เชื่อมต่อกับเว็บรีซีฟเวอร์ก่อนที่จะเล่นเนื้อหา เนื้อหาจะเริ่มเล่นตั้งแต่ต้น
  2. เล่นและเชื่อมต่อ: เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณเว็บขณะที่เล่นเนื้อหา เนื้อหาจะเริ่มที่ตัวรับสัญญาณเว็บที่ตําแหน่งปัจจุบันบนอุปกรณ์ของผู้ส่ง

1. เชื่อมต่อและเล่น

Android

แตะปุ่ม "แคสต์"

แคสต์หน้าจอหลัก

เลือกผู้รับ

กําลังโหลดแอปตัวรับสัญญาณเว็บ

กําลังโหลดแอปตัวรับสัญญาณเว็บ

เล่นเนื้อหา

ตัวรับสัญญาณเว็บกําลังเล่นเนื้อหา

iOS

แตะปุ่ม "แคสต์"

แคสต์หน้าจอหลัก

เลือกผู้รับ

กําลังโหลดแอปตัวรับสัญญาณเว็บ

กําลังโหลดแอปตัวรับสัญญาณเว็บ

เล่นเนื้อหา

ตัวรับสัญญาณเว็บกําลังเล่นเนื้อหา

Chrome

แตะปุ่ม "แคสต์"

แตะปุ่ม "แคสต์"

แคสต์หน้าจอหลัก

เลือกผู้รับ

เลือกผู้รับ

กําลังโหลดแอปตัวรับสัญญาณเว็บ

กําลังโหลดแอปตัวรับสัญญาณเว็บ

เล่นเนื้อหา

เล่นเนื้อหา

ตัวรับสัญญาณเว็บกําลังเล่นเนื้อหา

 

2. เล่นและเชื่อมต่อ

Android

เล่นเนื้อหา

แคสต์หน้าจอหลัก

แตะปุ่ม "แคสต์"

แคสต์หน้าจอหลัก

เลือกผู้รับ

แคสต์หน้าจอหลัก

เชื่อมต่อการแคสต์แล้ว

ตัวรับสัญญาณเว็บกําลังเล่นเนื้อหา

iOS

เล่นเนื้อหา

แคสต์หน้าจอหลัก

แตะปุ่ม "แคสต์"

แคสต์หน้าจอหลัก

เลือกผู้รับ

ตัวรับสัญญาณเว็บกําลังเล่นเนื้อหา

Chrome

เล่นเนื้อหา

เล่นเนื้อหา

แคสต์หน้าจอหลัก

แตะปุ่ม "แคสต์"

แตะปุ่ม "แคสต์"

แคสต์หน้าจอหลัก

เลือกผู้รับ

เลือกผู้รับ

ตัวรับสัญญาณเว็บกําลังเล่นเนื้อหา

 

แคสต์หน้าจอหลัก

ใน Chromecast หน้าจอหลักที่มีรูปภาพ เวลา และสถานะของอุปกรณ์จะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของผู้ส่ง เมื่อแอปตัวรับสัญญาณเว็บหยุดทํางาน หน้าจอหลักจะปรากฏขึ้น

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่แอปตัวรับสัญญาณเว็บหยุดทํางานได้ที่

Android

ยกเลิกการเชื่อมต่อผู้ส่งแล้ว

แคสต์หน้าจอหลัก

iOS

ยกเลิกการเชื่อมต่อผู้ส่งแล้ว

แคสต์หน้าจอหลัก

Chrome

ยกเลิกการเชื่อมต่อผู้ส่งแล้ว

แคสต์หน้าจอหลัก

 

 

รูปภาพที่ใช้ในคู่มือการออกแบบนี้ได้รับการเอื้อเฟื้อจาก Blender Foundation ที่แชร์ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือใบอนุญาต Creative Commons

  • Elephant's Dream: (c) ลิขสิทธิ์ 2006, Blender Foundation / Netherlands Media Art Institute / www.elephantsdream.org
  • Sintel: (c) ลิขสิทธิ์ Blender Foundation | www.sintel.org
  • น้ําตาเหล็ก: (CC) มูลนิธิ Blender | mango.blender.org
  • Big Buck Bunny: (c) ลิขสิทธิ์ 2008, Blender Foundation / www.bigbuckbunny.org