Smartfony

ikona inteligentnego ekranu

Pomagaj użytkownikom w pracy z dowolnego miejsca, wykorzystując w pełni wielomodalne funkcje dostępne na telefonach, w tym funkcje głosowe i wizualne.

Opcje

W przypadku urządzeń mobilnych z ekranami akcja musi obsługiwać 2 opcje:

  • Wywoływanie głosu
  • Wywoływanie klawiatury

Pamiętaj, że użytkownicy mogą przełączać się między tymi trybami w obrębie akcji. Pamiętaj, aby zaprojektować odpowiedzi rozszerzone pod kątem każdej z tych metod. Na przykład w przypadku wywoływania klawiatury dźwięk nie jest odtwarzany, jeśli jest dostępny w SSML. Jeśli reakcja jest uzależniona od tego, że użytkownik słyszy dźwięk, a urządzenie korzysta z klawiatury, akcja musi określić rodzaj odtwarzanego dźwięku.

Aby wykryć dostępność ekranu i modalność wprowadzania na smartfonie, możesz użyć tego kodu:

  • Ma ekran: if (conv.screen)
  • Używa modalności głosowej: if (conv.input.type === 'VOICE')
  • Używanie klawiatury: if (conv.input.type === 'KEYBOARD')

Wskazówki i sprawdzone metody

Wykonaj te czynności

Wypróbuj ten fragment