การเริ่มต้นใช้งานฟังก์ชันที่กำหนดเองอย่างรวดเร็ว

คุณสามารถใช้ Google Apps Script เพื่อเขียนฟังก์ชันที่กำหนดเอง จากนั้นใช้ใน Google ชีตได้เช่นเดียวกับฟังก์ชันในตัว

ตัวอย่างการเริ่มต้นอย่างรวดเร็วต่อไปนี้จะสร้างฟังก์ชันที่กำหนดเองซึ่งคํานวณราคาลดของสินค้าที่มีส่วนลด ราคาลดจะอยู่ในรูปแบบดอลลาร์สหรัฐ

วัตถุประสงค์

 • ตั้งค่าสคริปต์
 • เรียกใช้สคริปต์

ข้อกำหนดเบื้องต้น

หากต้องการใช้ตัวอย่างนี้ คุณต้องมีข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้

 • บัญชี Google (บัญชี Google Workspace อาจต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ)
 • เว็บเบราว์เซอร์ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ตั้งค่าสคริปต์

 1. สร้างสเปรดชีตใหม่
 2. จากภายในสเปรดชีตใหม่ ให้เลือกรายการเมนู ส่วนขยาย > Apps Script
 3. ลบโค้ดใดๆ ก็ตามในโปรแกรมแก้ไขสคริปต์ แล้ววางโค้ดด้านล่าง จากนั้นคลิกบันทึก ไอคอนบันทึก

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  

เรียกใช้สคริปต์

 1. สลับกลับไปที่สเปรดชีต
 2. ป้อน =salePrice(100,.2) ในเซลล์ พารามิเตอร์แรกแสดงราคาเดิมและพารามิเตอร์ที่ 2 จะแสดงเปอร์เซ็นต์ส่วนลด หากคุณอยู่ในตำแหน่งที่ใช้คอมมาแบบทศนิยม คุณอาจต้องป้อน =salePrice(100;0,2) แทน

สูตรที่คุณป้อนในเซลล์จะเรียกใช้ฟังก์ชันในสคริปต์ที่คุณสร้างในส่วนก่อนหน้า ฟังก์ชันนี้จะทำให้มีราคาลด $80.00

ขั้นตอนถัดไป

หากต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีขยายการใช้งานชีตด้วย Apps Script โปรดดูแหล่งข้อมูลต่อไปนี้