บันทึกประจำรุ่น

16 พฤศจิกายน 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • การอัปเดตล่าสุดของคลัง play-services-pay (v16.4.0) มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับฟีเจอร์เงินอิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้

  • เพิ่มแล้ว EmoneyReadiness

  • เพิ่มแล้ว EmoneyReadinessStatus

  • เพิ่มวิธีการใหม่ checkReadinessForEmoney สำหรับแอปในรายการที่อนุญาตสำหรับฟีเจอร์เงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการให้บริการของ Google Play สำหรับการสนับสนุนเรื่องเงินอิเล็กทรอนิกส์

  • เพิ่มวิธีการใหม่ notifyEmoneyCardStatusUpdate สําหรับแอปในรายการที่อนุญาตสําหรับฟีเจอร์เงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งบริการของ Google Play เมื่อมีการอัปเดตสถานะบางอย่างของบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์

  • เพิ่มวิธีการใหม่ pushEmoneyCard สำหรับแอปในรายการที่อนุญาตสำหรับฟีเจอร์เงินอิเล็กทรอนิกส์ที่จะพุชบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง บริการ Google Play

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-config-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0

9 พฤศจิกายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-cloud-messaging มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอดใหม่ messageHandled เพื่อระบุว่ามีการจัดการข้อความแล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.1.0

7 พฤศจิกายน 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5

30 ตุลาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.5.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.5.0

26 ตุลาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.1

18 ตุลาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-tagmanager และ play-services-analytics อัปเดตการจดทะเบียน BroadcastReceiver สำหรับ Android U

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta11
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.4.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-config:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.9.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.4

16 ตุลาคม 2023

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-maps (v18.2.0) รวมถึง Advanced Marker และความสามารถในการตรวจสอบความสามารถของแผนที่ ดูการใช้งานความสามารถของแผนที่ใน คู่มือที่ลิงก์ไว้ทั้ง 2 คู่มือได้

  • เพิ่ม AdvancedMarkerOptions ซึ่งใช้เพื่อกำหนดตัวเลือกสำหรับ AdvancedMarker
  • เพิ่ม AdvancedMarker แล้ว
  • เพิ่ม PinConfig แล้ว
  • เพิ่ม Glyph แล้ว
  • เพิ่ม MapCapabilities แล้ว
  • อัปเดต GoogleMap เพื่อรวมวิธีการในการรับ MapCapabilities และฟังการเปลี่ยนแปลงใน MapCapabilities

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0

2 ตุลาคม 2023

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-pay (v16.3.0) จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มวิธีการใหม่ notifyCardTapEvent สำหรับแอปในรายการที่อนุญาตเพื่อแจ้งเตือนบริการ Google Play เกี่ยวกับเหตุการณ์การแตะการ์ดบางรายการ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.3.0

25 กันยายน 2023

 • อัปเดตล่าสุดของ Nearby SDK (play-services-nearby) มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอดใหม่ addControleeWithSessionParams สำหรับ UwbClient เพื่อรองรับเคสคีย์เดี่ยวของ STS ที่จัดสรรแล้ว

  • เพิ่มเมธอดใหม่ reconfigureRangingInterval และ reconfigureRangeDataNtf สำหรับ UwbClient เพื่อรองรับการกำหนดค่าใหม่แบบไดนามิกของการแจ้งเตือนข้อมูลช่วงและช่วง

  • เพิ่มความสามารถในการกำหนดช่วงใหม่สำหรับระยะเวลาของสล็อตที่กำหนดค่าได้และช่วงระยะห่าง ดู supportedSlotDurations, supportedRangingIntervals, supportsRangingIntervalReconfigure และ hasBackgroundRangingSupport

  • เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงระยะใหม่เพื่อกำหนดค่าระยะเวลาของสล็อต ช่วงระยะ และ AoA ดู slotDuration, rangingInterval และ isAoaDisabled

  • เพิ่ม getAuthenticationStatus เพื่อดูสถานะการตรวจสอบสิทธิ์ และ ConnectionInfo.Builder#setAuthenticationStatus เพื่อตั้งค่าผลการแฮนด์เชคการตรวจสอบสิทธิ์

  • นำ API ออกจากการปรากฏใกล้เคียง ไม่มีการเปลี่ยนทดแทน

  • เลิกใช้งาน API ใน Nearby Messages ให้ใช้ ConnectionsClient แทน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0

18 กันยายน 2023

 • การอัปเดตสำคัญของไลบรารี play-services-games-v2 ที่ช่วยให้นักพัฒนาเกมมีช่องทางใหม่ในการผสานรวมบริการเกมของ Play (PGS) เข้ากับเกมของตน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ PGS Recall API

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0

15 กันยายน 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.5

14 กันยายน 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.8.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.8.10
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.4

13 กันยายน 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

 • การอัปเดตล่าสุดในคลัง play-services-wallet เปลี่ยน PayButton API ให้กลับไปใช้เนื้อหาปุ่มแบบคงที่สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้บริการ Google Play เวอร์ชันต่ำกว่า v23.21.0

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.4.0

31 สิงหาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มไคลเอ็นต์ API ใหม่ AuthorizationClient เพื่อช่วยคุณขอสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลใน Google ที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์

  • เลิกใช้งาน getPhoneNumber โดยไม่มีการแทนที่

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-fido มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอดใหม่ toJson ซึ่งแสดงผลการแสดงแทน JSON ของออบเจ็กต์ PublicKeyCredential
 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-wearable จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • การสนับสนุนแอปพลิเคชันสำหรับการย้ายข้อมูลนาฬิกาจากโทรศัพท์เครื่องเก่าไปยังโทรศัพท์เครื่องใหม่

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บันทึกประจำรุ่นของอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.10
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0

24 สิงหาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.1
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.2

22 สิงหาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.3.0

3 สิงหาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta10
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.8
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.3
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.1

1 สิงหาคม 2023

 • การอัปเดตให้รองรับฟีเจอร์การซูมอัตโนมัติในไลบรารี ML Kit ของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-code-scanner:16.1.0

24 กรกฎาคม 2023

 • เราเลิกใช้งานไลบรารี play-services-panorama แล้ว และจะหยุดให้บริการในวันที่ 30 ตุลาคม 2023 ไม่มีทดแทน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.1.0

18 กรกฎาคม 2023

 • การเปิดตัวครั้งแรกของไลบรารี sdkcoroutines ไลบรารีนี้มียูทิลิตี Coroutine ที่ไม่ต้องเปิดเผยต่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Java SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.libraries.sdkcoroutines:sdkcoroutines:1.0.0

13 กรกฎาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta09
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.7.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-sessions:1.0.0

5 กรกฎาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.2.0

29 มิถุนายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-wallet มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • อัปเกรด Pay Button API จากรุ่นเบต้าเป็นเวอร์ชันเสถียร
  • เปลี่ยนการจัดรูปแบบต่อไปนี้ของปุ่ม

   • ตอนนี้ขนาดข้อความของปุ่มตรงกับขนาดของโลโก้ "GPay" แล้ว
   • มีการปรับระยะขอบของปุ่มให้อยู่ที่ความสูงต่ำสุดและสูงสุดของปุ่ม
   • ปรับความกลมของปุ่มได้แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0

26 มิถุนายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน API ที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์หมายเลขโทรศัพท์ที่ยืนยันแล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.6.0

20 มิถุนายน 2023

 • อัปเดตล่าสุดของ Nearby UWB SDK (play-services-nearby) มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มความสามารถในการกำหนดระยะใหม่สำหรับการแจ้งเตือนข้อมูลช่วงที่กำหนดค่าได้ โปรดดู supportedNtfConfigs

  • เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงใหม่เพื่อกำหนดค่าการแจ้งเตือนข้อมูลช่วง: ดู uwbRangeDataNtfConfig

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.7.0

15 มิถุนายน 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Storage for Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-tagmanager จะช่วยปรับปรุงกระบวนการใช้เครื่องมือภายใน ไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านนักพัฒนาซอฟต์แวร์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.3
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.1

25 พฤษภาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Firebase App Check
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.3.0

18 พฤษภาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.1.0

9 พฤษภาคม 2023

 • TensorFlow Lite Acceleration Service สำหรับ Android รุ่นเบต้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปพร้อมใช้งานแล้ว

  เมื่อใช้ไลบรารี Acceleration Service (play-services-tflite-acceleration) คุณจะเรียกใช้การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของ ML ในอุปกรณ์และระบุวิธีที่ดีที่สุดในการเร่งภาระงาน ML ได้โดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบของ Acceleration Service

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play จะรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีอยู่ในรุ่น TensorFlow เวอร์ชัน 2.12.0

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01

2 พฤษภาคม 2023

 • การเปิดตัวครั้งแรกของบริการ Google Play ไลบรารี การรู้จำข้อความ ML Kit v2 สำหรับภาษาจีน เทวนาครี ญี่ปุ่น และเกาหลี รวมถึงอัปเดตไลบรารี play-services-mlkit-text-recognition ที่มีอยู่แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0

1 พฤษภาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase App Check
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:32.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.7
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.2.0

20 เมษายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-oss-licenses มีการแก้ไข เพื่อนำข้อมูลใบอนุญาตที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากไลบรารีนั้น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1

17 เมษายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-wallet มี API ใหม่สำหรับสร้างและปรับแต่งปุ่มการชำระเงินของ Google Pay ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Google Pay for Payments

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.0-beta01

13 เมษายน 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta08
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.2

4 เมษายน 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน BeginSignInRequest ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ไลบรารี Jetpack เพื่อรับพาสคีย์ที่มีคำขอ JSON ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:20.0.1

29 มีนาคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:22.0.0

28 มีนาคม 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.2.0

24 มีนาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Crashlytics
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta07
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.6
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.8
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.1

21 มีนาคม 2023

 • ตอนนี้ไลบรารี Code Scanner (play-services-code-scanner) ของบริการ Google Play พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตนี้ได้ ในบันทึกประจำรุ่นของ ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0

20 มีนาคม 2023

 • การเปิดตัวไลบรารีประสิทธิภาพของอุปกรณ์ (play-services-deviceperformance) ครั้งแรก

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-deviceperformance:16.0.0

13 มีนาคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-basement ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับบริการ Google Play

 • อัปเดตล่าสุดของ Nearby UWB SDK มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • แก้ไขปัญหาที่บริการใกล้เคียงใช้ UWBClient ซ้ำเพื่อรองรับหลายเซสชัน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.5.0

10 มีนาคม 2023

 • บริการเกมของ Play ที่อัปเดตล่าสุด (v2) มาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในไลบรารี GNI (play-services-gni-native-c) ไลบรารีนี้เป็นไลบรารีที่รองรับสำหรับเครื่องมือ Wrapper ไลบรารี

  • เพิ่มการรองรับโค้ดเรียกกลับแบบเนทีฟ
  • มาโครตัวช่วยที่เพิ่ม

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta2

2 มีนาคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Cloud Messaging
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.3
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:4.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.2

28 กุมภาพันธ์ 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0

27 กุมภาพันธ์ 2023

 • การอัปเดตไลบรารีเทรดของบริการ Google Play ครั้งล่าสุดจะอัปเกรด API จากสถานะเบต้าเป็นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0

15 กุมภาพันธ์ 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-base มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน GoogleApiAvailability ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์แสดง DialogFragment สำหรับรหัสข้อผิดพลาด ที่ส่งคืนโดย isGooglePlayServicesAvailable โดยใช้รูปแบบ ActivityResultContract
 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • การติดตั้ง Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.2

10 กุมภาพันธ์ 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.4

9 กุมภาพันธ์ 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • การติดตั้ง Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.1

1 กุมภาพันธ์ 2023

 • อัปเดตล่าสุดของ Nearby UWB SDK มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มความสามารถในการกำหนดระยะใหม่เพื่อแสดงความจุของอุปกรณ์
  • minRangingInterval
  • supportedChannels
  • supportedConfigIds

  • เพิ่มพารามิเตอร์ช่วงใหม่เพื่อรองรับช่วง Provisioned-STS

  • subSessionId

  • subSessionKeyInfo

  • เปิดใช้ RSSI ในตำแหน่งตั้งแต่:

  • rssi

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.4.0

31 มกราคม 2023

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.5.0

24 มกราคม 2023

 • ตอนนี้ Stream Protect SDK เลิกใช้งานแล้วและจะหยุดให้บริการในปี 2023

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.1.0

19 มกราคม 2023

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Firebase App Check
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ปลั๊กอิน google-services รุ่นล่าสุดสำหรับ Android (v4.3.15) พร้อมใช้งานแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-fido มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ ResidentKeyRequirement ที่ทำให้บิลด์ล้มเหลว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.15
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.1

18 มกราคม 2023

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-pay มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ getPendingIntentForWalletOnWear ที่ช่วยให้พาร์ทเนอร์ Wear เริ่ม UI ของ Wallet Wear บนโทรศัพท์ผ่าน PendingIntent ที่ส่งคืนได้

  • เพิ่ม API ใหม่ getProductName ที่แสดงชื่อผลิตภัณฑ์ในตลาดนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.1.0

15 ธันวาคม 2022

 • การอัปเดตไลบรารี Matter ล่าสุดในบริการ Google Play จะอัปเกรด API จากสถานะเบต้าเป็นพร้อมใช้งานสำหรับผู้ใช้ทั่วไป

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0

14 ธันวาคม 2022

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.4.0

8 ธันวาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.1

6 ธันวาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1

5 ธันวาคม 2022

 • การอัปเดตครั้งล่าสุดของปลั๊กอิน Gradle ใบอนุญาต OSS มีการแก้ไขสำหรับปัญหาต่อไปนี้

  • ตั้งค่า notCompatibleWithConfigurationCache เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเกี่ยวกับฟีเจอร์แคชการกำหนดค่า Gradle ขณะเริ่มโปรแกรม (ปัญหาของ GitHub #206)

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6

17 พฤศจิกายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน BeginSignInRequest ที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ใช้ไลบรารี JetPack เพื่อใช้พาสคีย์ได้
  • เพิ่ม API ใหม่ใน CredentialSavingClient ที่อนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์เรียกออบเจ็กต์สถานะจาก Intent ของผลลัพธ์กิจกรรม
 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-fido มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:31.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.3.0

11 พฤศจิกายน 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.2

3 พฤศจิกายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-location มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเดตทรัพยากร Dependency ที่ไม่ถูกต้องเพื่อแก้ไข SettingsClient ปัญหา

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1

28 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-games มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ขอแนะนำค่าคงที่บางอย่างที่ไม่ได้อยู่ในรุ่น 23.0.0 อีกครั้ง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0

27 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase ML

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.1

24 ตุลาคม 2022

 • การเปิดตัวรุ่นเบต้าครั้งแรกของบริการเกมของ Play (v2) ในเครื่อง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms.play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-tasks-native-c:18.0.2-beta1
 • com.google.android.gms.play-services-gni-native-c:1.0.0-beta1

20 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดตล่าสุดของ TensorFlow Lite สำหรับไลบรารีบริการ Play มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ปรับปรุงความเสถียรเมื่อดาวน์โหลดโมดูลที่ไม่บังคับ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.1

13 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-location มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • FusedLocationProviderClient, ActivityRecognitionClient, GeofencingClient และ SettingsClient เปลี่ยนเป็นอินเทอร์เฟซแทนคลาสแล้ว ซึ่งจะช่วยบังคับใช้การใช้งานที่ถูกต้องและปรับปรุงความสามารถในการทดสอบ
  • เพิ่มคลาส LocationRequest.Builder เป็นวิธีการสร้าง LocationRequest ที่ต้องการ และเลิกใช้งานวิธีการสร้างแบบเดิมแล้ว
  • CurrentLocationRequest.Builder และ LastLocationRequest.Builder เปลี่ยนเป็น final แล้ว
  • API ที่อิงตาม PendingIntent ที่ Instant App เรียกใช้จะล้มเหลวอย่างถูกต้องแทนที่จะไม่แสดงผลลัพธ์เลย

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:21.0.0

13 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-threadnetwork มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มการรองรับใน Android 8.0 (API ระดับ 26)

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta02

12 ตุลาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:31.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.7
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.2.0

10 ตุลาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.3.0

29 กันยายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-tflite-gpu มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่ม TfLiteGpu.getClient(context) เพื่อให้เข้ากันได้กับ ModuleInstallClient API
  • ปรับปรุงความเสถียรของ TfLiteGpu.isGpuDelegateAvailable(context)

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.1.0

21 กันยายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-games มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เลิกใช้งานฟีเจอร์การบันทึกวิดีโอแล้ว
  • ปิดการบันทึกวิดีโอผ่านบริการเกมของ Play สำหรับ Android SDK เวอร์ชัน 33 ขึ้นไปแล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:23.0.0

20 กันยายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี Wearable มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของ SDK แบบสวมใส่ได้ในอุปกรณ์ที่ใช้บริการ Google Play
  • เพิ่มการรองรับแอปพลิเคชันที่กำหนดเป้าหมายเป็น Android 13
  • แทนที่ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ด้วยคำอธิบายประกอบความสามารถในการเว้นว่างที่เข้มงวด (@NonNull และ @Nullable) จากการเปลี่ยนแปลงนี้ สิ่งที่ครั้งหนึ่งเคยทำให้คำเตือนการเว้นว่างจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อสร้างโค้ด Kotlin หรือใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ null ของ Java

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บันทึกประจำรุ่นของอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

 • อัปเดตไลบรารี ML Kit ของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ ML Kit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:18.0.0

15 กันยายน 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.14
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-ktx:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.3

13 กันยายน 2022

 • การเปิดตัวไลบรารี Matter ของบริการ Google Play รุ่นเบต้าครั้งแรก

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0-beta1

6 กันยายน 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Check

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play (v16.0.0) พร้อมใช้งานแล้ว ในรุ่นนี้ ไลบรารีพร้อมใช้งาน สำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ไลบรารีนี้ใช้เป็นทางเลือกแทนไลบรารี TensorFlow Lite แบบสแตนด์อโลนเพื่อลดขนาดแอปและรับการอัปเดตอัตโนมัติได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ TensorFlow

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.2.0

1 กันยายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน BeginSignInRequest และ GetSignInIntentRequest ที่คุณสามารถใช้เพื่อขอหมายเลขโทรศัพท์ที่ยืนยันแล้วจากบัญชี Google ของผู้ใช้ เมื่อใช้การลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google
 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Check
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.8
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.13
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.3.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.1

16 สิงหาคม 2022

 • อัปเดตไลบรารี ML Kit ของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ ML Kit
 • รุ่นเบต้าแรกของไลบรารี play-services-dtdi (v16.0.0-beta01) พร้อมใช้งานแล้ว นี่เป็นการเผยแพร่ครั้งแรกของ API แบบอุปกรณ์ต่ออุปกรณ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta4
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.1.0

8 สิงหาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:20.0.0

5 สิงหาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.7

2 สิงหาคม 2022

 • G+ SDK (com.google.android.gms.plus) ของบริการ Google Play เลิกใช้งานแล้วในปี 2018 และปิดตัวลงในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 ด้วยเหตุนี้ เอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจึงถูกนำออกแล้ว

1 สิงหาคม 2022

 • อัปเดตล่าสุดของไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play (v16.0.0-beta03) พร้อมใช้งานแล้ว ไลบรารีนี้ใช้แทนไลบรารี TensorFlow Lite แบบสแตนด์อโลนเพื่อลดขนาดแอปและรับการอัปเดตอัตโนมัติได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ TensorFlow

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta03
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta03

25 กรกฎาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.12
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.6

18 กรกฎาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.3.0

15 กรกฎาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การสนับสนุนโมดูลแบบไดนามิกของ Firebase
  • Firebase ML
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.1.0

14 กรกฎาคม 2022

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.1.0

6 กรกฎาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0-beta01

28 มิถุนายน 2022

 • ปลั๊กอิน google-services รุ่นล่าสุดสำหรับ Android (v4.3.13) พร้อมใช้งานแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ไลบรารี Code Scanner ของบริการ Google Play รุ่นล่าสุดพร้อมใช้งานแล้ว หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดต โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของ ML Kit

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-base, play-services-basement และ play-services-tasks มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ OptionalModuleApi ใหม่ที่ระบุว่า API ต้องใช้คอมโพเนนต์ บริการ Google Play เพิ่มเติมหรือไม่ (ซึ่งก็คือโมดูลที่ไม่บังคับ)
  • เพิ่มคลาส ModuleInstallClient ใหม่ที่ให้คุณส่งคำขออย่างชัดแจ้งเพื่อดาวน์โหลดโมดูลที่ไม่บังคับ เผยแพร่โมดูลที่ไม่บังคับ และตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ API ที่ต้องใช้โมดูลที่ไม่บังคับ
 • การเปิดตัวครั้งแรกของไลบรารี play-services-base-testing พร้อมใช้งานแล้ว มอบการทดสอบปลอมสำหรับ ModuleInstallClient

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.13
 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2

23 มิถุนายน 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.2.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.5
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.6
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.6
 • com.google.gms:google-services:4.3.12
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4

7 มิถุนายน 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:20.0.0

1 มิถุนายน 2022

 • ไลบรารี play-services-appindex พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ไลบรารีนี้จะมาแทนที่ไลบรารี firebase-appindexing และรองรับกรณีการใช้งานเพื่อแชร์เอกสารที่มีโครงสร้างในฐานะ Indexables และ UserActions กับ Google Assistant

  โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแชร์เอกสารกับ Google Assistant ที่หัวข้อพุชทางลัดแบบไดนามิกไปยัง Assistant

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0

26 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี TensorFlow Lite ของบริการ Google Play จะรวมการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีอยู่ในรุ่น TensorFlow เวอร์ชัน 2.9

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-fitness เลิกใช้งาน API ที่รองรับการอ่านและเขียนข้อมูลการออกกำลังกายที่ผ่านมาเพื่อเปลี่ยนไปใช้ Health Connect แทน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta02
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:30.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-api-ktx:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.11
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.9.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.1.0

25 พฤษภาคม 2022

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:21.0.0

23 พฤษภาคม 2022

 • อัปเดตล่าสุดของ play-service-nearby (v18.2.0) รวมถึง API ของ Nearby UWB API รุ่นแรกที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.2.0

19 พฤษภาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.5

12 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.4

10 พฤษภาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.0.0-beta1

6 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Firebase App Check
  • Firebase Cloud Messaging
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:30.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-playintegrity:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:21.0.0

3 พฤษภาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-basement ช่วยยกระดับความปลอดภัยในการยืนยันลายเซ็นและแก้ไขช่องโหว่ PendingIntent ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.2

27 เมษายน 2022

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน API ใน CredentialClient และคลาสคำขอ/การตอบกลับที่เกี่ยวข้อง
 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลง Firebase Crashlytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.10
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.10

14 เมษายน 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • Firebase App Distribution
  • Firebase Cloud Messaging

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta06
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.3

12 เมษายน 2022

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-nearby (v18.1.0) มีดังนี้

  • ตอนนี้ต้องใช้สิทธิ์ BLUETOOTH_ADVERTISE, BLUETOOTH_CONNECT และ BLUETOOTH_SCAN สำหรับการเชื่อมต่อใกล้เคียงจาก Android S

  • เพิ่ม Payload#setFileName() และ Payload#setParentFolder() เพื่อบันทึกไฟล์ที่ได้รับด้วยชื่อไฟล์ที่กำหนดและเส้นทางที่เกี่ยวข้อง

  • เพิ่ม VariantOfConcern เพื่ออนุญาตให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข (PHA) แนบตัวแปรข้อกังวลที่กําหนด PHA ไว้ในการแจ้งเตือนความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ตัวอย่างเช่น PHA อาจให้คำจำกัดความต่อไปนี้

  • VariantOfConcernType.type1 ว่า "วัคซีนมีผลแล้ว"

  • VariantOfConcernType.type2 ว่า "มีความส่งผ่านสูง"

  • VariantOfConcernType.type3 เป็น "ความรุนแรงสูง"

  • VariantOfConcernType.type4 เป็น "ความก้าวหน้าด้านวัคซีน"

  • เลิกใช้งานฟีเจอร์อัลตราโซนิกสำหรับข้อความใกล้เคียงแล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.1.0

24 มีนาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Firestore
  • Firebase App Check
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta05
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.2

22 มีนาคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-basement แก้ไขการละเมิด StrictMode 12 เกี่ยวกับ Android

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.1

17 มีนาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Firebase Cloud Messaging

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.1.1

15 มีนาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games-v2:17.0.0

10 มีนาคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase A/B Testing
  • Firebase App Distribution
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.2.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-ktx:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.9
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.1

8 มีนาคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.1.0

28 กุมภาพันธ์ 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.5

22 กุมภาพันธ์ 2022

 • อัปเดตไลบรารี ML Kit ของบริการ Google Play ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ ML Kit

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.6.0

17 กุมภาพันธ์ 2022

 • บริการ Google Play รุ่นเบต้าสำหรับผู้ใช้ทั่วไปของไลบรารี TensorFlow Lite พร้อมใช้งานแล้ว ไลบรารีนี้ใช้แทนไลบรารี TensorFlow Lite แบบสแตนด์อโลนเพื่อลดขนาดแอปและรับการอัปเดตอัตโนมัติได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ TensorFlow

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-impl:16.0.0-beta01
 • com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.0.0-beta01

11 กุมภาพันธ์ 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.5

1 กุมภาพันธ์ 2022

 • อัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มี API ใหม่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการลงชื่อเข้าใช้สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้เลือกหมายเลขโทรศัพท์ในซิมการ์ดและแชร์กับแอปโทรศัพท์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารประกอบเกี่ยวกับ API

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.1.0

25 มกราคม 2022

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta3
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0-beta1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-common:17.0.0

20 มกราคม 2022

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • ปลั๊กอิน Gradle การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:3.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.1

10 มกราคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของ Block Store SDK มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอดใหม่ StoreBytesData.Builder#setShouldBackupToCloud ที่ให้คุณเปิดใช้การสำรองข้อมูลใน Block Store ของแอปไปยังระบบคลาวด์

  • เพิ่ม API ใหม่ BlockstoreClient#isEndToEndEncryptionAvailable ซึ่งให้คุณตรวจสอบได้ว่าข้อมูล Block Store ที่สำรองไว้ในระบบคลาวด์จะได้รับการเข้ารหัสจากต้นทางถึงปลายทางหรือไม่

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.1.0

5 มกราคม 2022

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีต่างๆ (ดูส่วน "อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่" ด้านล่าง) รวมถึงการใช้ play-services-base และ play-services-tasks เวอร์ชันล่าสุด (v18.0.1) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในรุ่นวันที่ 9 ธันวาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.1

16 ธันวาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของ play-services-base และ play-services-tasks จะช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจทำให้เกิด NPE รันไทม์ (NullPointerException) เมื่อต้องจัดการ Task<Void> ส่งผลให้เกิดโค้ด Kotlin หากคุณใช้ไลบรารีเวอร์ชันใดก็ตามที่แสดงในรุ่น 9 ธันวาคม 2021 คุณสามารถหลีกเลี่ยง NPE ที่เป็นรันไทม์ได้โดยขึ้นอยู่กับ v18.0.1 ของ play-services-base และ play-services-tasks อย่างชัดเจน เพิ่มข้อมูลต่อไปนี้ลงในส่วน dependencies ของ build.gradle

  implementation 'com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1'
  implementation 'com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1'
  

  ในเดือนมกราคม 2022 เรามีแผนที่จะเปิดตัวอาร์ติแฟกต์อื่นๆ เวอร์ชันใหม่ซึ่งเผยแพร่ในวันที่ 9 ธันวาคม โดยมีทรัพยากร Dependency POM ใหม่ใน play-services-base และ play-services-tasks เวอร์ชัน 18.0.1

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  Firebase รุ่นนี้จะใช้ play-services-base และ play-services-tasks เวอร์ชันล่าสุด (v18.0.1) เพื่อแก้ไขปัญหาที่อธิบายไว้ในรุ่น 9 ธันวาคม 2021

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.2

14 ธันวาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:16.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta2
 • com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:17.0.1

10 ธันวาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.6
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.6

9 ธันวาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารีต่างๆ ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • กำลังใช้คำอธิบายประกอบความสามารถในการเว้นว่างแบบเข้มงวด (@NonNull และ @Nullable) ในตำแหน่งที่ก่อนหน้านี้ใช้ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้สิ่งที่เคยทำให้คำเตือนการเว้นว่างจะทําให้เกิดข้อผิดพลาดเมื่อสร้างโค้ด Kotlin หรือใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ Java null เราจะทยอยเปิดตัวการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายประกอบที่คล้ายกันในอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms รุ่นอื่นๆ ในอนาคต

  ตรวจสอบส่วน "อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่แล้ว" เพื่อดูรายการไลบรารีทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบ

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-base, play-services-basement และ play-services-tasks ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายประกอบความสามารถในการเว้นว่างที่เข้มงวดที่อธิบายไว้ข้างต้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมต่อไปนี้

  • นำค่าคงที่ฟิตเนสที่เลิกใช้งานแล้วออกจากขอบเขต
  • เพิ่มเมธอดยูทิลิตี withTimeout() ใน Tasks แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cloud-messaging:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:21.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:19.0.0

30 พฤศจิกายน 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.5
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.4

18 พฤศจิกายน 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.5.0

16 พฤศจิกายน 2021

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-cast และ play-services-cast-framework มีดังนี้

  • การปรับปรุงคิว
  • เพิ่มการเรียกกลับ itemsReorderedAtIndexes ใหม่ไปยัง MediaQueue ซึ่งจะเรียกใช้เมื่อมีการเรียงลำดับคิวใหม่
  • เพิ่มการรองรับคำสั่งคิวอนุกรม
  • ทำให้พารามิเตอร์ customData ใน "RemoteMediaClient#queueSetRepeatMode เป็น Nullable
  • เลิกใช้คุณลักษณะการแสดงผลระยะไกล
  • เปลี่ยน minSdkVersion จาก 14 เป็น 16 แล้ว

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ SDK สำหรับการแคสต์ Android ของ Cast

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.1.0

29 ตุลาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:29.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.4
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:23.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:20.0.0

27 ตุลาคม 2021

 • ไลบรารีของไคลเอ็นต์ play-services-maps พร้อมให้ใช้งานแล้วโดยทั่วไป และรองรับใน Android API ระดับ 19 (Android 4.4, KitKat) ขึ้นไป

  เวอร์ชันนี้ประกอบด้วยตัวแสดงผลแผนที่ใหม่ที่มีให้เลือกใช้งาน ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและความเสถียรที่ดีขึ้น รวมถึงรองรับการจัดรูปแบบแผนที่บนระบบคลาวด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอัปเดตนี้และการอัปเดตอื่นๆ ได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.0

11 ตุลาคม 2021

 • ไลบรารี play-services-appset พร้อมให้บริการสำหรับผู้ใช้ทั่วไปแล้ว ไลบรารีนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับ Use Case เช่น ข้อมูลวิเคราะห์หรือการป้องกันการประพฤติมิชอบในลักษณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

  ไลบรารีนี้ประกอบด้วยวิธีจัดการรหัสชุดแอป ซึ่งเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงการใช้งานหรือการดำเนินการในชุดแอปขององค์กร โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในคู่มือนี้

  GA รุ่นนี้มีการอัปเดตต่อไปนี้สำหรับเวอร์ชันตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์

  • เปลี่ยนชื่ออินเทอร์เฟซไคลเอ็นต์หลายรายการ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับ API play-services-appset
  • ทำให้ไลบรารี play-services-appset เข้ากันได้กับรหัสชุดแอปที่กำหนดขอบเขตระดับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่กำลังจะเผยแพร่ คาดว่าบริการ Google Play จะเพิ่มการรองรับรหัสชุดแอปที่กำหนดขอบเขตระดับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในเร็วๆ นี้ ความสามารถนี้จะเปิดตัวในบริการ Google Play และพุชไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้โดยไม่จำเป็นต้องอัปเกรดเวอร์ชันของไลบรารี play-services-appset

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0

4 ตุลาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.2

22 กันยายน 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.4.0

22 กันยายน 2021

 • การอัปเดตไลบรารี ads-identifier ล่าสุดมีการประกาศสิทธิ์บริการ Google Play: com.google.android.gms.permission.AD_ID

  หากใช้ ads-identifier v17.1.0 ขึ้นไป ก็ไม่จำเป็นต้องประกาศสิทธิ์ในไฟล์ Manifest ของแอปอีกครั้งเพื่อเข้าถึงรหัสโฆษณา อย่างไรก็ตาม หากแอปไม่ควรเข้าถึงรหัสโฆษณา คุณต้องนำสิทธิ์ออกโดยใช้ <uses-permission android:name="com.google.android.gms.permission.AD_ID" tools:node="remove" />

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ getId()

 • การอัปเดตครั้งล่าสุดในไลบรารี play-services-pay ได้แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ทำให้ API ทั้งหมดของไลบรารีถูกบล็อก

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.1

13 กันยายน 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-proto:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.1

9 กันยายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีเนทีฟของ AFS มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • แก้ไขข้อบกพร่องที่ onAdLeftApplication ไม่บันทึกการคลิกโฆษณา
  • แก้ไขข้อบกพร่องที่แอปพลิเคชันจะขัดข้องเมื่อพยายามโหลดโฆษณาโดยไม่มีการเชื่อมต่อ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.1

23 สิงหาคม 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.3.0

20 สิงหาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.1

19 สิงหาคม 2021

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี Analytics ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • แก้ปัญหาที่สร้างไลบรารีโดยมี Android 12 เป็นเป้าหมายไม่ได้
 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี Tag Manager มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานภายใน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.1

9 สิงหาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.10
 • com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.0.2

5 สิงหาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.1
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.9

28 กรกฎาคม 2021

 • ไลบรารี play-services-appset รุ่นตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมให้บริการแล้ว ไลบรารีนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีการใช้งานต่างๆ เช่น ข้อมูลวิเคราะห์หรือการป้องกันการประพฤติมิชอบในลักษณะที่เคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้

  ไลบรารีนี้ประกอบด้วยวิธีจัดการรหัสชุดแอป ซึ่งเป็นรหัสที่ไม่ซ้ำกันที่ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงการใช้งานหรือการดำเนินการในชุดแอปขององค์กร ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในคู่มือนี้

 • เอกสารอ้างอิง API ของ ads-identifier ได้รับการอัปเดตให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับรหัสโฆษณาเมื่อผู้ใช้เปิดใช้การจำกัดการติดตามโฆษณา รวมถึงข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิ์ใหม่ของบริการ Google Play ด้วย

  ดูรายละเอียดได้ที่ getId() ส่วนไลบรารีของ ads-identifier เองจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.0-alpha1

22 กรกฎาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.3

21 กรกฎาคม 2021

 • อัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ CredentialSavingClient#saveAccountLinkingToken เพื่อช่วยให้คุณลิงก์บัญชีผู้ใช้ในแอปพลิเคชันกับ Google เพื่อวัตถุประสงค์ในการลิงก์บัญชี
  • เพิ่มวิธีใหม่ในการ BeginSignInRequest.Builder#associateLinkedAccounts เพื่อช่วยให้คุณลงชื่อเข้าใช้แอปได้หากผู้ใช้เคยลิงก์บัญชี ของตนกับ Google แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.2.0

9 กรกฎาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase App Check
  • Cloud Firestore
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.1
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.2

1 กรกฎาคม 2021

 • ไลบรารี play-services-pay รุ่นแรกพร้อมใช้งานแล้ว ไลบรารีนี้แทนที่ฟังก์ชัน WalletObjects ของไลบรารี play-services-wallet ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการผสานรวมนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-pay:16.0.0

23 มิถุนายน 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.2.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.3
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.1

17 มิถุนายน 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารีเนทีฟของ AFS มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • อัปเดตการแสดงโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อให้ตรงกับการแสดงโฆษณาในเว็บและตัวอย่างการแสดงโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ AFS Native SDK สำหรับ Android

  • ยกเลิกความสามารถในการขอโฆษณา SPA

 • ตอนนี้ Stream Protect SDK พร้อมให้ใช้งานกับแอปพลิเคชัน Android TV สำหรับดาวน์สตรีมที่ต้องใช้เวลาในการตอบสนองแล้ว SDK นี้ต้องใช้การสนับสนุนเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ และปัจจุบันทำงานบน Chromecast พร้อม Google TV เท่านั้น ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เอกสารอ้างอิง SDK ของ Stream Protect

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-streamprotect:16.0.0

16 มิถุนายน 2021

 • เราได้เพิ่มคำอธิบายประกอบ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ลงใน SDK หลายรายการที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้กำหนดความสามารถในการเว้นว่างอย่างชัดแจ้ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้ความสามารถในการเว้นว่างอย่างเข้มงวด การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คำเตือนเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยที่ไม่มีข้อมูล

  การเปลี่ยนแปลงนี้ให้ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Kotlin ที่ดีขึ้นและการตรวจสอบ Null แบบคงที่ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับแอปที่ใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ Java Null

  เราจะทยอยเพิ่ม @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ที่คล้ายกันในอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms รุ่นอื่นๆ ในอนาคต

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.1

8 มิถุนายน 2021

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-nearby (v18.0.0) มีดังนี้

  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ @NonNull และ @Nullable ในแพลตฟอร์ม API ซึ่งอาจทำให้แอป Kotlin ที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้จัดการค่า null ปลอดภัย (ดูเอกสารประกอบของ Kotlin เกี่ยวกับ Null-safety)

  • เปลี่ยน ConnectionsClient เป็นอินเทอร์เฟซแทนคลาสนามธรรม

  • เปลี่ยน ConnectionsClient#MAX_BYTES_DATA_SIZE ให้เป็นไฟล์สุดท้ายแล้ว

  • เพิ่ม ConnectionInfo#get AuthenticationDigits() เพื่อรับโทเค็นการตรวจสอบสิทธิ์ 4 หลักที่มนุษย์อ่านได้ซึ่งกำหนดให้กับอุปกรณ์ทั้ง 2 เครื่อง

  • เพิ่มการรองรับการโอนไฟล์ที่มีความละเอียดอ่อนด้วย Payload#isSensitive() และ Payload#setSensitive(boolean) เพื่อจำกัดไม่ให้ APP อื่นๆ เข้าถึงไฟล์ที่แชร์

  • เพิ่มการรองรับฟีเจอร์การอัปเกรดที่ทำให้เกิดการหยุดชะงัก ฟีเจอร์นี้เปิดใช้อยู่โดยค่าเริ่มต้น ไคลเอ็นต์สามารถปิดใช้ด้วย AdvertisingOptions.Builder#setDisruptiveUpgrade(boolean) และ ConnectionOptions.Builder#setDisruptiveUpgrade(boolean) ซึ่งจะป้องกันไม่ให้เครือข่าย Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่แต่เดิม ถูกปิดหรือถูกตัดการเชื่อมต่อในระหว่างความคืบหน้าในการอัปเกรด

  • เลิกใช้งาน Payload.File#close() และ Payload.Stream#close()

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.2.0

3 มิถุนายน 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.1

26 พฤษภาคม 2021

 • เราได้เพิ่มคำอธิบายประกอบ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ลงใน SDK หลายรายการที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้กำหนดความสามารถในการเว้นว่างอย่างชัดแจ้ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้ความสามารถในการเว้นว่างอย่างเข้มงวด การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้คำเตือนเกี่ยวกับการละเมิดความปลอดภัยที่ไม่มีข้อมูล

  การเปลี่ยนแปลงนี้ให้ความสามารถในการทำงานร่วมกันของ Kotlin ที่ดีขึ้น รวมถึงการตรวจสอบ Null แบบคงที่ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับแอปที่ใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ Java Null

  เราจะทยอยเพิ่ม @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ที่คล้ายกันในอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms รุ่นอื่นๆ ในอนาคต

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.1
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.1.3

14 พฤษภาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.8

13 พฤษภาคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.1
 • com.google.gms:google-services:4.3.7

11 พฤษภาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Firebase A/B Testing
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • การจัดทำดัชนีแอปของ Firebase
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • Firebase ML
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  รุ่นเบต้าแรกของรายการต่อไปนี้พร้อมให้บริการแล้ว

  • Firebase App Check
  • รองรับโมดูลฟีเจอร์แบบไดนามิกของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ปลั๊กอิน google-services เวอร์ชันอัปเดตสำหรับ Android (v4.3.6) พร้อมใช้งานแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:28.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appcheck:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-debug-testing:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-interop:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appcheck-safetynet:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.2
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-components:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.6.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-module-support:16.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-encoders:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.4.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:19.0.0
 • com.google.gms:google-services:4.3.6

29 เมษายน 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.1.0

27 เมษายน 2021

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-maps ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ "non-semver-breaking" สำหรับความสามารถในการเว้นว่างไปยังแพลตฟอร์ม API
  • เพิ่มการประกาศต่อไปนี้ใน AndroidManifest.xml เพื่อรองรับการกรองระดับการเข้าถึงแพ็กเกจใน Android 11 (API ระดับ 30) ขึ้นไป หลังจากอัปเดตเป็น com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1 คุณจะนำบรรทัดต่อไปนี้ออกจาก AndroidManifest.xml ของตัวเองได้

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี Wearable มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ข้อบกพร่องที่แก้ไขแล้ว
  • ปรับปรุงความพร้อมใช้งานของ SDK แบบสวมใส่ได้ในอุปกรณ์ที่ใช้บริการ Google Play

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บันทึกประจำรุ่นของอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.1.0

20 เมษายน 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:27.1.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader-ktx:23.0.1

12 เมษายน 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.4

8 เมษายน 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • รหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:27.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.3

5 เมษายน 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:20.0.0

25 มีนาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.8.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.2
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.2

15 มีนาคม 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.8.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.8.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.8.0

11 มีนาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase Crashlytics
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.7.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.7.0

1 มีนาคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • Firebase ML
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • ปลั๊กอิน Gradle การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.6.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-modeldownloader:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.5

18 กุมภาพันธ์ 2021

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-location ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • ตอนนี้ Fused Location Provider (FLP) จะระงับตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเริ่มต้นโดยค่าเริ่มต้น ลักษณะการทำงานเช่นนี้จะช่วยให้ตำแหน่งมีความแม่นยำมากขึ้นในขณะที่เพิ่มเวลาในการตอบสนองให้น้อยที่สุด นักพัฒนาแอปที่ต้องการได้รับผลการค้นหาเร็วขึ้นแทนผลลัพธ์ที่แม่นยํามากขึ้นจะเรียกใช้วิธีใหม่ของ LocationRequest#setWaitForAccurateLocation() ได้

  • เพิ่มเมธอด ActivityRecognitionClient#requestSleepSegmentUpdates() เพื่ออนุญาตให้แอปลงทะเบียนสำหรับ Sleep API

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:18.0.0

11 กุมภาพันธ์ 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • การจัดทำดัชนีแอปของ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.5.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.11
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.1

2 กุมภาพันธ์ 2021

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-base, play-services-basement และ play-services-tasks ประกอบด้วยการอัปเดตภายในเท่านั้น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.1

28 มกราคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.3.5

25 มกราคม 2021

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:19.0.0-beta

20 มกราคม 2021

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.7.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.7.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.7.0

14 มกราคม 2021

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.1

16 ธันวาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Cloud Firestore
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์)
  • Cloud Storage for Firebase
  • Firebase Cloud Messaging
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • การติดตั้ง Firebase
  • รหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.2.0
 • com.google.firebase:firebase-annotations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.10
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-installations-interop:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.5
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.11
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.1.1

8 ธันวาคม 2020

 • การอัปเดตไลบรารี Vision ของบริการ Google Play ล่าสุดจะมีการอัปเดตภายในเท่านั้น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.1

4 ธันวาคม 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.6.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.6.0

3 ธันวาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.2

25 พฤศจิกายน 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-password-complexity:17.0.0

12 พฤศจิกายน 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Firebase Crashlytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • การติดตั้ง Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.9
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.4
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.10
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.10
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.4

9 พฤศจิกายน 2020

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มไคลเอ็นต์ API ใหม่ CredentialSavingClient เพื่อช่วยบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบของรหัสผ่านของผู้ใช้ซึ่งจะนำไปใช้ลงชื่อเข้าใช้ในภายหลังได้

  • เพิ่ม API ใหม่ SignInClient#getSignInIntent(GetSignInIntentRequest) เพื่อเริ่มขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ Google เมื่อผู้ใช้แตะปุ่ม "ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google"

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-games มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • นำ API ผู้เล่นหลายคนและผลัดกันเล่นออก โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

  • เปลี่ยนไคลเอ็นต์ต่อไปนี้เป็นอินเทอร์เฟซ: AchievementsClient, EventsClient, GamesClient, GamesMetadataClient, LeaderboardsClient, PlayersClient, SnapshotClient และ VideosClient

  • นำเมธอด GoogleApiClient ที่เลิกใช้งานแล้วออก ได้แก่ getAppId, getSdkVariant และ getSettingsIntent

  • การอัปเดตภายใน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:21.0.0

27 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase A/B Testing
  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • Cloud Firestore
  • Firebase Cloud Messaging
  • การรับส่งข้อความในแอป Firebase
  • รหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Gradle การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:26.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:18.0.0

23 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • SDK ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.13.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.1

20 ตุลาคม 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.5.0

19 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดของไลบรารี play-services-base และ play-services-basement มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ป้องกันการขัดข้องที่เกิดขึ้นเมื่อเรียกใช้ NoSuchElementException เป็นครั้งคราวเมื่อยกเลิกการผูกบริการ

  • การส่ง GooglePlayServicesIncorrectManifestValueException หรือ GooglePlayServicesMissingManifestValueException แทน IllegalStateException เมื่อ AndroidManifest.xml ไม่มีแท็กข้อมูลเมตาที่เหมาะสมสำหรับการใช้บริการ Google Play ซึ่งอาจบ่งบอกถึงปัญหา เกี่ยวกับวิธีสร้างแอป

 • อัปเดตล่าสุดของบริการ Google Play Fitness มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • ตอนนี้สิทธิ์การเขียนจะอนุญาตให้แอปอ่านข้อมูลที่แอปเขียนไว้เท่านั้น หากต้องการอ่านข้อมูลที่เขียนโดยแอปอื่นๆ จากแพลตฟอร์ม Google Fit ต่อไป ให้อัปเดตโค้ดเพื่อขอขอบเขตสิทธิ์การอ่านสำหรับประเภทข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  • ข้อมูลอัตราการเต้นของหัวใจ มีขอบเขตของตัวเอง

  • ข้อมูลการนอนหลับมีขอบเขตของตนเองและมีประเภทข้อมูลใหม่ ดู TYPE_SLEEP_SEGMENT และ SleepStages

  • เลิกใช้งาน FitnessActivities#SLEEP และการนอนหลับประเภทอื่นๆ โปรดใช้ SleepStages แบบใหม่แทน

  • เมื่อทำงานกับ SessionsClient คุณต้องระบุประเภทเซสชันที่แอปต้องการเข้าถึง โดยใช้วิธีการที่เหมาะสมจาก FitnessOptions

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Google Fit

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:20.0.0

7 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth-api-phone ได้เพิ่ม SMS Code Browser API ใหม่

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.5.0

6 ตุลาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • BoM ของ Firebase Android (Bill of Materials)
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • SDK ลิงก์แบบไดนามิกของ Cloud Firestore และ Firebase
  • ปลั๊กอิน Gradle การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.12.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.6.0

30 กันยายน 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.11.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-database:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.5.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-encoders-json:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-installations-ktx:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-ktx:20.3.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.9
 • com.google.firebase:firebase-perf-ktx:19.0.9
 • com.google.gms:google-services:4.3.4
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.2

23 กันยายน 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-location:17.1.0

11 กันยายน 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase
  • SDK การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.10.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.3.0

10 กันยายน 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.4.0

8 กันยายน 2020

1 กันยายน 2020

 • การอัปเดตไลบรารี Vision ของบริการ Google Play มีดังนี้

  • แก้ไข SecurityException จากไลบรารี Vision เมื่อไม่ได้ติดตั้งบริการ Google Play
  • การอัปเดตภายใน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.1.0

28 สิงหาคม 2020

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-games รวมการแก้ไขสำหรับ LeaderboardsClient

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.1

27 สิงหาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase
  • Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์), Cloud Storage for Firebase, Firebase In-App Messaging และ Firebase Realtime Database SDK
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.9.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.4.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.8
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.6.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.2.0

20 สิงหาคม 2020

 • มีการอัปเดตฟีเจอร์ภายในเล็กน้อยในไลบรารีการรับรู้บริการ Google Play

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.1

18 สิงหาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-basement, play-services-tasks และ play-services-base ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เราได้เพิ่มคำอธิบายประกอบ @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ซึ่งก่อนหน้านี้ SDK ของ base และ basement ไม่ได้กำหนดความสามารถในการเว้นว่างอย่างชัดแจ้ง เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการบังคับใช้ความสามารถในการเว้นว่างอย่างเข้มงวด ซึ่งจะช่วยให้การทำงานร่วมกันของ Kotlin ดีขึ้น รวมถึงการตรวจสอบ null แบบคงที่ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคนที่ใช้เฟรมเวิร์กการตรวจสอบ null ของ Java การเพิ่ม @RecentlyNonNull และ @RecentlyNullable ที่คล้ายกันจะทยอยเปิดตัวในรุ่นของอาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms รายการ

  • เมื่อการเรียก API ไม่สำเร็จเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างแอปกับบริการ Google Play คุณจะเข้าถึง ConnectionResult ที่ไม่สำเร็จจาก Status ของ ApiException ได้แล้ว

  • ในบางสถานการณ์ที่อุปกรณ์ไม่มีบริการ Google Play ที่ถูกต้อง การเรียก API จะล้มเหลวเร็วขึ้นแทนที่จะต้องรอการตอบรับจากผู้ใช้

  • เพิ่มโอเวอร์โหลด GoogleApiAvailability#getErrorDialog ใหม่ที่ยอมรับ Fragment

  • เลิกใช้เมธอด Tasks#call เพื่อใช้ TaskCompletionSource แทน

  • อัปเดตภายในสำหรับ API บริการ Google Play อื่นๆ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.2.0

17 สิงหาคม 2020

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-games มีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้
  • เพิ่ม loadFriends แล้ว
  • เพิ่ม getCompareProfileIntent แล้ว
  • เพิ่ม getCompareProfileIntentWithAlternativeNameHints ซึ่งใช้ประโยชน์จากชื่อเล่นเพื่อให้บริบทเพิ่มเติมสำหรับผู้เล่นทั้ง 2 คน
  • เพิ่ม getCurrentPlayer ซึ่งดึงข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับโปรแกรมเล่นที่ลงชื่อเข้าใช้
  • นำ COLLECTION_SOCIAL ออกแล้ว
  • เพิ่ม COLLECTION_FRIENDS แล้ว
  • เพิ่ม getCurrentPlayerInfo ซึ่งดึงพร็อพเพอร์ตี้ของโปรแกรมเล่นที่ลงชื่อเข้าใช้แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:20.0.0

14 สิงหาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Firebase Crashlytics และ Firebase ML SDK
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.8.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.1
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-core:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.9
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.5.0

10 สิงหาคม 2020

 • บริการ Google Play รุ่นล่าสุดของ Fitness มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน DataType ต่อไปนี้
   • TYPE_BASAL_BODY_TEMPERATURE
   • AGGREGATE_BASAL_BODY_TEMPERATURE_SUMMARY
   • TYPE_LOCATION_TRACK
  • นำ DataType ที่เลิกใช้งานแล้วต่อไปนี้ออก
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLES
  • นำเมธอด DataSource#getDataQualityStandards (และค่าคงที่ที่เชื่อมโยง) DataSource#getName และ DataSource.Builder#setName ที่เลิกใช้งานแล้วออก
  • เพิ่มเมธอด DataReadRequest#aggregate(DataSource) และ DataReadRequest#aggregate(DataType) เพื่อทำให้การรวมข้อมูลง่ายขึ้น
  • เลิกใช้งานเมธอด DataReadRequest#aggregate(DataType, DataType) และ DataReadRequest#aggregate(DataSource, DataType) ที่มีอยู่

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:19.0.0

30 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging, รหัสอินสแตนซ์ Firebase และ SDK การติดตั้ง Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.7.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.4

29 กรกฎาคม 2020

 • เพิ่ม SDK ตัวรับการแคสต์ใหม่สำหรับแอป Android TV SDK อนุญาตให้แอป Android TV ปฏิบัติตามโปรโตคอลแคสต์เพื่อให้ทำงานเป็นแอป "ตัวรับ" โปรดดูรายละเอียดที่บันทึกประจำรุ่น SDK ของ Cast Android Sender

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-tv:17.0.0

20 กรกฎาคม 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.3.0

17 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase
  • การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.8

16 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่ม API ใหม่ใน BeginSignInRequest.Builder#setAutoSelectEnabled(boolean) แล้ว สำหรับผู้ใช้ที่เลือกใช้ ระบบอนุญาตให้เลือกข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยอัตโนมัติระหว่างการลงชื่อเข้าใช้ด้วย One Tap โดยไม่ต้องรอการดำเนินการจากผู้ใช้ (เช่น แตะปุ่ม "ดำเนินการต่อ")

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.1.0

8 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase
  • SDK รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase Cloud Messaging และ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.6.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.3

6 กรกฎาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การทดสอบ A/B ของ Firebase, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.4
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.5.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.4

18 มิถุนายน 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase
  • Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, รหัสอินสแตนซ์ Firebase, Firebase Realtime Database SDK
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:25.5.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-buildtools:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.2.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ktx:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging-directboot:20.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.2.0

4 มิถุนายน 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK และ Firebase SDK
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.3
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.3

1 มิถุนายน 2020

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-basement, play-services-tasks และ play-services-base ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • แก้ไขข้อบกพร่องเพื่ออัปเดตสตริงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ความพร้อมใช้งานของบริการ Google Play ให้ถูกต้องเมื่อผู้ใช้เปลี่ยนภาษา
  • แก้ไขข้อบกพร่องเกี่ยวกับเงื่อนไขการแข่งขันเมื่อสร้างอินสแตนซ์ไคลเอ็นต์ GoogleApi จากเทรดหลักด้วย Activity
  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาดโดยละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการที่เสร็จสมบูรณ์ Task รายการซ้ำ
  • อัปเดตภายในสำหรับ API บริการ Google Play อื่นๆ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.1.0

21 พฤษภาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Cloud Messaging, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, การติดตั้งใน Firebase และ SDK รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging-direct-boot:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.2

7 พฤษภาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Cloud Messaging, การติดตั้ง Firebase และ SDK รหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.1
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.7
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.1

29 เมษายน 2020

 • ไลบรารี play-services-recaptcha รุ่นแรกพร้อมใช้งานแล้ว ซึ่งจะรองรับฟีเจอร์ 2 อย่างต่อไปนี้สำหรับทั้งโทรศัพท์ Android และทีวี ที่กำหนดเป้าหมายเป็น API ระดับ 16 ขึ้นไป

  • reCAPTCHA Enterprise API ซึ่งมอบคะแนนเป็นตัวเลขให้กับลูกค้า ซึ่งระบุความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้จะเป็นบุคคลจริงๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการโจมตีอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการผสานรวมนี้

  • reCAPTCHA 2FA API ช่วยให้ลูกค้าสามารถตั้งคำถามผู้ใช้ด้วยอีเมลเพื่อยืนยันตัวตน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือการผสานรวมนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-recaptcha:16.0.0

23 เมษายน 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase In-App Messaging, การติดตั้ง Firebase, รหัสอินสแตนซ์ Firebase, Firebase ML Kit, Firebase Performance Monitoring, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.4.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-ktx:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.3.1
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.3
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.7
 • com.google.firebase:firebase-database:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.4.0

16 เมษายน 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ SDK โฆษณา Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.1.0

9 เมษายน 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, Firebase In-App Messaging, ML Kit สำหรับ Firebase และ Firebase Performance Monitoring SDK
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle และปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.4.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta04
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.8
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.6
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision:20.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.3

3 เมษายน 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase Cloud Messaging, การติดตั้ง Firebase และรหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.1

1 เมษายน 2020

 • อัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-auth จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เพิ่มไคลเอ็นต์ API ใหม่ SignInClient เพื่อช่วยคุณตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้ของแอป ซึ่งรวมถึงการลงชื่อเข้าใช้ผู้ใช้ที่มีอยู่หรือการลงชื่อสมัครใช้ผู้ใช้ใหม่ ปัจจุบันระบบรองรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ 2 ประเภท ได้แก่ โทเค็นรหัสและชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:18.0.0

30 มีนาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase Crashlytics, Firebase Crashlytics NDK, การติดตั้ง Firebase และรหัสอินสแตนซ์ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-ktx:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.2
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.3.0

26 มีนาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-basement, play-services-tasks และ play-services-base ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • play-services-basement อ้างอิงเมธอดใน androidx-core:core:1.2.0 ดังนั้นแพตช์นี้จะอัปเดตทรัพยากร Dependency ตามนั้น

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.2

19 มีนาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดของ play-services-basement, play-services-tasks และ play-services-base ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • เพิ่มคำอธิบายประกอบ "non-semver-breaking" สำหรับความสามารถในการเว้นว่างไปยังแพลตฟอร์ม API

  ตัวอย่างเช่น ตอนนี้ GoogleApiAvailability#makeGooglePlayServicesAvailable แสดงผล @NonNull Task เพื่อให้คอมไพเลอร์ Kotlin พิจารณาค่าเป็น "non-null" แทนที่จะเป็นประเภทแพลตฟอร์ม อย่างไรก็ตาม พารามิเตอร์ Activity ที่ส่งไปยังพารามิเตอร์นี้ไม่มีการทำเครื่องหมายเป็น @NonNull (แม้ว่าจะมีค่าเป็น null ก็ตาม) การเปลี่ยนแปลงนี้จึงไม่ทำให้โค้ด Kotlin ที่ส่งใน Activity? เสียหาย

  • การอัปเดตภายในสำหรับไลบรารีอื่นๆ ของบริการ Google Play

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.1

18 มีนาคม 2020

 • การอัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android และ Firebase Ads SDK โปรดดูบันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.1

17 มีนาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase Crashlytics, Firebase Cloud Messaging, Firebase In-App Messaging, การติดตั้ง Firebase, รหัสอินสแตนซ์ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta03
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.1

12 มีนาคม 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.1.0

10 มีนาคม 2020

 • อัปเดตล่าสุดในไลบรารี play-services-fido จะมีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน U2F API แล้ว ผู้ใช้ U2F API ควรย้ายข้อมูลไปยัง API ของ FIDO2 U2F API จะใช้ได้จนถึงปี 2020 และจะนำออกในปี 2021
  • วิธีการใหม่ๆ ที่เปิดเผยใน Fido2ApiClient สำหรับการลงทะเบียนและการลงชื่อ วิธีการเหล่านี้สอดคล้องกับมาตรฐานมากขึ้น
  • เพิ่มการรองรับส่วนขยาย UserVerificationMethod ในคำขอลงชื่อเข้าใช้เท่านั้น ส่วนขยายนี้ไม่รองรับคำขอลงทะเบียน
  • เพิ่มการรองรับเมธอด IsUserVerifyingPlatformAuthenticatorAvailable
  • แสดง PublicKeyCredential เป็นการตอบสนองระดับบนสุดตามข้อกำหนดของ WebAuthn

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.1.0

9 มีนาคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีดังนี้

  • ตอนนี้ไลบรารีส่วนขยาย Kotlin สำหรับ Firebase Android SDK จำนวนมากออกจากรุ่นเบต้าแล้ว ไลบรารี KTX เหล่านี้ช่วยให้คุณเข้าถึง Firebase Android API ได้โดยใช้ไวยากรณ์ Kotlin ที่เหมือนกัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไลบรารี Ktx เหล่านี้ในเอกสารอ้างอิงสำหรับ Android -- Kotlin
 • การอัปเดตครั้งล่าสุดของปลั๊กอิน Gradle ใบอนุญาต OSS มีการแก้ไขสำหรับปัญหาต่อไปนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.2

3 มีนาคม 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:25.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.4.0

2 มีนาคม 2020

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:19.0.0

27 กุมภาพันธ์ 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, รหัสอินสแตนซ์ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  การอัปเดตนี้ยังมี SDK รุ่นแรกสำหรับการติดตั้ง Firebase ด้วย

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.1
 • com.google.firebase:firebase-installations:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.3
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.3

24 กุมภาพันธ์ 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:18.1.0

14 กุมภาพันธ์ 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.7.0

3 กุมภาพันธ์ 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle
  • Firebase A/B Testing, การจัดทำดัชนีแอปของ Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์), Cloud Storage สำหรับ Firebase, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ไลบรารีการรับรู้บริการ Google Play รุ่น 18.0.0 มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบต่อไปนี้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta02
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.4.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.1
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.6.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:18.0.0

14 มกราคม 2020

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK การรับส่งข้อความในแอป Firebase และ Firebase Performance Monitoring
  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  การอัปเดตนี้รวมถึง Firebase Crashlytics รุ่นเบต้าแรกเริ่มด้วย ดังนี้

  • Firebase Crashlytics SDK และ Firebase Crashlytics SDK สำหรับรายงานข้อขัดข้อง NDK
  • ปลั๊กอิน Firebase Crashlytics Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.2
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-ndk:17.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-crashlytics-gradle:2.0.0-beta01
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.5
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.2

13 มกราคม 2020

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.1

18 ธันวาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • SDK การตรวจสอบประสิทธิภาพ Firebase และการกำหนดค่าระยะไกล
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.4.0

9 ธันวาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, รหัสอินสแตนซ์ Firebase, Firebase Performance Monitoring และ SDK การกำหนดค่าระยะไกล
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.3.0

5 ธันวาคม 2019

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-cast และ play-services-cast-framework มีดังนี้

  • เพิ่ม setMediaSessionEnabled เพื่อเปิดใช้และปิดใช้เซสชันสื่อที่ Cast SDK สร้างขึ้น
  • เปลี่ยนวิธีแสดงการแจ้งเตือนของสื่อในระหว่างเซสชันการแคสต์ หากเปิดใช้การแจ้งเตือนสื่อ การแจ้งเตือนจะแสดงระหว่างเซสชันการแคสต์เสมอ ก่อนหน้านี้ระบบจะแสดงเมื่อแอปอยู่ในเบื้องหลังเท่านั้น
  • เปลี่ยนคลาสที่เกี่ยวข้องกับสื่อบางคลาสเพื่อนำอินเทอร์เฟซ Parcelable ไปใช้

22 พฤศจิกายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.2.0

19 พฤศจิกายน 2019

 • การอัปเดตไลบรารี com.google.android.gms:play-services-games รวมถึงการเลิกใช้งาน API แบบเรียลไทม์และ API ผู้เล่นหลายคนแบบผลัดกันเล่น โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารประกอบ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:19.0.0

11 พฤศจิกายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.3.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-internal-vkp:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.1.0
 • com.google.firebase:firebase-components:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.3
 • com.google.gms:google-services:4.3.3
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.1

5 พฤศจิกายน 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.3.0

25 ตุลาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • SDK ของ Cloud Firestore
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.1

16 ตุลาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Cloud Firestore, ML Kit สำหรับ Firebase, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:24.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-barcode-model:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.7
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-database:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-database-ktx:19.2.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-bom:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:24.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:19.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.1

15 ตุลาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.3.0

10 ตุลาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.0

26 กันยายน 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Cloud Storage สำหรับ Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, Firebase ML Kit และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase App Distribution Gradle
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.6
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-config-ktx:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-appdistribution-gradle:1.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.3.0

25 กันยายน 2019

 • แก้ไขข้อบกพร่องด้านความพร้อมใช้งานของฟีเจอร์ API ในไลบรารี play-services-basement

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.1

13 กันยายน 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore SDK (เวอร์ชัน 21.1.1)
  • Firebase Bill of Materials (BoM) (เวอร์ชัน 22.2.1)

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ปัญหา - เราได้รับรายงานว่า Firebase Android SDK เวอร์ชัน 21.1.0 สำหรับ Cloud Firestore สามารถทริกเกอร์ข้อยกเว้นที่ตรวจไม่พบ ดังนั้น ปัญหานี้จึงส่งผลกระทบต่อ Firebase BoM v22.2.0 ด้วยเช่นกัน โปรดอัปเดตเป็น Cloud Firestore SDK หรือ Firebase BoM เวอร์ชันถัดไปเพื่อรับการแก้ไขปัญหา

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.1

11 กันยายน 2019

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-cast และ play-services-cast-framework มีดังนี้

  • เพิ่มช่อง MediaError ลงใน RemoteMediaClient.MediaChannelResult ที่ใช้เข้าถึงรหัสข้อผิดพลาดโดยละเอียดของคำสั่งสื่อที่ล้มเหลวได้
  • MediaStatus.COMMAND_SKIP_FORWARD และ MediaStatus.COMMAND_SKIP_BACKWARD เลิกใช้งานแล้ว แอปควรใช้ MediaStatus.COMMAND_QUEUE_NEXT และ MediaStatus.COMMAND_QUEUE_PREVIOUS แทน
  • เพิ่มทรัพยากร Dependency ใหม่แล้วบน com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ SDK สำหรับการแคสต์ Android ของ Cast

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.1.0

9 กันยายน 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore, Cloud Storage สำหรับ Firebase, Firebase ML Kit, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.5
 • com.google.firebase:firebase-database:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.2.0

6 กันยายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.2

29 สิงหาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.2.0

28 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics
  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์) และ Firebase ML Kit SDK
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-functions-ktx:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.4
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.2.0

27 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดต Wallet SDK ของบริการ Google Play มีดังนี้

  • นำ Android Pay API และสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องที่เลิกใช้งานแล้วออก

   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.Cart
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.CountrySpecification
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.EnableWalletOptimizationReceiver
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.FullWallet
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.FullWalletRequest
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.LineItem
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.MaskedWallet
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.MaskedWalletRequest
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.ProxyCard
   • ช่อง com.google.android.gms.wallet.Wallet#Payments
   • ช่อง com.google.android.gms.wallet.WalletConstants#Payments
   • อินเทอร์เฟซ com.google.android.gms.wallet.Payments
   • พัสดุภัณฑ์ com.google.android.gms.wallet.fragment
  • การเลิกใช้งานเมธอดที่ไม่ใช่ JSON ในออบเจ็กต์ Google Pay API รวมถึงเครื่องมือสร้างที่ไม่ใช่ JSON โปรดใช้ API แบบ JSON ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารประกอบของ Google Pay API แทนสัญลักษณ์ที่เลิกใช้งานแล้ว

   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest.Builder
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#getAllowedCardNetworks
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.IsReadyToPayRequest#newBuilder
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest.Builder
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getAllowedPaymentMethods
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getCardRequirements
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getPaymentMethodTokenizationParameters
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getShippingAddressRequirements
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#getTransactionInfo
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isEmailRequired
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isPhoneNumberRequired
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isShippingAddressRequired
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#isUiRequired
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentDataRequest#newBuilder
   • ประเภท com.google.android.gms.wallet.PaymentData.Builder
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getCardInfo
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getEmail
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getExtraData
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getGoogleTransactionId
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getPaymentMethodToken
   • วิธีการ com.google.android.gms.wallet.PaymentData#getShippingAddress

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:18.0.0

22 สิงหาคม 2019

 • ตอนนี้ปลั๊กอิน google-services สำหรับ Android (v4.3.1) พร้อมใช้งานแล้ว รุ่นนี้จะนำการเรียกใช้ API ที่เลิกใช้งานแล้วออก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • บริการ Google Play เวอร์ชัน 18.0.0 ของ Google Play มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบดังต่อไปนี้

  • เลิกใช้งาน API ที่ใช้ GoogleApiClient ต่อไปนี้
   • BleApi
   • ConfigApi
   • GoalsApi
   • HistoryApi
   • RecordingApi
   • SensorsApi
   • SessionsApi
  • นํา DataType ที่เลิกใช้งานแล้วต่อไปนี้ออก
   • AGGREGATE_CALORIES_CONSUMED
   • AGGREGATE_INPUT_TYPES
   • TYPE_ACTIVITY_SAMPLE
   • TYPE_CALORIES_CONSUMED
  • นำเมธอด fromLocationRequest ที่เลิกใช้งานแล้วออกจาก SensorRequest
  • เพิ่มเครื่องมือสร้างสำหรับ DataPoint และ DataSet แล้ว

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.1
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:18.0.0

16 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Firebase SDK สำหรับ Google Analytics, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging และ Firebase ML Kit SDK
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:23.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:22.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.1.0

14 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดตไลบรารี com.google.android.gms:play-services-games รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก IllegalArgumentException ใน onSnapshotOpened

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.1

7 สิงหาคม 2019

 • การอัปเดตไลบรารี play-services-base และ play-services-basement มีดังนี้

 • การอัปเดตไลบรารี com.google.android.gms:play-services-awareness รวมถึงการเลิกใช้งานเมธอดต่อไปนี้จาก Awareness#SnapshotClient

  รุ่นนี้แก้ไขปัญหาความเข้ากันได้กับรุ่น com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0 ที่อธิบายไว้ในบันทึกประจํารุ่นวันที่ 2 กรกฎาคม 2019 วิธีแก้ปัญหาเบื้องต้นของการใช้ Pre-Jetpack com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0 ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไป คุณไม่ควรใช้ รุ่น com.google.android.gms:play-services-awareness:**17.0.0**

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.1.0

1 สิงหาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.1

24 กรกฎาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์), ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase, Cloud Storage สำหรับ Firebase, Cloud Firestore และ Firebase ML Kit SDK
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.2.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.2
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.1.0

23 กรกฎาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.1

12 กรกฎาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Analytics, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Cloud Storage สำหรับ Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase และ SDK ของ ML Kit
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:22.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:21.0.0

10 กรกฎาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:perf-plugin:1.3.0

9 กรกฎาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.1.0

2 กรกฎาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.1.0

ปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับ com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0

27 มิถุนายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.gms:google-services:4.3.0
 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.0

24 มิถุนายน 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และ SDK รหัสอินสแตนซ์ของ Firebase
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.1.0

20 มิถุนายน 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • SDK การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.1

17 มิถุนายน 2019

 • การอัปเดตบริการ Google Play และ Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • การย้ายข้อมูลจากไลบรารีการสนับสนุนของ Android ไปยังไลบรารี Jetpack (AndroidX) ไลบรารีจะไม่ทำงานจนกว่าคุณจะทำการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ในแอป

   • อัปเกรด com.android.tools.build:gradle เป็น v3.2.1 ขึ้นไป
   • โปรดอัปเกรด compileSdkVersion เป็นเวอร์ชัน 28 หรือใหม่กว่า
   • อัปเดตแอปเพื่อใช้ Jetpack (AndroidX) ทำตามวิธีการในการย้ายข้อมูลไปยัง AndroidX
  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.datatransport:transport-api:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-backend-cct:2.0.0
 • com.google.android.datatransport:transport-runtime:2.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-audience:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-awareness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-base:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-clearcut:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cronet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-drive:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fido:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-fitness:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-flags:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-games:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gass:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-identity:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-location:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-maps:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-nearby:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-panorama:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-phenotype:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-plus:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-stats:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-tasks:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:18.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wallet:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-wearable:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth-interop:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-core:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database-collection:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-datatransport:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-iid-interop:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:21.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-automl:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage-common:17.0.0
 • com.google.firebase:protolite-well-known-types:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:20.0.0

31 พฤษภาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.2
 • com.google.firebase:firebase-bom:19.0.0

28 พฤษภาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงใน Cloud Firestore, การรับส่งข้อความในแอป, ML Kit และ Performance Monitoring SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.1

21 พฤษภาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.1

16 พฤษภาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.5

7 พฤษภาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • Google Analytics สำหรับ Firebase, การจัดทำดัชนีแอปของ Firebase, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Cloud Firestore, Cloud Functions for Firebase (ไคลเอ็นต์), Firebase Cloud Messaging, Cloud Storage สำหรับ Firebase, ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase, คำเชิญของ Firebase, Firebase ML Kit, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ของ Firebase, การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase, การทดสอบ A/B ของ Firebase และ SDK ของรหัสอินสแตนซ์ของ Firebase

  • ปลั๊กอิน Firebase Gradle

  • Bill of Materials (BoM) ของ Firebase

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.9
 • com.google.firebase:firebase-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-appindexing:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-auth:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-database:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-config:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-iid:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:20.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-object-detection-model:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-translate-model:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-automl:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.1
 • com.google.firebase:perf-plugin:2.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:18.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.5.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:17.0.0

29 เมษายน 2019

 • Places SDK สำหรับ Android เวอร์ชันบริการ Google Play เลิกใช้งานแล้ว โปรดอ่านคำแนะนำในการย้ายข้อมูลเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีเปลี่ยนไปใช้ Places SDK แบบคงที่แบบใหม่สำหรับ Android

อัปเดต: ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2019 อาร์ติแฟกต์ com.google.android.gms:play-services-places เลิกใช้งานแล้ว หากต้องการใช้ Places SDK สำหรับ Android ต่อไป โปรดอัปเดตเป็นเวอร์ชันที่รองรับของ Places SDK สำหรับ Android เวอร์ชันที่รองรับมี อยู่ในบันทึกประจำรุ่น

23 เมษายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.2.0

15 เมษายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.2

9 เมษายน 2019

 • อัปเดต InstantApps SDK ให้มีวิธีการใหม่ในการตรวจสอบว่าเปิดใช้ InstantApps ในอุปกรณ์หนึ่งๆ ได้หรือไม่ areInstantAppsEnabledForDevice()

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.1.0

5 เมษายน 2019

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงรหัสอินสแตนซ์, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Firebase Cloud Messaging, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และการกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ไลบรารี Cloud Firestore Android รุ่นเบต้าที่มีส่วนขยาย Kotlin พร้อมใช้งานแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.6.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.5.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore-ktx:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-common-ktx:16.1.0

2 เมษายน 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-bom:17.0.0

27 มีนาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

  • รหัสอินสแตนซ์ Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, Cloud Firestore, Firebase Cloud Messaging, Firebase ML Kit และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase
  • ปลั๊กอิน Firebase Gradle

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.5.0
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply:16.3.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-smart-reply-model:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-plugins:1.2.0
 • com.google.firebase:perf-plugin:1.2.0

21 มีนาคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.1.0

18 มีนาคม 2019

 • ตอนนี้ไลบรารีของไคลเอ็นต์บริการ Google Play สำหรับ Cronet พร้อมให้บริการแล้ว Cronet เป็นไลบรารีเครือข่ายประสิทธิภาพสูง หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดไปที่ดำเนินการของเครือข่ายโดยใช้ Cronet ไลบรารีของไคลเอ็นต์บริการ Google Play สำหรับ Cronet ช่วยให้แอปใช้สำเนาล่าสุดของ Cronet ที่โหลดจากบริการ Google Play ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cronet:16.0.0

15 มีนาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดประกอบไปด้วยการเปลี่ยนแปลงใน Firebase Core, Google Analytics สำหรับ Firebase, Firebase Invites, Firebase Dynamic Links และ Cloud Functions for Firebase Client SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

 • ขณะนี้ Firebase Bill of Materials (BoM) มีให้บริการเป็นคุณลักษณะทดลอง เมื่อใช้ฟีเจอร์ Bill of Materials (BoM) Gradle กับ Firebase คุณจะสามารถตั้งค่าแพลตฟอร์ม Firebase เวอร์ชันทั้งหมด หากต้องการเพิ่ม SDK ลงในแอปโดยใช้ Firebase BoM ให้ไปที่เพิ่ม Firebase ลงในโปรเจ็กต์ Android

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.4.0
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.8
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.8
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-bom:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.8
 • com.google.android.gms:play-services-measurement:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk:16.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-impl:16.4.0

13 มีนาคม 2019

 • อัปเดต SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google สำหรับ Android ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของผลิตภัณฑ์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.2.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.2.0

12 มีนาคม 2019

 • Games.GamesOptions และ Games.Builder ที่ไม่ได้เลิกใช้งาน
 • เพิ่มเมธอด SnapshotMetadata.getSnapshotId แล้ว
 • นำ API คำขอ/ของขวัญและเควสต์ออกแล้ว ดูประกาศก่อนหน้า

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-games:17.0.0

11 มีนาคม 2019

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และ SDK การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.4.0

26 กุมภาพันธ์ 2019

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงรหัสอินสแตนซ์, Cloud Firestore, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase และ Firebase Cloud Messaging SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • แก้ไขปัญหาในการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google ที่ทำให้แอปขัดข้องในบางครั้งจากข้อผิดพลาด Android ไม่ตอบสนอง (ANR) เมื่อแอปได้รับข้อความ
 • แก้ไขปัญหาในรหัสอินสแตนซ์ที่การตอบกลับคำขอโทเค็นช้าหรือในบางกรณีทำให้คำขอหมดเวลา

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-common:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-database:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.1.0
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.4.0
 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-iid:16.0.1

7 กุมภาพันธ์ 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-afs-native:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-abt:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.7
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-config:16.3.0

6 กุมภาพันธ์ 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.1.0

31 มกราคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.3.0
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.3.0
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.7
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language:18.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-natural-language-language-id-model:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0

30 มกราคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:19.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:17.0.1

25 มกราคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-firestore:18.0.0
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.5

10 มกราคม 2019

ใบอนุญาต OSS

 • การอัปเดต OSS Licenses Library ล่าสุดช่วยให้สามารถอัปเดตข้อมูลใบอนุญาต OSS ผ่านการอัปเดตบริการ Google Play ได้

ไลบรารีหลักของบริการ Google Play

 • play-services-base และ play-services-basement ได้รับวิธีใหม่ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงในไลบรารีอื่นๆ มาจำนวนหนึ่ง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.2.0
 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.2

9 มกราคม 2019

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.3

22 ธันวาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.crashlytics.sdk.android:crashlytics:2.9.8

19 ธันวาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.5
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.3

18 ธันวาคม 2018

 • อัปเดต FIDO2 API ตามข้อกำหนดล่าสุดของ WebAuthn นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถใช้ FIDO2 APIS เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ผู้ใช้อย่างเข้มงวดด้วย Authenticator 2 ประเภท ได้แก่ ตัวตรวจสอบสิทธิ์ U2F ภายนอก และ Authenticator "ที่ฝัง" อยู่บนอุปกรณ์ที่รองรับ
 • นำตัวสร้างออกจาก Fido2ApiClient และ Fido2PrivilegedApiClient คลาสเหล่านี้ควรสร้างอินสแตนซ์ผ่านแฟคเตอร์คงที่ใน Fido
 • เปลี่ยนชื่อ MakeCredentialOptions และ BrowserMakeCredentialOptions เป็น PublicKeyCredentialCreationOptions และ BrowserPublicKeyCredentialCreationOptions ตามลำดับ
 • เสริม RequestOptions ด้วยสมาชิก AuthenticationExtensions ที่ช่วยให้ผู้โทรกำหนดพฤติกรรมของฝั่งไคลเอ็นต์ได้เมื่อดำเนินการลงทะเบียนหรือพิธีการตรวจสอบสิทธิ์ ปัจจุบันรองรับเฉพาะ FidoAppIdExtension เท่านั้น เมื่อเวลาผ่านไป ระบบอาจรองรับส่วนขยายเพิ่มเติมโดยขึ้นอยู่กับกรณีการใช้งาน
 • เพิ่มเครื่องมือสร้างสำหรับ AuthenticatorSelectionCriteria แล้ว
 • เปลี่ยนช่างก่อสร้างสำหรับ PublicKeyCredentialRequestOptions, BrowserPublicKeyCredentialRequestOptions
 • นำเครื่องมือสร้างออกสำหรับออบเจ็กต์ระดับการตอบสนองของ API AuthenticatorAttestationResponse, AuthenticatorAssertionResponse, AuthenticatorErrorResponse
 • เพิ่มการแจงนับของอัลกอริทึม RSA และ EC2 จากรีจิสทรี COSE เพื่อนำไปใช้ใน PublicKeyCredentialParameters
 • เพิ่ม AttestationConveyancePreference ซึ่งระบุระดับการสร้างความสับสนของออบเจ็กต์เอกสารรับรองที่ส่งคืนในพิธีการจดทะเบียน
 • เปลี่ยนชื่อและปรับโครงสร้าง TokenBindingIdValue เดิมเป็น TokenBinding
 • ขยายและ/หรืออัปเดตโครงสร้างข้อมูลอื่นๆ เพื่อแสดงถึงฉบับร่างของ WebAuthn WD11 เช่น ช่อง "รหัสผู้ใช้" ใน PublicKeyCredentialUserEntity ได้รับการอัปเดตเป็น byte[] แทนที่จะเป็น String โปรดอัปเดตการใช้งานให้สอดคล้องกัน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fido:17.0.0

13 ธันวาคม 2018

 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ Cast SDK อาจพยายามทำให้เซสชันกลับมาทำงานอีกครั้งหากผู้ส่งรายอื่นหยุดเซสชันนั้น
 • แก้ไขข้อบกพร่องของการแจ้งเตือนที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ที่ใช้ Android O ขึ้นไปเมื่อแอปการแคสต์ทำงานอยู่เบื้องหลัง
 • แก้ไขข้อบกพร่องที่การแจ้งเตือนสื่อของ Cast อาจไม่ตอบสนองหลังจากที่แอปการแคสต์หยุดทำงาน
 • ย้ายชุดอาร์ติแฟกต์ไปยัง maven.google.com แล้วเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับที่เก็บ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.2

ย้ายอาร์ติแฟกต์ไปยัง maven.google.com แล้ว

 • com.google.gms:google-services:4.2.0
 • com.google.gms:google-services:4.1.0
 • com.google.gms:google-services:4.0.2
 • com.google.gms:google-services:4.0.1
 • com.google.gms:google-services:4.0.0
 • com.google.gms:google-services:3.3.1
 • com.google.gms:google-services:3.3.0
 • com.google.gms:google-services:3.2.1
 • com.google.gms:google-services:3.2.0
 • com.google.gms:google-services:3.1.2
 • com.google.gms:google-services:3.1.1
 • com.google.gms:google-services:3.1.0
 • com.google.gms:google-services:3.0.0
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.5
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.4
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.3
 • com.google.firebase.perf-plugin:1.1.2

6 ธันวาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.4

3 ธันวาคม 2018

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase, คำเชิญของ Firebase, การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase, การตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase, Google Analytics สำหรับ Firebase และ SDK ของ Google Ads สำหรับ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-analytics-impl:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.7
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.2
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-base:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api:16.0.4
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.6
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-analytics-impl:16.2.4
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.6
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.2
 • com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl:17.0.4

29 พฤศจิกายน 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.6
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.4

13 พฤศจิกายน 2018

ปัญหาที่ทราบของรุ่น 2 ตุลาคม 2018

ไลบรารีบางรายการในรุ่นวันที่ 2 ตุลาคม 2018 มีปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากร Dependency ของ POM ซึ่งมักจะแสดงเป็นปัญหาการผสาน dex เมื่อมีการอัปเดตเวอร์ชันทรัพยากร Dependency บางรายการ (แม้ว่าจะใช้ strict-version-matcher-plugin อยู่ก็ตาม) หากต้องการแก้ไข ให้อัปเดตเป็น Recommended Minimum Version ดังนี้

ห้องสมุด เวอร์ชันที่ได้รับผลกระทบ เวอร์ชันขั้นต่ำที่แนะนำ
com.google.android.gms:play-services-ads 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-base 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-ads-lite 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-analytics-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-appinvite 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-cast 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-cast-framework 16.0.3 16.1.0
com.google.android.gms:play-services-gass 16.0.0 17.1.1
com.google.android.gms:play-services-measurement-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-measurement-base 16.0.3 16.0.4
com.google.android.gms:play-services-measurement-sdk-api 16.0.2 16.0.3
com.google.android.gms:play-services-tagmanager 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl 16.0.4 16.0.5
com.google.android.gms:play-services-vision 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-common 16.2.0 17.0.2
com.google.android.gms:play-services-vision-image-label 16.2.0 17.0.2
com.google.firebase:firebase-analytics 16.0.4 16.0.5
com.google.firebase:firebase-analytics-impl 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-dynamic-links 16.1.2 16.1.3
com.google.firebase:firebase-iid 17.0.3 17.0.4
com.google.firebase:firebase-measurement-connector-impl 17.0.2 17.0.3
com.google.firebase:firebase-messaging 17.3.3 17.3.4
com.google.firebase:firebase-ml-common 16.1.4 16.1.5
com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter 16.2.2 16.2.3
com.google.firebase:firebase-ml-vision 17.0.1 18.0.1
com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model 16.2.0 17.0.2

12 พฤศจิกายน 2018

โฆษณา

 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ชุดค่าผสม play-services-ads และ firebase-analytics ผสมกัน (เช่น ads:17.1.0 และ analytics:16.0.5) ทำให้ duplicate entry ข้อผิดพลาดของคอมไพเลอร์ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ใช้ firebase-analytics พร้อมกับเวอร์ชัน 17.1.1 ของไลบรารีโฆษณาใดก็ได้ (เช่น com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1) ต้องใช้ com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-base:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.1
 • com.google.android.gms:play-services-gass:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.1
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.1

9 พฤศจิกายน 2018

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดประกอบด้วยการอัปเดต Cloud Firestore, Cloud Functions สำหรับ Firebase, การรับส่งข้อความในแอปของ Firebase, ฐานข้อมูล Firebase และ Firebase Storage SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.4
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.5

5 พฤศจิกายน 2018

 • การอัปเดตปลั๊กอิน Gradle ใบอนุญาต OSS ล่าสุดจะเข้ารหัสข้อความใบอนุญาตด้วย UTF-8 เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์บางรายพบ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.4

2 พฤศจิกายน 2018

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการแก้ไขข้อบกพร่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพเวลาในการตอบสนองเริ่มต้นที่ลดลงสำหรับ Google Analytics สำหรับ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

โฆษณา

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.5
 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.3

25 ตุลาคม 2018

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงใน Cloud Firestore, In-App Messaging และ Performance Monitoring SDK รวมถึงปลั๊กอิน Google Services Gradle ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.2
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.2.0

18 ตุลาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.1.0

16 ตุลาคม 2018

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงในการรับส่งข้อความของ Firebase, Firebase IID, Firebase ML, Firebase Vision, Firebase Config และ Firebase Auth SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

ไลบรารีหลักของบริการ Google Play

 • play-services-basement ได้รับวิธีการใหม่จำนวนหนึ่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในไลบรารีอื่นๆ

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.1.0
 • com.google.android.gms:play-services-vision:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:17.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.5
 • com.google.firebase:firebase-config:16.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.4
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.4
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.5
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.3
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:18.0.1
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-face-model:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:17.0.2

9 ตุลาคม 2018

 • เปลี่ยนโครงสร้างภายในการวิเคราะห์ทรัพยากร Dependency ของปลั๊กอินเวอร์ชันจำกัด (Strict-version-matcher-plugin) เพื่อแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่ดียิ่งขึ้นเมื่อพบเวอร์ชันอาร์ติแฟกต์ที่ขัดแย้งกัน ตอนนี้ข้อความแสดงข้อผิดพลาดมีชื่อโปรเจ็กต์และชื่อทรัพยากร Dependency ภายในโปรเจ็กต์แล้ว เพื่อช่วยให้คุณระบุได้ว่าทรัพยากร Dependency ที่ประกาศรายการใดทําให้เกิดข้อผิดพลาด
 • แก้ไขข้อบกพร่องในปลั๊กอินที่เกี่ยวข้องกับบิลด์แบบหลายโมดูลและบิลด์พร้อมกัน

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.1.0

5 ตุลาคม 2018

โฆษณา

 • เพิ่มข้อกำหนดใหม่สำหรับแท็ก <meta-data> ใน AndroidManifest.xml ดังนี้
 • โฆษณาเนทีฟ: NativeAppInstallAd, NativeContentAd และ API ที่เชื่อมโยงถูกเลิกใช้งานเพื่อใช้ UnifiedNativeAd แทน ดูวิธีการใช้ API ใหม่ได้ที่ Native Ads Advanced Unified
 • โฆษณาเนทีฟ: เพิ่มฟีเจอร์ "ซ่อนโฆษณานี้"
 • โฆษณาเนทีฟ: บันทึกคำเตือนที่ไม่เป็นอันตราย: “UnconfirmedClickListener ต้องไม่เป็นนัลขณะตั้งค่า ClickConfirmingView ไว้” ถูกนำออกแล้ว
 • โฆษณาที่มีการให้รางวัล: การโทร destroy() จะทำให้ผู้ฟังไม่สนใจ
 • เลิกใช้งานเมธอดต่อไปนี้เมื่อ AdRequest.Builder
 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ onRewardedVideoCompleted() ไม่เริ่มทำงานในโปรแกรมจำลอง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-ads:17.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:17.0.0

2 ตุลาคม 2018

การอัปเดตฟีเจอร์ย่อยในไลบรารีหลัก

 • มีการอัปเดตฟีเจอร์ภายในเล็กน้อยในไลบรารีหลักบางรายการ (play-services-auth, play-services-base, play-services-basement, play-services-flags, play-services-stats, play-services-tasks) ที่ไลบรารีบริการ Google Play อื่นๆ ใช้งานอยู่
 • การพึ่งพากันอย่างเข้มงวดระหว่างไลบรารีหลักมีบรรยากาศผ่อนคลายเพื่อให้คุณใช้เวอร์ชันย่อยและเวอร์ชันแพตช์ได้ ก่อนหน้านี้ไฟล์ POM สำหรับไลบรารีเหล่านี้ระบุทรัพยากร Dependency ไว้ในเวอร์ชันที่ต้องการ ซึ่งทำให้แก้ปัญหาการอ้างอิงได้ยาก
 • การเปลี่ยนแปลงทรัพยากร Dependency ของไลบรารีที่จำเป็นจำเป็นต้องเผยแพร่ไลบรารีทั้งชุดที่มีเวอร์ชันอัปเดตในทรัพยากร Dependency ของ POM ไลบรารีที่ไม่ใช่บริการหลักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายนอกยกเว้นเพื่ออัปเดตการขึ้นต่อกันทางอ้อม
 • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงภายใน firebase-database และ firebase-firestore

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • ไลบรารีต่อไปนี้มีการเปลี่ยนแปลงโค้ด:

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-base:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-basement:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-flags:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-stats:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-tasks:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.1

 • ไลบรารีต่อไปนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงโค้ด แต่มีเฉพาะการอัปเดต Dependency ของ POM เท่านั้น รุ่นใหม่นี้เพิ่มขึ้นตามเวอร์ชันของแพตช์ ยกเว้นเมื่อไลบรารีอยู่ต่ำกว่าเวอร์ชัน 16.0.0 ไลบรารีที่ต่ำกว่า 16.0.0 ได้เพิ่มขึ้นเป็น 16.0.0 ตามหมายเหตุวันที่ 23 พฤษภาคม

 • com.google.android.gms:play-services-ads:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-ads-lite:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-appinvite:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-audience:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-awareness:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.3

 • com.google.android.gms:play-services-drive:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fido:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-games:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-gcm:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-identity:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-location:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-maps:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-nearby:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-panorama:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-places-placereport:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-plus:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-safetynet:16.0.0

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-api:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-tagmanager-v4-impl:16.0.4

 • com.google.android.gms:play-services-vision:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-common:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-vision-image-label:16.2.0

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.1

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-abt:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ads-lite:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-appindexing:16.0.2

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.3

 • com.google.firebase:firebase-config:16.0.1

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.1

 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.1

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.3

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-inappmessaging-display:17.0.2

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.4

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.3

 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.4

 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.2

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.1

 • com.google.firebase:firebase-ml-vision-image-label-model:16.2.0

 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.2

 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.3

26 กันยายน 2018

บริการ Google Play เวอร์ชัน 16.0.0 ของ Fitness ให้สิทธิ์เข้าถึงข้อมูลใหม่ 2 ประเภทและข้อมูลสรุปที่เกี่ยวข้อง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-fitness:16.0.0

25 กันยายน 2018

อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wearable:16.0.0

18 กันยายน 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.2
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.2

5 กันยายน 2018

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับ Firebase Common, ฐานข้อมูล Firebase, Firebase Instance ID, Firebase Messaging และ Firebase Storage SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

แคสต์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.2
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-common:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-database:16.0.2
 • com.google.firebase:firebase-iid:17.0.1
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.1
 • com.google.firebase:firebase-storage:16.0.2

23 สิงหาคม 2018

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API ใน Firebase Core, Google Analytics สำหรับ Firebase, รายงานข้อขัดข้องของ Firebase, ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase และ Firebase Invites SDK ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-core:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-analytics:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-crash:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-dynamic-links:16.1.1
 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.3
 • com.google.android.gms:play-services-analytics:16.0.3

22 สิงหาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.1
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.1

16 สิงหาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:inappmessaging:17.0.0
 • com.google.firebase:inappmessaging-display:17.0.0

15 สิงหาคม 2018

Wallet สำหรับบริการ Google Play รุ่นใหม่ 16.0.0 ประกอบด้วย

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-wallet:16.0.0

13 สิงหาคม 2018, ข้อมูลอัปเดต

 • แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเมธอดในรุ่น Cloud Firestore v17.0.5
 • ลบเมธอด API ที่เปิดเผยอย่างไม่ถูกต้องและใช้งานไม่ได้ Credential#getGeneratedPassword ใน play-services-auth

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-auth:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.1.0

13 สิงหาคม 2018

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API สำหรับการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase, Firebase ML Kit, Cloud Firestore และอื่นๆ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • แก้ไขปัญหาใน SignIn API ที่ส่งคืนรหัสสถานะที่ไม่ถูกต้องเมื่อผู้ใช้ยกเลิกการลงชื่อเข้าใช้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-auth:16.0.3
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.5
 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.3.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-common:16.1.2
 • com.google.firebase:firebase-ml-vision:17.0.0
 • com.google.firebase:firebase-ml-model-interpreter:16.2.0
 • com.google.firebase:firebase-perf:16.1.0

2 สิงหาคม 2018

แคสต์

 • แก้ไข IllegalStateException ที่ดำเนินการเมื่อคำขอคำขอหมดเวลาใน RemoteMediaPlayer และ RemoteMediaClient นี่คือการถดถอยที่เปิดตัวในเวอร์ชัน 15.0.0 ไคลเอ็นต์ควรอัปเดตเป็น 16.0.1 หรือ เวอร์ชันใหม่กว่าเพื่อรับการแก้ไข

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.1
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.1

1 สิงหาคม 2018

 • ปลั๊กอิน Gradle ใบอนุญาต OSS เวอร์ชันล่าสุดได้ทำแพ็กเกจใหม่เป็นรหัสกลุ่ม com.google.android.gms และเปลี่ยนชื่อเป็น oss-licenses-plugin ระบบจะเผยแพร่กลุ่มดังกล่าวต่อไปภายใต้รหัสและชื่อกลุ่มใหม่นี้ ยังเป็นโอเพนซอร์สบน GitHub อีกด้วย

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.9.3

30 กรกฎาคม 2018

 • เพิ่มเมธอด InstantApps.showInstallPrompt() ซึ่งจะแสดงกล่องโต้ตอบที่อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้ง Instant App ปัจจุบันได้

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-instantapps:16.0.0

27 กรกฎาคม 2018

Cloud Firestore

แคสต์

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.android.gms:play-services-cast:16.0.0
 • com.google.android.gms:play-services-cast-framework:16.0.0
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.4

12 กรกฎาคม 2018

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.3
 • com.google.firebase:firebase-functions:16.1.0

10 กรกฎาคม 2018

แก้ไขข้อบกพร่องของไลบรารีใบอนุญาต OSS

 • แก้ไขข้อบกพร่องที่ขัดขวางการรองรับธีมของแอปที่ไม่มีแถบการดำเนินการ
 • รุ่นนี้ถือเป็นรุ่นที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องตาม SemVer แต่มีการใช้งานเวอร์ชันหลักเพิ่มขึ้นตามหมายเหตุของวันที่ 23 พฤษภาคม 2018 ด้านล่าง

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com มีดังนี้

 • com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:16.0.0

28 มิถุนายน 2018

Firebase

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-messaging:17.1.0
 • com.google.firebase:firebase-iid:16.2.0

27 มิถุนายน 2018

ปลั๊กอินตัวจับคู่เวอร์ชันเข้มงวดที่กำหนดให้เป็นโอเพนซอร์ส

21 มิถุนายน 2018

Firebase

อาร์ติแฟกต์ที่เผยแพร่ใน maven.google.com

 • com.google.firebase:firebase-invites:16.0.1
 • com.google.firebase:firebase-firestore:17.0.2

14 มิถุนายน 2018

Firebase

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API สำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, การจัดทำดัชนีแอปของ Firebase และ Firebase Core ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

23 พฤษภาคม 2018

นำช่วงเวอร์ชันออกแล้ว

จากรุ่น 15.0.0 ของบริการ Google Play และ Firebase มีการกำหนดทรัพยากร Dependency ในไลบรารีโดยใช้ช่วงเวอร์ชันใน POM ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำซ้ำของบิลด์ของโครงการที่ใช้ไลบรารีเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ความละเอียดการขึ้นต่อกันของ Gradle จะพยายามใช้เวอร์ชันคอนกรีตที่มีระดับสูงสุดในที่เก็บ ทำให้เวอร์ชันทรัพยากร Dependency เพิ่มขึ้นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับตัวโปรเจ็กต์

การใช้ช่วงเวอร์ชันเป็นข้อผิดพลาดและได้รับการแก้ไขแล้ว บริการ Google Play และทรัพยากร Dependency ของ Firebase จะไม่ใช้ช่วงเวอร์ชันอีกต่อไป อย่างไรก็ตาม ไฟล์ POM ของไลบรารีที่เผยแพร่ที่มีอยู่มีช่วงอยู่แล้ว ดังนั้น การอัปเดตไลบรารีทั้งหมดในอนาคตจะต้องเริ่มต้นนอกช่วงทรัพยากร Dependency ของไลบรารีที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้

ตัวอย่าง

 • หาก play-services-bar มีการขึ้นต่อกันใน play-services-foo ที่มีช่วง [15.0.0, 16.0.0) รุ่นใหม่ play-services-foo ต้องขึ้นต้นด้วย 16.0.0 เพื่อให้อยู่นอกช่วงนี้
 • รุ่นต่อๆ ไปของ play-services-bar จะประกาศข้อกำหนด"แบบนุ่มนวล" สำหรับ play-services-foo เวอร์ชันเดียว
 • รุ่นถัดไปของ play-services-foo จะตามหลัง SemVer

Firebase

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลง API สำหรับ Cloud Firestore, Cloud Storage, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, ฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase และแมชชีนเลิร์นนิง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • ตอนนี้ Firebase กำหนดให้ไฟล์ Gradle ของแอปแสดงรายการ com.google.firebase:firebase-core เป็นทรัพยากร Dependency อย่างชัดเจนเพื่อให้บริการ Firebase ทำงานได้ตามที่คาดไว้

8 พฤษภาคม 2018

Firebase

 • การอัปเดต Firebase ล่าสุดรวมถึงส่วนเพิ่มเติมในการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase และการเปิดตัว ML Kit สำหรับ Firebase เวอร์ชันเบต้า อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

2 พฤษภาคม 2018

Firebase

 • อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วย Firebase Analytics, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Firebase, Firebase Cloud Storage, Cloud Firestore, รายงานข้อขัดข้องของ Firebase และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase รวมถึงหมายเลขเวอร์ชันอิสระ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

การอัปเดตบริการ Google Play

 • ตอนนี้ไลบรารีบริการ Google Play หลังเวอร์ชัน 15.0.0 จะมีหมายเลขเวอร์ชันอิสระซึ่งตามหลัง SemVer การเปลี่ยนแปลงนี้จะทำให้สามารถอัปเดตแต่ละคอมโพเนนต์ ได้บ่อยขึ้นและยืดหยุ่นมากขึ้น
 • ปลั๊กอิน Google Services Gradle ได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน 3.3.0 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงการกำหนดเวอร์ชันแล้ว แต่หากคุณไม่ได้ใช้ปลั๊กอินนี้ มีการเผยแพร่ปลั๊กอินแบบสแตนด์อโลน com.google.android.gms.strict-version-matcher-plugin พร้อมฟังก์ชันการสนับสนุนเวอร์ชันเดียวกันนี้แล้ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือการกำหนดเวอร์ชัน

12 เมษายน 2018 - เวอร์ชัน 15.0.0

ปัญหาที่ทราบในเวอร์ชัน 15.0.0

 • หากคุณใช้ปลั๊กอิน Android สำหรับ Gradle เวอร์ชัน 2.2.0 หรือต่ำกว่า คุณอาจพบข้อผิดพลาดต่อไปนี้

  Error: more than one library with package name 'com.google.android.gms'

  ในการแก้ไขปัญหานี้ ให้อัปเดตปลั๊กอินเป็นเวอร์ชันล่าสุด

ไฮไลต์จากรุ่น 15.0.0 มีดังนี้

การอัปเดตบริการ Google Play

 • ปลั๊กอิน com.google.gms.oss.licenses.plugin Gradle เวอร์ชันใหม่พร้อมใช้งานแล้ว โปรดอัปเดตเนื่องจากเวอร์ชันล่าสุดนี้ใช้งานได้กับบริการ Google Play เวอร์ชัน 15.0.0 ขึ้นไปเท่านั้น นี่เป็นปลั๊กอินเวอร์ชันสุดท้ายที่จะรองรับ Android Studio 2.x ตั้งแต่เวอร์ชันถัดไป ปลั๊กอินจะสนับสนุน Android Studio 3.x เท่านั้น

 • การอ้างอิงไปยังคลาส com.google.android.gms.R ทั้งหมดถูกแทนที่ด้วยการอ้างอิงเฉพาะคอมโพเนนต์ เช่น com.google.android.gms.ads.R หากใช้คลาสเหล่านี้ในโค้ดโดยตรง คุณอาจต้องอัปเดตโค้ดให้ใช้งานร่วมกันได้

 • ตั้งแต่เวอร์ชัน 15.0.0 เป็นต้นไป จะไม่มีการอัปเดต Javadoc ออฟไลน์อีกต่อไป (อาร์ติแฟกต์บริการ Google Play ใน SDK Manager ของ Android Studio)

 • ตั้งแต่ 15.0.0 เป็นต้นไป จะไม่มีเป้าหมายชื่อแทน play-services สำหรับดึงข้อมูลองค์ประกอบบริการ Google Play ทั้งหมดอีกต่อไป ซึ่งเราได้แนะนำแบบนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้ว

โฆษณา

 • เพิ่มคลาส UnifiedNativeAd ซึ่งมีโฆษณาเพื่อการติดตั้งแอปหรือโฆษณาแบบคอนเทนต์
 • อัปเดต Native Ads API ขั้นสูงเพื่อรองรับ UnifiedNativeAd ดังนี้

การตรวจสอบสิทธิ์

 • เพิ่มค่าคงที่ KEY_EXTRA_ACCOUNT_TYPE ลงในคลาส AccountTransfer ซึ่งจะช่วยให้แพ็กเกจรู้ว่าควรแก้ไขบัญชีประเภทใด

แคสต์

 • เลิกใช้งานคลาส AppVisibilityListener
 • เลิกใช้งานคลาส RemoteMediaClient.Listener แล้ว โปรดใช้ชั้นเรียน RemoteMediaClient.Callback ใหม่แทน
 • แก้ไขข้อขัดข้องใน TracksChooserDialogFragment และทำการเปลี่ยนแปลงหลายรายการกับตัวสร้างและผู้สร้าง
 • ได้เปิดตัว API ของ MediaQueue เพื่อแทนที่กลไกการจัดคิวสื่อที่มีอยู่ ใช้คลาส MediaQueueRecyclerViewAdapter และ MediaQueueArrayAdapter ใหม่เพื่อเข้าถึง MediaQueue ในมุมมองนักรีไซเคิลและมุมมองรายการตามลำดับ
 • ตอนนี้การแตะการแจ้งเตือนบนรีโมตคอนโทรลของ Cast จะนำผู้ใช้ไปยังแอป Google Home หรือแอปแคสต์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าแอปแคสต์รองรับการเข้าร่วมเซสชันโดยอัตโนมัติหรือไม่
 • ข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับการสนับสนุนด้านโฆษณา:
  • ตอนนี้ Cast Sender API รองรับการโหลดโฆษณา VAST แล้ว
  • เพิ่มปุ่ม "ข้ามโฆษณา" และองค์ประกอบ UI ข้อความนับถอยหลัง
 • เพิ่ม CastContext.getSharedInstance() เวอร์ชันที่ไม่ต้องใช้ Context เป็นพารามิเตอร์
 • แก้ไขข้อขัดข้อง IllegalStateException ใน CAF
 • เพิ่ม DEVICE_CONNECTION_SUSPENDED ลงใน CastStatusCodes สำหรับ PendingResult แล้ว
 • โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Google Cast release notes

Firebase

ฟิตเนส

การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google

เกม

Instant Apps

ใกล้เคียงกับพื้นที่ของคุณ

 • เลิกใช้งานสถานะภายในที่เกี่ยวข้องกับ NearbyConnections

Wallet

28 มีนาคม 2018 - เวอร์ชัน 12.0.1

ปัญหาที่แก้ไขแล้วใน 12.0.1

 • แก้ไขปัญหาที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด Android Lint ที่ไม่ถูกต้องซึ่งอ้างว่า GoogleSignIn และ CredentialsClient ดำเนินการภายในเท่านั้น
 • เพิ่ม minSdkVersion ที่ขาดหายไปในอาร์ติแฟกต์ใบอนุญาตเพื่อป้องกันการรวมสิทธิ์ READ_PHONE_STATE และ READ_EXTERNAL_STORAGE โดยอัตโนมัติ
 • คืนค่าชื่อแพ็กเกจที่ไม่ซ้ำกันสำหรับอาร์ติแฟกต์ที่ลิงก์กับรันไทม์ซึ่งเกิดปัญหาด้านความเข้ากันได้กับระบบบิลด์บางระบบ (เช่น Ionic Pro)
 • กู้คืนชื่อฟิลด์บางช่องที่ถูกทำให้สับสนใน 12.0.1 ซึ่งได้แก่ เมธอด value() ของคำอธิบายประกอบ @PropertyName ใน firebase-firestore และ firebase-database

20 มีนาคม 2018 - เวอร์ชัน 12.0.0

ปัญหาที่ทราบในเวอร์ชัน 12.0.0

 • -ทรัพยากร Dependency ของ POM ยังไม่มีการตั้งค่า minSdkVersion / targetSdkVersion ซึ่งหมายความว่า targetSdkVersion โดยนัยคือ 1 การดำเนินการนี้จะเพิ่มสิทธิ์ READ_PHONE_STATE และ READ_EXTERNAL_STORAGE สำหรับแอปที่ใช้ 12.0.0
 • - การพึ่งพา POM ที่มีใบอนุญาตทำให้เกิดปัญหากับ "ไลบรารีมากกว่า 1 รายการซึ่งมีชื่อแพ็กเกจ "com.google.android.gms.license"" ใน Ionic Pro
 • คำอธิบายประกอบ @PropertyName สำหรับ firebase-database และ firebase-firestore มีวิธีสร้างความสับสนเกี่ยวกับวิธี value() ซึ่งหมายความว่าแอปของคุณจะไม่สร้างหากคุณใช้ @PropertyName
 • คำอธิบายประกอบทำให้เกิดข้อผิดพลาดแบบ Lint ที่ไม่ถูกต้องซึ่งอ้างว่า GoogleSignIn และ CredentialsClient เป็นแบบภายในเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องสนใจข้อความเหล่านี้

เรามีเวอร์ชัน 12.0.1 ที่อัปเดตเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในเร็วๆ นี้

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 12.0.0:

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด trackViews() ลงในคลาส NativeAdMapper แล้ว เมธอดนี้จะแทนที่เมธอด trackView() ที่เลิกใช้งานแล้วของคลาสเดียวกัน
 • การตรวจสอบสิทธิ์

 • การแคสต์

  • การรองรับ Google Ads ที่ดียิ่งขึ้น
   • เพิ่มเมธอด setAdBreakClips() และ setAdBreaks() ลงในคลาส MediaInfo.Builder เพื่อระบุวิธีส่งข้อมูลช่วงพักโฆษณาและคลิปในคำขอโหลดสื่อ
   • อัปเดตคลาส AdBreakInfo.Builder และเพิ่มคลาส AdBreakClipInfo เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับวิธีส่งช่วงพักและการส่งคลิปแบบใหม่
  • เพิ่มการรองรับ Voice Cast API ใหม่ ดังนี้
   • เพิ่มเมธอด setCredentials() และ setCredentialsType() ลงในคลาส MeadiaLoadOptions.Builder รวมถึงเมธอด getCredentials() และ getCredentialsType() ไปยังคลาส MediaLoadOptions เมธอดต่างๆ ช่วยให้คุณตั้งค่าและรับข้อมูลเข้าสู่ระบบเฉพาะแอปพลิเคชันด้วยคำขอโหลดได้
   • เพิ่มเมธอด getEntity() ลงในคลาส MediaInfo แล้ว เอนทิตีแสดง Deep Link สำหรับการโหลดสื่อจาก Google Assistant
  • แก้ไขข้อบกพร่องที่การเรียกใช้ CastContext.getSharedInstance() ในอุปกรณ์ที่มีบริการ Google Play เวอร์ชันที่ล้าสมัยเกิดข้อขัดข้อง บริการ Google Play เวอร์ชันเก่ายังคงทำให้ไม่สามารถใช้วิธีได้ ดังนั้นไคลเอ็นต์ควรตรวจสอบเวอร์ชันที่เหมาะสม
 • Fido

  • Fast Identity Online 2.0 (Fido2) API พร้อมให้พาร์ทเนอร์ทดลองใช้ก่อนเปิดตัวใช้งานแล้ว เนื่องจาก API ยังเปิดให้ทดลองใช้ก่อนเปิดตัว การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกับส่วนอื่นในระบบทำให้เปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องส่งคำเตือน อย่าพึ่งพา API นี้จนกว่าแอปจะใช้งานได้ทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้แอปมีความเสถียร
 • Firebase

 • Instant Apps

  • เพิ่ม Launcher API ใหม่เพื่อตรวจสอบ URL ที่ให้ไว้และเปิดใช้ Instant App หากพบ URL ดังกล่าว
 • ตำแหน่ง

  • เพิ่มคลาส ActivityTransition เพื่อช่วยให้แอปแยกความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆ ที่ผู้ใช้ทำ เช่น เดิน วิ่ง หรือขับรถ
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ BoundsMode เพื่ออนุญาตให้เมธอด getAutocompletePredictions() เปิดใช้การค้นหาที่มีข้อจำกัดด้านขอบเขต
 • Maps

  • เพิ่มคลาส StreetViewSource ซึ่งให้คุณจำกัดการค้นหา Street View ให้แสดงเฉพาะผลลัพธ์เมื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้น
  • ดูรายการฟีเจอร์ การแก้ไขข้อบกพร่อง และหมายเหตุอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Maps Android API
 • ใกล้เคียง

18 ธันวาคม 2017 - เวอร์ชัน 11.8.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.8.0:

 • การตรวจสอบสิทธิ์

 • การแคสต์

  • เปลี่ยนแปลงคลาส UIMediaController ต่อไปนี้
   • เมื่อผูกข้อมูลพร็อพเพอร์ตี้กับ UIMediaController ตัวควบคุมจะลงทะเบียน Listener ที่เรียกใช้เมธอดการจัดการเหตุการณ์ต่อไปนี้เพื่อตอบสนองต่อการโต้ตอบของผู้ใช้ตามความเหมาะสม
   • ลบล้างวิธีการจัดการเหตุการณ์ใดๆ ข้างต้นเพื่อปรับแต่งลักษณะการทํางาน
   • ปรับปรุงเอกสารประกอบเพื่อชี้แจงการใช้งาน UIMediaController ที่สำคัญ
   • กลับทิศทางการแสดงปุ่มเปิด/ปิดของปิดเสียงเพื่อให้แสดงไอคอนลำโพงเมื่อเปิดเสียง และแสดงเป็นไอคอนลำโพงไขว้เมื่อปิดเสียง
  • ตอนนี้ Cast SDK สำหรับ Android รองรับ Instant App แล้ว
 • Firebase

  • การอัปเดต Firebase ล่าสุดรวมเอาการจัดทำดัชนีแอปของ Firebase, การตรวจสอบสิทธิ์ Firebase, Firebase Cloud Messaging และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • ตำแหน่ง

  • เพิ่มค่าคงที่ KEY_VERTICAL_ACCURACY ซึ่งระบุความแม่นยำโดยประมาณในแนวตั้งของสถานที่
 • Wallet

  • อัปเดตวิธีการของ isReadyToPay() เพื่อเสนอตัวเลือกสำหรับเช็คเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ใช้มีวิธีการชำระเงินอยู่แล้ว
 • อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

  • อัปเดต Wearable API สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจะจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและใช้โค้ดต้นแบบน้อยลง

   • เพิ่มคลาส CapabilityClient และเมธอด Wearable.getCapabilityClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ CapabilityApi ซึ่งเป็นวิธีเรียนรู้เกี่ยวกับความสามารถที่มาจากโหนดในเครือข่าย Wear
   • เพิ่มคลาส ChannelClient และเมธอด Wearable.getChallenClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ ChannelApi ซึ่งเป็นวิธีรับและส่งข้อมูลจากโหนดที่สวมใส่ได้
   • เพิ่มคลาส DataClient และเมธอด Wearable.getDataClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ DataApi เพื่อเป็นวิธีการอ่านและเขียนรายการและเนื้อหาข้อมูล
   • เพิ่มคลาส MessageClient และเมธอด Wearable.getMessageClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ MessageApi ซึ่งเป็นวิธีส่งข้อความไปยังโหนดอื่นๆ
   • เพิ่มคลาส NodeClient และเมธอด Wearable.getNodeClient() เพื่อแทนที่อินเทอร์เฟซ NodeApi ซึ่งเป็นวิธีดูข้อมูลเกี่ยวกับโหนดที่เชื่อมต่อ
  • การเรียก API จะแสดงผล Task<ResultType> แทนที่จะเป็น PendingResult<ResultWrapper>

  • ChannelClient.ChannelCallback แทนที่ ChannelApi.ChannelListener

  • WearableOptions.Builder.setLooper() จะแทนที่ GoogleApiClient.Builder.setHandler() เพื่อตั้งค่าเทรดสำหรับการเรียกกลับของผู้ฟังในคลาสไคลเอ็นต์ API ใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Wearable API รุ่นล่าสุดได้ที่หน้าบันทึกประจำรุ่นของ Android Wear

ปัญหาที่แก้ไขแล้วในเวอร์ชัน 11.8.0

ตอนนี้อินสแตนซ์ GoogleApi ที่สร้างด้วย Context ในแอปที่มี targetSdkVersion 26 จะแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตบริการ Google Play โดยอัตโนมัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่ทราบดังกล่าวจากเวอร์ชัน 11.6.0

27 พฤศจิกายน 2017 - เวอร์ชัน 11.6.2

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.6.2

6 พฤศจิกายน 2017 - เวอร์ชัน 11.6.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.6:

 • โฆษณา

 • การตรวจสอบสิทธิ์

  • อัปเดต Auth API สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจะจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและใช้โค้ดต้นแบบน้อยลง ดังนี้
   • เพิ่มชั้นเรียน CredentialsClient และ Credentials แล้ว CredentialsClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการขอข้อมูลเข้าสู่ระบบ และระบุว่าการลงชื่อเข้าใช้สำเร็จเมื่อใช้ข้อมูลเข้าสู่ระบบหรือไม่
   • เพิ่มชั้นเรียน GoogleSignInClient และ GoogleSignIn แล้ว GoogleSignInClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการโต้ตอบกับ Google Sign In API
  • เพิ่มเมธอด GoogleAuthUtil.requestGoogleAccountsAccess() แล้ว วิธีนี้ทำให้ผู้โทรใน Android O เห็นบัญชี Google ทั้งหมดที่ติดตั้งในอุปกรณ์ หากผู้ใช้ให้ความยินยอม
  • เพิ่มเมธอด AuthCredentialsOptions.Builder.forceEnableSaveDialog() แล้ว วิธีนี้แก้ปัญหาในอุปกรณ์ Android O และที่สูงกว่าซึ่งบางครั้งกล่องโต้ตอบการยืนยันการบันทึกของ Auth.Api.Credential ไม่แสดงเนื่องจากกล่องโต้ตอบการบันทึกของบริการป้อนข้อความอัตโนมัติที่ใช้งานอยู่ วิธีการที่เพิ่มมาเพื่อลบล้างลักษณะการทำงานเริ่มต้นดังกล่าว
 • การรับรู้

  • อัปเดต Aware API สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจะจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและใช้โค้ดต้นแบบน้อยลง ดังนี้
 • การแคสต์

 • ไดรฟ์

 • Firebase

  • อัปเดตล่าสุดของ Firebase มีการเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ ลิงก์แบบไดนามิก และการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • ฟิตเนส

  • อัปเดต Fitness API สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่จาก GoogleApi ซึ่งจะจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและใช้โค้ดต้นแบบน้อยลง
   • เพิ่มคลาส BleClient และเมธอด Fitness.getBleClient() BleClient จุดแรกเข้าสำหรับการสแกน อ้างสิทธิ์ และใช้อุปกรณ์บลูทูธพลังงานต่ำใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส ConfigClient และเมธอด Fitness.getConfigClient() ConfigClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเข้าถึงประเภทข้อมูลที่กำหนดเองและการตั้งค่าใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส GoalsClient และเมธอด Fitness.getGoalsClient() GoalsClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับการอ่านข้อมูลฟิตเนส Goal ที่ผู้ใช้ใน Google Fit สร้างขึ้น
   • เพิ่มคลาส HistoryClient และเมธอด Fitness.getHistoryClient() HistoryClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับการแทรก ลบ และอ่านข้อมูลใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส RecordingClient และเมธอด Fitness.getRecordingClient() RecordingClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับเปิดใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลเซ็นเซอร์แบบใช้พลังงานต่ำในพื้นหลังตลอดเวลาใน Google Fit
   • เพิ่มคลาส SensorsClient และเมธอด Fitness.getSensorsClient() SensorsClient เป็นจุดแรกเข้าที่ใช้เปิดเผยข้อมูลการออกกำลังกายจากแหล่งต่างๆ ภายในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและภายใน รวมถึงส่งการถ่ายทอดสดไปยังผู้ฟัง
   • เพิ่มเมธอดของ SessionsClient และ getSessionsClient SessionsClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับสร้างและจัดการกิจกรรมของผู้ใช้ Session ใน Google Fit
 • เกม

  • อัปเดต Games API สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่จาก GoogleApi ซึ่งจะจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและใช้โค้ดต้นแบบน้อยลง
   • เพิ่มคลาส AchievementsClient และเมธอด Games.getAchievementsClient() AchievementsClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันการทำงานของรางวัลพิเศษ
   • เพิ่มคลาส EventsClient และเมธอด Games.getEventsClient() EventsClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันการทำงานของเหตุการณ์
   • เพิ่มคลาส GamesClient และเมธอด Games.getGamesClient() GamesClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันการทำงานพื้นฐานของเกม
   • เพิ่มคลาส GamesMetadataClient และเมธอด Games.getGamesMetadataClient() GamesMetadataClient มอบจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API เพื่อเรียกข้อมูลเมตาของเกม
   • เพิ่มคลาส InvitationsClient และเมธอด Games.getInvitationsClient() InvitationsClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันคำเชิญ
   • เพิ่มคลาส LeaderboardsClient และเมธอด Games.getLeaderboardsClient() LeaderboardsClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันการทำงานของลีดเดอร์บอร์ด
   • เพิ่มคลาส NotificationsClient และเมธอด Games.getNotificationsClient() NotificationsClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับการแจ้งเตือน
   • เพิ่มคลาส PlayerStatsClient และเมธอด Games.getPlayerStatsClient() PlayerStatsClient มอบจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่มีจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API เพื่อดึงสถิติของผู้เล่น
   • เพิ่มคลาส PlayersClient และเมธอด Games.getPlayersClient() PlayersClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับโปรแกรมเล่น
   • เพิ่มคลาส RealTimeMultiplayerClient และเมธอด Games.getRealTimeMultiplayerClient() RealTimeMultiplayerClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับฟังก์ชันผู้เล่นหลายคนแบบเรียลไทม์
   • เพิ่มคลาส SnapshotsClient และเมธอด Games.getSnapshotsClient() SnapshotsClient มอบจุดแรกเข้าสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับ Shapshots
   • เพิ่มคลาส TurnBasedMultiplayerClient และเมธอด Games.getTurnBasedMultiplayerClient() TurnBasedMultiplayerClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับผู้เล่นหลายคนแบบผลัดกันเล่น
   • เพิ่มคลาส VideosClient และเมธอด Games.getVideosClient() VideosClient เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเมธอด API ที่โต้ตอบกับวิดีโอ
  • จุดแรกเข้าของ API ที่เลิกใช้แล้ว: Achievements, Events, GamesMetadata, Invitations, Leaderboards, Notifications, Stats, Players, RealTimeMultiplayer, และ และ SnapshotsTurnBasedMultiplayerVideos
 • ตำแหน่ง

  • แก้ไขปัญหา FusedLocationProviderClient ที่ก่อให้เกิดข้อขัดข้องในบางครั้งเมื่ออัปเดตบริการ Google Play
  • เลิกใช้งานคลาส AddPlaceRequest ของเมธอด GeoDataApi.addPlace() และ GeoDataClient.addPlace() เราจะนำ AddPlaceRequest ออกในวันที่ 30 มิถุนายน 2018
 • ใกล้เคียง

  • อัปเดต API ของ Nearby สำหรับไคลเอ็นต์ใหม่ที่ใช้ GoogleApi ซึ่งจะจัดการการเชื่อมต่อกับบริการโดยอัตโนมัติและต้องใช้โค้ดต้นแบบน้อยลง ดังนี้
   • เพิ่มคลาส ConnectionClient และเมธอด Nearby.getConnectionsClient() ConnectionClient เป็นจุดเริ่มต้นในการโฆษณา การค้นพบแอปและบริการในบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการสื่อสารกับแอปและบริการเหล่านั้นผ่านการเชื่อมต่อที่มีอยู่แล้ว
   • เพิ่มคลาส MessagesClient และเมธอด Nearby.getMessagesClient() MessagesClient เป็นจุดแรกเข้าสำหรับการเผยแพร่ข้อความธรรมดา และสมัครรับข้อมูลเพื่อรับข้อความเหล่านั้นจากอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง
  • เพิ่มเมธอด Connections.cancelPayload() ซึ่ง Payload ที่กำลังทำงานอยู่ไปยังหรือจากปลายทางระยะไกล
 • Wallet

  • getPaymentMethodTokenizationParameters และ getTransactionInfo ไม่ใช่ช่องที่ต้องกรอกอีกต่อไป เมื่อไม่ได้ตั้งค่าไว้ Google Payment API จะไม่แสดงโทเค็นที่เรียกเก็บเงินได้ หลีกเลี่ยงการตั้งค่าช่องเหล่านี้ในขั้นตอนที่ผู้ใช้เพียงแค่พยายามเปลี่ยนตัวเลือกเท่านั้นโดยไม่ทําการซื้อ (เช่น ในการตั้งค่าการชําระเงินของแอป)
  • เปลี่ยนเมธอด resolveTask() เพื่อเพิ่มส่วนย่อยชั่วคราวในกิจกรรม ตรวจสอบว่ากิจกรรมดำเนินการธุรกรรมส่วนย่อยได้โดยไม่มีการสูญหายของสถานะ ก่อนที่จะเรียกใช้เมธอด นักพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ เนื่องจากมักจะมีการเรียก resolveTask() ภายใน Listener การคลิกปุ่ม

ปัญหาที่ทราบในเวอร์ชัน 11.6.0

อินสแตนซ์ GoogleApi รายการที่สร้างด้วย Context ในแอปที่มี targetSdkVersion 26 จะไม่แสดงข้อความแจ้งให้ผู้ใช้อัปเดตบริการ Google Play โดยอัตโนมัติ ลองใช้ GoogleApiAvailability.showErrorDialogFragment() ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้แทน

3 ตุลาคม 2017 - เวอร์ชัน 11.4.2

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.4.2:

 • Cloud Firestore
  • การเปิดตัว Cloud Firestore รุ่นเบต้าแบบสาธารณะแรกพร้อมใช้งานแล้ว Cloud Firestore เป็นฐานข้อมูลที่ยืดหยุ่นและรองรับการปรับขนาดสำหรับการพัฒนาอุปกรณ์เคลื่อนที่ เว็บ และเซิร์ฟเวอร์จาก Firebase และ Google Cloud Platform เช่นเดียวกับฐานข้อมูลเรียลไทม์ของ Firebase เครื่องมือนี้จะซิงค์ข้อมูลของคุณในแอปไคลเอ็นต์ทั้งหมดผ่าน Listener แบบเรียลไทม์ และรองรับการทำงานแบบออฟไลน์ คุณจึงสร้างแอปที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ซึ่งทำงานได้ผลโดยไม่คำนึงถึงเวลาในการตอบสนองของเครือข่ายหรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ Cloud Firestore ยังมีความสามารถในการปรับขนาดระดับองค์กรและการผสานรวมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Firebase และ Google Cloud Platform อย่างราบรื่น ซึ่งรวมถึง Cloud Functions ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cloud Firestore ได้ที่บล็อก Firebase หากต้องการเริ่มต้นใช้งาน Cloud Firestore ทันที โปรดไปที่quickstart

กันยายน 2017 - เวอร์ชัน 11.4.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.4

 • โฆษณา

 • Analytics

  • เพิ่มชั้นเรียนใหม่ AnalyticsJobService แล้ว คลาสนี้ให้การสนับสนุนความเข้ากันได้สำหรับ Android O และ Analytics จะใช้เพื่ออัปโหลดข้อมูล คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆ เพื่อใช้คลาสนี้ เนื่องจากระบบจะเพิ่มคลาสนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของแพ็กเกจ Analytics โดยอัตโนมัติ
  • เลิกใช้งานเมธอด getContext() ของคลาส AnalyticsService
  • เลิกใช้งานคลาส CampaignTrackingService
 • การตรวจสอบสิทธิ์

  • ตอนนี้ตัวเลือกคำแนะนำจะส่งผลลัพธ์ของ ACTIVITY_RESULT_NO_HINTS_AVAILABLE เมื่อผู้ใช้ไม่มีข้อมูลคำแนะนำที่บันทึกไว้
 • การรับรู้

 • การแคสต์

  • เพิ่มชั้นเรียนใหม่ PrecacheManager แล้ว คลาสนี้จะระบุวิธีการแคชเนื้อหาล่วงหน้าที่ผู้ใช้ตั้งใจจะใช้เพื่อลดเวลาที่ใช้ในการโหลด
  • เพิ่มเมธอด getPrecacheManager() ลงในคลาส CastContext สำหรับแอปเพื่อรับอินสแตนซ์ของคลาส PrecacheManager
  • เพิ่ม startSession(Intent) ไปยังชั้นเรียน SessionManager แล้ว เรียกใช้วิธีการนี้เพื่อเข้าร่วมเซสชันการแคสต์เมื่อแอปผู้ส่งเปิดขึ้นโดยเจตนาโดยนัย

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Cast API

 • ทั่วไป

  • เพิ่มเมธอด checkApiAvailability() ลงในคลาส GoogleApiAvailability แล้ว เมธอดจะแสดงผลงานที่ตรวจสอบแบบไม่พร้อมกันว่า API ที่ระบุพร้อมใช้งานหรือไม่ หากไม่มีอย่างน้อย 1 รายการ งานจะล้มเหลวด้วย AvailabilityException ซึ่งคุณสามารถค้นหาความพร้อมใช้งานของ API แต่ละรายการได้
 • ไดรฟ์

  • นำ cancelPendingActions() ออกจากอินเทอร์เฟซ DriveApi แล้ว
 • Firebase

 • Maps

 • ใกล้เคียง

  • ตอนนี้ต้องใช้สิทธิ์ของ BLUETOOTH, BLUETOOTH_ADMIN, ACCESS_WIFI_STATE และ CHANGE_WIFI_STATE สำหรับการเชื่อมต่อใกล้เคียง
 • ใบอนุญาต Oss

  • เพิ่มการรองรับไฮเปอร์ลิงก์ในเนื้อหาใบอนุญาต
  • เพิ่มเมธอด setActivityTitle() ไปยังคลาส OssLicensesMenuActivity ซึ่งทำให้ตั้งชื่อกิจกรรมที่กําหนดเองได้ง่ายขึ้น เลิกใช้งานวิธีการตั้งค่าชื่อแบบเดิม
 • Wallet

  • เปิดตัว Google Payment API เวอร์ชันใหม่ที่กำหนดขึ้นในคลาส PaymentsClient ความแตกต่างที่น่าสนใจมีดังนี้
   • เมธอด loadPaymentData() จะแทนที่เมธอด loadFullWallet() และ loadMaskedWallet() จากคลาส Payments
   • วิธีการชำระเงินผ่าน isReadyToPay() ช่วยให้ผู้โทรสามารถระบุวิธีการชำระเงินที่รองรับได้

  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Payment API ใหม่

สิงหาคม 2017 - เวอร์ชัน 11.2.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.2

 • บริการ Google Play ได้รับการอัปเดตเป็น 11.2.2 ในรุ่นนี้

 • ทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play พร้อมใช้งานแล้วผ่าน maven.google.com

  ตอนนี้การขึ้นต่อกันพร้อมใช้งานโดยตรงจาก maven.google.com คุณอัปเดตสคริปต์บิลด์ Gradle ของแอปเพื่อใช้ที่เก็บนี้ได้โดยกำหนดค่าบิลด์ดังนี้

  allprojects {
    repositories {
      jcenter()
      google()
    }
  }
  

  โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ที่บล็อกโพสต์ประกอบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เก็บ Google Maven ได้ที่เพิ่มทรัพยากร Dependency ของบิลด์ในเอกสารประกอบของ Android

 • การสนับสนุนเวอร์ชัน SDK ใน 11.2

  เมื่ออัปเกรดทรัพยากร Dependency ของบริการ Google Play ของแอปเป็นเวอร์ชัน 11.2.0 ขึ้นไป คุณต้องอัปเดต build.gradle ของแอปเพื่อระบุ compileSdkVersion อย่างน้อย 26 รายการ (Android O) ซึ่งไม่ได้เปลี่ยนวิธี การทำงานของแอป คุณไม่จำเป็นต้องอัปเดต targetSdkVersion หากคุณอัปเดต compileSdkVersion เป็น 26 คุณอาจได้รับข้อผิดพลาดในการสร้างของคุณพร้อมกับข้อความต่อไปนี้ที่อ้างถึงไลบรารีการสนับสนุนของ Android

  This support library should should not use a different version (25) than the compileSdkVersion (26).
  

  ข้อผิดพลาดนี้สามารถแก้ไขได้โดยการอัปเกรดทรัพยากร Dependency ของไลบรารีการสนับสนุนให้เป็นเวอร์ชัน 26.0.0 เป็นอย่างน้อย

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด loadAds() ลงในคลาส AdLoader ซึ่งทำให้แอปโหลดโฆษณาที่ไม่ซ้ำกันหลายรายการในคำขอเดียว
 • การตรวจสอบสิทธิ์

  • เพิ่มชั้นเรียน WorkAccountClient แล้ว ชั้นเรียนนี้จะกล่าวถึงวิธีจัดการวงจรของบัญชี Android for Work
  • เพิ่มแพ็กเกจ accounttransfer แล้ว แพ็กเกจนี้มี API ที่ใช้โดย Authenticator สำหรับบัญชีเริ่มต้น
  • Fast Identity Online Universal 2nd Factor (FIDO U2F) API พร้อมให้บริการแล้ว โดยให้การสนับสนุนคีย์ความปลอดภัยที่เป็นอุปกรณ์จริง U2F สำหรับแอปและเว็บไซต์ตามมาตรฐานที่กำหนดโดย FIDO Alliance ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เริ่มต้นใช้งาน FIDO U2F และ com.google.android.gms.fido
 • การแคสต์

  • เพิ่มคลาส NotificationActionsProvider ใหม่ เพื่อรองรับการดำเนินการแจ้งเตือนสื่อที่กำหนดเอง
 • Firebase

  • การอัปเดต Firebase ล่าสุดยังมีส่วนเพิ่มเติมสำหรับการจัดทำดัชนีแอป ฐานข้อมูล ลิงก์แบบไดนามิก และพื้นที่เก็บข้อมูล ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • Instant Apps

  • เพิ่ม InstantAppsClient เป็นจุดแรกเข้าหลักใหม่แล้ว
  • เพิ่ม PackageManagerCompat API สำหรับคุกกี้เพื่อคงข้อมูล Instant App จำนวนเล็กน้อยไว้ระหว่างเซสชันต่างๆ
 • สถานที่

  • เพิ่มชั้นเรียน GeoDataClient แล้ว ชั้นเรียนนี้ให้สิทธิ์เข้าถึงฐานข้อมูลสถานที่และข้อมูลธุรกิจในท้องถิ่นของ Google
  • เพิ่มชั้นเรียน PlaceDetectionClient แล้ว โดยจะช่วยให้คุณเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันของอุปกรณ์ได้อย่างรวดเร็วและเปิดโอกาสให้รายงานตำแหน่งของอุปกรณ์ ณ สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง (เช่น การเช็คอิน)
  • เพิ่มเมธอด getGeoDataClient() และ getPlaceDetectionClient() ลงในคลาส Places แล้ว
 • Wallet

  • มีการนำวิธีการและคลาสที่เลิกใช้งานแล้วออกหลายวิธี

มิถุนายน 2017 - เวอร์ชัน 11.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 11.0

 • บริการ Google Play อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 11.0.4 รุ่นนี้แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ใน Firebase Cloud Messaging และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android

 • บริการ Google Play อัปเดตเป็นเวอร์ชัน 11.0.2 รุ่นนี้แก้ปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ในรายงานข้อขัดข้องของ Firebase และการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Firebase ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android

 • บริการ Google Play ที่อัปเดตเป็น 11.0.1 รุ่นนี้แก้ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อแอปที่ใช้ rxjava

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด OnVideoMute(), OnVideoPause(), OnVideoPlay() และ OnVideoStart() ลงในคลาส VideoController.VideoLifecycleCallbacks
  • เพิ่มความสามารถในการเปิดใช้โหมดใหญ่พิเศษในโฆษณาแบบเต็มหน้าจอโดยเพิ่มเมธอด setImmersiveMode() ลงในคลาส PublisherInterstitialAd และ RewardedVideoAd
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ OnPublisherAdViewLoadedListener และคลาส PublisherAdViewOptions และ PublisherAdViewOptions.Builder สำหรับใช้กับ AdLoader สำหรับคำขอเนทีฟพร้อมแบนเนอร์
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ (ไม่บังคับ) OnImmersiveModeUpdatedListener ซึ่งอะแดปเตอร์สื่อกลางจะใช้เพื่อรับข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตโหมดสมจริงได้
  • เพิ่มเมธอด getMediationAdapterClassName() ในคลาส RewardedVideoAd แล้ว
 • คำเชิญแอป

  • เราเลิกใช้งานคลาส AppInvite แล้ว โปรดใช้ FirebaseDynamicLinks#getInstance() แทนเป็นจุดเริ่มต้นหลักในการเข้าถึงข้อมูลลิงก์แบบไดนามิก และใช้ FirebaseAppInvite#getInvitation() แทนเพื่อรับข้อมูลคำเชิญแอป
 • การรับรู้

  • เพิ่มค่าคงที่ลงในคลาส TimeFence เพื่อระบุประเภทบริบทใหม่ไปยัง Snapshot API และ Fence API
  • เพิ่มความสามารถในการสร้างขอบเขตเวลาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเขตเวลาท้องถิ่นของอุปกรณ์
  • เพิ่มความสามารถในการสร้างรั้วเวลาที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของอุปกรณ์ รวมถึงรั้วเวลาที่ระบุตามเวลาท้องถิ่นของพระอาทิตย์ขึ้นหรือตก
 • ข้อมูลระบุตัวตน

  • เพิ่ม SmsRetriever API ที่ช่วยคุณเรียกดูข้อความ SMS ที่ส่งไปยังแอปของคุณโดยไม่ต้องขอสิทธิ์ในการอ่านข้อความ SMS ทั้งหมดที่ส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SMS Retriever API
 • การแคสต์

  • ตอนนี้อินเทอร์เฟซ Cast.CastApi, Cast.MessageReceivedCallback RemoteMediaPlayer.MediaChannelResult, RemoteMediaPlayer.OnMetadataUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnPreloadStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnQueueStatusUpdatedListener, RemoteMediaPlayer.OnStatusUpdatedListener เลิกใช้งานแล้ว นอกจากนี้คลาส RemoteMediaPlayer ยังเลิกใช้งานแล้ว สำหรับวิธีการอัปเดตแอป โปรดดูย้ายข้อมูลแอป Android Sender จาก Cast SDK v2 ไปยัง Cast SDK v3
  • เมธอด bindTextViewToSmartSubtitle() พร้อมใช้งานแล้วในคลาส UIMediaController
 • API ทั่วไป

  • ตอนนี้เมธอด getOpenSourceSoftwareLicenseInfo() ในคลาส GoogleApiAvailability เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน ApiException และ ResolvableApiException แล้ว คลาสเหล่านี้ให้ข้อยกเว้นสำหรับออบเจ็กต์งานเมื่อเรียกใช้บริการ Google Play ไม่สำเร็จ
  • เพิ่มชั้นเรียน GoogleApi แล้ว ไคลเอ็นต์ API ที่อิงตามคลาสนี้ จะจัดการการเชื่อมต่อระหว่างแอปของคุณและบริการ Google Play
  • เพิ่มชั้นเรียน Response แล้ว คลาสนี้แสดงผลลัพธ์การเรียกใช้เมธอด API ในบริการ Google Play โดยใช้คลาสย่อย GoogleApi
 • Firebase

  • การอัปเดต Firebase ครั้งล่าสุดประกอบด้วยการเพิ่มการตรวจสอบสิทธิ์ทางโทรศัพท์ และการปรับปรุงอีกหลายอย่างในการจัดทําดัชนีแอปและลิงก์แบบไดนามิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK
 • เกม

  • ตอนนี้เมธอด getPlayerSearchIntent(), loadConnectedPlayers(), loadInvitablePlayers() และ loadMoreInvitablePlayers() ในคลาส Players เลิกใช้งานแล้ว
  • เมธอด loadInvitations() ในคลาส Invitations เลิกใช้งานแล้ว
  • เมธอด getSelectOpponentsIntent() ในคลาส RealTimeMultiplayer และ TurnBasedMultiplayer เลิกใช้งานแล้ว
  • ตอนนี้อินเทอร์เฟซ GameRequest , OnRequestReceivedListener และ Requests เลิกใช้งานแล้ว นอกจากนี้เรายังเลิกใช้งานคลาส GameRequestBuffer และ GameRequestEntity แล้ว ดูวิธีอัปเดตแอปได้ที่การตรวจสอบสิทธิ์ของ Play Games ที่ใช้ Google Sign-In API
 • Instant Apps

  • API ของ Android Instant Apps พร้อมให้ใช้งานแล้วในบริการ Google Play Android Instant Apps ทำให้ผู้ใช้ Android เรียกใช้แอปของคุณได้ทันทีโดยไม่ต้องติดตั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Android Instant Apps
 • ตำแหน่ง

  • เพิ่มชั้นเรียน FusedLocationProviderClient แล้ว คลาสนี้เป็นจุดแรกเข้าหลักสำหรับการโต้ตอบกับผู้ให้บริการ Fused Location ซึ่งใช้แหล่งข้อมูลหลากหลายนอกเหนือจาก GPS เพื่อระบุตำแหน่งของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำและเร็วที่สุด
  • เพิ่มชั้นเรียน GeofencingClient แล้ว คลาสนี้เป็นจุดเข้าถึงหลักสำหรับการโต้ตอบกับ API การกำหนดเขตพื้นที่เสมือน
  • เพิ่มเมธอด getFusedLocationProvider() และ getGeofencingClient() ในคลาส LocationServices
  • เพิ่มชั้นเรียน LocationSettingsResponse แล้ว ระบบจะแสดงผลคลาสนี้เป็นการตอบกลับเมื่อตรวจสอบการตั้งค่าระบบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งสำเร็จโดยใช้เมธอด checkLocationSettings()
  • เพิ่มชั้นเรียน SettingsClient แล้ว คลาสนี้เป็นจุดเข้าถึงหลักสำหรับการโต้ตอบกับ API การตั้งค่าตำแหน่ง ซึ่งช่วยตรวจสอบและกำหนดการตั้งค่าระบบที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของอุปกรณ์
 • ใกล้เคียง

  • ตอนนี้ API การเชื่อมต่อ Nearby มีความสามารถดังต่อไปนี้
   • การสื่อสารระหว่างเครื่องของผู้ใช้แบบออฟไลน์เต็มรูปแบบโดยใช้บลูทูธ, BLE และฮอตสปอต Wi-Fi
   • การโฆษณาและการค้นพบในเวลาเดียวกัน
   • การเข้ารหัส (มีการตรวจสอบสิทธิ์ที่ไม่บังคับ)
   • รองรับเพย์โหลดข้อมูลไบต์สูงสุด 32 KB
   • รองรับเพย์โหลดข้อมูลไฟล์ (จำกัดตามพื้นที่ที่มีอยู่ในอุปกรณ์) และสตรีมเพย์โหลดข้อมูลโดยไม่มีขีดจำกัดขนาดเพย์โหลด
  • เพิ่มชั้นเรียน AdvertistingOptions แล้ว คลาสนี้มีตัวเลือกสำหรับการเรียกเมธอด startAdvertising()
  • เพิ่มชั้นเรียน ConnectionInfo แล้ว ชั้นเรียนนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อที่เริ่มขึ้น
  • เพิ่มชั้นเรียน ConnectionLifecycleCallback แล้ว คลาสนี้เป็น Listener สำหรับเหตุการณ์ในวงจรที่เชื่อมโยงกับการเชื่อมต่อกับปลายทางระยะไกล
  • เพิ่มชั้นเรียน ConnectionResolution แล้ว คลาสนี้เป็นผลลัพธ์ที่ได้รับจาก การเรียกใช้เมธอด onConnectionInitiated()
  • เพิ่มชั้นเรียน DiscoveredEndpoints แล้ว คลาสนี้จะให้ข้อมูล เกี่ยวกับปลายทางเมื่อพบปลายทาง
  • เพิ่มชั้นเรียน DiscoveryOptions แล้ว คลาสนี้มีตัวเลือกสำหรับการเรียกเมธอด startDiscovery()
  • เพิ่มชั้นเรียน EndpointDiscoveryCallback แล้ว คลาสนี้คือ Listener ที่ระบบเรียกใช้ในระหว่างการค้นหาปลายทาง
  • เพิ่มชั้นเรียน Payload, PayloadCallback, Payload.File และ Payload.Stream แล้ว คลาสเหล่านี้แสดงข้อมูล ตัวฟังเพย์โหลดข้อมูล ข้อมูลในไฟล์ในพื้นที่เก็บข้อมูลภายในอุปกรณ์ และสตรีมข้อมูล และเพิ่มอินเทอร์เฟซ PayloadTransferUpdate.Status ที่เกี่ยวข้องแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน Strategy แล้ว คลาสนี้จะกำหนดข้อกำหนดด้านการเชื่อมต่อสำหรับอุปกรณ์และข้อจำกัดด้านโทโพโลยีของการเชื่อมต่อ
  • ขณะนี้มีการเลิกใช้งานชั้นเรียน Connections.ConnectionRequestListener และ Connections.ConnectionResponseCallback แล้ว โปรดใช้คลาส ConnectionLifecycleCallback แทน
  • ระบบเลิกใช้งานคลาส Connections.EndpointDiscoveryListener แล้ว โปรดใช้คลาส EndpointDiscoveryCallback แทน
  • เราเลิกใช้งานอินเทอร์เฟซ Connections.MessageListener แล้ว โปรดใช้คลาส PayloadCallback แทน
  • ตอนนี้คลาส ConnectionsStatusCodes มีรหัสสถานะใหม่หลายรหัสที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ์
 • ความปลอดภัย

  • เพิ่มชั้นเรียน SafetyNetClient แล้ว คลาสนี้เป็นจุดเข้าถึงหลักสำหรับ SafetyNet ซึ่งนำเสนอความสามารถดังต่อไปนี้
   • มอบการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์
   • ยืนยันผู้ใช้โดยใช้ reCAPTCHA API
   • ช่วยให้ผู้ใช้หลีกเลี่ยงแอปที่อาจเป็นอันตราย
   • ให้การท่องเว็บอย่างปลอดภัยภายในแอป
   • ตรวจหาภัยคุกคามที่ทราบซึ่งเชื่อมโยงกับ URI ที่เฉพาะเจาะจง
  • เพิ่มคลาส HarmfulAppsData และคลาส SafetyNetApi.HarmfulAppsResponse ที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแอปที่อาจเป็นอันตราย ตอนนี้เราเลิกใช้งานคลาส SafetyNetApi.HarmfulAppsResult ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เมธอดเหล่านี้แล้ว
  • เพิ่มเมธอด getClient(Context) และ getClient(Activity) ในคลาส SafetyNet เมธอดเหล่านี้จะแสดงผล SafetyNetClient ที่ใช้เข้าถึง API ของ SafetyNet ทั้งหมด เมธอดเหล่านี้จะแทนที่ช่อง API และ SafetyNetAPI ของคลาส SafetyNet ซึ่งปัจจุบันเลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน SafetyNetApi.AttestationResponse แล้ว ชั้นเรียนนี้ให้ ผลการทดสอบจาก Compatibility Test Suite ของ Android ชั้นเรียนนี้มาแทนที่คลาส SafetyNetApi.AttestationResult และ SafetyNet.SafeBrowsingResult ที่เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน SafetyNetApi.RecaptchaTokenResponse แล้ว คลาสนี้มีโทเค็นการตอบกลับของผู้ใช้ reCAPTCHA คลาสนี้แทนที่คลาส SafetyNetApi.RecaptchaTokenResult ที่ตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มชั้นเรียน SafetyNetApi.SafeBrowsingResponse แล้ว คลาสนี้จะให้ Response ที่ให้ไว้เมื่อแอปเรียกใช้เมธอด lookupUri() คลาสนี้จะแทนที่คลาส SafetyNetApi.SafeBrowsingResult ซึ่งตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว
  • เพิ่มคลาส SafetyNetApi.VerifyAppsUserResponse และเพิ่มค่าคงที่ใหม่ลงในคลาส VerifyAppsConstants คลาสเหล่านี้รองรับ "ยืนยันแอป API"
 • Wallet

  • เพิ่มชั้นเรียน InstrumentInfo.CardClass แล้ว บัตรประเภทนี้จะระบุว่าบัตร เป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือบัตรแบบชำระเงินล่วงหน้า

พฤษภาคม 2017 - เวอร์ชัน 10.2.6

 • การจัดทำดัชนีแอป

  นับตั้งแต่ SDK ของบริการ Google Play รุ่น 10.0 API การจัดทำดัชนีแอปได้ย้ายข้อมูลไปยัง API การจัดทำดัชนีแอปของ Firebase เวอร์ชันใหม่ ตอนนี้เราเลิกใช้งานการจัดทำดัชนีแอปเวอร์ชันเดิมโดยสมบูรณ์แล้ว และจะใช้ในแอปที่สร้างด้วย SDK 10.2.6 ไม่ได้อีกต่อไป

 • Firebase

  อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการตรวจสอบประสิทธิภาพรุ่นเบต้าและการปรับปรุงหลายส่วนในฟีเจอร์หลายรายการ ซึ่งรวมถึง Cloud Messaging และ Test Lab ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

เมษายน 2017 - เวอร์ชัน 10.2.4

มีนาคม 2017 - เวอร์ชัน 10.2.1

 • ตัวอย่าง Android O สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 1

  รุ่นนี้มีอัปเดตเพื่อรองรับความเข้ากันได้กับ Android O ตัวอย่างสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 1 การอัปเดตที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงภายในของไลบรารีการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google (GCM) และ Firebase Cloud Messaging (FCM) และการเปลี่ยนแปลงวงจรที่รับประกันการเรียกกลับของ GCM และ FCM เป็น 10 วินาที หลังจากนั้น Android O จะถือว่าการเรียกกลับดังกล่าวมีสิทธิ์สำหรับการสิ้นสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการข้อความ GCM และ FCM ใน Android O ได้ที่บล็อก Firebase

กุมภาพันธ์ 2017 - เวอร์ชัน 10.2

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 10.2

 • การเลิกใช้งาน Android เวอร์ชัน 2.3.x (Gingerbread)

  บริการ Google Play 10.2.x เป็นรุ่นแรกที่ไม่มีการรองรับ Android เวอร์ชัน 2.3.x (Gingerbread) อย่างเต็มรูปแบบอีกต่อไป แอปที่พัฒนาโดยใช้ SDK รุ่น 10.2.x ขึ้นไปต้องมี Android API ระดับ 14 ขึ้นไปเป็นอย่างน้อย และติดตั้งแอปในอุปกรณ์ที่ใช้ API ระดับ API ต่ำกว่า 14 ไม่ได้ หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ รวมถึงการสร้าง APK หลายรายการเพื่อขยายการรองรับ Android Gingerbread ของแอป โปรดดูบล็อกของนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Android

 • โฆษณา

  • เพิ่มการรองรับชิ้นงานวิดีโอในโฆษณาเนทีฟแบบคอนเทนต์ขั้นสูงและ DoubleClick for Publishers (DFP) โฆษณาเนทีฟที่แสดงผลแบบกำหนดเอง
  • เพิ่มเมธอด destroy() ลงในอินเทอร์เฟซ NativeCustomTemplateAd แล้ว
  • เพิ่มเมธอด getVideoController(), setVideoOptions และ getVideoOptions() ลงในคลาส PublisherAdView
  • เพิ่มชั้นเรียน AdChoicesView แล้ว
  • เพิ่มเมธอด getAdChoicesContent() และ setAdChoicesContent() ในคลาส NativeAdMapper แล้ว
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ InitializableMediationRewardedVideoAdAdapter สำหรับอะแดปเตอร์วิดีโอที่มีการให้รางวัลซึ่งสามารถเริ่มต้นหน่วยโฆษณาหลายหน่วยพร้อมกันได้
 • Smart Lock สำหรับรหัสผ่าน

  ปรับปรุงลักษณะการทำงานของโทเค็นรหัสด้วย Smart Lock ตอนนี้แอปต้องขอโทเค็นอย่างชัดเจนด้วยการเรียก setIdTokenRequested(true) นอกจากนี้ แอปยังระบุค่า audience และ nonce สำหรับโทเค็นได้โดยใช้เมธอด setServerClientId() และ setIdTokenNonce() ดูข้อมูลอัปเดตเพิ่มเติมในข้อมูลอ้างอิง API ต่อไปนี้

  • เพิ่มเมธอด getAccountTypesSet(), getIdTokenNonce(), getServerClientId() และ isIdTokenRequested() ลงในคลาส CredentialRequest แล้ว
  • เพิ่มเมธอด setIdTokenRequested() และ setServerClientId() ลงในคลาส CredentialRequest.Builder แล้ว
  • เพิ่มเมธอด getIdTokenNonce(), getServerClientId() และ isIdTokenRequested() ไปยังคลาส HintRequest
  • เพิ่มเมธอด setIdTokenNonce(), setIdTokenRequested() และ setServerClientId() ไปยังคลาส HintRequest.Builder
 • การรับรู้

  • เพิ่มเมธอด Fence API เพื่อขยายช่วงเวลาของตัวเลือกรั้วสำหรับ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน TimeFence.aroundTimeInstant() และ TimeFence.inTimeInterval()
  • เพิ่มอินเทอร์เฟซ Snapshot API เพื่อรับช่วงเวลาเชิงความหมายสำหรับเวลาและตำแหน่งปัจจุบัน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในชั้นเรียน SnapshotAPI.getTimeIntervals() และ TimeIntervalsResult() และ TimeIntervals()
 • Google Sign-In

  เพิ่มความสามารถสำหรับนักพัฒนาเกมในการใช้ Google Sign-In API เพื่อลดความซับซ้อนของการตรวจสอบสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อินเทอร์เฟซ GoogleSignInOptionsExtension คลาส GoogleSignInOptions และเมธอด GoogleSignInOptions.Builder.addExtension() ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผสานรวมการตรวจสอบสิทธิ์ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในเกมของคุณได้ที่การเปิดใช้การเข้าถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์ในบริการเกมของ Google Play

 • Google Fit

  เพิ่มข้อมูลสุขภาพประเภทใหม่ที่ให้คุณเขียนข้อมูลสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้นลงในแพลตฟอร์ม Google Fit เช่น ความดันโลหิต น้ำตาลกลูโคสในเลือด ความอิ่มตัวของออกซิเจน ตำแหน่งของร่างกาย อุณหภูมิของร่างกาย และข้อมูลอนามัยการเจริญพันธุ์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชั้นเรียน HealthDataTypes และ HealthDataFields

 • Maps

  รุ่นนี้แนะนำการจัดรูปแบบที่กำหนดเองสำหรับโพลีไลน์และโครงร่างของรูปหลายเหลี่ยมและวงกลม

  • ตอนนี้คุณสามารถจัดเก็บวัตถุข้อมูลที่กำหนดเองกับวัตถุทางเรขาคณิตได้แล้ว ตัวอย่างเช่น เรียก setTag() เพื่อเพิ่มออบเจ็กต์ข้อมูลลงในโพลีไลน์
  • ดูรายการฟีเจอร์ การแก้ไขข้อบกพร่อง และหมายเหตุอื่นๆ ทั้งหมดได้ที่บันทึกประจำรุ่นสำหรับ Maps Android API
 • ใกล้เคียง

  เพิ่มคลาส AudioBytes ใน Nearby messages.audio API เพื่ออนุญาตให้อุปกรณ์ส่งหรือรับข้อมูลโดยใช้เสียงแบบใกล้อัลตราซาวด์

 • Firebase

  อัปเดตล่าสุดของ Firebase ประกอบด้วยการปรับปรุงหลายฟีเจอร์ ซึ่งรวมถึง Analytics, การตรวจสอบสิทธิ์, ฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์, พื้นที่เก็บข้อมูล, Test Lab สำหรับ Android, รายงานข้อขัดข้อง และลิงก์แบบไดนามิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

พฤศจิกายน 2016 - เวอร์ชัน 10.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 10.0

 • อัปเดตบริการ Google Play เป็นเวอร์ชัน 10.0.1 แล้ว

  รุ่นนี้แก้ไขค่า minSdkVersion ที่หายไปใน play-services-location.aar ซึ่งทำให้เกิดการรวมสิทธิ์ WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE และ READ_PHONE_STATE โดยไม่ตั้งใจไว้ในไฟล์ Manifest ของแอป

 • การเลิกใช้งาน Android เวอร์ชัน 2.3.x (Gingerbread)

  บริการ Google Play 10.0.x เป็นรุ่นสุดท้ายที่มีการรองรับ Android เวอร์ชัน 2.3.x (Gingerbread) อย่างเต็มรูปแบบ แอปที่พัฒนาโดยใช้ SDK รุ่นต่อๆ ไปหลังจากเวอร์ชัน 10.0.x จะไม่สามารถเชื่อมต่อกับบริการ Google Play ในอุปกรณ์ Android Gingerbread ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกต่างๆ รวมถึงการสร้าง APK หลายรายการเพื่อขยายการรองรับแอป Android Gingerbread ได้ที่บล็อกของนักพัฒนาแอป Android

 • การแคสต์

  Cast API รุ่นเดือนพฤศจิกายนได้ปรับปรุงฟังก์ชันสำหรับนักพัฒนาแอปในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • เมธอดใหม่ getVideoInfo() ในคลาส MediaStatus จะได้รับอินสแตนซ์ปัจจุบันของ VideoInfo ซึ่งระบุความละเอียดในการแสดงผลระดับ 4K
  • เมธอดใหม่ CastContext.getCastState() จะแสดง CastState ซึ่งมีสถานะเซสชันปัจจุบัน เช่น อุปกรณ์พร้อมใช้งานและสร้างเซสชันแล้วหรือไม่
  • แอตทริบิวต์ปุ่ม@drawableใหม่จะเปิดใช้การปรับแต่งรูปแบบปุ่มในตัวควบคุมขนาดเล็กและตัวควบคุมแบบขยาย
  • ตอนนี้ ImagePicker มีแฮนเดิล onPickImage ที่ใช้คลาส ImageHints ตามสัดส่วนภาพที่คาดไว้แล้ว
  • เมธอดใหม่ CastContext.getMergedSelector() แสดง MediaRouteSelector
  • มีการเพิ่มคลาสช่วงพักโฆษณาใหม่ 2 รายการ ดังนี้ AdBreakClipInfo มีข้อมูลแบบคงที่เกี่ยวกับคลิปช่วงพักโฆษณา และ AdBreakStatus มีข้อมูลสถานะ
  • เมื่อผู้ใช้กำลังแคสต์ อุปกรณ์อื่นๆ ในเครือข่ายเดียวกันจะได้รับการแจ้งเตือนบนรีโมตคอนโทรลแบบติดหนึบเพื่อควบคุมการเล่นด้วย
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้และดูหมายเหตุอื่นๆ ได้ที่ Cast SDK รุ่นเดือนพฤศจิกายน
 • ตำแหน่ง

  • การปรับปรุงการสแกนหาบลูทูธพลังงานต่ำ (BLE)
 • ใกล้เคียง

 • Firebase

  • การอัปเดต Firebase ครั้งล่าสุดประกอบด้วยการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องหลายประการ ในหลายๆ ฟีเจอร์ รวมถึงความพร้อมใช้งานของ Firebase App Indexing API ใหม่ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

ตุลาคม 2016 - เวอร์ชัน 9.8

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.8

 • โฆษณา

 • การแคสต์

  Cast API v3.3 มีฟังก์ชันที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับนักพัฒนาแอปในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • ขณะที่เล่นโฆษณา ปรับปรุงลักษณะของแถบค้นหาและเบลอภาพโปสเตอร์พื้นหลัง
  • เพิ่มความสามารถในการปรับแต่งสไตล์ของตัวควบคุมขนาดเล็ก
  • เพิ่มคลาส ImageHints ซึ่งให้คำแนะนำเกี่ยวกับออบเจ็กต์ ImagePicker เกี่ยวกับประเภทและขนาดของรูปภาพที่จะเลือกเพื่อแสดงใน UI
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้ได้ที่ Cast SDK v3.3
 • พอดี

  • ตอนนี้ Fit มี เป้าหมาย API ที่ช่วยให้แอปของคุณอ่านเป้าหมายการออกกำลังกายที่ผู้ใช้แอป Google Fit สำหรับ Android สร้างขึ้นได้
 • Google Sign-In

  • เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับบัญชีด้วยการแตะเพียงครั้งเดียวในแอปที่ใช้ Credentials API
 • ใกล้เคียง

 • Firebase

  • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการ ในหลายๆ ฟีเจอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

กันยายน 2016 - เวอร์ชัน 9.6

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.6

 • บริการ Google Play อัปเดตเป็น 9.6.1 รุ่นนี้แก้ไขค่า minSdkVersion ที่ขาดหายไปใน play-services-location.aar ซึ่งทำให้เกิดการรวมสิทธิ์ของ WRITE_EXTERNAL_STORAGE, READ_EXTERNAL_STORAGE และ READ_PHONE_STATE ที่ไม่ต้องการเป็นไฟล์ Manifest ของแอป

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอดของ API การวินิจฉัยผู้เผยแพร่โฆษณา openDebugMenu ลงในคลาส MobileAds เพื่อให้ผู้เผยแพร่โฆษณาในเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่มีฟังก์ชันการแก้ปัญหาและแสดงตัวอย่างแบบเดียวกับที่มีให้ในโฆษณาเดสก์ท็อป
 • การแคสต์

  Cast API v3.2 มีฟังก์ชันการทำงานที่ปรับปรุงให้ดีขึ้นสำหรับนักพัฒนาแอปในด้านต่างๆ ต่อไปนี้

  • โหมดโฆษณา: ตั้งตัวควบคุมและการแจ้งเตือนเป็นโหมดที่จะปิดใช้ส่วนควบคุมเมื่อมีการแสดงโฆษณา
  • โหมดสด: ตอนนี้สตรีมวิดีโอสดและเสียงจะมีปุ่มเล่น/หยุดแทนปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้ได้ที่ Cast SDK v3.2
 • Maps

  • ขอแนะนำการจัดรูปแบบแผนที่แบบกำหนดเอง: ตอนนี้คุณสามารถจัดรูปแบบแผนที่เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏ (หรือแม้แต่ซ่อน) คุณลักษณะต่างๆ เช่น ถนน สวนสาธารณะ ธุรกิจ และอื่นๆ ได้
  • ตอนนี้จุดที่น่าสนใจ (POI) ของธุรกิจจะปรากฏขึ้นบนแผนที่โดยค่าเริ่มต้น จุดที่น่าสนใจของธุรกิจแสดงถึงธุรกิจต่างๆ เช่น ร้านค้า ร้านอาหาร และโรงแรม คุณสามารถซ่อนรายการเหล่านี้โดยใช้การจัดรูปแบบแผนที่ที่กำหนดเอง
  • ดูรายละเอียดและหมายเหตุสําคัญได้ที่ บันทึกประจำรุ่นของ Maps Android API
 • สถานที่

  • เพิ่มเมธอด setCountry เพื่อจำกัดขอบเขตของคำขอการเติมข้อความอัตโนมัติใน Places เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่ง
 • Firebase

  • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการ ในหลายๆ ฟีเจอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase Android SDK

สิงหาคม 2016 - เวอร์ชัน 9.4

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.4

 • Google Sign-In

  • ตอนนี้ GoogleSignInAccount รวมเมธอด getFamilyName() และ getGivenName() เพื่ออนุญาตให้เข้าถึงนามสกุลและชื่อของผู้ใช้ที่ลงชื่อเข้าใช้แล้ว
 • Google Plus

  เราได้เลิกใช้งาน Plus.API (รวมถึง Plus.PeopleApi และ Plus.AccountApi) แล้ว วิดเจ็ต UI ของ Google+ ทั้งหมด เช่น การแชร์และปุ่ม "+1" จะยังคงได้รับการรองรับต่อไป

  • หากต้องการผสานรวมกับ Google Sign-In ให้เปลี่ยนไปใช้ GoogleSignInApi
  • หากแอปของคุณต้องใช้ข้อมูลโซเชียลและข้อมูลโปรไฟล์ที่ครอบคลุมมากขึ้น ลองใช้ Android ผู้ให้บริการ Contacts หรือ People API แบบข้ามแพลตฟอร์ม หากต้องการปรับปรุงการจัดจำหน่ายแอปผ่านกราฟโซเชียลของฐานผู้ใช้แอป ให้ใช้คำเชิญของ Firebase

  โปรดดูรายละเอียดในหมายเหตุการเลิกใช้งาน Plus.API

 • การแคสต์

  ตอนนี้ Cast API v3 มีฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับนักพัฒนาแอปในด้านต่อไปนี้

  • อินเทอร์เฟซ ControlButtonsContainer กำหนดคอนเทนเนอร์สำหรับปุ่มควบคุม
  • คลาส ExpandedControllerActivity เหมาะกับการใช้งานส่วนใหญ่สำหรับตัวควบคุมแบบขยาย ซึ่งเป็นรีโมตคอนโทรลแบบเต็มหน้าจอ
 • สถานที่

 • Maps

  • เพิ่มชุด Listener การเปลี่ยนแปลงกล้องแบบใหม่สำหรับการเริ่มภาพเคลื่อนไหวของกล้อง เหตุการณ์ต่อเนื่อง และสิ้นสุด
  • เพิ่มความสามารถในการจัดเก็บและเรียกออบเจ็กต์ข้อมูลที่กำหนดเองซึ่งเชื่อมโยงกับเครื่องหมาย
  • เพิ่มความสามารถในการตั้งค่าระดับการซูมต่ำสุดและสูงสุดที่ต้องการ
  • เพิ่มความสามารถในการจำกัดขอบเขตที่ผู้ใช้จะเลื่อนและเลื่อนได้
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Google Maps Android API
 • ความปลอดภัย

  • Safe Browsing API ช่วยให้แอประบุได้ว่า URI เชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันที่อาจเป็นอันตรายหรือการโจมตีแบบวิศวกรรมสังคมที่อาจเกิดขึ้นหรือไม่ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่การตรวจสอบ URL ด้วย Safe Browsing API
 • Firebase

  • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการ ในหลายๆ ฟีเจอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase

มิถุนายน 2016 - เวอร์ชัน 9.2

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.2

 • บริการ Google Play ได้รับการอัปเดตเป็น 9.2.1 รุ่นนี้แก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟล์ proguard.txt ที่รวมอยู่ในรุ่น 9.2.0 ซึ่งทำให้เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้

  • ในโปรเจ็กต์ Android ที่ใช้ตัวลดขนาดทรัพยากร Gradle เกิดข้อผิดพลาดต่อไปนี้

   no viable alternative at input 'com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi'

  • ในโปรเจ็กต์ Android ที่ใช้ Jack Toolchain จะมีข้อผิดพลาดที่คล้ายกับสิ่งต่อไปนี้เกิดขึ้น

   Error while parsing '<path>/exploded-aar/com.google.android.gms/play-services-auth-base/9.2.0/proguard.txt':37 [<stack trace>] NoViableAltException(5@[])

 • โฆษณา

  • เพิ่มเมธอด setAdChoicesPlacement ลงในคลาส NativeAdOptions.Builder ผู้เผยแพร่แอปสามารถใช้วิธีการนี้เพื่อระบุตำแหน่งของไอคอนตัวเลือกโฆษณาอื่นๆ ในโฆษณาเนทีฟ
  • ปรับปรุงการเล่นโฆษณาวิดีโอด้วยการแก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการ
 • การรับรู้

  Aware API จะรวมสัญญาณตำแหน่งและบริบททั้ง 7 รายการไว้ใน API เดียว ช่วยให้คุณสร้างแอปที่มีฟีเจอร์ซึ่งอิงจากบริบทที่มีประสิทธิภาพและส่งผลต่อทรัพยากรของระบบน้อยที่สุด โดยมี API 2 ชุดดังนี้

  • Snapshot API อนุญาตให้แอปรับค่าปัจจุบันของสัญญาณ 7 ตัว
  • Fence API อนุญาตให้แอปตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทของผู้ใช้
 • การแคสต์

  Cast API v3 มีฟังก์ชันการทำงานที่ได้รับการปรับปรุงให้แก่นักพัฒนาแอปในด้านต่อไปนี้

  • การจัดการสถานะเซสชัน
  • เชื่อมต่อ ยกเลิกการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อตรรกะใหม่
  • การใช้งาน UX และ UI
  • การรองรับประเภทอุปกรณ์ที่หลากหลายมากขึ้น
  • ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวอร์ชันนี้ได้ที่ Google Cast SDK v3
 • Firebase

  • การอัปเดต Firebase ล่าสุดมีการปรับปรุงและการแก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการ ในหลายๆ ฟีเจอร์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Firebase
 • Google Fit

  • การปรับปรุงจำนวนก้าวใน Android Wear เพื่อให้การวัดจำนวนก้าว สอดคล้องกันระหว่างหน้าปัดและแอป และแสดงอย่างต่อเนื่องด้วย HistoryApi#readDailyTotal
  • ฟังการอัปเดตข้อมูลด้วย HistoryApi#registerDataUpdateListener() เพื่อให้แอปอัปเดตแคชข้อมูลภายในของแอปเมื่อมีการอัปเดตข้อมูลที่จัดเก็บไว้โดยแอปอื่น
  • เพิ่มข้อมูลปริมาณน้ำใหม่ที่ใช้วัดการใช้น้ำ
 • ตำแหน่ง

  • แก้ไขข้อบกพร่องและปรับปรุงด้านต่างๆ รวมถึงการจัดการแบตเตอรี่และการจดจำกิจกรรม
 • Maps

  • เมธอด MarkerOptions.zIndex() ใหม่จะกำหนดลำดับสแต็กของเครื่องหมายโดยสัมพันธ์กับตัวทำเครื่องหมายอื่นๆ บนแผนที่
  • คุณสามารถกำหนดปัจจัยความโปร่งใสในการวางซ้อนชิ้นส่วนได้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถดูแผนที่ฐานใต้ชิ้นส่วนที่วางซ้อนได้
  • ตอนนี้การทำให้วงกลมคลิกได้ง่ายขึ้นแล้วใช้ OnCircleClickListener เพื่อฟังเหตุการณ์การคลิก
  • ดูรายละเอียดและหมายเหตุสําคัญได้ที่ บันทึกประจำรุ่นของ Maps Android API
 • มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

  • ปัญหาที่แก้ไขแล้วสำหรับบริการที่การตรวจจับบาร์โค้ดและการตรวจจับใบหน้าของ Mobile Vision ต้องใช้ ผู้ใช้ทุกคนสามารถใช้ฟังก์ชันบาร์โค้ดและการตรวจจับใบหน้าได้อีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บันทึกประจำรุ่นของ Mobile Vision
  • เพิ่ม API ข้อความ: การจดจำอักขระด้วยภาพสำหรับข้อความตัวอักษรละติน (อังกฤษ สเปน เยอรมัน ฝรั่งเศส ฯลฯ) ในรูปภาพ Text API แสดงโครงสร้างองค์กรของข้อความ (ย่อหน้า, บรรทัด, คำ) รวมถึงตัวข้อความเอง
 • ใกล้เคียง

  • เพิ่มการแจ้งเตือน Nearby เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับแอปและเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับบีคอนและอุปกรณ์อัจฉริยะที่อยู่ใกล้เคียง
  • Nearby.Messages จะสแกนหาบีคอนของ Eddystone และ iBeacons ได้ในเบื้องหลัง ซึ่งช่วยให้แอปพลิเคชันไคลเอ็นต์ทำงานเมื่อพบบีคอนที่ตรงกับตัวกรอง ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่Nearby.Messages
  • รุ่นนี้ยกเลิกการกำหนดให้ไคลเอ็นต์ใช้ Proximity Beacon API เพื่อจัดการบีคอน ตอนนี้ Nearby จะแสดงโฆษณา BLE ที่มีการแยกวิเคราะห์โดยตรง ซึ่งทำให้ลูกค้าสามารถใช้โซลูชันของตนเองเพื่อตีความโฆษณาเหล่านั้น
  • ตอนนี้ค่าประมาณระยะทางและข้อมูล RSSI จะส่งกลับไปยังไคลเอ็นต์บีคอนที่ทำงานอยู่เบื้องหน้า

พฤษภาคม 2016 - เวอร์ชัน 9.0

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 9.0

 • บริการ Google Play ได้รับการอัปเดตเป็น 9.0.2 บริการ Google Play เวอร์ชัน 9.0.2 พร้อมให้บริการแล้ว รุ่นนี้ได้แก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการตรวจสอบสิทธิ์ Firebase ที่ FirebaseAuthApi ไม่พร้อมใช้งานในอุปกรณ์บางเครื่อง ข้อผิดพลาด FirebaseApiNotAvailableException จะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นพยายามใช้ API การตรวจสอบสิทธิ์

 • อัปเดตบริการ Google Play เป็น 9.0.1 แล้ว

  บริการ Google Play เวอร์ชัน 9.0.1 พร้อมให้บริการแล้ว รุ่นนี้ได้แก้ปัญหาต่อไปนี้ในเวอร์ชัน 9.0.0

  • แก้ไขข้อผิดพลาดของการคอมไพล์การเปลี่ยนแปลงคลาสด้วย ContextCompat.getNoBackupFilesDir()
  • แก้ไขปัญหาที่ทราบเกี่ยวกับการแสดงโฆษณา AdMob ในอุปกรณ์ โดยไม่ใช้ APK ของบริการ Google Play เมื่อแอปใช้ หลังการประมวลผล ProGuard
 • Firebase

  Firebase มีเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับนักพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อใช้ในการพัฒนาแอป ขยายฐานผู้ใช้ และสร้างรายได้จากโฆษณาในแอป ในรุ่นนี้ Firebase API มีให้บริการในบริการ Google Play แล้ว และรวมผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ Firebase Analytics, พื้นที่เก็บข้อมูลของ Firebase, การกำหนดค่าระยะไกลของ Firebase, รายงานข้อขัดข้องของ Firebase, ลิงก์แบบไดนามิกของ Firebase และการแจ้งเตือนของ Firebase

  ดูรายการไลบรารีที่พร้อมใช้งานสำหรับฟีเจอร์ Firebase ต่างๆ ได้ที่ไลบรารี Firebase ตอนนี้ฟีเจอร์ต่อไปนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Firebase ใน SDK บริการ Google Play 9.0 แล้ว

  • คำเชิญแอป (ตอนนี้คือคำเชิญของ Firebase) ยังคงใช้งานได้ที่ com.google.android.gms.appinvite แต่จากนี้ไปคุณควรใช้ com.google.firebase:firebase-invites

  • Firebase Cloud Messaging สร้างขึ้นและปรับปรุงคุณภาพของ Google Cloud Messaging API คุณสามารถใช้การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google กับ com.google.android.gms.gcm ต่อไปได้ แต่เราขอแนะนำให้อัปเกรดเป็น com.google.firebase:firebase-messaging

  ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Firebase ได้ที่ https://firebase.google.com/

 • โฆษณา

  • ตอนนี้ API ผู้เผยแพร่วิดีโอที่มีการให้รางวัลมีการรองรับเหตุการณ์ที่กำหนดเองแล้ว
  • ตอนนี้วิดีโอเนทีฟแบบเร่งด่วนจะมี API ที่ให้คุณควบคุมวิธีแสดงวิดีโอแล้ว ซึ่งรวมถึงการระบุสถานะการปิดเสียงเริ่มต้นและการเรียกกลับเมื่อวิดีโอเสร็จสมบูรณ์
  • โฆษณาที่กำหนดเองในเครือข่ายการค้นหาสำหรับแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่อัปเดตใหม่ ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาแอปสร้างรายได้จากกิจกรรมการค้นหาในแอปด้วยโฆษณาที่มีความเกี่ยวข้องสูงโดยอิงตามคำค้นหาของผู้ใช้ การอัปเดตนี้จะทำให้โซลูชันการสร้างรายได้ในแอปเทียบเท่ากับที่พร้อมให้บริการในเดสก์ท็อปหรือเว็บบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตอนนี้นักพัฒนาแอปจะเข้าถึงชุดส่วนขยาย เลย์เอาต์ ตัวเลือกการระบุแหล่งที่มา โค้ดเรียกกลับ และไอคอนโฆษณาที่กำหนดเองได้แล้ว
  • ตอนนี้ MobileAds API มีการรองรับการกำหนดปริมาณโฆษณาวิดีโอที่ต้องการโดยใช้ setAppVolume() รวมถึงการซ่อนโฆษณาวิดีโอโดยใช้ setAppMuted() แล้ว
  • เราไม่ได้เลิกใช้งานวิธีการสำหรับโฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่initialize(android.content.Context, java.lang.String)อีกต่อไปแล้ว แต่ตอนนี้เราเลิกใช้งานเมธอด initialize(android.content.Context) แล้ว
  • ตอนนี้อินเทอร์เฟซ MediationNativeListener จะมีเมธอด onAdImpression() ซึ่งเครือข่ายโฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่จะเรียกใช้ได้เมื่อบันทึกการแสดงผล
 • ใกล้เคียง

  • ทำให้ UI ความยินยอมในบริเวณใกล้เคียงและโมเดลสิทธิ์ใช้งานง่ายขึ้น
   • แอปใดก็ตามที่มีสิทธิ์เข้าถึงตำแหน่งแบบละเอียดจะสแกนหาบีคอน BLE ได้โดยไม่ต้องมีสิทธิ์เพิ่มเติม
   • กล่องโต้ตอบการเลือกใช้จะแสดงต่อผู้ใช้เมื่อแอปเรียกใช้เมธอด GoogleAPIClient connect()
 • เกม

  • SDK ไคลเอ็นต์จะอัปเดตเพื่อปรับปรุง API สถิติโปรแกรมเล่นด้วยการคาดการณ์ใหม่ 2 รายการ ได้แก่ การคาดการณ์การใช้จ่ายของผู้เล่นในช่วง 28 วันข้างหน้า และการคาดการณ์ความน่าจะเป็นของผู้เล่นที่จะใช้จ่ายเปอร์เซ็นไทล์ที่ 95
  • อัปเดต SDK ไคลเอ็นต์เพื่อให้ API การบันทึกวิดีโอใช้งานได้อย่างกว้างขวาง
 • การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google

  • การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google (GCM) ผสานรวมกับ Firebase ผู้ใช้ GCM ที่มีอยู่แล้วสามารถใช้ GCM ต่อไปได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก แต่เราขอแนะนำเป็นอย่างยิ่งให้อัปเกรดเป็น API การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Firebase (FCM) แบบใหม่ที่เรียบง่าย เพื่อให้ผู้ใช้ได้ประโยชน์จากการเปิดตัวฟีเจอร์และการเพิ่มประสิทธิภาพใหม่ๆ ในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ย้ายข้อมูลแอปไคลเอ็นต์ GCM สำหรับ Android ไปยังการรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Firebase
 • มุมมองอุปกรณ์เคลื่อนที่

  • ตอนนี้บริการที่จำเป็นสำหรับ Mobile Vision ถูกปิดใช้งานแล้วเนื่องจากเกิดปัญหากับบริการดังกล่าว วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ที่ยังไม่ได้ใช้การตรวจจับใบหน้า หรือบาร์โค้ดใช้ฟีเจอร์เหล่านั้น เราไม่แนะนำให้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Mobile Vision ลงในแอปจนกว่าปัญหานี้จะได้รับการแก้ไข
  • สำหรับแอปที่ใช้ฟีเจอร์ Mobile Vision อยู่แล้ว ให้ตรวจสอบ FaceDetector.isOperational() หรือ BarcodeDetector.isOperational() เพื่อยืนยันความพร้อมของตัวตรวจจับก่อนใช้ตัวตรวจจับใบหน้าหรือบาร์โค้ด
 • การตรวจสอบสิทธิ์

  GoogleAuthUtil ได้ย้ายไปที่การแยก -auth API ใน SDK บริการ Google Play หากแอปใช้ GoogleAuthUtil.getToken() คุณอาจเห็นข้อผิดพลาดที่คล้ายกับข้อความต่อไปนี้

  Error:(xx, xx) error: package com.google.android.gms.auth does not exist

  Error:(xx, xx) error: cannot find symbol variable GoogleAuthUtil

  หากต้องการเข้าถึง REST API บน Android ให้รวมการแยก -auth ไว้ในไฟล์ build.gradle

  compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:9.0.1'

  มิเช่นนั้น เราขอแนะนำให้ย้ายข้อมูลแอปไปยัง Google Sign-In API เพื่อรวมการปรับปรุงล่าสุดด้านความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้ใช้ในแอป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติแนะนำสำหรับ Google Sign-In

ปัญหาที่ทราบในเวอร์ชัน 9.0.0

หากแอปใช้ AdMob และใช้การประมวลผลภายหลังของ ProGuard ด้วย แอปจะไม่สามารถแสดงโฆษณาไปยังอุปกรณ์หากไม่มี APK ของบริการ Google Play เว้นแต่คุณจะปรับการกำหนดค่า ProGuard หรืออัปเดตแอปเพื่อใช้ SDK ของบริการ Google Play เวอร์ชัน 9.0.1 เพื่อให้แน่ใจว่าโฆษณาจะแสดงในอุปกรณ์เหล่านี้ หลังจากที่แอปได้รับการอัปเดตให้ใช้ SDK บริการ Google Play 9.0.0 ให้เพิ่ม ตัวเลือก Keep ต่อไปนี้ลงในไฟล์การกำหนดค่า ProGuard ของคุณ

-keep public @com.google.android.gms.common.util.DynamiteApi class * { *; }

ธันวาคม 2015 - เวอร์ชัน 8.4

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 8.4

 • Google Maps

  • รุ่นนี้จะแนะนำ Listener เหตุการณ์ใหม่จำนวนหนึ่ง ดังนี้
  • คุณเปิดหรือปิดใช้ความสามารถในการคลิกได้ของโพลีไลน์ รูปหลายเหลี่ยม และการวางซ้อนพื้นโดยเรียกใช้ setClickable(boolean) ในวัตถุที่เกี่ยวข้อง
  • แก้ไขข้อบกพร่องหลายรายการ ดูรายละเอียดได้ในบันทึกประจำรุ่นของ Google Maps
 • Google Places

 • การลงชื่อเข้าใช้ Google

  • เมื่อผู้ใช้เพิกถอนการเข้าถึงของแอปด้วยการตั้งค่า Google > แอปที่เชื่อมต่อ บริการ Google Play จะเริ่มต้น บริการเพิกถอน เพื่อล้างสถานะการลงชื่อเข้าใช้ที่แคชไว้
  • คุณสามารถกำหนดค่าออบเจ็กต์ GoogleSignInOptions เพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีในโดเมน Google Apps ของคุณเท่านั้น โดยใช้เมธอดของเครื่องมือสร้าง setHostedDomain
  • โค้ดเรียกกลับ onUploadServerAuthCode และฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องถูกนำออกแล้ว หากต้องการรับโทเค็นเพื่อการเข้าถึงสำหรับแบ็กเอนด์ ให้ใช้เมธอด requestServerAuthCode และ getServerAuthCode ดูรายละเอียดได้ที่ การเปิดใช้การเข้าถึงฝั่งเซิร์ฟเวอร์
 • ประวัติ Google Fit

  • ตอนนี้ API ประวัติของ Google Fit มีเมธอดใหม่ updateData ซึ่งช่วยให้อัปเดตข้อมูลที่เก็บไว้ใน Google Fit ได้ง่ายขึ้น เมื่อใช้ updateData คุณจะไม่ต้องลบจุดข้อมูลที่มีอยู่ที่ซ้อนทับกับจุดข้อมูลใหม่ที่ต้องการเพิ่มใน Google Fit อีกต่อไป ความขัดแย้งจะได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติด้วยการลบจุดข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งซ้อนทับกับจุดข้อมูลใหม่
 • การรับส่งข้อความ Nearby

 • คำเชิญแอป

  • ตอนนี้คุณสามารถใส่ข้อมูลเพิ่มเติมจากแอปเมื่อส่งคำเชิญตามอีเมล ซึ่งได้แก่ รูปภาพที่กำหนดเอง ข้อความกระตุ้นการตัดสินใจที่กำหนดเองสำหรับปุ่มติดตั้งของคำเชิญ และ HTML ที่กำหนดเองสำหรับอีเมลคำเชิญ
 • Vision API

 • บริการตำแหน่ง

  • ปรับปรุงความแม่นยำเมื่อใช้ WiFi หรือเสาสัญญาณในการระบุตำแหน่ง

ปัญหาที่ทราบ

 • โปรแกรมจำลองสำหรับ Android Wear เวอร์ชันล่าสุดไม่พร้อมใช้งานในขณะนี้

พฤศจิกายน 2015 - เวอร์ชัน 8.3

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 8.3

 • Google Sign In - GoogleSignIn API ใหม่ช่วยให้คุณผสานรวมฟังก์ชันพื้นฐานของบัญชี Google ลงในแอปของคุณได้ง่ายขึ้นมาก การเปลี่ยนแปลงบางอย่าง ได้แก่
  • ตอนนี้คุณเปลี่ยนสถานะการลงชื่อเข้าใช้ GoogleApiClient โดยไม่ต้องเชื่อมต่อใหม่ได้แล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SIGN_IN_MODE_OPTIONAL และ SIGN_IN_MODE_REQUIRED
  • ลดความซับซ้อนของการผสานรวมเมื่อตรวจสอบสิทธิ์กับเซิร์ฟเวอร์
  • ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธิ์ของระบบเพื่อให้ได้รับบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้อีกต่อไป
  • ปุ่มลงชื่อเข้าใช้ที่ออกแบบใหม่
 • บริการตำแหน่ง
  • ปรับปรุงแบตเตอรี่สำหรับผู้ให้บริการ Fused Location
  • เมธอด flushLocations() ใหม่ให้คุณแสดงผลตำแหน่งแบบกลุ่มทันทีโดยไม่ต้องรอให้ระบบดำเนินการเป็นกลุ่ม
 • การวัดแอปพลิเคชัน - รุ่นนี้เพิ่มฟีเจอร์สำหรับการเก็บรวบรวมสถิติแบบไม่ระบุตัวตนเกี่ยวกับเหตุการณ์การซื้อในแอป
  • คำเชิญแอป - เมธอด AppInvite.AppInviteApi.getInvitation() ใหม่จะตั้งค่า ResultCallback ที่คุณสามารถใช้เพื่อเริ่มกิจกรรมใน Deep Link
 • การปรับปรุงเบ็ดเตล็ด - เราได้ทำการปรับปรุงและการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในบริการ Google Play ซึ่งรวมถึงสิ่งต่อไปนี้
  • เมธอด AdRequest.Builder setIsDesignedForFamilies ใหม่ช่วยให้แอปที่เลือกใช้โปรแกรมออกแบบเพื่อครอบครัวสามารถระบุว่าคำขอโฆษณาที่ระบุควรแสดงโฆษณาที่ "ออกแบบเพื่อครอบครัว" หรือไม่
  • ใช้ ResolvingResultCallbacks เพื่อเริ่มการแปลงค่าที่แสดงผลโดยอัตโนมัติจากการเรียก API เมื่อต้องมีการโต้ตอบของผู้ใช้
  • CastRemoteDisplayLocalService จะแสดงโค้ดเรียกกลับใหม่ onServiceCreated ที่เรียกใช้เมื่อมีการสร้างบริการในพื้นที่
  • คุณใช้เมธอด GoogleApiClient.dumpAll() เพื่อช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับวงจรได้
  • คุณสามารถใช้โปรแกรม setAutoFocusEnabled() บน CameraSource ได้แล้ว
  • ตอนนี้ DataApi ให้คุณระบุความเร่งด่วนของการซิงค์รายการไปยังอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้แล้วโดยใช้เมธอด PutDataRequest.isUrgent()
  • Credentials API ย้ายไปที่ไลบรารี -auth จาก -base แล้ว คุณอาจต้องเพิ่ม compile 'com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0' เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการคอมไพล์

ปัญหาที่ทราบ

 • หากคุณได้รับข้อผิดพลาด "พบ com.google.android.gms:play-services-auth:8.3.0 แต่ต้องใช้เวอร์ชัน 8.1.0" เมื่อใช้ปลั๊กอิน google-services โปรดอัปเกรดปลั๊กอินของ google-services เป็น 1.5.0-beta2 หรือใหม่กว่า

กันยายน 2015 - เวอร์ชัน 8.1

ไฮไลต์จากบริการ Google Play รุ่น 8.1

 • เพิ่มการสนับสนุนสำหรับโมเดลสิทธิ์ Marshmallow
 • API สถิติของผู้เล่น Play Games - API ใหม่ที่ให้คุณปรับแต่งประสบการณ์ของผู้เล่นให้เหมาะกับกลุ่มผู้เล่นเฉพาะตลอดวงจรเกม กลุ่มผู้เล่นจะอิงตามความคืบหน้าของผู้เล่น การใช้จ่าย และการมีส่วนร่วม
 • Google Maps API สำหรับ Android - การสนับสนุนใหม่สำหรับโหมดแอมเบียนท์สำหรับแอปที่สวมใส่ได้ โหมดแอมเบียนท์มีไว้สำหรับแอปที่เปิดตลอดเวลา และจะเปิดใช้งานเมื่อผู้ใช้ไม่ได้ใช้งานแอปอยู่นานแล้ว
 • คำเชิญแอป - ตอนนี้คุณปรับแต่งคำเชิญทางอีเมลที่ส่งจากแอปของคุณได้แล้ว
 • Nearby Messages API - แอปจะได้รับการติดต่อกลับเมื่อการเผยแพร่หรือการสมัครใช้บริการ Nearby ที่ใช้งานอยู่หมดอายุ
 • Google Places API - เพิ่ม 3 วิธีใหม่ใน AutocompletePrediction ช่วยให้คุณเข้าถึงส่วนหลักและรองของคำอธิบายสถานที่ ตลอดจนข้อความแบบเต็มของคำอธิบายได้ง่ายๆ เมธอดเหล่านี้จะแทนที่ getDescription() และ getMatchedSubstrings() ที่ตอนนี้เลิกใช้งานแล้ว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบันทึกประจำรุ่น Google Places API สำหรับ Android
 • การวัดผลแอปพลิเคชัน - รุ่นนี้จะเพิ่มแพ็กเกจการวัดผล ซึ่งมีฟีเจอร์สำหรับการรวบรวมสถิติแบบไม่ระบุตัวตนในเหตุการณ์ต่างๆ ของแอปพลิเคชัน เช่น เมื่อผู้ใช้เปิดแอปพลิเคชันเป็นครั้งแรก แม้ว่าข้อมูลนี้จะไม่ได้รับการรวบรวมเว้นแต่จะมีการกำหนดค่าอย่างถูกต้อง คุณอาจเลือกไม่ใช้การรายงานสถิติเหล่านี้อย่างถาวรได้โดยการเพิ่มแหล่งข้อมูลต่อไปนี้ลงในแอปพลิเคชันของคุณ

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <resources>
    <integer name="google_app_measurement_enable">0</integer>
  </resources>
  
  • GoogleApiClient, PendingResult และ OptionalPendingResult เปลี่ยนเป็นคลาสนามธรรม แทนอินเทอร์เฟซแล้ว ลายเซ็นของ PendingResult.setResultCallback เปลี่ยนจาก setResultCallback(ResultCallback<R> callback) เป็น setResultCallback(ResultCallback<? super R> callback) แล้ว มีการเปลี่ยนแปลงที่เทียบเท่ากับ setResultCallback ที่ยอมรับพารามิเตอร์ระยะหมดเวลา หากคุณเคยใช้อินเทอร์เฟซเหล่านี้โดยตรงมาก่อน คุณจะต้องขยายคลาสนามธรรมแทน หากคุณใช้คลาสเหล่านี้สำหรับการทดสอบ เราขอแนะนำให้ใช้คลาสยูทิลิตีที่มีอยู่ PendingResults ซึ่งจะระบุ Result ที่ยกเลิกหรือพร้อมใช้ทันที

สิงหาคม 2015 - เวอร์ชัน 7.8

สำหรับสรุปไฮไลต์ของฟีเจอร์ในบริการ Google Play 7.8 โปรดดูบล็อกโพสต์ประกาศ

 • Mobile Vision API - รุ่นนี้มี API ใหม่ในอุปกรณ์แบบเรียลไทม์สำหรับทำความเข้าใจวัตถุในรูปภาพและวิดีโอ เฟรมเวิร์ก Mobile Vision ประกอบด้วยตัวตรวจจับใบหน้า เครื่องสแกนบาร์โค้ด และฟังก์ชันสำหรับการติดตามตำแหน่งของวัตถุเหล่านี้ในวิดีโอ
 • Nearby Messages API - Nearby Messages API ใหม่มี API ข้ามแพลตฟอร์มสำหรับอุปกรณ์และบีคอนที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อให้ค้นหา ซึ่งกันและกัน และสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องอยู่ในเครือข่าย Wi-Fi เดียวกัน
 • Smart Lock สำหรับ Android รุ่นนี้ปรับปรุง Smart Lock สำหรับ Android ด้วยความสามารถในการตรวจจับการเดินซึ่งไม่ซ้ำกันของคุณ ถ้ากระเป๋าของคุณ เดินออกไปไปพร้อมกับโทรศัพท์ ในกรณีส่วนใหญ่ อุปกรณ์จะถูกล็อก เปิดใช้การตรวจจับร่างกายเพื่อลองใช้
 • Place Photos เพิ่มการสนับสนุนสำหรับการดึงข้อมูลและการแสดงรูปภาพสถานที่ด้วย Places API

พฤษภาคม 2015 - เวอร์ชัน 7.5

สำหรับสรุปเกี่ยวกับไฮไลต์ของฟีเจอร์ในบริการ Google Play 7.5 โปรดดูบล็อกโพสต์ประกาศ

 • Smart Lock สำหรับรหัสผ่าน - รุ่นนี้มีการใช้ gms.auth.api.credentials API สำหรับบันทึกและดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบ รวมถึงลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์ต่างๆ (และเว็บไซต์ใน Chrome) โดยอัตโนมัติ หากต้องการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ ให้เรียกใช้เมธอด Auth.CredentialsApi.save() ในทางกลับกัน หากต้องการดึงข้อมูลเข้าสู่ระบบที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ Android และ Chrome ให้เรียกใช้เมธอด Auth.CredentialsApi.request()

 • การรับส่งข้อความในระบบคลาวด์ของ Google - รุ่นนี้ช่วยให้คุณ ส่งข้อความและการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้ปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการกำหนดเวลางานเพื่อประหยัดการใช้แบตเตอรี่ และลดความซับซ้อนของวิธีที่แอปรับข้อความ การแสดงหัวข้อช่วยให้คุณสร้างการแจ้งเตือน ที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ใช้ GcmListenerService ใหม่เพื่อให้ใช้วิธีการมาตรฐานในการรับข้อความ GCM และแสดงการแจ้งเตือนเมื่อเซิร์ฟเวอร์ GCM ร้องขอ คลาส GcmNetworkManager ใหม่ให้คุณกำหนดเวลาทำงานแบบครั้งเดียวและแบบเป็นระยะๆ โดยประหยัดแบตเตอรี่ และระบุข้อจำกัดในการชาร์จเครือข่ายและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานแบตเตอรี่ยิ่งขึ้น

 • โฆษณา - รุ่นนี้เพิ่มโฆษณาเนทีฟที่แสดงผลโดยผู้เผยแพร่โฆษณาลงใน AdMob, DFP และ AdX โฆษณาเนทีฟช่วยให้ผู้เผยแพร่โฆษณาสามารถเข้าถึงเนื้อหาของโฆษณาแต่ละรายการ และมีสิทธิ์ตัดสินใจว่าจะแสดงโฆษณาอย่างไรจึงจะเหมาะกับเนื้อหาแอปของตนมากที่สุด AdMob, DFP และ AdX รองรับ 2 รูปแบบที่ระบบกำหนด ได้แก่ โฆษณาเพื่อการติดตั้งแอปและโฆษณาเนื้อหา ผู้เผยแพร่โฆษณา DFP ยังมีสิทธิ์เข้าถึงรูปแบบโฆษณาเนทีฟที่กำหนดเองเพื่อสร้างโซลูชันเนทีฟที่กำหนดเองโดยใช้พื้นที่โฆษณาแบบจองของตนเองได้ด้วย

 • แคสต์ - API โปรแกรมจัดการเกมสำหรับ Google Cast ใหม่เพิ่มการรองรับเกมที่มีรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ โปรแกรมเล่นหลายคนต่ออุปกรณ์ที่ส่ง และการรับส่งข้อความที่กำหนดเองระหว่างผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเกมด้วยประสบการณ์การแคสต์ โมเดลการเชื่อมต่อจอแสดงผลระยะไกลใหม่จะช่วยให้แอปที่มาพร้อมเครื่องโดยเฉพาะเกมสามารถแคสต์จอแสดงผลที่ 2 ไปยังทีวีได้โดยตรง และตอนนี้เกมก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย Cast API การเล่นอัตโนมัติและการจัดคิว ช่วยให้แอปทั้งหมดที่เชื่อมต่อมีคิวสื่อที่ซิงค์และแก้ไขได้ และรองรับการโหลดสตรีมแบบปรับเปลี่ยนได้ล่วงหน้า

 • รหัสอินสแตนซ์ - รหัสอินสแตนซ์คือตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันต่ออินสแตนซ์ของแอป ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างโทเค็นความปลอดภัยโดยใช้บริการระบบคลาวด์รหัสอินสแตนซ์

 • Maps - รุ่นนี้ช่วยให้ Google Maps API สำหรับ Android พร้อมใช้งานบน Android Wear ตอนนี้ คุณจึงสร้างแอปที่อิงตามแผนที่ซึ่งทำงาน โดยตรงในอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้

 • Fit - ขณะนี้ Fit API ให้ข้อมูลระยะทางในการเดินทางและแคลอรี่ที่ใช้ไป ซึ่งคุณสามารถสมัครรับข้อมูลได้ การเปิดตัวครั้งนี้ยังนำเสนอ ข้อมูลประเภทใหม่สำหรับกิจกรรมการออกกำลังกาย (TYPE_WORKOUT_EXERCISE)

 • ไดรฟ์ - รุ่นนี้ช่วยให้คุณลบไฟล์และโฟลเดอร์อย่างถาวรได้แม้ว่าแอปพลิเคชันจะออฟไลน์อยู่ ด้วยการเรียกใช้เมธอด delete()

 • คำเชิญแอป - ใช้ appinvite API ใหม่เพื่อทำให้แอปเติบโตด้วยการบอกกันปากต่อปาก ให้ผู้ใช้สามารถแชร์แอปของคุณกับรายชื่อติดต่อและเพื่อนๆ ได้ ให้ Google ขับเคลื่อนกระบวนการแนะนำและการเริ่มต้นใช้งาน เพื่อให้คุณมีเวลาไปทุ่มเทกับการสร้างแอป ที่ยอดเยี่ยม