Krótkie wprowadzenie do funkcji niestandardowej

W Google Apps Script możesz napisać niestandardową funkcję, a potem używać jej w Arkuszach Google tak jak wbudowana.

Poniższy przykład krótkiego wprowadzenia tworzy funkcję niestandardową, która oblicza cenę sprzedaży produktów ze zniżką. Cena promocyjna jest podana w dolarach amerykańskich.

Cele

 • Skonfiguruj skrypt.
 • Uruchom skrypt.

Wymagania wstępne

Aby użyć tej próbki, musisz spełnić te warunki wstępne:

 • Konto Google (konto Google Workspace może wymagać zatwierdzenia przez administratora).
 • Przeglądarka z dostępem do internetu.

Konfigurowanie skryptu

 1. Utwórz nowy arkusz kalkulacyjny.
 2. W nowym arkuszu kalkulacyjnym kliknij pozycję menu Rozszerzenia > Apps Script.
 3. Usuń dowolny kod z edytora skryptów i wklej go poniżej. Następnie kliknij Zapisz Ikona zapisywania.

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  

Uruchamianie skryptu

 1. Wróć do arkusza kalkulacyjnego.
 2. W komórce wpisz =salePrice(100,.2). Pierwszy parametr reprezentuje cenę pierwotną, a drugi – wartość rabatu. Jeśli jesteś w miejscu, w którym używasz przecinków, możesz zamiast niej wpisać =salePrice(100;0,2).

Formuła wpisana w komórce uruchamia funkcję w skrypcie utworzonym w poprzedniej sekcji. Ta funkcja skutkuje ceną promocyjną $80.00.

Dalsze kroki

Aby dowiedzieć się więcej o rozszerzaniu Arkuszy za pomocą Apps Script, skorzystaj z tych zasobów: