Özel işlev hızlı başlangıç kılavuzu

Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.

Google Apps Komut Dosyası'nı özel bir işlev yazmak için kullanabilir, ardından bunu yerleşik bir işlev gibi Google E-Tablolar'da kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki hızlı başlangıç örneğinde, indirimli öğelerin indirimli fiyatını hesaplayan bir özel işlev oluşturulur. İndirimli fiyat ABD doları olarak biçimlendirilmiştir.

Hedefler

 • Komut dosyasını ayarlayın.
 • Komut dosyasını çalıştırın.

Ön koşullar

Bu örneği kullanmak için aşağıdaki ön koşullara ihtiyacınız vardır:

 • Google Hesabı (Google Workspace hesapları için yönetici onayı gerekebilir).
 • İnternete erişimi olan bir web tarayıcısı.

Komut dosyasını ayarlayın

 1. Yeni e-tablo oluşturun.
 2. Yeni e-tablonuzdan Uzantılar > Apps Komut Dosyası menü öğesini seçin.
 3. Komut dosyası düzenleyicisinde bulunan tüm kodları silip aşağıdaki kodu yapıştırın. Ardından Kaydet'i Kaydet simgesi tıklayın.

  /**
   * Calculates the sale price of a value at a given discount.
   * The sale price is formatted as US dollars.
   *
   * @param {number} input The value to discount.
   * @param {number} discount The discount to apply, such as .5 or 50%.
   * @return The sale price formatted as USD.
   * @customfunction
   */
  function salePrice(input, discount) {
   let price = input - (input * discount);
   let dollarUS = Intl.NumberFormat("en-US", {
    style: "currency",
    currency: "USD",
  });
   return dollarUS.format(price);
  }
  

Komut dosyasını çalıştır

 1. E-tablonuza geçin.
 2. Bir hücreye =salePrice(100,.2) yazın. İlk parametre orijinal fiyatı, ikinci parametre ise indirim yüzdesini temsil eder. Ondalık virgül kullanan bir konumdaysanız bunun yerine =salePrice(100;0,2) girmeniz gerekebilir.

Hücreye girdiğiniz formül, önceki bölümde oluşturduğunuz komut dosyasındaki işlevi çalıştırır. İşlev, $80.00 indirimli satışla sonuçlanır.

Sonraki adımlar

E-Tablolar'ı Apps Komut Dosyası ile nasıl genişleteceğiniz hakkında bilgi edinmeye devam etmek için aşağıdaki kaynakları inceleyin: