Działania konwersacyjne zostaną wycofane 13 czerwca 2023 r. Więcej informacji znajdziesz w artykule o zachodzie słońca między rozmowami.

Smartfony

Zadbaj o dobrą organizację dzięki kolekcji Zapisuj i kategoryzuj treści zgodnie ze swoimi preferencjami.

ikona inteligentnego ekranu

Pomóż użytkownikom pracować z dowolnego miejsca, korzystając z pełnych możliwości wielomodalnych urządzeń mobilnych, w tym głosu i treści wizualnych.

Modalności

W przypadku urządzeń mobilnych z ekranem akcja musi obsługiwać 2 modalności:

  • Wywołanie głosowe
  • Wywołanie klawiatury

Pamiętaj, że użytkownicy mogą swobodnie przechodzić między tymi modalnościami w akcji. Przygotuj szczegółowe odpowiedzi na potrzeby każdej z tych metod. Na przykład w wywołaniu klawiatury nie są odtwarzane dźwięki, jeśli zostały podane w SSML. Jeśli reagowanie zależy od użytkownika, który słyszy dźwięk, a urządzenie używa klawiatury, akcja musi wskazywać rodzaj dźwięku, który jest odtwarzany.

Aby wykryć dostępność ekranu i modalność wprowadzania na smartfonie, możesz użyć tego kodu:

  • Ma ekran: if (conv.screen)
  • Używa modalności głosowej: if (conv.input.type === 'VOICE')
  • Korzysta z klawiatury: if (conv.input.type === 'KEYBOARD')

Wskazówki i sprawdzone metody

Wypróbuj te działania

Wypróbuj ten fragment